ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า

 

บางโปรแกรมอาจไม่ร่วมโปรโมชั่นนี้ กรุณาดูระบุ ที่ชื่อโปรแกรมอีกครั้งค่ะ 

 กรุณาคลิ๊ก...เข้าชมโปรแกรมที่ท่านต้องการ

CODE TOUR : JP-5908 XJ137

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

NAGOYA TAKAYAMA FUJI สายบันเทิง

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์  นาโกย่า วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งโอสุ – ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – เมืองมัตสึโมโตะ

Day 3 :

เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองยามานาชิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก โกเทมบะ เอ้าเลท – ออนเซ็น

Day 4 :

ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นยู่กับสภาพอากาศ) เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบฮามานาโกะ เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ

Day 5 :

เมืองนาโกย่า – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

27 ก.ย. – 01 ต.ค.62

23,888

02 – 06 , 04 – 08 , 06 – 10 , 11 – 15 , 16 – 20 , 18 – 22 , 20 – 24 ต.ค.62

25,888

09 – 13 , 13 – 17(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)  , 23 – 27 ต.ค.62 (วันปิยะ)

27,888

       

CODE TOUR : JP-5908 XJ140

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

NAGOYA MATSUMOTO FUJI ลิงทั้งเจ็ด

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินดอนเมือง – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า วัดโอสุคันนอน ช้อปปิ้งย่านโอสุ เมืองเอนะเคียว – เมืองมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาชิ

Day 3 :

ปราสาทมัตสึโมโต้ เมืองนากาโน่ – ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู

Day 4 :

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่สภาพอากาศ) – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น ฮามานาโกะ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

Day 5 :

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

26 – 30 , 27 – 31 , 28 ต.ค. – 01 พ.ย. , 29 ต.ค. – 02 พ.ย. 62

30 ต.ค. – 03 พ.ย. , 31 ต.ค. – 04 พ.ย.62

01 – 05 , 02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 10 – 14 , 11 – 15 พ.ย. 62

17 – 21 , 18 – 22 , 23 – 27 , 24 – 28 , 25 – 29 , 26 – 30 พ.ย.62

22,888

06 – 10 , 07 – 11 , 08 – 12 , 09 – 13 , 12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 พ.ย. 62

15 – 19 , 16 – 20 , 19 – 23 , 20 – 24 , 21 – 25 , 22 – 26  พ.ย. 62

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. , 28 พ.ย. – 02 ธ.ค. , 29 พ.ย. – 03 ธ.ค.

23,888

       

CODE TOUR : JP-5908 XJ141

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

NAGOYA MATSUMOTO FUJI เจ้าชายหิมะ

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินดอนเมือง – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า หมูบ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เมืองมัตสึโมโต้

Day 3 :

ปราสาทมัตสึโมโต้ เมืองนากาโน่ – ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู

Day 4 :

ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกีและเครื่องแต่งกาย) – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น ทะเลสาบฮามานาโกะ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

Day 5 :

สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 62 

09 – 13 , 10 – 14 , 11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 , 15 – 19 ธ.ค.62

16 – 20 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 – 23 , 20 – 24 ธ.ค.62

23,888

21 – 25 , 22 – 26 , 23 – 27 ธ.ค.62 (วันคริสต์มาส)

24,888

01 – 05 , 02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 ธ.ค.62 (วันพ่อ)

06 – 10 , 07 – 11 , 08 – 12 ธ.ค.62 (วันรัฐธรรมนูญ)

25,888

24 – 28 , 25 – 29 , 26 – 30 ธ.ค. 62 (วันคริสต์มาส+วันสิ้นปี)

26,888

27 – 31 , 30 ธ.ค. – 03 ม.ค.63 (วันปีใหม่)

29,888

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. , 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)

31,888

 

CODE TOUR : JP-5404 NGO01

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

นาโกย่า ทาคายาม่า อิเสะ

(นาโกย่าดาหลา)

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – โอเอซิส 21 – ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ – ศาลเจ้าโอสึ คันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสึ

Day 3 :

สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ

Day 4 :

ศาลเจ้าอิเสะ ถนนโอคาเงะโยโกะโจ มิตซุยเอ้าท์เล็ท – อิออน มอลล์

Day 5 :

นาโกย่า – สนามบินนาโกย่า –  กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

23 – 27 ส.ค. / 12 – 16 , 26 – 30 ก.ย. 62

30,999

       

CODE TOUR : JP-5404 NGO02

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

นาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า

(ใบไม้สามสี)

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสึ – ปราสาทนาโกย่า –  เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ

Day 3 :

ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่า เมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ

Day 4 :

ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค – มิตซุยเอ้าท์เล็ท – อิออน มอลล์

Day 5 :

นาโกย่า – สนามบินนาโกย่า –  กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

06 – 10 พ.ย. 62

30,999

20 – 24 พ.ย. 62

32,999

       

CODE TOUR : JP-5404 NGO03

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่

(มังกี้ออนเซ็น)

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ นากาโน่

Day 3 :

ลานกิจกรรมหิมะ – UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – ปราสาทมัตสึโมโต้

Day 4 :

ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสุ – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ

Day 5 :

นาโกย่า – สนามบินนาโกย่า –  กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

11 – 15 ธ.ค.62 / 08 – 12 ม.ค.63

30,999

22 – 26 ม.ค./05 – 09 , 19 – 23 ก.พ.63

04 – 08 , 18 – 22 มี.ค.63

31,999

04 – 08 ธ.ค. 62 (วันพ่อ)

32,999

       

CODE TOUR : JP-5404 NGO06

ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 3คืน

นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า (อะเมซิ่งโอบาระ)

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินนาโกย่า – สวนอิวายาโด – วัดจัคโคอิน – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ

Day 3 :

นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน มอลล์

Day 4 :

ชมซากุระและใบไม้แดงที่โอบาระ ศาลเจ้าโอสึคันนง ถนนช้อปปิ้งโอสึ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

Day 5 :

เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้

Day 6 :

กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

24 – 29 พ.ย. 62

23,999

16 – 21 , 23 – 28 , 25 – 30 พ.ย.62

25,999

15 – 20 , 20 – 25 , 21 – 26 พ.ย.62

26,999

       

CODE TOUR : JP-5404 NGO07

ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 3คืน

นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า (อะเมซิ่งโครังเค)

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินนาโกย่า – สวนอิวายาโด – วัดจัคโคอิน – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ

Day 3 :

นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน มอลล์

Day 4 :

ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค ศาลเจ้าโอสึคันนง ถนนช้อปปิ้งโอสึ โอซาก้า ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

Day 5 :

เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา – วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้

Day 6 :

กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

09 – 14 พ.ย.62

23,999

05 – 10 , 06 – 11 , 07 – 12 , 08 – 13 , 12 – 17 , 13 – 18 , 14 – 19 พ.ย.62

19 – 24 , 22 – 27 , 26 พ.ย. – 01 ธ.ค. , 27 พ.ย. – 02 ธ.ค. , 28 พ.ย. – 03 ธ.ค. , 29 พ.ย. – 04 ธ.ค.62

25,999

 
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น เมื่องอื่นๆ
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูกุโอกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า+โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่าBS CENTRE SERVICE CO.,LTD