ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า

บางโปรแกรมอาจไม่ร่วมโปรโมชั่นนี้ กรุณาดูระบุ ที่ชื่อโปรแกรมอีกครั้งค่ะ 

     

 กรุณาคลิ๊ก...เข้าชมโปรแกรมที่ท่านต้องการ

 

CODE TOUR : JP-5404 KIX15

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

เกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้า

(ไอซ์ซิ่งสกี)

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

โอซาก้า เกียวโต – วัดไดโกจิ เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ศาลเจ้าเฮอัน – ปราสาททอง – อิออน มอลล์

Day 3 :

ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ สะพานนาคะบาชิ – ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – มิตซุย เอ้าท์เล็ท

Day 4 :

ลานสกี – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

Day 5 :

สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

01 – 05 ก.พ. 63

23,999

08 – 12 , 09 – 13 , 10 – 14 , 11 – 15 , 14 – 18 , 15 – 19 , 16 – 20 ม.ค. 63

17 – 21 , 18 – 22 , 21 – 25 , 22 – 26 , 23 – 27 , 24 – 28 , 25 – 29 ม.ค. 63

28 ม.ค. – 01 ก.พ. , 29 ม.ค. – 02 ก.พ. , 30 ม.ค. – 03 ก.พ. , 31 ม.ค. – 04 ก.พ. 63

04 – 08 , 11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 , 15 – 19 , 18 – 22 ก.พ. 63

19 – 23 , 20 – 24 , 21 – 25 , 22 – 26 , 25 – 29 ก.พ. 63

25,999

       

CODE TOUR : JP-5404 KIX16

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า

(สโนว์คูลลิ่ง)

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

โอซาก้า เกียวโต – วัดไดโกจิ เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ศาลเจ้าเฮอัน – ปราสาททอง – มิตซุย เอ้าท์เล็ท

Day 3 :

ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ สะพานนาคะบาชิ – ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน มอลล์

Day 4 :

ลานสกี – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

Day 5 :

ตลาดปลาคุโรมง – วัดสุมิโยชิไทฉะ – ริงกุ เอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

10 – 14 ม.ค.

31,999

11 – 15 , 15 – 19 , 16 – 20 , 17 – 21 , 22 – 26 , 23 – 27 , 24 – 28 ม.ค. 63

29 ม.ค. – 02 ก.พ. , 30 ม.ค. – 03 ก.พ. , 31 ม.ค. – 04 ก.พ. 63

05 – 09 , 12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 , 19 – 23 , 20 – 24 , 21 – 25 ก.พ. 63

26 ก.พ. – 01 มี.ค. , 27 ก.พ. – 02 มี.ค. , 28 ก.พ. – 03 มี.ค. 63

32,999

06 – 10 , 07 – 11 ก.พ.63 (วันมาฆบูชา)

33,999

04 – 08 , 11 – 15 , 18 – 22 , 21 – 25 มี.ค. 63

35,999

       

CODE TOUR : JP-6101 KIX06

ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 3คืน

OSAKA เกียวโต ทาคายาม่า วากายาม่า

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) สนามบินคันไซ

Day 2 :

โอซาก้า เกียวโต วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ – วัดคินคาคุจิ – อิออน มอลล์ กิฟุ

Day 3 :

ลานสกี WASHIGATAKE – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – กุโจ

Day 4 :

นารา นารา ปาร์ค วัดโทไดจิ – DUTY FREE – ช็อปปิ้งชินไซบาชิ

Day 5 :

โอซาก้า  สถานีแมวเหมียว  เจ้าแม่กวนอิมพันมือ – Porto Europa – ตลาดปลาคุโรชิโอ สนามบินคันไซ

Day 6 :

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

13 – 18 ธ.ค.62

31,899

09 – 14 , 20 – 25 , 25 – 30 ม.ค.63

20 – 25 , 27 ก.พ. – 03 มี.ค. , 29 ก.พ. – 05 มี.ค.63

32,899

30 ธ.ค. – 04 ม.ค.63 (เทศกาลปีใหม่)

47,899

       

CODE TOUR : JP-6101 KIX10

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

TG OSAKA เกียวโต ทาคายาม่า LUXURY

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) สนามบินคันไซ

Day 2 :

สนามบินคันไซ เกียวโต วัดคินคะคุจิ วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อิออน มอลล์ ชิงะ

Day 3 :

ลานสกี WASHIGATAKE – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - กิฟุ

Day 4 :

นารา นารา ปาร์ค –  วัดโทไดจิ – DUTY FREE – ชินไซบาชิ โอซาก้า

Day 5 :

ปราสาทโอซาก้า  นั่งรถราง ศาลเจ้า สุมิโยชิ – RINKU OUTLET – สนามบินคันไซ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

18 – 22 ธ.ค. 62

37,989

15 – 19 , 22 – 26 ม.ค./12 – 16 , 19 – 23 ก.พ.63

38,989

       

CODE TOUR : JP-6101 KIX11

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

OSAKA  บันทึกรักในลมหนาว

Day 1 :

สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

Day 2 :

สนามบินคันไซ เกียวโต – วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิ - อินาริ อิออน มอลล์ นาโกย่า

Day 3 :

ลานสกี TAKAYAMA – ทาคายาม่า เขตเมืองเก่า ซันมาชิซึจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิออน กิฟุ

Day 4 :

กิฟุ – ปราสาทโอซาก้า – DUTY FREE –  ช็อปปิ้ง ชินไซบาชิ โอซาก้า

Day 5 :

สนามบินคันไซ สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

08 – 12 ม.ค.63

23,989

15 – 19 , 22 – 26 , 29 ม.ค. – 02 ก.พ.63

12 – 16 , 19 – 23 , 26 ก.พ. – 01 มี.ค.63

25,989

04 – 08 , 05 – 09 ก.พ.63 (วันมาฆบูชา)

27,989

       

CODE TOUR : JP-6101 KIX15

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

OSAKA SAKURA KAWAII

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โอซาก้า

Day 2 :

โอซาก้า เกียวโต ชมซากุระถนน สายนักปราชญ์ - วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – กิฟุ

Day 3 :

ชมซากุระริมแม่น้ำชินซากาอิ ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ถนนคนเดินซันมาชิซึจิ – อิออน – กิฟุ

Day 4 :

นารา นารา ปาร์ค วัดโทไดจิ – DUTY FREE – ช็อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ

Day 5 :

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

22 – 26 มี.ค.63

25,999

20 – 24 , 21 – 25 , 23 – 27 , 25 – 29 , 26 – 30 , 27 – 31 มี.ค.63

17 – 21 , 18 – 22 , 21 – 25 , 22 – 26 เม.ย.63

27,999

28 มี.ค. – 01 เม.ย. , 29 มี.ค. – 02 เม.ย. , 30 มี.ค. – 03 เม.ย.63

31 มี.ค. – 04 เม.ย. / 01 – 05 เม.ย.63

29,999

09 – 13 , 12 – 16 เม.ย.63 (เทศกาลสงกรานต์)

34,999

10 – 14 , 11 – 15 เม.ย.63 (เทศกาลสงกรานต์)

36,999

 

     

CODE TOUR : JP-6101 KIX16

ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 4คืน

OSAKA SAKURA UMAMI

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โอซาก้า

Day 2 :

โอซาก้า โกเบ –  แช่ออนเซ็น ARIMA ONSEN – ปราสาทฮิเมจิ ช็อปปิ้ง  OUT LETS

Day 3 :

โอซาก้า วาคายามา เจ้าแม่กวนอิมพันมือ – Porto Europa – ตลาดปลาคุโรชิโอ ปราสาทโอซาก้า – ชมซากุระริมแม่น้ำโอคาวา – DUTY FREE – ช็อปปิ้งชินไซบาชิ

Day 4 :

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย

Day 5 :

โอซาก้า เกียวโต ชมซากุระริมแม่น้ำคาโมะ – วัดคิโยมิสึ วัดนันเซนจิ ศาลเจ้าเฮอัน สนามบินคันไซ

Day 6 :

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

22 – 27 มี.ค.63

27,999

20 – 25 , 21 – 26 , 23 – 28 , 24 – 29 , 25 – 30 มี.ค.63

16 – 21 , 17 – 22 , 18 – 23 , 22 – 27 เม.ย.63

29,999

28 มี.ค. – 02 เม.ย. , 30 มี.ค. – 04 เม.ย. , 31 มี.ค. – 05 เม.ย.63

31,999

09 – 14 , 12 – 17 เม.ย.63 (เทศกาลสงกรานต์)

37,999

10 – 15 , 11 – 16 เม.ย.63 (เทศกาลสงกรานต์)

39,999

CODE TOUR : JP-5908 XJ171

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

OSAKA KYOTO MIYAMA INE

ซุปตาร์ ชาวประมง อมชมพู

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ

Day 2 :

สนามบินคันไซ เมืองอาราชิยาม่า สวนป่าไผ่ – เมืองมิยาม่า หมู่บ้านคายาบูกิ เกียวโต – ย่านกิออน

Day 3 :

เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – เมืองอิเนะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ โอซาก้า

Day 4 :

หุบเขามิโนะ – น้ำตกมิโนะ เอ็กซ์โปซิตี้ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ

Day 5 :

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

16 – 20 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 – 23 มี.ค.63

20,888

20 – 24 , 21 – 25 , 22 – 26 , 23 – 27 , 24 – 28 มี.ค.63

23,888

25 – 29 , 26 – 30 , 27 – 31 , 28 มี.ค. – 01 เม.ย. , 29 มี.ค. – 02 เม.ย.63

30 มี.ค. – 03 เม.ย. , 31 มี.ค. – 04 เม.ย.63

01 – 05 , 02 – 06 เม.ย.63 (วันจักรี)

24,888

04 – 08 , 05 – 09 (วันจักรี) , 07 – 11 , 08 – 12 เม.ย.63

25,888

03 – 07 , 06 – 10 , 09 – 13 เม.ย.63 (เทศกาลสงกรานต์)

26,888

10 – 14 , 15 – 19 เม.ย.63 (เทศกาลสงกรานต์)

31,888

13 – 17 , 14 – 18 เม.ย.63 (เทศกาลสงกรานต์)

35,888

11 – 15 , 12 – 16 เม.ย.63 (เทศกาลสงกรานต์)

39,888

       

CODE TOUR : JP-5908 XJ187

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

OSAKA KYOTO NABANA NO SATO

ซุปตาร์ เปิดท้ายไฟกระพริบ

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินคันไซ เกียวโต วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น เมืองนาโกย่า – ชมงานประดับไฟ ณ หมู่บ้าน นาบานะ โนะ ซาโตะ – เมืองนาโกย่า

Day 3 :

เมืองนาโกย่า – เมืองทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ – ผ่านชม อาคารทาคายาม่า – หมูบ้านชิราคาว่า เมืองนาโกย่า – อิสระช้อปปิ้งซาคาเอะ

Day 4 :

เมืองนาโกย่า ลานสกีบิวะโกะ วัลเลย์ – เมืองโอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ

Day 5 :

สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

07 – 11 , 08 – 12 , 09 – 13 , 10 – 14 , 11 – 15 , 12 – 16 , 20 – 24 ม.ค.63

21 – 25 , 22 – 26 , 23 – 27 , 24 – 28 , 25 – 29 , 26 – 30 , 27 – 31 ม.ค.63

28 ม.ค. – 01 ก.พ.63

10 – 14 , 21 – 25 , 22 – 26 , 23 – 27 , 24 – 28 , 25 – 29 ก.พ.63

26 ก.พ.-1 มี.ค. , 27 ก.พ.-2 มี.ค. , 28 ก.พ.-3 มี.ค. , 29 ก.พ.-4 มี.ค.63

01 – 05 , 02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 06 – 10 , 07 – 11 มี.ค.63

09 – 13 , 10 – 14 , 11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 , 15 – 19 มี.ค.63

23,888

13 – 17 , 14 – 18 , 15 – 19 , 16 – 20 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 – 23 ม.ค.63

29 ม.ค. – 02 ก.พ. , 30 ม.ค. – 03 ก.พ. , 31 ม.ค. – 04 ก.พ.63

01 – 05 , 02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 ก.พ.63

06 – 10 , 07 – 11 , 19 – 23 , 20 – 24 ก.พ.63

24,888

11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 , 15 – 19 , 16 – 20 , 17 – 21, 18 – 22 ก.พ.63

25,888

       

CODE TOUR : JP-5908 XJ169

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

OSAKA KYOTO TOTTORI

ซุปตาร์ ซากุระสีชมพู

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินคันไซ เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้า เฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น เมืองโอซาก้า เอ็กซ์โปซิตี้ – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

Day 3 :

เมืองทตโทริ เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ – เมืองคุราโยชิ โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ – สวนดอกไม้ทตโตริ ฮานะไคโระ

Day 4 :

เมืองโยนาโกะ – ซากปราสาทโยนาโกะ – เมืองสะไกมินาโตะ ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ – ตลาดปลานะคะอุระ ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ ปราสาทขนมหวาน – เมืองโอซาก้า

Day 5 :

สนามบินคันไซ –  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

16 – 20 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 – 23 , 20 – 24 , 21 – 25 , 22 – 26 มี.ค.63

23 – 27 , 24 – 28 , 25 – 29 , 26 – 30 , 27 – 31 , 28 มี.ค. – 01 เม.ย.63

29 มี.ค. – 02 เม.ย. , 30 มี.ค. – 03 เม.ย. , 31 มี.ค. – 04 เม.ย.63

25,888

01 – 05 , 02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 06 – 10 , 07 – 11 เม.ย.63

26,888

08 – 12 , 15 – 19 เม.ย.63

31,888

09 – 13 เม.ย.63 (เทศกาลสงกรานต์)

32,888

10 – 14 , 13 – 17 , 14 – 18 เม.ย.63 (เทศกาลสงกรานต์)

35,888

11 – 15 , 12 – 16 เม.ย.63 (เทศกาลสงกรานต์)

39,888

       

CODE TOUR : JP-5908 XJ170

ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 4คืน

OSAKA KYOTO TOTTORI

ซุปตาร์ ซากุระ วิ๊งวับ

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินคันไซ เมืองอาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – เมืองมิยาม่า หมู่บ้านคายาบูกิ เมืองทาเคชิมะ – ศาลเจ้าชิระฮิเกะ – เมืองอิงะ

Day 3 :

เกียวโต วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

Day 4 :

เมืองทตโทริ เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ – เมืองคุราโยชิ โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ – สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ

Day 5 :

เมืองโยนาโกะ – ซากปราสาทโยนาโกะ – เมืองสะไกมินาโตะ ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ – ตลาดปลานะคะอุระ ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ ปราสาทขนมหวาน – เมืองโอซาก้า

Day 6 :

สนามบินคันไซ –  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

16 – 21 , 17 – 22 , 18 – 23 , 19 – 24 , 20 – 25 , 21 – 26 , 22 – 27 มี.ค.63

27,888

23 – 28 , 24 – 29 , 25 – 30 , 26 – 31 , 27 มี.ค. – 01 เม.ย.63

28,888

28 มี.ค.-2 เม.ย. , 29 มี.ค.-3 เม.ย. , 30 มี.ค.-4 เม.ย.,31 มี.ค.-5 เม.ย.63

29,888

01 – 06 , 02 – 07 , 03 – 08 , 04 – 09 , 05 – 10 , 06 – 11 เม.ย.63 (วันจักรี)

07 – 12 , 15 – 20 เม.ย.63 (เทศกาลสงกรานต์)

31,888

14 – 19 เม.ย.63 (เทศกาลสงกรานต์)

33,888

08 – 13 , 09 – 14 , 13 – 18 เม.ย.63 (เทศกาลสงกรานต์)

35,888

10 – 15 , 11 – 16 , 12 – 17 เม.ย.63 (เทศกาลสงกรานต์)

39,888

       

CODE TOUR : JP-5908 XJ172

ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 4คืน

OSAKA KYOTO MIYAMA TOTTORI

ซุปตาร์ ซากุระ โคนัน

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ

Day 2 :

ศาลเจ้าเฮอัน การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – เมืองมิยาม่า หมู่บ้านคายาบูกิ เกียวโต – เมืองโอซาก้า

Day 3 :

เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธโคนันยอดนักสืบ – พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ เมืองคุราโยชิ โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ – สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ

Day 4 :

เมืองโยนาโกะ – ซากปราสาทโยนาโกะ – เมืองสะไกมินาโตะ ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ – ตลาดปลานะคะอุระ ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ ปราสาทขนมหวาน – เมืองโอซาก้า

Day 5 :

หุบเขามิโนะ – น้ำตกมิโนะ เอ็กซ์โปซิตี้ – ปราสาท โอซาก้า (ด้านนอก) ชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ

Day 6 :

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

16 – 21 , 17 – 22 , 18 – 23 , 19 – 24 มี.ค.63

25,888

20 – 25 , 21 – 26 , 22 – 27 , 23 – 28 , 24 – 29 , 25 – 30 , 26 – 31 มี.ค.63

28,888

27 มี.ค. – 01 เม.ย. , 28 มี.ค. – 02 เม.ย. , 29 มี.ค. – 03 เม.ย.63

30 มี.ค. – 04 เม.ย. , 31 มี.ค. – 05 เม.ย.63

29,888

01 – 06 , 04 – 09 , 05 – 10 เม.ย.63 (วันจักรี)

30,888

02 – 07 , 03 – 08 , 06 – 11(วันจักรี) , 07 – 12 , 15 – 20 เม.ย.63

31,888

14 – 19 เม.ย.63 (เทศกาลสงกรานต์)

33,888

08 – 13 , 09 – 14 , 13 – 18 เม.ย.63 (เทศกาลสงกรานต์)

34,888

10 – 15 , 11 – 16 , 12 – 17 เม.ย.63 (เทศกาลสงกรานต์)

39,888

       

CODE TOUR : JP-5908 KMQ05

ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 4คืน

KOMATSU KANAZAWA TOYAMA

PREMIUM CHARTER 1 (SKI)

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

สนามบินโคมัตสึ ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ เมืองมัตสึโมโต้ – ช้อปปิ้งถนนนาคามาชิ

Day 3 :

ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองนากาโนะ – ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ สวนลิงจิโกคุดานิ งานเทศกาลคามาคุระ โนะ ซาโตะ ณ เมือง อียามะ – เมืองมัตสึโมโต้

Day 4 :

เมืองโทยามะ – เล่นสกี ณ เมืองโทยาม่า เมืองทาคาโอกะ องค์พระใหญ่ทากาโอกะ วัดเซริวจิ – อิออน มอลล์

Day 5 :

เมืองคานาซาว่า สวนเคนโรคุเอ็น ตลาดปลาโอมิโช – เมืองฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบ – เมืองคานาซาว่า หมู่บ้านโรงน้ำชา ฮิงาชิ ชายะ

Day 6 :

สนามบินโคมัตสึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

19 – 24 ก.พ.63

31,888

 

 

CODE TOUR : JP-5908 KIX08

ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 4คืน

TOKYO FUJI MATSUMOTO OSAKA

PREMIUM WINTER

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ช้อปปิ้งชินจูกุ – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ – ออนเช็นธรรมชาติ

Day 3 :

เมืองมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาชิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองนากาโนะ – ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ สวนลิงจิโกกุดานิ

Day 4 :

เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

Day 5 :

เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปื้งชินไซบาชิ

Day 6 :

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โป ซิตี้ – ห้างอิออน – สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

08 – 13 , 15 – 20 , 22 – 27 , 25 – 30 , 29 ม.ค. – 03 ก.พ.63

35,888

03 – 08 , 06 – 11 , 10 – 15 , 12 – 17 , 13 – 18 , 14 – 19 มี.ค.63

38,888

 

     

CODE TOUR : JP-5908 KIX09

ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 4คืน

TOKYO FUJI MATSUMOTO OSAKA

PREMIUM SAKURA

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ช้อปปิ้งชินจูกุ – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ – ออนเช็นธรรมชาติ

Day 3 :

ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ช้อปปิ้งถนนนาคามาชิ

Day 4 :

เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

Day 5 :

เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปื้งชินไซบาชิ

Day 6 :

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โป ซิตี้ – ห้างอิออน – สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

15 – 20 , 16 – 21 , 17 – 22 , 18 – 23 , 20 – 25 , 21 – 26 , 22 – 27 มี.ค.63

24 – 29 มี.ค.63

39,888

 

#ทัวร์ญี่ปุ่น #ทัวร์โอซาก้า #ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น #ทัวร์ญี่ปุ่นไฟไฟม้ #โปรไฟไหม้ #ทาคายาม่า #เกียวโต #นารา โกเบ #ทัวร์ญี่ปุ่น #ทัวร์โอซาก้า #ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น #ทัวร์ญี่ปุ่นไฟไฟม้ #โปรไฟไหม้ #ทาคายาม่า #เกียวโต #นารา โกเบ #ทัวร์ญี่ปุ่น #ทัวร์โอซาก้า #ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น #ทัวร์ญี่ปุ่นไฟไฟม้ #โปรไฟไหม้ #ทาคายาม่า #เกียวโต #นารา โกเบ #ทัวร์ญี่ปุ่น #ทัวร์โอซาก้า #ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น #ทัวร์ญี่ปุ่นไฟไฟม้ #โปรไฟไหม้ #ทาคายาม่า #เกียวโต #นารา โกเบ #ทัวร์ญี่ปุ่น #ทัวร์โอซาก้า #ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น #ทัวร์ญี่ปุ่นไฟไฟม้ #โปรไฟไหม้ #ทาคายาม่า #เกียวโต #นารา โกเบ #ทัวร์ญี่ปุ่น #ทัวร์โอซาก้า #ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น #ทัวร์ญี่ปุ่นไฟไฟม้ #โปรไฟไหม้ #ทาคายาม่า #เกียวโต #นารา โกเบ #ทัวร์ญี่ปุ่น #ทัวร์โอซาก้า #ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น #ทัวร์ญี่ปุ่นไฟไฟม้ #โปรไฟไหม้ #ทาคายาม่า #เกียวโต #นารา โกเบ

 
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น เมื่องอื่นๆ
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูกุโอกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า+โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่าBS CENTRE SERVICE CO.,LTD