ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์จีน เส้นอื่นๆ

      


   

 

ทัวร์อู๋อี๋ซาน เทาเทียนโหยวฟง 4 วัน 3 คืน

CODE TOUR : CN-5136 C34

Day 1 :

กรุงเทพฯ – อู่อี๋ซาน

Day 2 :

อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน – เขาเทียนโหยวฟง – ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี – ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง – ผ่านชมวังอู่อี่ –ร้านยาจีน ถงเหยินถัง – ร้านยางพารา

Day 3 :

แปลงไร่ชาต้าหงเผา – วัดเทียนซิงหย่งเล่อ –เขาหยู่หนี่ฟง (เขานางฟ้า) – ร้านหยก

Day 4 :

ร้านใบชา – อู่อี๋ซาน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02 – 05 , 09 – 12 , 16 – 19 , 23 – 26 , 30 พ.ย. – 03 ธ.ค.62

14 – 17 , 21 – 24 ธ.ค.62

9,999

07 – 10 ธ.ค.62 (วันรัฐธรรมนูญ)

10,999

28 – 31 ธ.ค.62 (วันสิ้นปี)

11,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

ทัวร์คุณธรรม – จิ่วหัวซาน 5 วัน 3 คืน

สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน พระใหญ่หลิงซาน นานกิง

CODE TOUR : CN-5136 A26

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

Day 2 :

กรุงเทพฯ – นานกิง – เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถราง)

Day 3 :

เมืองอู๋ซี – จิ่วหัวซาน – สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน

Day 4 :

เขาจิ่วหัวซาน – วัดไป่สุ่ยกง (นั่งรถรางขึ้น-ลง) – โย่วเซินเตี้ยน – วัดฮั่วเฉิง

Day 5 :

จิ่วหัวซาน – นานกิง – ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ – ตลาดฟูจือเมี่ยว – นานกิง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

30 ต.ค. – 03 พ.ย./13 – 17 , 27 พ.ย. – 01 ธ.ค.62

03 – 07 , 18 – 22 ธ.ค.62

22,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

       

ทัวร์คุณธรรม – หวงซาน 5 วัน 3 คืน

นานกิง เมืองโบราณหงชุน

CODE TOUR : CN-5136 A27

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

Day 2 :

กรุงเทพฯ – นานกิง – สุสานดร.ซุนยัดเซ็น – เมืองถุนซี – ตลาดหลีหยางยิ่งเซียวซางเจีย

Day 3 :

เมืองถุนซี – หวงซาน – อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ) – เมืองอีเซียน – โชว์หงชุนอาจวี๋

Day 4 :

เมืองอีเซียน – เมืองโบราณหงชุน – หมู่บ้านมรดกโลกหงชุน – เมืองถุนซี – ถนนโบราณเหล่าเจีย

Day 5 :

เมืองถุนซี – พิพิธภัณฑ์ฮุยไฉ่ – ซุ้มประตูถังเยว่ – นานกิง – ตลาดฟูจือเมี่ยว – นานกิง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

13 – 17 , 27 พ.ย. – 01 ธ.ค. / 03 – 07 , 18 – 22 ธ.ค.62

21,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

ทัวร์คุณธรรม – หนานหนิง 5 วัน 4 คืน

น้ำตกเต๋อเทียน โชว์เมิ่งปาหม่า

CODE TOUR : CN-5136 A28

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – หนานหนิง – เหมิงสื่อเถียนเหยียน

Day 2 :

เหมิงสื่อเถียนเหยียน – ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน – การแสดงของชนเผ่าน้อย – เมืองเต๋อเทียน – น้ำตกเต๋อเทียน – หลักเขตแดนเสาเลขที่53 – เมืองจิ้งซี – บ่อน้ำพุห่าน

Day 3 :

จิ้งซี – เมืองปาหม่า – ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ – ถ้ำคริสตัล – เกาะหมู่บ้านคนอายุยืน – การแสดงพื้นเมืองปาหม่า – โชว์เมิ่งปาหม่า

Day 4 :

ปาหม่า – เมืองหนานหนิง – พิพิธภัณฑ์แห่งชนชาติกวางสี – ภูเขาชิงซิ่ว

Day 5 :

หนานหนิง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

20 – 24 พ.ย. / 12 – 16 ธ.ค.62

25,999

19 – 23 ก.พ. / 26 – 30 มี.ค.63

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

ทัวร์คุณธรรม – อู่ฮั่น  5 วัน 4 คืน

พิชิตยอดเขาบู๊ตึ้ง ต้นกำเนิดตั่วเหล่าเอี๊ยะ

CODE TOUR : CN-5136 A39

Day 1 :

กรุงเทพฯ – อู่ฮั่น – เมืองซุยโจว

Day 2 :

เมืองซุยโจว – เมืองจ่าวหยาง – โรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิง – เขาบู๊ตึ้ง – เรียนมวยไทเก็ก

Day 3 :

เขาบู๊ตึ้ง – ตำหนักทองจินเตี้ยน (กระเช้าขึ้น-ลง) – ตำหนักจื่อเซียว – ตำหนักหนานเหยียน – ตำหนักไท่จื่อ

Day 4 :

ช่วงเดือนพฤศจิกายน เขาบู๊ตึ้ง – เมืองซุยโจวอาณาจักรกิงโกะ – อู่ฮั่น – ถนนคนเดินเจียงฮั่น // ช่วงเดือนธันวาคม เขาบู๊ตึ้ง – อู่ฮั่น – ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง – ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ทะเลสาบตงหู – ถนนอาหารฮู่ปู้ – ถนนคนเดินเจียงฮั่น

Day 5 :

วัดกุยหยวน – อู่ฮั่น – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

08 – 12 , 22 – 26 พ.ย./12 – 16 ธ.ค.62

22,999

27 – 31 ธ.ค.62 (วันสิ้นปี)

24,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

       

ทัวร์คุณธรรม – เสินหนงเจี้ย 5 วัน 4 คืน

เมืองเล่าปี่ (เกงจิ๋ว) อู่ฮั่น

CODE TOUR : CN-5136 A40

Day 1 :

กรุงเทพฯ – อู่ฮั่น – เมืองเกงจิ๋ว (จิงโจว)

Day 2 :

กำแพงเมืองเกงจิ๋ว (จิงโจว) ชมภายนอก – เสินหนงเจี้ย – ผ่านถนนบนสายน้ำที่สวยที่สุด – อุทยานสะพานสวรรค์ (เทียนเซิงเฉียว) – อุทยานเสินหนงถัน – ต้นไม้พันปี

Day 3 :

เสินหนงเจี้ย – อุทยานเทียนเยี่ยน – ผ่านชมที่ราบสีแดง หงผิงฮั่วหลาง” – สะพานสายรุ้ง – อุทยานจุดสูงสุดของเสินหนง (เสินหนงติ่ง) – หุบเขาเสินหนงกู่ – สันเขาลิงทอง – เสี่ยวหลงถัง

Day 4 :

เสินหนงเจี้ย – เมืองตันหยาง – สุสานกวนหลิง – อู่ฮั่น – ถนนคนเดินเจียงฮั่น

Day 5 :

วัดกุยหยวน – อู่ฮั่น – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

08 – 12 , 22 – 26 พ.ย. / 12 – 16 ธ.ค.62

22,999

27 – 31 ธ.ค.62 (วันสิ้นปี)

24,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

       

ทัวร์คุณธรรม – อู่อี๋ซาน 4 วัน 3 คืน

ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี ชมโชว์ IMPRESSION OF DAHONGPAO

CODE TOUR : CN-5136 A41

Day 1 :

กรุงเทพฯ – อู่อี๋ซาน

Day 2 :

อุทยานมรดกโลกอู่อี๋ซาน – เขาเทียนโหยวฟง – ล่องแพไม้ไผ่จิ่วชีว์ซี – ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง – วังอู่อี่ – โชว์อิมเพรสชั่นต้าหงเผา

Day 3 :

ไร่ชาต้าหงเผา – วัดเทียนซิงหย่งเล่อ – ถ้ำม่านน้ำตก – เขาหยู่หนี่ฟง (เขานางฟ้า)

Day 4 :

อู่อี๋ซาน – กรุงเทพฯ 

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02 – 05 , 09 – 12 , 16 – 19 , 23 – 26 , 30 พ.ย. – 03 ธ.ค.62

07 – 10 , 14 – 17 , 21 – 24 , 28 – 31 ธ.ค.62

18,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

 

 

 คลิ๊ก...เข้าชมโปรแกรมอื่นๆได้ที่นี่

  

  

  

  

 

+++++++++++++++++++++++++ 

 

 
ทัวร์จีน

ทัวร์เจิ้งโจว ซีอาน
ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์คุนหมิง
ทัวร์ฮาบิ้น
ทัวร์เฉิงตู
ทัวร์ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ฉงชิ่ง
ทัวร์เซียงไฮ้
ทัวร์ปักกิ่งBS CENTRE SERVICE CO.,LTD