ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์คุนหมิง

 

      

“ทัวร์คุนหมิง 6 วัน”

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (คุนหมิงตัวแม่ EP.2)

CODE TOUR : CN-5404 KMG02

Day 1 :

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฉางซุย คุนหมิง - เมืองเสี่ยงยิน

Day 2 :

เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน

Day 3 :

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า) – เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง

Day 4 :

ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) - โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก - เมืองเสี่ยงยิน

Day 5 :

เมืองคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู้

Day 6 :

ร้านชา - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - คุนหมิง - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

09 – 14 , 12 – 17 , 16 – 21 , 19 – 24 , 23 – 28 , 26 – 31 พ.ค.63

30 พ.ค. – 04 มิ.ย.63

02 – 07 , 13 – 18 , 20 – 25 , 27 มิ.ย. – 02 ก.ค.63

19,999

11 – 16 , 15 – 20 , 18 – 23 , 22 – 27 , 25 ก.พ. – 01 มี.ค.63

29 ก.พ. – 05 มี.ค.63

03 – 08 , 07 – 12 , 10 – 15 , 14 – 19 , 17 – 22 , 21 – 26 , 24 – 29 มี.ค.63

28 มี.ค. – 02 เม.ย. , 31 มี.ค. – 05 เม.ย.63

21 – 26 , 25 – 30 เม.ย.63

21,999

08 – 13 ก.พ./ 04 – 09 (วันจักรี) , 28 เม.ย. – 03 พ.ค.63(วันแรงงาน)

01 – 06 , 02 – 07 , 05 – 10 พ.ค.63(วันแรงงาน+ฉัตรมงคล+วิสาขบูชา)

22,999

07 – 12 , 13 – 18 เม.ย.63 (วันสงกรานต์)

25,999

09 – 14 , 12 – 17 เม.ย.63 (วันสงกรานต์)

26,999

11 – 16 , 12 – 17 เม.ย.63 (วันสงกรานต์)

27,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

       

“ทัวร์คุนหมิง 4 วัน”

คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (ยอดเขาหิมะ)

CODE TOUR : CN-5404 KMG10

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – สนามบินฉางซุย – คุนหมิง

Day 2 :

สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง ไร่สตรอเบอรี่ เมืองตงชวน  แผ่นดินสีทอง ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน

Day 3 :

ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้า) เมืองคุนหมิง ประตูม้าทองและประตูไก่หยก ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย ร้านบัวหิมะ

Day 4 :

เมืองโบราณกวนตู้ ภูเขาซีซาน (Option Tour) – สนามบินฉางซุย สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

08 – 11 ม.ค. / 04 – 07 มี.ค.63

8,999

01 – 04 , 02 – 05 , 03 – 06 , 04 – 07 , 09 – 12 , 10 – 13 , 11 – 14 ม.ค.63

14 – 17 , 15 – 18 , 19 – 22 , 20 – 23 , 21 – 24 , 22 – 25 , 26 – 29 ก.พ.63

27 ก.พ. – 01 มี.ค. , 28 ก.พ. – 02 มี.ค. , 29 ก.พ. – 03 มี.ค.63

05 – 08 , 06 – 09 มี.ค.63

9,999

07 – 10 , 08 – 11 ก.พ.63 (วันมาฆบูชา)

11,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์คุนหมิง 6 วัน”

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (มังกรหยกเหินฟ้า)

CODE TOUR : CN-5404 KMG11

Day 1 :

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฉางซุย คุนหมิง - เมืองเสี่ยงยิน

Day 2 :

เมืองคุณหมิง เมืองต้าหลี่ เมืองเก่าต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ วัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองลี่เจียง

Day 3 :

เมืองลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก ทะเลสาบไป๋สุยเหอ โชว์ความประทับใจแห่งลี่เจียง อุทยานน้ำหยก สระน้ำมังกรดำ เมืองเก่าลี่เจียง

Day 4 :

เมืองลี่เจียง เมืองจงเตี้ยน โค้งแรกแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน เมืองเก่าจงเตี้ยน

Day 5 :

เมืองจงเตี้ยน วัดชงจ้านหลิน เมืองฉูฉง เมืองเก่าชาวเผ่าหยี

Day 6 :

เมืองฉูฉง เมืองคุนหมิง วัดหยวนทง ร้านบัวหิมะ สนามบินฉางซุย สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

08 – 13 ม.ค.63

15,999

09 – 14 , 10 – 15 ม.ค./03 – 08 มี.ค.63

06 – 11 , 07 – 12 , 08 – 13 , 12 – 17 , 13 – 18 , 14 – 19 , 15 – 20 พ.ค.63

19 – 24 , 20 – 25 , 21 – 26 , 22 – 27 , 26 – 31 , 27 พ.ค. – 01 มิ.ย.63

28 พ.ค. – 02 มิ.ย.63

03 – 08 , 04 – 09 , 05 – 10 , 09 – 14 , 10 – 15 , 11 – 16 , 12 – 17 มิ.ย.63

16 – 21 , 17 – 22 , 18 – 23 , 19 – 24 , 23 – 28 , 24 – 29 , 25 – 30 มิ.ย.63

26 มิ.ย. – 01 ก.ค. , 30 มิ.ย. – 05 ก.ค.63

16,999

14 – 19 , 18 – 23 , 19 – 24 , 20 – 25 , 21 – 26 , 25 ก.พ. – 01 มี.ค.63

26 ก.พ. – 02 มี.ค. , 27 ก.พ. – 03 มี.ค. , 28 ก.พ. – 04 มี.ค.63

04 – 09 , 05 – 10 , 06 – 11 , 10 – 15 , 11 – 16 , 12 – 17 , 13 – 18 มี.ค.63

17 – 22 , 18 – 23 , 19 – 24 , 20 – 25 , 24 – 29 , 25 – 30 , 26 – 31 มี.ค.63

27 มี.ค. – 01 เม.ย. , 31 มี.ค. – 05 เม.ย.63

17 – 22 , 21 – 26 , 22 – 27 , 23 – 28 , 24 – 29 เม.ย.63

29 พ.ค. – 03 มิ.ย. / 02 – 07 มิ.ย.63

17,999

01 – 06 , 02 – 07 , 03 – 08 ,28 เม.ย. – 03 พ.ค. , 29 เม.ย. – 04 พ.ค.63

18,999

07 – 12 ก.พ.63(วันมาฆบูชา)

07 – 12 , 08 – 13 , 14 – 19 , 30 เม.ย. – 05 พ.ค.63(วันแรงงาน+ฉัตรมงคล)

01 – 06 พ.ค.63 (วันแรงงาน+ฉัตรมงคล+วิสาขบูชา)

19,999

09 – 14 เม.ย.63 (วันสงกรานต์)

21,999

10 – 15 เม.ย.63 (วันสงกรานต์)

22,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์คุนหมิง 4 วัน”

คุนหมิง กุ้ยโจว (ซากุระหมื่นลี้)

CODE TOUR : CN-5404 KMG12

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – สนามบินฉางซุย – คุนหมิง

Day 2 :

เมืองคุนหมิง เมืองกุ้ยโจว เมืองซิงอี้ ภูเขาหมื่นยอด (รวมค่ารถแบตเตอรี่) ทะเลสาบหมื่นยอด ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด เมืองอันชุ่น

Day 3 :

เมืองอันชุน สวนซากุระผิงป้า (รวมรถแบตเตอรี่) เมืองคุนหมิง

Day 4 :

เมืองคุนหมิง เขาซีซาน (OPTION) – ร้านบัวหิมะ ประตูม้าทองไก่หยก ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย สนามบินคุนหมิงฉางซุย สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

07 – 10 มี.ค.63

10,999

11 – 14 , 18 – 21 , 25 – 28 มี.ค.63

01 – 04 , 08 – 11 เม.ย.63

12,999

12 – 15 , 13 – 16 , 14 – 17 , 19 – 22 , 20 – 23 มี.ค.63

21 – 24 , 26 – 29 , 27 – 30 , 28 – 31 มี.ค.63

02 – 05 เม.ย.63

13,999

03 – 06 , 04 – 07 เม.ย.63(วันจักรี)

14,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

“ทัวร์ลี่เจียง 5 วัน”

ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังหยก (มังกรหยกสะท้านฟ้า)

CODE TOUR : CN-5404 LJG01

Day 1 :

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลีเจียง ซันยี่ – เมืองลี่เจียง – ประเทศจีน – เมืองต้าหลี่

Day 2 :

เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน

Day 3 :

เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าซู่เหอ – สระมังกรดำ

Day 4 :

เมืองลี่เจียง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) – ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน – เมืองเก่าลี่เจียง

Day 5 :

เมืองลี่เจียง – สนามบินลี่เจียง ซันยี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

24 – 28 มิ.ย. 63

13,999

04 – 08 มี.ค. 63

14,999

19 – 23 , 26 ก.พ. – 01 มี.ค / 18 – 22 , 25 – 29 มี.ค.

01 – 05 , 22 – 26 เม.ย. /13 – 17 , 20 – 24 , 27 – 31 พ.ค. 63

10 – 14 , 17 – 21 มิ.ย. 63

01 – 05 , 08 – 12 , 15 – 19 , 22 – 26 , 29 ก.ค. – 02 ส.ค. 63

05 – 09 , 19 – 23 , 26 – 30 ส.ค. 63

02 – 06 , 09 – 13 , 16 – 20 , 23 – 27 , 30 ก.ย. – 04 ต.ค. 63

15,999

05 – 09 ก.พ. 63 (วันมาฆบูชา)

29 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 (วันแรงงาน)

06 – 10 พ.ค. 63 (วันวิสาขบูชา)

03 – 07 มิ.ย. 63 (วันเฉลิมฯพระราชินี)

12 – 16 (วันแม่)

16,999

08 – 12 , 15 – 19 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)

17,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์ลี่เจียง 4 วัน”

ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ( มังกรหยกสยบเมฆา)

CODE TOUR : CN-5404 LJG02

Day 1 :

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลีเจียง ซันยี่ – เมืองลี่เจียง – ประเทศจีน – เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า

Day 2 :

เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า – วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจี่ยง – ร้านบัวหิมะ

Day 3 :

เมืองลี่เจียง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) – ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน – ร้านหยก – สระมังกรดำ

Day 5 :

เมืองลี่เจียง – สนามบินลี่เจียง ซันยี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 63

11,999

02 – 05 , 16 – 19 ก.พ. 63

07 – 10 , 14 – 17 , 21 – 24 มิ.ย. /12 – 15 , 19 – 22 ก.ค. 63

02 – 05 , 16 – 19 , 23 – 26 , 30 ส.ค. – 02 ก.ย. 63

06 – 09 , 13 – 16 , 20 – 23 , 27 – 30 ก.ย. 63

12,999

09 – 12 ก.พ. 63 (วันมาฆบูชา)

01 – 04 , 08 – 11 , 15 – 18 , 22 – 25 , 29 มี.ค. – 01 เม.ย. 63

05 – 08 (วันจักรี) , 19 – 22 , 26 – 29 เม.ย. 63

10 – 13 , 17 – 20 , 24 – 27 พ.ค. /09 – 12 ส.ค. 63 (วันแม่)

13,999

03 – 06 พ.ค. 63  (วันฉัตรมงคล+วิสาขบูชา)

31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 63 (วันเฉลิมฯพระราชินี)

26 – 29 ก.ค. 63 (วันเฉลิมฯ รัชกาลที่ 10)

14,999

12 – 15 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)

16,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

“ทัวร์คุนหมิง 6 วัน”

KUNMING LIJIANG SHANGRI-LA

CODE TOUR : CN-6101 KMG01

Day 1 :

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานคุนหมิง ต้าลี่

Day 2 :

วัดเจ้าแม่กวนอิม – ช่องแคบเสือกระโจน – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองจงเตี้ยน (แชงการีล่า) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – เมืองโบราณแชงการีล่า

Day 3 :

ภูเขาหิมะสือขา – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) – วัดลามะซงจ้านหลิง เมืองลี่เจียง ร้านสาหร่าย เกลียวทอง เมืองโบราณลี่เจียง

Day 4 :

ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – สระน้ำมังกรดำ – เมืองฉู่สง

Day 5 :

เมืองฉู่สง – คุนหมิง – ร้านนวดเท้า – สวนน้ำตกคุนหมิง – ร้านผ้าไหม – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน                                                                                                                           

Day 6 :

วัดหยวนทง – ท่าอากาศยานคุนหมิง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

07 – 12 , 14 – 19 ม.ค. / 18 – 23 ก.พ.63

03 – 08 , 10 – 15 , 17 – 22 , 24 – 29 มี.ค.63

20,989

04 – 09 ก.พ. (วันมาฆบูชา) / 31 มี.ค. – 05 เม.ย.63

21,989

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

 คลิ๊ก...เข้าชมโปรแกรมอื่นๆได้ที่นี่

  

  

  

  

 

+++++++++++++++++++++++++ 

 

 
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เส้นอื่นๆ
ทัวร์เจิ้งโจว ซีอาน
ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์ฮาบิ้น
ทัวร์เฉิงตู
ทัวร์ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ฉงชิ่ง
ทัวร์เซียงไฮ้
ทัวร์ปักกิ่งBS CENTRE SERVICE CO.,LTD