ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA

 

จอร์เจีย 6 วัน (EK)

กรุงเทพฯ – ทบิลิซี – มิทสเคต้า – ชมเมือง – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี - GEORGIAN MILITARY HIGHWAY – เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองคาซเบกี้ – สเตพานท์สมินด้า – โบสถ์เกอร์เกตี้ - ทสมินดา ซามีบา – เมืองกูดาอูรี – เมืองทบิลิซี – เมืองซิกนากี – วิหารบอดี – เมืองควาเรลี – ได้ชิมไวน์คูวาเรลีรสเลิศ – ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินรุสทาเวลี – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า – ป้อมปราการ – โบสถ์เมเตห์คี – THE BRIDGE OF PEACE - โรงอาบน้าแร่เก่าแก่ - กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5148 A28

วันเดินทาง

ราคา

26 พ.ย.-1 ธ.ค.62

06 – 11 ธ.ค.62

13 – 18 ธ.ค.62

34,900.-

22 – 27 ม.ค.63

19 – 24 ก.พ.63

04 – 09 มี.ค.63

25 – 30 มี.ค.63

34,900.-

12 – 17 เม.ย.63

13 – 18 เม.ย.63

14 – 19 เม.ย.63

(วันสงกรานต์)

44,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> ช่วงสงกรานต์ ลด 1,000.-/ท่าน

 

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย 8 วัน (EK)

กรุงเทพฯ – ดูไบ – บากู – แหลทอับเชรอน – ยูนาร์แด๊ก – บากู – โกบัสตาน – พิพิธภัณฑ์ ROCK ART – หอคอยไมเดนหรือหอคอยพรมจันทร์ – คาราวานซาราย – เมืองเชมาค่า - JUMA MOSQUE – เมืองเชคี – พระราชวังเชคีคาน – โบสถ์คิชอลับาเนียน – เมืองลาโกเดกิ – เมืองซิกนากี – เมืองควาเรลี – ไวน์คูวาเรลีรสเลิศ – เมืองทบิลิซี – มิทสเคต้า – ชมเมือง – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – คอเคซัสใหญ่ – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี - กูดาอูรี – คาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองทบิลิซี – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า - นาริน กาลา - โบสถ์เมเตห์คี - กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5148 A29

วันเดินทาง

ราคา

28 ม.ค.-4 ก.พ.63


27 ก.พ.-5 มี.ค.63


19 – 26 มี.ค.63

45,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน (QR)

กรุงเทพฯ โดฮา ทบิลิซี่ บอร์โจมิ กระเช้าชมวิว – อัลคัลซิเคห์ ป้อมอัลคัลซิเคห์ วาดเซีย โบสถ์ บาทูมิ – ล่องเรือทะเลดำ ถ้ำโพรมีธีอุส คูไทซี ชมเมือง – โบสถ์เกลาตี โกรี พิพิธภัณฑ์ สตาลิน อัลลิซิเคห์ ทบิลิซี่ – ป้อมอานานูรี วิหารจวารี วิหารสเวติสโควี่ ซิงนากี โบสถ์นินา – ชมเมือง หอนาฬิกา สะพานสันติภาพ โบสถ์เมเตคี สนามบิน – โดฮา กรุงเทพฯ

CODE TOUR : WQR2008T

วันเดินทาง

ราคา

21 – 28 พ.ย.62

02 – 09 ธ.ค.62

05 – 12 ธ.ค.62

(วันพ่อ+รัฐธรรมนูญ)

48,900.-

16 – 23 ม.ค.63

25 ม.ค.-1 ก.พ.63

09 – 16 ก.พ.63

20 – 27 ก.พ.63

03 – 10 มี.ค.63

12 – 19 มี.ค.63

18 – 25 มี.ค.63

24 – 31 มี.ค.63

28 ธ.ค.-4 ม.ค.63

(เทศกาลปีใหม่)

55,900.-

ทัวร์ราคาโปรโมชั่น...ไม่มีส่วนลด

*โปรโมชั่นช่วงปีใหม่* >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 500.-/ท่าน

 

แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน (TK)

กรุงเทพฯ อิสตันบูล ทบิลิซี่ บอร์โจมิ กระเช้าชมวิว – วาดเซีย – โบสถ์ – บาทูมิ – ล่องเรือทะเลดำ ถ้ำโพรมีธีอุส คูไทซี ชมเมือง – โบสถ์ เกลาตี โกรี พิพิธภัณฑ์ สตาลิน อัลลิซิเคห์ – มัคเคต้า ทบิลิซี่ – ซิงนากี โบสถ์นินา ชมเมืองทบิลิซี่ – วิหารอนานูรี ชอปปิ้งของฝาก – สนามบิน – อิสตันบูล กรุงเทพฯ

CODE TOUR : WTK2008T

วันเดินทาง

ราคา

21 – 28 พ.ย.62

02 – 09 ธ.ค.62

05 – 12 ธ.ค.62

(วันพ่อ+รัฐธรรมนูญ)

45,900.-

16 – 23 ม.ค.63

25 ม.ค.-1 ก.พ.63

09 – 16 ก.พ.63

20 – 27 ก.พ.63

03 – 10 มี.ค.63

12 – 19 มี.ค.63

18 – 25 มี.ค.63

24 – 31 มี.ค.63

28 ธ.ค.-4 ม.ค.63

(เทศกาลปีใหม่)

52,900.-

ทัวร์ราคาโปรโมชั่น...ไม่มีส่วนลด

 

จอร์เจีย อเมเนีย 9 วัน (QR)

กรุงเทพฯ โดฮา ทบิลิซี – มัทสเคต้า วิหารจวารี วิหารสเวทิตสโคเวลี กูดาอูรี โบสถ์ทรีนิตี้ ทบิลิซี – ซาดาโคล โบสถ์มรดกโลก ฮักห์พาท – ดิลิจัน – เซวาน ล่องเรือทะเลสาบเซวาน โบสถ์เซวานาแว๊งค์ เจอร์มุก – คันซอเรสค์ กระเช้าไฟฟ้าทาเตฟ วิหารทาเตฟ โนราแวง เยเรวาน – วิหารเกกฮาร์ด วิหารการ์นี ป้อมเอเรบูนี คอร์วิราฟ – วิหารเอคมิอัดซิน วิหารซวาร์น๊อทส์ตลาดกลาง จตุรัสกลางเมือง สนามบิน – โดฮา กรุงเทพฯ

CODE TOUR : WQR2009T

วันเดินทาง

ราคา

17 – 25 ม.ค.63

24 ม.ค.-1 ก.พ.63

15 – 23 ก.พ.63

21 – 29 ก.พ.63

59,900.-

04 – 12 ธ.ค.62

(วันพ่อ+รัฐธรรมนูญ)

60,900.-

27 ธ.ค. – 04 ม.ค.63

(เทศกาลปีใหม่)

63,900.-

19 – 27 มี.ค.63

26 มี.ค.-3 เม.ย.63

65,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน...จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

 

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อเมเนีย 12 วัน (QR)

กรุงเทพฯ โดฮา บากู ศูนย์ประชุม เฮดาร์ จตุรัสธงชาติอาเซอร์ไบจาน คริสตัลฮอล์ – โกบาสตัน ภูเขาโคลน อิเชรี เชเคอร์ หอคอยไมเดน – อนุสาวรีย์ ดีรี บาบา สุเหร่ายิดดิ กัมบัส สุสานเชอร์วาน คาน เชอคี – พระราชวังเชอคี – ลาโกเดกี้ ซิงนากี วิหารเซนต์นีน่า ทบิลิซี – มัคเคต้า วิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวรี สเตแพนมินด้า โบสถ์ตรินีตี้ โชว์พื้นเมือง – เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน – ย่านเมืองเก่าทบิลิซี่ป้อมนาริคารา – ซาดาโคล เมืองฮักพาท อารามมรดกโลกฮักพาท ซีแวน ล่องเรือ อารามซีแวน – เจอร์มุก กระเช้าตาเตฟ วิหารทาเตฟ – วิหารโนราแวงค์ วิหารคอฟ วิราฟ วิหารเกคฮาร์ด อารามการ์นี เยเรวาน – วิหารเอคมิอัดซิน วิหารซวาร์นอทต์ สนามบิน – โดฮา กรุงเทพฯ

CODE TOUR : WQR2012B

วันเดินทาง

ราคา

11 – 22 พ.ย.62

03 – 14 ธ.ค.62

89,900.-

14 – 25 ม.ค.63

10 – 12 ก.พ.63

19 – 30 มี.ค.63

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 1,000.- / ท่าน

 

 

  

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 
TOUR EURO

ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ยุโรปตะวันออก article
ทัวร์ อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
ทัวร์เบเนลักซ์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์สเปน โปรตุเกส
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์โครเอเชีย
โมร็อกโก
ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์โปรแลนด์BS CENTRE SERVICE CO.,LTD