ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า+โตเกียว

บางโปรแกรมอาจไม่ร่วมโปรโมชั่นนี้ กรุณาดูระบุ ที่ชื่อโปรแกรมอีกครั้งค่ะ

      

 กรุณาคลิ๊ก...เข้าชมโปรแกรมที่ท่านต้องการ

 

CODE TOUR : JP-5908 KIX08

ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 4คืน

TOKYO FUJI MATSUMOTO OSAKA

PREMIUM WINTER

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

สนามบินนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ช้อปปิ้งชินจูกุ – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ – ออนเช็นธรรมชาติ

Day 3 :

เมืองมัตสึโมโต้ ถนนนาคามาชิ ปราสาทมัตสึโมโต้ เมืองนากาโนะ – ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ สวนลิงจิโกกุดานิ

Day 4 :

เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

Day 5 :

เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปื้งชินไซบาชิ

Day 6 :

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เอ็กซ์โป ซิตี้ – ห้างอิออน สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

08 – 13 , 15 – 20 , 22 – 27 , 25 – 30 , 29 ม.ค. – 03 ก.พ.63

35,888

03 – 08 , 06 – 11 , 10 – 15 , 12 – 17 , 13 – 18 , 14 – 19 มี.ค.63

38,888

 

     

CODE TOUR : JP-5908 KIX09

ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 4คืน

TOKYO FUJI MATSUMOTO OSAKA

PREMIUM SAKURA

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

สนามบินนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ช้อปปิ้งชินจูกุ – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ – ออนเช็นธรรมชาติ

Day 3 :

ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ ช้อปปิ้งถนนนาคามาชิ

Day 4 :

เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ

Day 5 :

เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปื้งชินไซบาชิ

Day 6 :

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เอ็กซ์โป ซิตี้ – ห้างอิออน สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

15 – 20 , 16 – 21 , 17 – 22 , 18 – 23 , 20 – 25 , 21 – 26 , 22 – 27 มี.ค.63

24 – 29 มี.ค.63

39,888

 

 

#ทัวร์ญี่ปุ่น #ทัวร์โอซาก้า #ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น #ทัวร์ญี่ปุ่นไฟไฟม้ #โปรไฟไหม้ #ทาคายาม่า #เกียวโต #นารา โกเบ #ทัวร์ญี่ปุ่น #ทัวร์โอซาก้า #ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น #ทัวร์ญี่ปุ่นไฟไฟม้ #โปรไฟไหม้ #ทาคายาม่า #เกียวโต #นารา โกเบ #ทัวร์ญี่ปุ่น #ทัวร์โอซาก้า #ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น #ทัวร์ญี่ปุ่นไฟไฟม้ #โปรไฟไหม้ #ทาคายาม่า #เกียวโต #นารา โกเบ #ทัวร์ญี่ปุ่น #ทัวร์โอซาก้า #ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น #ทัวร์ญี่ปุ่นไฟไฟม้ #โปรไฟไหม้ #ทาคายาม่า #เกียวโต #นารา โกเบ #ทัวร์ญี่ปุ่น #ทัวร์โอซาก้า #ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น #ทัวร์ญี่ปุ่นไฟไฟม้ #โปรไฟไหม้ #ทาคายาม่า #เกียวโต #นารา โกเบ #ทัวร์ญี่ปุ่น #ทัวร์โอซาก้า #ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น #ทัวร์ญี่ปุ่นไฟไฟม้ #โปรไฟไหม้ #ทาคายาม่า #เกียวโต #นารา โกเบ #ทัวร์ญี่ปุ่น #ทัวร์โอซาก้า #ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น #ทัวร์ญี่ปุ่นไฟไฟม้ #โปรไฟไหม้ #ทาคายาม่า #เกียวโต #นารา โกเบ

 
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น เมื่องอื่นๆ
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูกุโอกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่าBS CENTRE SERVICE CO.,LTD