ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์

บางโปรแกรมอาจไม่ร่วมโปรโมชั่นนี้ กรุณาดูระบุ ที่ชื่อโปรแกรมอีกครั้งค่ะ 

     

 กรุณาคลิ๊ก...เข้าชมโปรแกรมที่ท่านต้องการ

 

 

CODE TOUR : JP-5908 XJ98

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

JAPAN ALPS XJ98

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ

Day 2 :

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาว่าโกะ – เมืองมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาชิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)

Day 3 :

สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – คานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น

Day 4 :

เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ - เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ

Day 5 :

สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

06 – 10 , 07 – 11 , 08 – 12 , 09 – 13 , 10 – 14 พ.ค.

29,888

17 – 21 , 18 – 22 , 20 – 24 , 21 – 25 , 22 – 26 , 23 – 27 , 24 – 28 ,

25 – 29 , 26 – 30 เม.ย.

32,888

27 เม.ย. – 01 พ.ค. , 28 เม.ย. – 02 พ.ค. , 29 เม.ย. – 03 พ.ค. ,

30 เม.ย. – 04 พ.ค.

34,888

       

CODE TOUR : JP-5908 XJ99

ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 4คืน

JAPAN ALPS XJ99

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ

Day 2 :

ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – เมืองมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาชิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)

Day 3 :

สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น

Day 4 :

เมืองเกียวโต -  ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

Day 5 :

ปราสาทโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ – เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า

Day 6 :

สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

06 – 11 , 07 – 12 , 08 – 13 , 09 – 14 , 10 – 15 พ.ค.

32,888

17 – 22 , 18 – 23 , 19 – 24 , 20 – 25 , 21 – 26 , 22 – 27 , 23 – 28 ,

24 – 29 , 25 – 30 เม.ย.

33,888

26 เม.ย. – 01 พ.ค. , 27 เม.ย. – 02 พ.ค. , 28 เม.ย. – 03 พ.ค.

35,888

CODE TOUR : JP-6003 JXW28

ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 4คืน

WOW!!! JAPAN ALPS SNOW WALL

Day 1 :

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

Day 2 :

ท่าอากาศยาน คันไซ – เกียวโต - วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค – โอกากิ

Day 3 :

ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ออนเซ็น

Day 4 :

เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ –ย่านฟุกุย/กุโจ

Day 5 :

ฟุกุย/กุโจ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – โดทงพลาซ่า – ชินไซบาชิ

Day 6 :

ท่าอากาศยานคันไซ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

05 – 10 , 12 – 17 มิ.ย.

29,888

29 พ.ค. – 03 มิ.ย.

31,888

22 – 27 พ.ค.

32,888

01 – 06 , 08 – 13 , 15 – 20 พ.ค. (วันวิสาขบูชา)

33,888

17 – 22 เม.ย.

35,888

24 – 29 เม.ย.

37,888

       

CODE TOUR : JP-6003 XJ89

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

JAPAN ALPS

Day 1 :

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะจิงกู – หมู่บ้านนินจาอิเสะ  Samurai Ninja Park – กิฟุ

Day 3 :

กิฟุ - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – พิพิธภัณฑ์บ้านซามูไรไอซุ – โทยาม่า

Day 4 :

เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ – นาโกย่า

Day 5 :

นาโกย่า – สนามบิน - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

07 – 11 มิ.ย.

23,900

10 – 14 , 24 – 28 , 29 พ.ค. – 02 มิ.ย.

24,900

05 – 09 มิ.ย.

25,900

08 – 12 , 17 – 21 , 22 – 26 , 31 พ.ค. – 04 มิ.ย.

26,900

03 – 07 พ.ค.

27,900

17 – 21 , 19 - 23 เม.ย. / 15 – 19 พ.ค.(วันวิสาขบูชา)

28,900

CODE TOUR : JP-5404 AZNGO03

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

THE TOP OF TAKAYAMA JAPAN ALPS

Day 1 :

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ- ปราสาทมัตสึโมโต้

Day 3 :

เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

Day 4 :

สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสุ – นาโกย่า - มิตซุยเอ้าท์เล็ท

Day 5 :

นาโกย่า -  สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

08 – 12 , 14 – 18 , 15 – 19 , 21 – 25 , 22 – 26 , 28 พ.ค. – 01 มิ.ย. , 29 พ.ค. – 02 มิ.ย.

39,999

       

CODE TOUR : JP-5404 AZNGO06

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

UNSEEN JAPAN ALPS IN NAGOYA TAKAYAMA

Day 1 :

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ปราสาทมัตซึโมโต้

Day 3 :

เส้นทางสายโรแมนติค – กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – อิออน มอลล์

Day 4 :

นาโกย่า – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสึ – ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ – มิตซุยเอ้าท์เล็ท

Day 5 :

นาโกย่า - สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

31 พ.ค. – 04 มิ.ย.

27,999

08 – 12 , 10 – 14 , 15 – 19 , 17 – 21 , 22 – 26 , 24 – 28 , 29 พ.ค. – 02 มิ.ย.

29,999


 

CODE TOUR : JP-6101 NGO05

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

NAGOYA JAPAN ALPS โมจิถั่วแดง

Day 1 :

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

Day 2 :

สนามบินนาโกย่า – ทาคายาม่า – ถนนคนเดินซันโนมาชิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – มัตสึโมโต้ – อิออนมอลล์

Day 3 :

สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – กิฟุ

Day 4 :

กิฟุ – นาโกย่า – ปราสาทอินุยามะ - วัดโอสึคันนง – Dream Jazz Outlet

Day 5 :

สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

23 – 27 มิ.ย.

25,999

09 – 13 , 16 – 20 , 26 – 30 มิ.ย.

27,999

08 – 12 , 12 – 16 , 22 – 26 , 29 พ.ค. – 02 มิ.ย.

28,999

17 – 21 พ.ค.(วันวิสาขบูชา)

29,999

       

CODE TOUR : JP-6101 NGO06

ทัวร์ญี่ปุ่น 4วัน 3คืน

NAGOYA JAPAN ALPS มัชฉะ กรีนที

Day 1 :

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – สนามบินนาโกย่า – ดูไฟหมู่บ้าน Nabana no sato

Day 2 :

ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – มัตสึโมโต้ – อิออนมอลล์

Day 3 :

สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – กิฟุ

Day 4 :

ปราสาทนาโกย่า – DREAM JAZZ เอ้าท์เล็ท – สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

22 – 25 เม.ย.

26,999

18 – 21 , 19 – 22 , 21 – 24 เม.ย.

27,999

25 – 28 เม.ย.

28,999

       

CODE TOUR : JP-6101 NGO08

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

NAGOYA JAPAN ALPS HI CLASS

Day 1 :

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

Day 2 :

สนามบินนาโกย่า – ทาคายาม่า – ถนนคนเดินซันโนมาชิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – มัตสึโมโต้ – อิออนมอลล์

Day 3 :

สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – กิโจ – อาบน้ำแร่

Day 4 :

กิฟุ – นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า - วัดโอสึคันนง – Dream Jazz Outlet

Day 5 :

สนามบินนาโกย่า – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

16 – 20 , 23 – 27 , 30 พ.ค. – 03 มิ.ย.

35,999

     

 
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น เมื่องอื่นๆ
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูกุโอกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า+โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่าBS CENTRE SERVICE CO.,LTD