ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์ตุรกี

      

CODE TOUR

TK-5148 A22

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 10 วัน 7 คืน

กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – พระราชวังทอปกาปึ – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – อัซเคลปิออน – อิซเมียร์ – เมืองโบราณเอฟิซุส – ร้านเสื้อหนัง – ปามุคคาเล่ – คอนย่า – คาราวานสไลน์ – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง – นครใต้ดินคาร์ตัค – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – โรงงานพรม – อังคาร่า – อิสตันบูล – สไปซ์มาร์เก็ต – แกรนด์บาซ่า

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

04-13 , 18-27 มี.ค./10-19 , 30เม.ย.-9 พ.ค. 63

05-14 , 29 พ.ค.-7 มิ.ย./09-18 มิ.ย./03-12 ก.ค. 63

29,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน 

 

CODE TOUR

TK-5404 IST20

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี – เมืองอิสตันบูล - เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก - เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก โรงงานเครื่องประดับ - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ สวนผีเสื้อ เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาซี โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ หอสมุดเซลซุส - บ้านพระแม่มารี เมืองชานัคคาเล่ - เมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส วิหารโอลิมเปียน เซอุส โรงละครอะโครโปลิส - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - สไปซ์บาซาร์ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ จัตุรัสทักษิม อิสตันบูล

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

28ก.พ.-07มี.ค.,29ก.พ.-8 มี.ค.

04-12 , 06-14 , 07-15 , 11-19 มี.ค.63

13-21 , 14-22 , 18-26 , 20-28 , 21-29 มี.ค.63

25 มี.ค.-2 เม.ย. , 27มี.ค.-4เม.ย.63

29,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

TK-5404 IST21

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 9 วัน 7 คืน

ประเทศตุรกี – ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิม - เมืองอิสตันบูล - สวนดอกทิวลิป สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม วิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส สไปซ์บาซาร์ -  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - ท่าเรือกัลป์ลิโพลี - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย – เมืองชานัคคาเล่ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส เมืองคูซาดาซึ - เมืองคูซาดาซึ  เอฟฟิซุส ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ หอสมุดเซลซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่   ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคอนย่า ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ สวนผีเสื้อ – เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคัปปาโดเจีย – Optional tour Balloon -  เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิก โรงงานเครื่องประดับ – เมืองอังการ่า – ทะเลสาบเกลือ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

01-09 , 03-11 , 04-12 , 05-13 , 06-14 , 07-15เม.ย.63

08-16 , 09-17 , 12-20 , 13-21 , 14-22 , 15-23เม.ย.63

18-26 , 19-27 , 22-30 , 25 เม.ย.-03 พ.ค.63

28เม.ย.-6พ.ค. , 29เม.ย.-7พ.ค. , 30เม.ย.-8พ.ค.63

27,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

TK-5404 IST22

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี – ทะเลสาบเกลือ - เมืองอังการ่า สุสานอตาเติร์ก – เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - เมืองใต้ดิน - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ - เมืองคอนย่า ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาซี - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส บ้านพระแม่มารี - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส โรงละครอะโครโปลิส - เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส โรงละครอะโครโปลิส - เมืองอิสตันบูล- สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ จัตุรัสทักษิม – สวนดอกทิวลิป

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

22-30 , 25เม.ย.-3พ.ค. 63

31,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

TK-5404 IST23

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี – ทะเลสาบเกลือ – เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก - เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองเกอราเม่ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ – เมืองใต้ดินคาร์ตัค – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ - เมืองคอนย่า – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอุส – โรงละครอะโครโปลิส - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย – ท่าเรือกัลป์ลิโพลี – นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่เมืองอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช่ – ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ – ร้านเตอร์กิชดีไลท์ - สวนดอกทิวลิป EMIRGAN PARK – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – วิหารเซนต์โซเฟีย – ถนนคนเดินอิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิม

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

03-11 , 04-12 , 05-13 , 06-14 , 13-21 , 15-23 เม.ย.63

16-24 , 17-25 , 18-26 , 23เม.ย.-1พ.ค.63

26เม.ย.-4พ.ค. , 27เม.ย.-5พ.ค. , 28เม.ย.-6พ.ค.63

31,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

TK-5404 IST24

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน

ประเทศตุรกี – ทะเลสาบเกลือ – เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก - เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองเกอราเม่ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ – เมืองใต้ดินคาร์ตัค – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ - เมืองคอนย่า – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – ทุ่งดอกไอริส – เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – วิหารโอลิมเปียนเซอุส – โรงละครอะโครโปลิส - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย – ท่าเรือกัลป์ลิโพลี – นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่เมืองอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช่ – ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ – ร้านเตอร์กิชดีไลท์ - สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – วิหารเซนต์โซเฟีย – ถนนคนเดินอิสติคลา คัดดิซึ – จัตุรัสทักษิม

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

03-11 , 05-13 , 08-16 , 13-21 , 20-28 , 22-30 พ.ค.63

23-31 , 27 พ.ค.-4 มิ.ย. , 29 พ.ค.-6 มิ.ย.63

03-11 , 05-13 , 06-14 , 10-18 , 12-20 , 13-21 มิ.ย.63

17-25 , 19-27 , 20-28 , 24 มิ.ย.-2 ก.ค.63

26 มิ.ย.-4 ก.ค. , 27 มิ.ย. -5 ก.ค. 63

31,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

TK-5135 HL9D

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน

เมืองอิสตันบลู – เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ – คัปปาโดเกีย - หุบเขา Pigeon Valley – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม – หุบเขาอุซิซาร์ – ระบำหน้าท้อง - OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน - Fairy Chimneys Valley – โรงงานเซรามิค – ชมโรงงานทอพรม – เมืองคอนย่า – CARAVANSARAI – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS – ชมโรงงานคอตตอน – โรงงานเครื่องหนัง – เมืองคูซาดาซี – บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ร้านขนมTURKISH DELIGHT – ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ – ห้องสมุดโบราณ – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – พระราชวังทอปกาปึ – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อิสตันบูล

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

11-19 , 21-29 , 28มี.ค.-5เม.ย.63

09-17 , 10-18 เม.ย. / 01-09 , 28พ.ค.-5มิ.ย.63

31,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

TK-5135 ST8D

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน

เมืองอิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – พระราชวังทอปกาปึ - สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค – เมืองอังการ่า – ทะเลสาบเกลือ – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – หุบเขาอุซิซาร์ – ระบำหน้าท้อง -  OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – เมืองคอนยา – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - แวะชม CARAVANSARAI – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ร้านขนม TURKISH DELIGHT – เมืองคูซาดาซึ – โรงงานเครื่องหนัง – วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

07-14 , 08-15 , 21-28 , 29ก.พ.-7มี.ค.

06-13 , 13-20 , 14-21 , 20-27 , 21-28 มี.ค.63

26มี.ค.-2เม.ย.,27มี.ค.-3เม.ย.,28มี.ค.-4เม.ย.,29มี.ค.-5เม.ย.

03-10 , 04-11 , 05-12 , 06-13 , 08-05 เม.ย.63

25เม.ย.-02พ.ค., 29เม.ย.-06พ.ค., 30เม.ย.-07พ.ค.63

28,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 300.- / ท่าน

 

CODE TOUR

TK-5135 FST8D

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 6 คืน

กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – พระราชวังทอปกาปึ – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – เมืองอังการ่า - ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – หุบเขาอุซิซาร์ – ระบำหน้าท้อง - OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – เมืองคอนยา – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - แวะชม CARAVANSARAI – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี - ร้านขนม TURKISH DELIGHT – เมืองคูซาดาซึ – โรงงานเครื่องหนัง – วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค – ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

20-27 , 21-28 , 27 มี.ค.-3 เม.ย.63

08-15 , 09-16 , 10-17 , 11-18 , 12-19 เม.ย.63

13-20 , 30 เม.ย.-7พ.ค.63

01-08 , 02-09 , 03-10 , 27 พ.ค.-3 มิ.ย.63

29,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน *(เดือนมีนาคม ลด300.- / ท่าน)*

 

 

CODE TOUR

TK-5135 SPT8D

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 6 คืน

กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – พระราชวังทอปกาปึ – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – เมืองอังการ่า – ทะเลสาบเกลือ – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – หุบเขาอุซิซาร์ – ระบำหน้าท้อง - OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – เมืองคอนยา – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - แวะชม CARAVANSARAI – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี - ร้านขนม TURKISH DELIGHT – เมืองคูซาดาซึ – โรงงานเครื่องหนัง – วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – กรุงอิสตันบูล - สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - ทักซิม สแควร์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

08-15 , 09-16 เม.ย.63

39,888.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

TK-5135 PF8D

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน

อิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – พระราชวังทอปกาปึ – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน – แกรนด์บาซ่าร์ – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค – พระราชวังโดลบาเช่ – ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์มาร์เก็ต – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองเปอร์กามัม – วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - TURKISH DELIGHT – เมืองคูซาดาซึ – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คัปปาโดเกีย – ระบำหน้าท้อง – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – หุบเขาอุซิซาร์ – เมืองอิสตันบลู

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

09-16 , 29เม.ย.-06พ.ค.63

36,888.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

TK-5135 FPA8D

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 6 คืน

กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – เมืองไคซารี – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – หุบเขาอุซิซาร์ – เมืองเกอเรเม – ระบำหน้าท้อง - OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – เมืองคอนยา – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - แวะชม CARAVANSARAI – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี - ร้านขนม TURKISH DELIGHT – เมืองคูซาดาซึ – โรงงานเครื่องหนัง – วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองอิสตันบูล –สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – พระราชวังทอปกาปึ – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - ทักซิม สแควร์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

10-17 เม.ย.63

42,888.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

TK-5135 FPB8D

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 6 คืน

เมืองอิสตันบูล – เมืองไคซารี – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – หุบเขาอุซิซาร์ – เมืองเกอเรเม - ระบำหน้าท้อง - OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – เมืองคอนยา – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - แวะชม CARAVANSARAI - เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – ร้านขนม TURKISH DELIGHT - เมืองคูซาดาซึ – โรงงานเครื่องหนัง – วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ – เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองอิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สวนดอกทิวลิปอีเมอร์กัน พาร์ค ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต -ทักซิม สแควร์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

12-19 เม.ย.63

42,888.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

TK-5135 PFT8D

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน

อิสตันบูล – เมืองอิซเมียร์ – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ร้านขนม (TURKIST DElIGHT) – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองคอนย่า – CARAVANSARAI – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง – นครใต้ดิน(UNDERGROUND CITY) – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม – หุบเขาอุซิซาร์ – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน - GRAND BAZAAR - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค – พระราชวังโดลมาบาเช่ – ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

09-16 เม.ย.63

44,888.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

TK-5135 SCT9D

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน

อิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – พระราชวังทอปกาปึ – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค – เมืองอังการ่า – ทะเลสาบเกลือ – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – หุบเขาอุซิซาร์ – ระบำหน้าท้อง - OPTIONAL BALLOON IN - เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – เมืองคอนยา – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - แวะชม CARAVANSARAI – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี - ร้านขนม TURKISH DELIGHT – เมืองคูซาดาซึ – โรงงานเครื่องหนัง – วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - กรุงอัลมาตี้ (คาซัคสถาน) – จัตตุรัสสาธารณะ – โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

11-19 เม.ย.63

39,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

TK-6101 IST02

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 6 คืน

นครใต้ดิน พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ –  ระบำ Belly Dance - คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองคูซาดาซี - ร้านเครื่องหนัง - ม้าไม้เมืองทรอย นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม อะโครโปลิส ชานัคคาเล่ - อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ตลาดสไปซ์บาซาร์ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

28มี.ค.-4เม.ย. / 04-11 , 05-12เม.ย.63

33,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

TK-6101 IST03

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน

อังการ่า คัปปาโดเกีย สุสานอตาเติร์ก - นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์เกอราเม่ –  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ คอนย่า ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคูซาดาซี เมืองโบราณเอฟฟิซุส  ร้านเครื่องหนัง - เมืองเปอร์กามัม เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย - อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - Blue Mosque – ฮิปโปโดรม วิหารฮาเจีย โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน สไปซ์ มาเก็ต - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

13-21 , 16-24 , 24 เม.ย.-2 พ.ค.63

27,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

TK-6101 IST04

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน

อิสตันบูล เทศกาลดอกทิวลิป 2020 (สวนอีเมอร์กัน พาร์ค) สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) – ฮิปโปโดรม วิหารฮาเจีย โซเฟีย - เมืองชานัคคาเล่ –  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส โรงละครอะโครโปลิส เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคอนย่า สถานีคาราวานซาราย พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดิน พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานพรม / เซรามิค /  เครื่องประดับ  เมืองอังการ่า - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

09-17 , 10-18 เม.ย.63

36,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

TK-6101 IST05

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 6 คืน

อิสตันบูล ตุรกี – บินภายในไกเซรี่ – คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ –  ระบำ Belly Dance - เมืองคอนย่า – สถานีคาราวานซาราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย- เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย– นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – โรงละครอะโครโปลิส - อิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – พระราชวังโดลมาบาห์เช – เทศกาลดอกทิวลิป 2020 (สวนอีเมอร์กัน พาร์ค)

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

10-17 , 14-21 , 25 เม.ย.-2 พ.ค. / 16-23 พ.ค. 63

33,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

TK-6101 IST06

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 6 คืน

อิสตันบูล ตุรกี – บินภายในไกเซรี่ – คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า – หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ - เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส - อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ตลาดสไปซ์บาซาร์ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - Blue Mosque – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

10-17 , 14-21 , 25 เม.ย.-2 พ.ค. / 16-23 พ.ค. 63

29,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

TK-5904 IST01

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน

ชานัคคาเล่ - นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ - ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวูด – ชมเมืองโบราณทรอย - เมืองคุชาดาสึ โรงงานผลิตเสื้อหนัง- เมืองโบราณเอฟฟิซุส  - บ้านพระแม่มารี คุชาดาสึ - ปามมุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย คอนย่า – คัปปาโดเกีย- สถานีคารวาน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินคาดัค – โรงงานผลิตพรมทอมือ - โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ ชมการแสดงระบำหน้าท้อง - คัปปาโดเกีย - อังการา - ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม – อิสตันบูล - บลูมอสก์ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ฮิปโปโดรม ฮายาโซฟีอาพระราชวังทอปกาปิ - ชอปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

04-11มี.ค. / 01-08เม.ย. / 06-13พ.ค.63

27พ.ค.-03มิ.ย. / 03-10 / 17-24มิ.ย.63

30,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน 

 

CODE TOUR

TK-5904 IST002

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน

พระราชวังทอปกาปึ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด - บลูมอสก์ - ฮายาโซฟีอา - ชอปปิ้ง ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์ - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ช่องแคบบอสพอรัส - หอคอยหิน GALATA – เมืองชานักกาเล - เมืองโบราณทรอย - ม้าไม้ฮอลิวู้ด - เมืองคูซาดาซึ บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - โรงงานผลิตเสื้อหนัง ปามมุคคาเล - เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - สถานีคาราวาน โชว์ระบำหน้าท้อง - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดินคาดัค - โรงงานผลิต - พรมทอมือ เซรามิค โรงงานจิวเวอรี่

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

11-18 , 25 มี.ค.-1เม.ย./ 4-11 , 28เม.ย.-5พ.ค.63

20-27 พ.ค. / 04-11 มิ.ย.63

33,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน 

 

CODE TOUR

TK-5904 IST03

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 8 วัน 5 คืน

เมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - หุบเขานกพิราบ - ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ - ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ - นครใต้ดินไคมัคลึ - ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ เมืองคอนย่า - สถานีคาราวาน - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คอนย่า - ปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - เอฟฟิซุส - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - เมืองโบราณ - บ้านพระแม่มารี - ท่าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส - ท่าอากาศยานอิสตันบูล อิสตันบูล - บลูมอสก์ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด - ฮายาโซฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์มาเก็ต - ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - สวนอิเมอร์แกนด์  - ตลาดแกรนด์บาซาร์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

29มี.ค.-5เม.ย. / 7-14เม.ย.63

36,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน 

 

CODE TOUR

TK-5904 IST011

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน

อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ - นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ - ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวูด- ชมเมืองโบราณทรอย - เมืองคุชาดาสึ - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส  - บ้านพระแม่มารี – ปามุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - คอนย่า - คัปปาโดเกีย - สถานีคาราวาน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - นครใต้ดินคาดัค - โรงงานผลิตพรมทอมือ - โรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ – ชมการแสดงระบำหน้าท้อง - อังการา - ถ่ายรูปทะเลสาบน้ำเค็ม - บลูมอสก์ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - ฮิปโปโดรม - ฮายาโซฟีอา – พระราชวังทอปกาปึ - ชอปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

6 – 14 , 7 – 15 เม.ย.63

36,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน 

  

CODE TOUR

TK-5904 IST012

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน

พระราชวังทอปกาปึ - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด - สไปซ์มาเก็ต เมืองชานักกาเล - ม้าไม้ฮอลิวูด - ขึ้นกระเช้าเมืองเพอร์กามัม - คูซาดาซึ - โรงงานผลิตเสื้อหนัง - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปามมุคคาเล - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า - สถานีคาราวาน - เมืองคัปปาโดเกีย - ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินคาดัค หุบเขาอุชิซาร์  - ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ โชว์ระบำหน้าท้อง - กรุงอังการา สุสานอาตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส - บลูมอสก์ - ฮายาโซฟีอา - ตลาดแกรนด์บาซาร์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

12-20 , 26มี.ค.-3เม.ย.

02-10 , 16-24เม.ย./ 01-09พ.ค./ 18-26มิ.ย.63

32,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน 

 

 

 

  

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ตุรกี #ตุรกี #โปรไฟไหม้
TOUR EURO

ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ยุโรปตะวันออก article
ทัวร์ อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
ทัวร์เบเนลักซ์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์สเปน โปรตุเกส
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA
โมร็อกโก
ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์โปรแลนด์BS CENTRE SERVICE CO.,LTD