ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง




ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA

 

     

 

ทัวร์จอร์เจีย 5 วัน 3 คืน (GEORGIA IN DREAMS)

กรุงทบิลิซี่-เมืองมิทสเคต้า-วิหารจวารี-วิหารสเวติสเคอเวรี-กรุงทบิลิซี่-ชมย่านเมืองเก่า-นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา-โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้-เมืองซิกนากี-เขตควาเรลี-กรุงทบิลีซี่-ป้อมอนานูรี-เมืองกูดาอูรี-เมืองคาซเบกี-นั่งรถจี๊ป 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้-เมืองทบิลิซี่-ถ้ำอุพลิสชิเค่-อิสระเดินเล่นย่านถนนชาร์เดนี่- พิเศษ : มีมื้ออาหารจีนและอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

Code Tour

ช่วงวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ดาวโหลดโปรแกรม

GG-5139 G1

ม.ค. 63

ถึง

พ.ค. 63

34,500.-

 

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

 

ทัวร์จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน (GEORGIA COOLY FRESH)

ทบิลิซี่-บอร์โจมิ-กอรี-อุพลิสชิเค่-มิทสเคต้า-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี-สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส เส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี-ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgian Cuisine-ทบิลลีซี่-มิทสเคต้า-วิหารจวารี Jvari Monastery-วิหารสเวติสเคอเวรี Svetitkhoveli Cathedral-ชมย่านเมืองเก่า-นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car -โบสถ์ทรินิตี้-ทบิลิซี่-ซิกนากี-ควาเรลี-ชิมไวน์-ทบิลิซี่-อนานูริ-ชมป้อมอนานูรี-กูดาอูรี-คซเบกี-ชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้-ทบิลิซี่-อิสระช้อปปิ้งที่ Galleria Mall

Code Tour

ช่วงวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ดาวโหลดโปรแกรม

GG-5139 G2

12-18 มี.ค.

26มี.ค.-1เม.ย.

46,900.-

 

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

 

ทัวร์จอร์เจีย อุซเบกิสถาน 8 วัน 6 คืน

(GEORGIA – UZBEKISTAN)

ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อุพลิชชิเค่-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี-กรุงทาชเค้นต์-ชมย่านเมืองเก่า-นั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา -โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้-เมืองซิกนากี-เขตควาเรลี-กรุงทบิลีซี่-ป้อมอนานูรี-เมืองกูดาอูรี-เมืองคาซเบกี-นั่งรถจี๊ป 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้-เมืองทบิลิซี่-ถ้ำอุพลิสชิเค่-อิสระเดินเล่นย่านถนนชาร์เดนี่-กรุงทาชเค้นต์  ชมเมืองทาชเค้นต์ จัตุรัสอิสรภาพ-โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ และ สุเหร่าจูมา-พิเศษ : มีมื้ออาหารจีนและอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

Code Tour

ช่วงวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ดาวโหลดโปรแกรม

GG-5139 G3

ม.ค. 63

ถึง

มี.ค. 63

44,900.-

 

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

 

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย 7 วัน 4 คืน

(WOW AZERBAIJAN – GEORGIA)

สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส เส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี-ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgian Cuisine-บากู-แหลมอับเชรอน-ยูนาร์แด๊ก Yanar Dag หรือภูเขาแห่งไฟ-ชมพิพิธภัณฑ์ Gobustan Rock Art Museum -บากู-ชมย่านเมืองเก่า-หอคอย Maiden Tower-ช้อปปิ้ง-บากู-ชามากิ-มัสยิดจูมา-เชกิ-คาราวานซาราย-พระราชวังข่านเชคฆี-เชกี-ซิกนากี (จอร์เจีย)-ควาเรลี-ทบิลิซี่-มิสทเคต้า-วิหารจวารี Jvari Monaster-วิหารสเวติสเคอเวรี-ชมป้อมอนานูรี-กูดาอูรี-คาซเบกี-ทบิลิซี่-ชมย่านเมืองเก่า-นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา-**บินระหว่างประเทศเมืองบากู ไป เมืองทบิลิซี่***

Code Tour

ช่วงวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ดาวโหลดโปรแกรม

GG-5139 G4

12-18 มี.ค.

26มี.ค.-1เม.ย.

53,900.-

 

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

 

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน

(AMAZING CAUCASUS)

บากู (อาเซอร์ไบจาน) -ชมย่านเมืองเก่า-ถ่ายรูปกับ  หอคอย Maiden Tower-โกบุสตาน-ภูเขาโคลน-แหลมอับเชรอน-ภูเขาแห่งไฟ-บากู-ช้อปปิ้ง-ทบิลิซี่ (จอร์เจีย) –โบสถ์ทรินิตี้-ชมย่านเมืองเก่า-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมนาริกาลา-สะพานสันติภาพ- ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อนานูริ-The Memorial of Friendship-คาซเบกี-ทบิลิซี-ซาดาโคล-ฮักห์พาท-เซวาน-เกกฮาร์ด-การ์นี่-เยเรวาน-อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีนและอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

Code Tour

ช่วงวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ดาวโหลดโปรแกรม

GG-5139 G5

มี.ค. 63

ถึง

พ.ค. 63

61,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน ... หากจอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

 

อุซเบกิสถาน อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย 9 วัน 7 คืน

(UZBEKISTAN AZERBEIJAN GEORGIA)

ทาชเค้นท์ (อุซเบกิสถาน) - จัตุรัสอิสรภาพ-อนุสาวรีย์อาเมียร์ตีมูร์-กรุงทาชเค้นท์-โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์- สุเหร่าจูมา-ตลาดชอร์ซู-ทาชเค้นท์- บากู (อาเซอร์ไบจาน) -ชมย่านเมืองเก่า-ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden Tower-บากู-สุสานดิริบาบา-สุสานเยดดิกัมบาซ-เชกี- พระราชวังข่านเชกี-เชกิ-ซิกนากี(จอร์เจีย)-ควาเรลี-ทบิลิซี่- อนานูริ-Memorial of Friendship-คาซเบกี- ทบิลิซี่-กอริ- อุพลิสชิเค่-มิทสเคต้า- ทบิลิซี่ -นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาลา-โบสถ์เมเตห์คี โบสถ์ทรินิตี้

Code Tour

ช่วงวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ดาวโหลดโปรแกรม

GG-5139 G6

ม.ค. 63

ถึง

มี.ค. 63

49,900.-

 

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

ทัวร์จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน (HIGHLIGHT OF CAUCASUS)

ชมปราสาทราบาตี+เที่ยวเมืองน้ำแร่บอร์โจมี + ชิมไวน์รสเลิศ-ทบิลิซี่ (จอร์เจีย)- อนานูริ-กูดาอูรี-The Memorial of Friendship- คาซเบกี-ทบิลิซี่-อุพลิสชิเค่-มิทสเคต้า-ชิมไวน์ Wine Tasting-Freedom Square – ทบิลิซี-เมืองแห่งน้ำแร่บอร์โจมี-อาคัลท์ชิกเค-ป้อมปราการราบาตี-ย่านเมืองเก่า-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า-สะพานสันติภาพ- โบสถ์ทรินิตี้- ช้อปปิ้ง East Point-ทบิลิซี-อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

Code Tour

ช่วงวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ดาวโหลดโปรแกรม

GG-5139 G7

11 – 16 เม.ย. 63

36,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

ทัวร์จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน (JEWEL OF CAUCASUS)

ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อุพลิสชิเค่-ซิกนากี-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี-ทบิลิซี่ (จอร์เจีย)- อนานูริ-กูดาอูรี-The Memorial of Friendship- คาซเบกี-ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อุพลิสชิเค่- ชมวิหารจวารี -วิหารสเวติสเคอเวรี -Freedom Square-ซิกนากี City of Love- ชมพิพิธภัณฑ์ Pirosmani Museum -อารามสงฆ์แห่งบอดบี-ย่านเมืองเก่า-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า-สะพานสันติภาพ- โบสถ์ทรินิตี้-ช้อปปิ้ง East Point-ทบิลิซี-อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

Code Tour

ช่วงวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ดาวโหลดโปรแกรม

GG-5139 G8

11 – 16 เม.ย. 63

37,500.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

ทัวร์จอร์เจีย 7วัน 5คืน 

(GEORGIA MY LOVE KUTAISI BATUMI)

มิทสเคต้า-กอรี-อุพลิสลิเค่-คูไตซี-บาทูมี-อนานูริ-กูดาอูรี-คาซเบกี-ทบิลิซี่ (จอร์เจีย)-ย่านเมืองเก่า-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า-สะพานสันติภาพ-โบสถ์เมเตห์คี- โบสถ์ทรินิตี้- Freedom Square -ทบิลิซี-มิทสเคต้า-กอริ-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-ถ้ำอุพลิสชิ-คูไตซี-อารามเจลาตี- โบสถ์บรากาติ-บาทูมี-ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี -ทบิลิซี่-อนานูริ-กูดาอูรี-The Memorial of Friendship- คาซเบกี-ทบิลิซี่-อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

Code Tour

ช่วงวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ดาวโหลดโปรแกรม

GG-5139 G9

12 – 18 เม.ย. 63

39,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

ทัวร์จอร์เจีย 7วัน 5คืน 

(CHARTER GEORGIA COOLY FRESH)

มิทสเคต้า-กอรี-อุพลิสชิเค่-บอร์โจมี-ซิกนากี-ควาเรลี-อนานูริ-กูดาอูรี-ทบิลิซี่ (จอร์เจีย)-มิทสเคต้า-กอริ-อุพลิสชิเค่-ทบิลิซี-ย่านเมืองเก่า-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า-สะพานสันติภาพ-โบสถ์เมเตห์คี- โบสถ์ทรินิตี้- EAST POINT OUTLET-ทบิลิซี-บอร์โจมี-อาคัลท์ชิกเค-ป้อมปราการราบาตี-ทบิลิซี่ -อนานูริ-กูดาอูรี-The Memorial of Friendship-คาซเบกี-ทบิลิซี่-ซิกนากี-ควาเรลี- Freedom Square-อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

Code Tour

ช่วงวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ดาวโหลดโปรแกรม

GG-5139 G10

12 – 18 เม.ย. 63

39,900.-

 

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย 7 วัน 5 คืน

(GEORGIA ARMENIA)

ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อุพลิสชิเค่-ย่าน Freedom Square - ทบิลิซี่-ซาดาโคล-ฮักห์พาท-เซวาน-เยเรวาน-เยเรวาน แคสเคด-เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์นี-ฮักห์พาท-ซาดาโคล (จอร์เจีย)-ทบิลิซี่-ชมย่านเมืองเก่า-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาล่า-โบสถ์เมเตห์คี-โบสถ์ทรินิตี้-ช้อปปิ้ง East Point -ทบิลิซี-อนานูริ-กูดาอูรี-The Memorial of Friendship-อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

Code Tour

ช่วงวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ดาวโหลดโปรแกรม

GG-5139 G11

12 – 18 เม.ย. 63

39,900.-

 

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

ทัวร์จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน 7 วัน 5คืน

(GEORGIA-AZERBAIJAN)

ทบิลิซี่ (จอร์เจีย)-อนานูริ-Memorial of Friendship-คาซเบกี- ทบิลิซี่-ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-โบสถ์ทรินิตี้-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาลา สะพานสันติภาพ-ถนนชาร์เดนี- สนามบินทบิลิซี - บากู (อาเซอร์ไบจาน)  -ชมย่านเมืองเก่า -โกบุสตาน-ภูเขาโคลน-บากู-ถนนนิซามิ-บากู-แหลมอับเชรอน- ภูเขาแห่งไฟ-เชมากิ-เชกี -เชกี-พระราชวังข่านเชกี-ลาโกเดกิ-ซิกนากี(จอร์เจีย)-ควาเรลี-ชิมไวน์-กรุงทบิลิซี่-อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารไทย,อาหารจีน

Code Tour

ช่วงวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ดาวโหลดโปรแกรม

GG-5139 G12

12 – 18 เม.ย. 63

43,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน ... หากจอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

 

ทัวร์จอร์เจีย 6 วัน 3 คืน

ทบิลิซี – มิทสเคต้า – ชมเมือง – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี - GEORGIAN MILITARY HIGHWAY – เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองคาซเบกี้ – สเตพานท์สมินด้า – โบสถ์เกอร์เกตี้ - ทสมินดา ซามีบา – เมืองกูดาอูรี – เมืองทบิลิซี – เมืองซิกนากี – วิหารบอดี – เมืองควาเรลี – ได้ชิมไวน์คูวาเรลีรสเลิศ – ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินรุสทาเวลี – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า – ป้อมปราการ – โบสถ์เมเตห์คี – THE BRIDGE OF PEACE - โรงอาบน้าแร่เก่าแก่

Code Tour

ช่วงวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ดาวโหลดโปรแกรม

EU-5148 A28

ม.ค. 63

ถึง

เม.ย. 63

34,900.-

 

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน ... หากจอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

 

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน

บากู – แหลทอับเชรอน – ยูนาร์แด๊ก – บากู – โกบัสตาน – พิพิธภัณฑ์ ROCK ART – หอคอยไมเดนหรือหอคอยพรมจันทร์ – คาราวานซาราย – เมืองเชมาค่า - JUMA MOSQUE – เมืองเชคี – พระราชวังเชคีคาน – โบสถ์คิชอลับาเนียน – เมืองลาโกเดกิ – เมืองซิกนากี – เมืองควาเรลี – ไวน์คูวาเรลีรสเลิศ – เมืองทบิลิซี – มิทสเคต้า – ชมเมือง – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – คอเคซัสใหญ่ – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี - กูดาอูรี – คาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองทบิลิซี – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - นาริน กาลา - โบสถ์เมเตห์คี

Code Tour

ช่วงวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ดาวโหลดโปรแกรม

EU-5148 A29

ม.ค. 63

ถึง

มี.ค. 63

45,900.-

 

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน ... หากจอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

 

  

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 




TOUR EURO

ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ยุโรปตะวันออก article
ทัวร์ อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
ทัวร์เบเนลักซ์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์สเปน โปรตุเกส
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์โครเอเชีย
โมร็อกโก
ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์โปรแลนด์



BS CENTRE SERVICE CO.,LTD