ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
บริการด้านวีซ่า

การเตรียมเอกสาร สำหรับทำวีซ่า

 

VISA

ดาวโหลดข้อมูล การเตรียมเอกสาร >>ที่นี่

ฝรั่งเศส

 

สวิส

 

ออสเตรีย

 

เชก

 

อิตาลี

 

โครเอเชีย

 

โปแลนด์

 

สวีเดน

 

เนเธอร์แลนด์

 

อังกฤษ

 

เยอรมัน

 

สเปน

 

** กรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดตี เพราะสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ **

 

ข้อมูล - สถานทียื่นวีซ่า

สถานฑูต

สถานที่

ใช้เวลา

วีซ่าฝรั่งเศส

อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ TLS ชั้น 12     

7-15 วัน

วีซ่าสวิส

อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ TLS ชั้น 12     

7-15 วัน

ถ.สาธรใต้ / BTS ช่องนนทรี

 

วีซ่าออสเตรีย

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ VFS ชั้น 15

7-15 วัน

วีซ่าเช็ค

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ VFS ชั้น 15

7-15 วัน

วีซ่าอิตาลี

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ VFS ชั้น 15

7-10 วัน

วีซ่าโครเอเชีย

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ VFS ชั้น 15

(ไม่แสดงตน)

20 วัน

วีซ่าโปแลนด์

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ VFS ชั้น 15

(ยื่นของเช็ค)

7-15 วัน

ถ.สีลม / BTS ศาลาแดง / MRT สีลม

 

วีซ่าสวีเดน

อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิต VFS ชั้น 8

7-15 วัน

เนเธอร์แลนด์

อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิต VFS ชั้น 29

15 วัน

วีซ่าอังกฤษ

อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิต VFS ชั้น 28

15 วัน

สุขุมวิท 13 / BTS นานา

 

วีซ่าเยอรมัน

สถานทูตเยอรมัน ถนนสาธรใต้

4-7

วีซ่าสเปน

อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ชั้น 22  

15 วัน

สุขุมวิท 21 (อโศก) / MRT อโศก

 BS CENTRE SERVICE CO.,LTD