ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์นิวซีแลนด์-ออสเตรเลีย article

  

 

 

     

 

เกาะเหนือ - เกาะใต้ 9วัน

Grand Tour New Zealand Nth & Sth

กรุงเทพ – อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ ช็อปปิ้ง - ชมหมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดม-ศูนย์วัฒนธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์ - ชมการกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ - วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค - ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ - โฮกิติกะรถไฟทรานซ์อัลไพน์-ไคร้สท์เชิร์ช - อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : NZ-5108 A4

วันเดินทาง

ราคา

18-26 พ.ย.

02-10 ธ.ค.

123,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 1,000.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,500.-/ท่าน

 

นิวซีแลนด์ (เหนือ) 7 วัน

NORTH ISLAND

กรุงเทพฯ - อ๊อคแลนด์ - สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมิลตัล - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES)  - TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว - เรนโบว์ สปริง – อโกโดม –  เตาโป – น้ำตกฮูก้า - เมืองมาทามาท่า - ฮอบบิตัน (HOBBITON)  – อ๊อคแลนด์ - ชมเมือง – สกาย์ ทาวเวอร์ – ล่องเรือเฟอรรี่ข้ามแม่น้ำ เดวอน - สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

CODE TOUR : NZ-5142 A1

วันเดินทาง

ราคา

16-22 ต.ค.

02-08 พ.ย.

16-22 พ.ย.

30 พ.ย.-06 ธ.ค.

70,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

นิวซีแลนด์ (ใต้) 7 วัน

SOUTH ISLAND

กรุงเทพฯ - สนามบินอ๊อคแลนด์ ( เกาะเหนือ ) – สนามบิน ควีนส์ทาวน์ ( เกาะใต้ ) - นั่งกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท พร้อมรับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ๊อบพีค - ควีนส์ทาวน์ –  ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ - เมืองแอโร่ทาวน์ - แวะชมการกระโดดบันจี้ - GIBBSTON VALLEY WINERY -  อิสระช้อปปิ้งเมืองควีนทาวน์ - ครอมเวลล์ –  ทะเลสาปเทคาโป - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช - ชมเมือง – อิสระช้อปปิ้ง - สนามบิน ไคร้สท์เชิร์ช – สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

CODE TOUR : NZ-5142 A2

วันเดินทาง

ราคา

16-22 ต.ค.

02-08 พ.ย.

16-22 พ.ย.

30 พ.ย.-06 ธ.ค.

86,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

นิวซีแลนด์ (ใต้) 8 วัน

SOUTH ISLAND

กรุงเทพฯ - สนามบินอ๊อคแลนด์ ( เกาะเหนือ ) – สนามบินไคร้สเชิร์ท ( เกาะใต้ ) - ไคร้สท์เชิร์ช – ไคคูร่า – ชมปลาวาฬ - รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - โฮกิติกะ – ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ กลาเซียร์ เมืองฮาส – ทะเลสาบวานากา - โลกปริศนา PUZZLING WORLD – ควีนส์ทาวน์ - นั่งกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท พร้อมรับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ๊อบพีค - ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ - ครอมเวลล์ แซลม่อนฟาร์ม –  เม้าท์คุ๊ก - ไคร้สท์เชิร์ชสนามบิน ไคร้สท์เชิร์ช – สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

CODE TOUR : NZ-5142 A3

วันเดินทาง

ราคา

04-11 ต.ค.

18-25 พ.ย.

02-09 ธ.ค.

09-16 ธ.ค.

98,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

นิวซีแลนด์ (เหนือ-ใต้) 9 วัน

NORTH & SOUTH ISLAND

กรุงเทพฯ - สนามบินอ๊อคแลนด์  - ชมเมือง - โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – อโกรโดม - เทาโป – น้ำตกฮูก้า - เวลลิงตัน - ชมเมือง – ล่องเรือเฟอร์รี่ – พิคตัน - เมืองเบลนแฮม - ไคคูร่า  - ล่องเรือชมปลาวาฬ – ไคร้สเชิร์ท - เมืองแอชเบอร์ตัน - ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ - ครอมเวลล์ แซลม่อนฟาร์ม –  เม้าท์คุ๊ก - ไคร้สท์เชิร์ช - สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) - สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

CODE TOUR : NZ-5142 A4 

วันเดินทาง

ราคา

04-12 พ.ย.

18-26 พ.ย.

02-10 ธ.ค.

16-24 ธ.ค.

108,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6วัน

THE HOBBIT TOUR

กรุงเทพ – อ็อคแลนด์ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ ย่านควีนส์ สตรีทช้อปปิ้ง – นั่งเรือข้ามฝากไปที่เดวอนฟอร์ต - มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิต และฟาร์ม   -  โรโตรัว -  ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี – การแสดงของชาวเมารี  พร้อมอาหารค่ำ - เรนโบว์ สปริงส์ – อโกรโดม – ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า - ชมการกระโดดบันจี้ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : NZ-5108 N1

วันเดินทาง

ราคา

28 ธ.ค.-02 ม.ค.

74,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 1,000.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,500.-/ท่าน

 

นิวซีแลนด์ 6วัน

BEAUTIFUL NEW ZEALAND

กรุงเทพ – ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีค – ทะเลสาบวานาคา - ชมการกระโดดบันจี้ – เก็บผลเชอร์รีที่ไร่ - ชิมแซลมอนสดๆ ที่ฟาร์ม – ทะเลสาบเทคาโป – แอชเบอร์ตัน - ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรือชมโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมืองรถไฟทรานซ์อัลไพน์ - แซนตี้ ทาวน์ - ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : NZ-5108 N2

วันเดินทาง

ราคา

27 ธ.ค.-01 ม.ค.

89,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 1,000.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,500.-/ท่าน

 

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7วัน

ROMANTIC SOUTH ISLAND TOUR

กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ทไวเซิ่ล – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์ พีค - ทะเลสาบวานาก้า ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช - ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า - สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : NZ-5108 N3

วันเดินทาง

ราคา

27 ธ.ค.-02 ม.ค.

103,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 1,000.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,500.-/ท่าน

 

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 8วัน

PARADISE TOUR NEW YEAR CELEBRATION

กรุงเทพ – สิงคโปร์ – อ็อคแลนด์ – โรโตรัว - การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ - ศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี  – อโกรโดม ฟาร์ม - เรนโบว์ สปริงส์ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - ชมเมืองอ็อคแลนด์ - ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค  พร้อมอาหารค่ำ - ครอมเวล – ดะนีดิน ชมปราสาทลาร์นัค - โอมาราม่า -   ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ        - แอชเบอร์ตั้น - อะคารัว ล่องเรือชมโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง - สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : NZ-5108 N4

วันเดินทาง

ราคา

26 ธ.ค.-02 ม.ค.

116,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 1,000.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,500.-/ท่าน

 

นิวซีแลนด์ (ใต้) 7 วัน

SOUTH ISLAND (New Year)

กรุงเทพฯ - สนามบินอ๊อคแลนด์(เกาะเหนือ) – สนามบินควีนส์ทาวน์(เกาะใต้) - ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ - เมืองแอโร่ทาวน์ - แวะชมการกระโดดบันจี้ - ไร่องุ่น GIBBSTON VALLEY WINERY - GLENVALE ORCHARDS  - นั่งกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท - อิสระช้อปปิ้งเมืองควีนทาวน์ – นับถอยหลังสู่ปีใหม่ - ครอมเวลล์ –  ทะเลสาปเทคาโป - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช - ชมเมือง – อิสระช้อปปิ้ง - สนามบิน ไคร้สท์เชิร์ช – สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

CODE TOUR : NZ-5142 N1

วันเดินทาง

ราคา

28 ธ.ค.-03 ม.ค.

94,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 1,000.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,500.-/ท่าน

 

นิวซีแลนด์ (ใต้) 7 วัน

SOUTH ISLAND (New Year)

กรุงเทพฯ - สนามบินอ๊อคแลนด์ ( เกาะเหนือ ) – สนามบิน ไคร้สเชิร์ท ( เกาะใต้ )  -  แอชเบอร์ตัน - ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ – ควีนส์ทาวน์ - เมืองแอโร่ทาวน์ - แวะชมการกระโดดบันจี้ - อิสระช้อปปิ้งเมืองควีนทาวน์ – นับถอยหลังสู่ปีใหม่ - ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พีค ฟาร์ม – ชมการตัดขนแกะ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท - ครอมเวลล์ – โอมาราม่า – แซลม่อนฟาร์ม – ไคร้สท์เชิร์ช - สนามบิน ไคร้สท์เชิร์ช – สนามบินอ๊อคแลนด์

CODE TOUR : NZ-5142 N2

วันเดินทาง

ราคา

28 ธ.ค.-03 ม.ค.

94,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 1,000.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,500.-/ท่าน

 

นิวซีแลนด์ (เหนือ-ใต้) 7 วัน

NORTH & SOUTH ISLAND (New Year)

กรุงเทพฯ - สนามบินอ๊อคแลนด์  - โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – เรนโบว์ สปริง - อ๊อคแลนด์  - ชมเมือง - สนามบินอ๊อคแลนด์ ( เกาะเหนือ ) – สนามบิน ควีนส์ทาวน์ ( เกาะใต้ ) เมืองแอโร่ทาวน์ - แวะชมการกระโดดบันจี้ - อิสระช้อปปิ้งเมืองควีนทาวน์ – นับถอยหลังสู่ปีใหม่ - ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พีค ฟาร์ม – ชมการตัดขนแกะ - ไร่องุ่น GIBBSTON VALLEY WINERY - GLENVALE ORCHARDS - ครอมเวลล์ – โอมาราม่า – แซลม่อนฟาร์ม – ไคร้สท์เชิร์ช - สนามบิน ไคร้สท์เชิร์ช – สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

CODE TOUR : NZ-5142 N3

วันเดินทาง

ราคา

28 DEC-03 JAN

94,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 1,000.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,500.-/ท่าน

 

นิวซีแลนด์ (เหนือ-ใต้) 9 วัน

NORTH & SOUTH ISLAND (New Year)

กรุงเทพฯ - สนามบินอ๊อคแลนด์  - ชมเมือง - อ๊อคแลนด์  - ถ้ำหนอนเรืองแสง – โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - เรนโบว์ สปริงซ์ – อโกรโดม - หมู่บ้านฮอบบิทตัน - อ๊อคแลนด์ - สนามบินอ๊อคแลนด์ ( เกาะเหนือ ) – สนามบิน ควีนส์ทาวน์ ( เกาะใต้ ) – เมืองแอโร่ทาวน์ - แวะชมการกระโดดบันจี้ - นั่งกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท - ไร่องุ่น GIBBSTON VALLEY WINERY - GLENVALE ORCHARDS  - อิสระช้อปปิ้งเมืองควีนทาวน์ – นับถอยหลังสู่ปีใหม่ - ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ - ครอมเวลล์ –  ทะเลสาปเทคาโป - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช - สนามบิน ไคร้สท์เชิร์ช – สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

CODE TOUR : NZ-5142 N4

วันเดินทาง

ราคา

26 DEC-03 JAN

119,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 1,000.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,500.-/ท่าน

 

นิวซีแลนด์ (เหนือ-ใต้) 9 วัน

NORTH & SOUTH ISLAND (New Year)

กรุงเทพฯ - สนามบินอ๊อคแลนด์  - ชมเมือง - อ๊อคแลนด์  - ถ้ำหนอนเรืองแสง – โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - เรนโบว์ สปริงซ์ – อโกรโดม - หมู่บ้านฮอบบิทตัน - อ๊อคแลนด์ - สนามบินอ๊อคแลนด์ ( เกาะเหนือ ) – สนามบิน ควีนส์ทาวน์ ( เกาะใต้ ) – เมืองแอโร่ทาวน์ - แวะชมการกระโดดบันจี้ - นั่งกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท - ไร่องุ่น GIBBSTON VALLEY WINERY - GLENVALE ORCHARDS  - อิสระช้อปปิ้งเมืองควีนทาวน์ – นับถอยหลังสู่ปีใหม่ - ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์ - ครอมเวลล์ –  ทะเลสาปเทคาโป - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช สนามบิน ไคร้สท์เชิร์ช – สนามบินอ๊อคแลนด์– สนามบินสุวรรณภูมิ

CODE TOUR : NZ-5142 N5

วันเดินทาง

ราคา

26 DEC-03 JAN

119,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 1,000.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,500.-/ท่าน

 

นิวซีแลนด์ (เหนือ-ใต้) 9 วัน

NORTH & SOUTH ISLAND (New Year)

กรุงเทพฯ - สนามบินอ๊อคแลนด์  - ถ้ำหนอนเรืองแสง - โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - เรนโบว์ สปริงซ์ – อโกรโดม - อ๊อคแลนด์ - สนามบินอ๊อคแลนด์ ( เกาะเหนือ ) – สนามบิน ควีนส์ทาวน์ ( เกาะใต้ ) – อิสระช้อปปิ้งเมืองควีนทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ - วอเตอร์พีค ฟาร์ม – ชมการตัดขนแกะ – ไร่องุ่น GIBBSTON VALLEY WINERY - GLENVALE ORCHARDS - นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท - เมืองแอโร่ทาวน์ - แวะชมการกระโดดบันจี้ - อิสระท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  - นับถอยหลังสู่ปีใหม่ - ควีนส์ทาวน์ –  ครอมเวลล์ – เมืองดันนีดิน – ปราสาทลาร์นัค - โอมาราม่า - ทะเลสาปเทคาโป - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช - สนามบิน ไคร้สท์เชิร์ช – สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

CODE TOUR : NZ-5142 N6

วันเดินทาง

ราคา

26 DEC-03 JAN

119,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 1,000.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,500.-/ท่าน

 

 

 

 

 

ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6วัน

POPULAR AUSTRALIA

กรุงเทพ – นครซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช็อปปิ้ง (บิน) เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย) - เมืองอโพโลเบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป พร้อมทานกุ้งมังกรคนละครึ่งตัว - ช็อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : AUS-5108 A2

วันเดินทาง

ราคา

19-24 ต.ค.

21-26 ต.ค.

21-26 พ.ย.

30 พ.ย.-05ธ.ค.

64,900.-

05-10 ธ.ค.

68,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

แคนส์  เกรทแบร์เรียรีฟ ซิดนีย์ 6วัน

CAIRNS - SYDNEY

กรุงเทพ – นครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้งย่านไชน่า ทาวน์ - แคนส์ - ดำน้ำชมปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกรท แบร์เรียรีฟ  ( The Great Barrier Reef ) - นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ Kuranda Scenic Railway – หมู่บ้านคูรันด้า ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง สวนธรรมชาติ RAINFORESTATION NATURE PARK - นครซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : AUS-5108 B2

วันเดินทาง

ราคา

25-30 ต.ค.

08-13 พ.ย.

22-27 พ.ย.

06-11 ธ.ค.

85,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

โฮบาร์ท ซิดนีย์ 5วัน

HOBART - SYDNEY

กรุงเทพ – ซิดนีย์ – โฮบาร์ท – ฟาร์มหอยนางรม - โฮบาร์ท – แทสมาเนียนเดวิล – พอร์ต อาเธอร์ - ตลาดซาลามานก้า – เที่ยวชมเมืองโฮบาร์ท - พิพิธภัณฑ์ โมนา – ซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : AUS-5108 B3

วันเดินทาง

ราคา

19-24 ต.ค.

09-14 พ.ย.

23-28 พ.ย.

07-12 ธ.ค.

85,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

เพิร์ท 5วัน

WONDERFUL PERTH

กรุงเทพ – สิงคโปร์ - เพิร์ธ – ชมเมือง – สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค – ล่องเรือแม่น้ำสวอน – ฟรีแมนเทิล - ชิมไวน์ – โรงงานช็อกโกแลต– สวนสัตว์พื้นเมืองและตัดขนแกะ – ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัย  – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งออสเตรเลียตะวันตก – คาสิโน – สนามบินเพิร์ธ - สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : AUS-5108 B5

วันเดินทาง

ราคา

19-23 ต.ค.

02-06 พ.ย.

23-27 พ.ย.

01-05 ธ.ค.

34,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

ซิดนีย์ เมลเบิร์น 6 วัน

SYDNEY MELBOURNE

กรุงเทพ – สนามบินซิดนีย์ – โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด - นั่งกระเช้า - หาดบอนได – ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – โอเปร่าเฮ้าส์ – เต็มอิ่มบุฟเฟต์ที่ซิดนี่ย์ทาวน์เวอร์ -เมลเบิร์น - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเมลเบิร์น อะควาเรี่ยม - เกาะฟิลลิป– ดูพาเหรดนกเพนกวิน - พิเศษกุ้งลอบส์เตอร์ - เส้นทางสายโรแมนติคเกรทโอเชี่ยนโร้ท - Twelve Apostles - ชมเมือง – กระท่อมกัปตันคุ้ก - อิสระช้อปปิ้งห้างดัง DAVID JONE , MYER

CODE TOUR : AUS-5142 A6

วันเดินทาง

ราคา

07-12 พ.ย.

21-26 พ.ย.

63,900.-

05-10 ธ.ค.

08-13 ธ.ค.

68,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

แกรนด์ออสเตรเลีย 8 วัน

GRAND AUSTRALIA

กรุงเทพ – บริสเบน - ชมเมืองบริสเบน - ทังกาลูม่า - ให้อาหารปลาโลมา - ทังกาลูม่า รีสอร์ท - อิสระทำกิจกรรม - นั่งรถ4WD - บริสเบน - โกลด์โคสท์ - ดรีมเวิล์ด – ถ่ายรูปกับหมีโคอาล่า พร้อมรับรูปที่ระลึก - ฮาร์เบอร์ ทาวน์ เอ้าท์เล็ต - ซิดนีย์ – ชมเมือง บอนได บีช– ม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่-อิสระช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์ - สวนสัตว์ KOALA PARK- อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – หุบเขาสามพี่น้อง - นั่งรถราง + กระเช้า - เมลเบิร์น - ชมเมือง – กระท่อมกัปตันคุ้ก - เกาะฟิลลิป– ดูนกเพนกวิน – เมนูพิเศษกุ้งลอบส์เตอร์ - อิสระช้อปปิ้ง

CODE TOUR : AUS-5142 A7

วันเดินทาง

ราคา

05-12 พ.ย.

19-26 พ.ย.

81,900.-

03-10 ธ.ค.

17-23 ธ.ค.

86,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท เกาะฟิลลิป 5วัน

HIGHLIGHT MELBOURNE

( NEW YEAR CELEBRATION 2018)

กรุงเทพ – เมลเบิร์นชมเมือง – สวนฟิตซรอย – ผ่านชมอาคารรัฐสภา - เกรทโอเชี่ยนโร้ท – พอร์ตแคมเบลล์  - Twelve Apostles - เมลเบิร์น ** ชมพลุฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังกาล** - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – สวนสัตว์พื้นเมือง  ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - นครเมลเบิร์น – อิสระช็อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : AUS-5108 N2

วันเดินทาง

ราคา

29 ธ.ค.-02 ม.ค.

59,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6วัน

POPULAR AUSTRALIA

( NEW YEAR CELEBRATION 2018)

กรุงเทพ – นครซิดนีย์– อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – สวนสัตว์พื้นเมือง – ซิดนีย์ - เที่ยวชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย ) – เมืองอโพโล เบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น-ชมพลุฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำยาราแห่งนครเมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – ชมสวนสัตว์ - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป  สวนฟิตซรอย กระท่อมกัปตันคุ้ก - ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : AUS-5108 N3

วันเดินทาง

ราคา

28 ธ.ค.-02 ม.ค.

29 ธ.ค.-03 ม.ค.

74,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

ซิดนีย์ พอร์ต สตีเฟ่น 5 วัน

SYDNEY PORT STEPHEN (New Year)

กรุงเทพ – สนามบินซิดนีย์ – หาดบอนได – ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – อิสระช้อปปิ้ง - ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่น – WD – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา - โคอาล่า ปาร์ค-ชมการตัดขนแกะอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถราง - นั่งกระเช้า - ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : AUS-5142 A5.1

วันเดินทาง

ราคา

28 ธ.ค.-01 ม.ค.

60,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดTOUR AUSTRALIA
BS CENTRE SERVICE CO.,LTD