ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น เมื่องอื่นๆ

บางโปรแกรมอาจไม่ร่วมโปรโมชั่นนี้ กรุณาดูระบุ ที่ชื่อโปรแกรมอีกครั้งค่ะ 

 กรุณาคลิ๊ก...เข้าชมโปรแกรมที่ท่านต้องการ

 

 

CODE TOUR : JP-5908 TGSDJ02

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

SENDAI MATSUSHIMA FUKUSHIMA

PREMIUM AUTUMN IN SENDAI II

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

สนามบินเซ็นได ปราสาทสึรุงะ – เมืองไอสุ – หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ – ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – เมืองฟุคุชิมะ

Day 3 :

หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – เซนได ปราสาทอาโอบะ – ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด

Day 4 :

ท่าเรือชิโกม่า อ่าวมัตซึชิม่า วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ วัดเอนสึอิน ช้อปปิ้ง ณ เซ็นได อิซูมิ พรีเมี่ยม เอ้าเลท

Day 5 :

สนามบินเซนได สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02 – 06 พ.ย.62

28,888

16 – 20 , 23 – 27 พ.ย.62

29,888

02 – 06 , 09 – 13 พ.ย.62

31,888

       

CODE TOUR : JP-5908 TGSDJ03

ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 4คืน

SENDAI IWATE FUKUSHIMA

PREMIUM WINTER SKI IN SENDAI

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

สนามบินเซ็นได เมืองอิวาเตะ – วัดจูซนจิ ล่องเรือ เกบิเค – หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ

Day 3 :

ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น – กินซัง ออนเซ็น – Sendai-Izumi Premium Outlet

Day 4 :

เมืองไอสุ ปราสาทสึรุงะ – เมืองไอสุ – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – เมืองฟุคุชิมะ

Day 5 :

ท่าเรือชิโกม่า อ่าวมัตซึชิม่า วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ วัดเอนสึอิน เซนได ปราสาทอาโอบะ – ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด

Day 6 :

สนามบินเซนได สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

26 พ.ย. – 01 ธ.ค. / 03 – 08 , 10 – 15 , 17 – 22 ธ.ค.62

35,888

       

CODE TOUR : JP-5908 TGSDJ04

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

SENDAI MATSUSHIMA FUKUSHIMA

PREMIUM WINTER SKI IN SENDAI II

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

สนามบินเซ็นได ปราสาทสึรุงะ – เมืองไอสุ – หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ – ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – เมืองฟุคุชิมะ

Day 3 :

หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได – ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด

Day 4 :

ซากปราสาทเซนได – ท่าเรือชิโกม่า อ่าวมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ วัดเอนสึอิน ช้อปปิ้ง Sendai-Izumi Premium Outlet

Day 5 :

สนามบินเซนได สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. / 07 – 11 , 14 – 18 ธ.ค.62

31,888

       

CODE TOUR : JP-5908 TGSDJ08

ทัวร์ญี่ปุ่น 7วัน 5คืน

SENDAI IWATE FUKUSHIMA FREEDAY

PREMIUM BUSINESS CLASS FUYU

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

สนามบินเซ็นได – เมืองอิวาเตะ วัดจูซนจิล่องเรือ เกบิเค – หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ

Day 3 :

เมืองคะคุโนะดาเตะ บ้านซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ – กินซัง ออนเซ็น – Sendai-Izumi Premium Outlet

Day 4 :

เมืองไอสุ ปราสาทสึรุงะ – เมืองไอสุ – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองฟุคุชิมะ

Day 5 :

ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีซาโอะ - ท่าเรือชิโกม่า อ่าวมัตซึชิม่า วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ วัดเอนสึอิน เซนได ปราสาทอาโอบะ

Day 6 :

อิสระช้อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวภายในเมืองเซนไดตามอัธยาศัย

Day 7 :

สนามบินเซนได สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

05 – 11 , 12 – 18 , 19 – 25 , 23 – 29 ธ.ค.62

79,888

       

 

CODE TOUR : JP-5908 MM14

ทัวร์ญี่ปุ่น 4วัน 2คืน

OKINAWA HULA HULA 3

(ทัวร์โปรโมชั่น ลดสูงสูด 200/ท่าน)

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

สนามบินนาฮา โอกินาว่า ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิ โกเตน สวนสับปะรดนาโกะ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ

Day 3 :

ปราสาทชูริ (ด้านนอก) อาชิบานา เอ้าเลท – โอกินาว่าเวิลด์ ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด – โรงงานแก้ว – ย่านถนนโคคุไซโดริ

Day 4 :

อเมริกันวิลเลจ อิออน มอลล์ สนามบินนาฮะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02 – 05 ต.ค.62

19,888

03 – 06 , 04 – 07 , 12 – 15 , 13 – 16 , 14 – 17 , 15 – 18 , 16 – 19 ต.ค.62

21,888

09 – 12 , 10 – 13 , 11 – 14 ต.ค.62 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

17 – 20 , 18 – 21 , 23 – 26 ต.ค.62 (วันปิยะ)

22,888

 

 
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูกุโอกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า+โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่าBS CENTRE SERVICE CO.,LTD