ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์เฉิงตู

 

     

  

   

 

“ทัวร์เฉินตู 6 วัน”

เฉินตู จิ่วจ้ายโกว (ยอดพยัคฆ์เกล็ดหิมะ EP.2)

CODE TOUR : CN-5404 CTU05

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Day 2 :

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน เมืองจิ่วจ้ายโกว

Day 3 :

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) โชว์ทิเบต (OPTION)

Day 4 :

เมืองจิ่วจ้ายโกว เมืองเฉิงตู ถนนคนเดินชุนซีลู่

Day 5 :

เมืองเฉิงตู วัดเหวินซู ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ ร้านยางพารา ร้านบัวหิมะ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก(รวมค่าขมการแสดงแล้ว) สนามบินเฉิงตูซวงหลิว

Day 6 :

ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

10 – 15 ม.ค.63

12,999

07 – 12 , 08 – 13 , 09 – 14 ม.ค.63

03 – 08 , 04 – 09 , 05 – 10 , 06 – 11 มี.ค.63

13,999

13 – 18 , 14 – 19 , 18 – 23 , 19 – 24 , 20 – 25 , 21 – 26 ก.พ.63

25 ก.พ. – 01 มี.ค. , 26 ก.พ. – 02 มี.ค.63

10 – 15 , 11 – 16 , 12 – 16 , 13 – 18 , 17 – 22 , 18 – 23 , 19 – 24 มี.ค.63

20 – 25 , 24 – 29 , 25 – 30 , 26 – 31 มี.ค. 63

27 มี.ค. – 01 เม.ย., 31 มี.ค. – 05 เม.ย.63

14,999

07 – 12 , 27 ก.พ. – 03 มี.ค. , 28 ก.พ. – 04 มี.ค.63

01 – 06 , 02 – 07 , 03 – 08 เม.ย.63 (วันจักกรี)

15,999

06 – 11 ก.พ.63 (วันมาฆบูชา)

16,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์เฉินตู 5 วัน”

เฉินตู ง้อไบ๊ เล่อซาน (ยอดพยัคฆ์ทองคำ)

CODE TOUR : CN-5404 CTU06

Day 1 :

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเฉิงตูซวงหลิว เมืองเฉิงตู ประเทศจีน วัดเจ้าแม่กวนอิมเมืองซิงจิง ล่องเรือชมวัดหลวงพ่อโตเล่อซาน (รวมล่องเรือ) เมืองง้อไบ๊

Day 3 :

เมืองง้อไบ๊ วัดเป้ากั๋ว ขึ้นยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าขึ้นยอดเขา และรถอุทยาน) องค์พระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง เมืองเฉิงตู ร้านบัวหิมะ ถนนโบราณจิ๋งหลี่

Day 4 :

ถนนไทกู๋หลี่ และวัดต้าฉือ ร้านหยก ร้านยางพารา –– ถนนคนเดินชุนซีลู่สนามบินเฉิงตูซวงหลิว สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

Day 5 :

สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

07 – 11 ม.ค.63

11,999

08 – 12 , 09 – 13 , 10 – 14 ม.ค.63

13 – 17 , 14 – 18 , 18 – 22 , 19 – 23 , 20 – 24 , 21 – 25 , 25 – 29 ก.พ.63

26 ก.พ. – 01 มี.ค. , 27 ก.พ. – 02 มี.ค. , 28 ก.พ. – 03 มี.ค.63

03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 06 – 10 , 31 มี.ค. – 04 เม.ย.63

01 – 05 , 16 – 20 , 17 – 21 , 21 – 25 , 22 – 26 , 23 – 27 , 24 – 28 เม.ย.63

13,999

02 – 06 , 03 – 07 เม.ย.63(วันจักรี)

14,999

06 – 10 , 07 – 11 ก.พ.63(วันมาฆบูชา)

07 – 11 , 08 – 12 , 14 – 18 , 15 – 19 , 28 เม.ย. – 02 พ.ค.63(วันแรงงาน)

29 เม.ย. – 03 พ.ค.63(วันแรงงาน)

15,999

09 – 13 , 10 – 14 , 11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 เม.ย.63(วันสงกรานต์)

16,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

 คลิ๊ก...เข้าชมโปรแกรมอื่นๆได้ที่นี่

  

  

  

  

 

+++++++++++++++++++++++++ 

 ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เส้นอื่นๆ
ทัวร์เจิ้งโจว ซีอาน
ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์คุนหมิง
ทัวร์ฮาบิ้น
ทัวร์ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ฉงชิ่ง
ทัวร์เซียงไฮ้
ทัวร์ปักกิ่งBS CENTRE SERVICE CO.,LTD