ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
E - Ticket คืออะไร ?


 

 


อะมาดิอุสเปิดให้บริการ e-ticketing 
 
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด (ไทย-อะมาดิอุส) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีระบบสำรองที่นั่งการเดินทางและบัตรโดยสารเครื่องบิน เปิดตัวบริการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-ticketing ซึ่งถือเป็นการให้บริการเทคโนโลยี e-ticketing นายปีเตอร์ ไวส์เนอร์ รองประธานฝ่ายการตลาด สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า การเปิดใช้บริการ e-ticket นี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่อนาคต "ไร้กระดาษ" ตามวิสัยทัศน์ของบางกอกแอร์เวย์ส และมั่นใจว่าการจับมือเป็นพันธมิตรกับอะมาดิอุสจะทำให้บางกอกแอร์เวย์ส สามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ด้วยการให้บริการเช็ค-อิน ที่รวดเร็วขึ้น ตลอดจนความคล่องตัวและความปลอดภัยของระบบ e-ticketing

ด้านนายดนุช บุนนาค กรรมการผู้จัดการ ไทย-อะมาดิอุส กล่าวว่า นอกจากอะมาดิอุสจะเป็นผู้บุกเบิกระบบบัตรโดยสาร e-ticket ในประเทศไทยร่วมกับสายการบินต่างๆ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้ว บริษัทยังเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี e-ticketing ชั้นนำของภูมิภาค โดยปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี e-ticketing แก่ลูกค้า ในตลาด 12 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีสายการบินที่เป็นพันธมิตรมากกว่าผู้ให้บริการเทคโนโลยี e-ticketing รายอื่นๆ และหวังว่าแนวโน้มการใช้บริการดังกล่าวจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาการให้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของสายการบิน ตัวแทนจำหน่าย และผู้บริโภคต่อไป

ทางด้านนายชรินทร์ นุกรนวรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกบอล ยูเนี่ยนเอ็กซ์เพรส/เรเดียส ประเทศไทย กล่าวว่า การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
e-ticketing ของอะมาดิอุสช่วยลดต้นทุนการดำเนินการของบริษัทได้อย่างมาก โดยช่วยลดงานที่เกี่ยวกับการออกบัตรโดยสาร ตัดภาระการจัดเก็บ และจัดจำหน่ายบัตรโดยสารกระดาษ แบบดั้งเดิมและจากการประมาณการของ IATA คาดว่าเทคโนโลยี e-ticketing นี้จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับอุตสาหกรรมสายการบิน ได้มากถึง 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี

E-Ticket คืออะไร ?

E-Ticket
หรือชื่อเต็มว่า Electronic Ticket คือตั๋วเครื่องบิน รูปแบบใหม่ในปัจจุบันที่สายการบินต่างๆ ได้พัฒนามาให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อลดต้นทุนของการออกตั๋วแบบเก่า และยังช่วยขจัดปัญหาด้านต่างๆ ในการเดินทางของผู้โดยสารให้ลดลงมากที่สุด ทั้งปัญหาที่เกิดจากผู้โดยสารเอง หรือปัญหาที่เกิดจากสายการบิน ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย และรวดเร็ว มากยิ่งขึ้นในการใช้บริการ

E-Ticket มีประโยชน์อย่างไร ?
- สามารถเดินทางโดยไม่ต้องถือตั๋วเครื่องบิน
- หมดปัญหาเรื่องผู้โดยสารทำตั๋วหาย หรือผู้โดยสารลืมตั๋ว
- ราคาถูกกว่าตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นตั๋วกระดาษ

เดินทางได้โดยไม่ต้องถือตั๋วเครื่องบิน
เมื่อท่านทำการซื้อตั๋วเครื่องบิน ท่านจะได้รับเอกสารยืนยันผ่านทางอีเมลล์ ท่านสามารถสั่งพิมพ์เอกสารนั้นออกมาเพื่อนำไป check-in ได้เหมือนกับตั๋วเครื่องบินปกติ (เดินทางภายในประเทศกับการบินไทย ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนเท่านั้น) เพราะข้อมูลการซื้อ E-Ticket ของท่านถูกบันทึกอยู่ในระบบสำรองที่นั่งและระบบ check-in ของทางสายการบินนั้นเรียบร้อยแล้ว

หมดปัญหาเรื่องตั๋วหาย หรือลืมตั๋ว
เพราะท่านสามารถสั่งพิมพ์เอกสารยืนยันที่ทางเราส่งให้ออกมากี่ชุดก็ได้ หากท่านลืมนำเอกสารดังกล่าวไปยังสนามบิน ท่านสามารถสั่งพิมพ์เอกสารนั้นใหม่ได้ที่สนามบิน หรือโทรศัพท์มาหาเรา เพื่อให้เราแฟกซ์เอกสารยืนยันนั้นไปให้ที่สนามบิน

ราคาถูกกว่าบัตรโดยสารกระดาษ
ปัจจุบันสายการบินต่างๆ กำลังเร่งพัฒนาความสามารถในการจำหน่ายตั๋ว E-Ticket ให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง และเร่งทำการตลาดเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักกับ E-Ticket จึงทำให้ราคาของ E-Ticket ถูกกว่าราคาบัตรโดยสารปกติ และถึงแม้เมื่อหมดช่วงการทำตลาด ราคาของตั๋วเครื่องบินแบบ E-Ticket ก็จะยังคงถูกกว่าตั๋วปกติ เพราะ E-Ticket ช่วยลดปัญหาต่างๆ ให้กับทางสายการบินต่างๆ เป็นอย่างมาก

 

 BS CENTRE SERVICE CO.,LTD