ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว

บางโปรแกรมอาจไม่ร่วมโปรโมชั่นนี้ กรุณาดูระบุ ที่ชื่อโปรแกรมอีกครั้งค่ะ 

 กรุณาคลิ๊ก...เข้าชมโปรแกรมที่ท่านต้องการ

 

CODE TOUR : JP-5908 TR28

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

TOKYO NIKKO FUJI ซามูไร หวานเย็น

Day 1 :

สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินนาริตะ เมืองนิกโก้ – สวนสนุก เอโดะ วันเดอร์แลนด์ ทะเลสาบชูเซนจิ – เมืองอิบารากิ

Day 3 :

เมืองอิบารากิ วัดอาซากุสะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล

Day 4 :

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) พิธีชงชาญี่ปุ่น ย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว

Day 5 :

สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

30 ก.ย. – 04 ต.ค.

01 – 05 , 02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 06 – 10 , 07 – 11 , 08 – 12 ต.ค. 62

09 – 13 , 10 – 14 , 11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 , 15 – 19 , 16 – 20 ต.ค. 62

17 – 21 , 18 – 22 , 19 – 23 , 20 – 24 , 21 – 25 , 22 – 26 , 23 – 27 , 24 – 28 , 25 – 29 ต.ค. 62

26,888

       

CODE TOUR : JP-5908 XJ133

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

TOKYO FUJI NIKKO ซามูไร Autumn

Day 1 :

กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินนาริตะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – ออนเช็นธรรมชาติ

Day 3 :

ภูเขาไฟฟูจิ พิธีชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว – ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้ เมืองอิบารากิ

Day 4 :

เมืองอิบารากิ เมืองนิกโก้ – สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ทะเลสาบชูเซนจิ วัดนาริตะซัง – อิออนมอลล์

Day 5 :

สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

01 – 05 , 02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 06 – 10 , 07 – 11 ต.ค.62

08 – 12 , 09 – 13 , 10 – 14 , 12 – 16 , 14 – 18 , 15 – 19 , 16 – 20 ต.ค.62

17 – 21 , 18 – 22 , 20 – 24 , 21 – 25 , 22 – 26 , 24 – 28 , 25 – 29 , 26 – 30  ต.ค.62

27 – 31 , 28 ต.ค. – 1 พ.ย. , 29 ต.ค. – 2 พ.ย. , 30 ต.ค. – 3 พ.ย., 31 ต.ค. – 4 พ.ย.62

(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 + วันปิยะ)

01 – 05 , 02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 06 – 10 , 07 – 11 พ.ย.62

08 – 12 , 09 – 13 , 10 – 14 , 11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 พ.ย.62

15 – 19 , 16 – 20 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 – 23 , 20 – 24 , 21 – 25 , 22 – 26 พ.ย.62

26,888

13 – 17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9), 19 – 23 , 23 – 27 ต.ค. (วันปิยะ)

27,888

       

CODE TOUR : JP-5908 XJ134

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

TOKYO FUJI KAWAGOE อุโมงค์เมเปิล

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ

Day 2 :

นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) ทะเลสาบคาวากูจิโกะ + กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล แช่ออนเซ็นธรรมชาติ – บุฟเฟ่ต์ขาปู

Day 3 :

พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้

Day 4 :

วัดนาริตะซัง – เมืองคาวาโกเอะ ตรอกลูกกวาด – นาริตะ – อิออนมอลล์

Day 5 :

สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

01 – 05 , 02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 06 – 10 , 07 – 11 , 08 – 12 พ.ย. 62

09 – 13 , 10 – 14 , 11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 , 15 – 19 , 16 – 20 พ.ย. 62

17 – 21 , 18 – 22 , 19 – 23 , 20 – 24 , 21 – 25 , 22 – 26 , 23 – 27 , 24 – 28 , 25 – 29 พ.ย.62

25,888

01 – 05 , 02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 06 – 10 , 07 – 11 ต.ค. 62

08 – 12 , 09 – 13 , 10 – 14 , 11 - 15 , 12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 ต.ค. 62

15 – 19 , 16 – 20 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 - 23 , 20 – 24 , 21 – 25 ต.ค. 62

22 – 26 , 23 - 27 , 24 – 28 , 25 – 29 , 26 – 30 , 27 – 31 ต.ค. 62

28 ต.ค. – 01 พ.ย. , 29 ต.ค. – 02 พ.ย. , 30 ต.ค. – 03 พ.ย. , 31 ต.ค. – 04 พ.ย.

(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 + วันปิยะ)

26,888

       

CODE TOUR : JP-5908 XJ135

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

TOKYO FUJI SKI ไอศกรีมมหาชน

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินนาริตะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเช็นธรรมชาติ

Day 3 :

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว – ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้ เมืองอิบารากิ

Day 4 :

เมืองอิบารากิ เมืองนิกโก้ – สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ทะเลสาบชูเซนจิ วัดนาริตะซัง – อิออนมอลล์

Day 5 :

สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

23 – 27 , 24 – 28 , 25 – 29 , 26 – 30 , 27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. , 29 พ.ย. – 03 ธ.ค.62

25,888

30 พ.ย. – 04 ธ.ค., 01 – 05 , 02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 07 – 11 , 08 – 12 , 09 – 13 ธ.ค. 62

11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 , 15 – 19 , 16 – 20 , 17 – 21 ธ.ค.62

18 – 22 , 19 – 23 , 20 – 24 , 21 – 25 ธ.ค.62

27,888

05 – 09 , 06 – 10 , 10 – 14 , 22 – 26 ธ.ค.62 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)

28,888

23 – 27 , 24 – 28 , 25 – 29 ธ.ค. 62 (วันคริสต์มาส)

29,888

26 – 30 , 31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)

31,888

27 – 31 ธ.ค. 62 (วันสิ้นปี)

33,888

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. , 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. , 30 ธ.ค. – 03 ม.ค.63 (วันปีใหม่)

35,888

       

CODE TOUR : JP-5908 XJ136

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

TOKYO FUJI KAWAGOE หิมะน่ารัก

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ

Day 2 :

นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) ทะเลสาบคาวากูจิโกะ + กระเช้าลอยฟ้า คาจิ คาจิ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ – บุฟเฟ่ต์ขาปู

Day 3 :

พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้

Day 4 :

วัดนาริตะซัง – เมืองคาวาโกเอะ ตรอกลูกกวาด – นาริตะ อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ

Day 5 :

สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

26 – 30 , 27 พ.ย. – 01 ธ.ค. , 28 พ.ย. – 02 ธ.ค. , 29 พ.ย. – 03 ธ.ค. , 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 62

26,888

01 – 05 , 03 – 07 , 04 – 08 ธ.ค.62 (วันพ่อ)

27,888

09 – 13 , 10 – 14 , 11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 , 15 – 19 ธ.ค. 62

16 – 20 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 – 23 , 20 – 24 , 21 – 25 ธ.ค. 62

28,888

02 – 06 , 05 – 09 , 06 – 10 , 07 – 11 , 08 – 12 ธ.ค.62 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)

22 – 26 , 23 – 27 , 24 – 28 ธ.ค.62 (วันคริสต์มาส)

29,888

25 – 29 , 26 – 30 ธ.ค.62 (วันสิ้นปี)

31,888

27 – 31 , 28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)

33,888

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. , 30 ธ.ค. – 03 ม.ค. , 31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)

35,888

       

CODE TOUR : JP-5908 XJ142

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

TOKYO FUJI NIKKO ซามูไร AUTUMN 2

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินนาริตะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – ออนเช็นธรรมชาติ

Day 3 :

ภูเขาไฟฟูจิ พิธีชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว – ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้ เมืองอิบารากิ

Day 4 :

เมืองอิบารากิ เมืองนิกโก้ – ทะเลสาบชูเซนจิ – สะพานชินเคียว ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าฟูตะระซัง นาริตะ

Day 5 :

สนามบินนาริตะ สนามบิน ดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

06 – 10 , 13 – 17 , 20 – 24 , 27 – 31 ต.ค. 62

03 – 07 , 10 – 14 , 17 – 21 พ.ย. 62

25,888

       

CODE TOUR : JP-5908 XJ143

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

TOKYO FUJI NIKKO SKI ไอศกรีม มหาชน 2

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

สนามบินนาริตะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเช็นธรรมชาติ

Day 3 :

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – ภูเขาไฟฟูจิ (บริเวณลานสกี) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว – ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้ เมืองอิบารากิ

Day 4 :

เมืองอิบารากิ เมืองนิกโก้ – ทะเลสาบชูเซนจิ – สะพานชินเคียว ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าฟูตะระซัง นาริตะ

Day 5 :

สนามบินนาริตะ สนามบิน ดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

24 – 28 พ.ย.

24,888

01 – 05 , 07 – 11 , 08 – 12 , 09 – 13 , 11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 ธ.ค.

14 – 18 , 15 – 19 , 16 – 20 , 17 – 21 , 18 – 22 ธ.ค.

26,888

05 – 09 , 06 – 10 , 10 – 14 , 22 – 26 ธ.ค. (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)

27,888

CODE TOUR : JP-5404 NRT18

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ

(เจ้าช่อมาลี หลากสีสัน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

นาริตะ – พรใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

Day 3 :

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ

Day 4 :

อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

Day 5 :

นาริตะ สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

30 ก.ย. – 04 ต.ค.62

21,999

01 – 05 , 05 – 09 , 06 – 10 , 07 – 11 , 14 – 18 , 15 – 19 ต.ค.62

22,999

02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 08 – 12 , 09 – 13 , 16 – 20 , 17 – 21 ต.ค.62

18 – 22 , 20 – 24 , 21 – 25 , 24 – 28 , 25 – 29 ต.ค.62

23,999

22 – 26 , 23 – 27 ต.ค.62 (วันปิยะ)

24,999

13 – 17 ต.ค.62 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

25,999

19 – 23 ต.ค.62 (วันปิยะ)

26,999

10 – 14 , 11 – 15 , 12 – 16 ต.ค.62 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

27,999

       

CODE TOUR : JP-5404 NRT19

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

โตเกียว ฟูจิ นิกโก้ นาริตะ

(ใบไม้แดง)

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

นาริตะ – พรใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

Day 3 :

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – ศาลเจ้าโคมิตาเคะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ

Day 4 :

นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชินเคียว – ทะเลสาบชูเซนจิ – น้ำตกเคง่อน – อิออน

Day 5 :

นาริตะ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

30 ก.ย. – 04 ต.ค.62

24,999

01 – 05 , 02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 06 – 10 , 07 – 11 ต.ค.62

08 – 12 , 09 – 13 , 10 – 14 , 11 – 15 , 14 – 18 , 15 – 19 , 16 – 20 ต.ค.62

17 – 21 , 18 – 22 , 20 – 24 , 21 – 25 , 22 – 26 , 24 – 28 , 25 – 29 ต.ค.62

25,999

19 – 23 , 23 – 27 ต.ค.62 (วันปิยะ)

26,999

       

CODE TOUR : JP-5404 NRT20

ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 3คืน

นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ

(เพลินทุ่งไม้แดง)

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

Day 3 :

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – ศาลเจ้าโคมิตาเดะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค – ดิวตี้ฟรี – ชินจูกุ

Day 4 :

อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

Day 5 :

พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค – ชมความงดงามของดอกโคชิอะ – วัดนาริตะ อิออน – สนามบินนาริตะ

Day 6 :

กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

01 – 06 , 02 – 07 , 03 – 08 , 04 – 09 ต.ค.62

25,999

05 – 10 , 08 – 13 , 13 – 18 , 14 – 19 , 15 – 20 , 16 – 21 , 17 – 22 ต.ค.62

22 – 27 , 24 – 29 , 25 – 30 , 26 – 31 , 27 ต.ค. – 01 พ.ย. 62

28 ต.ค. – 02 พ.ย. , 29 ต.ค. – 03 พ.ย. , 30 ต.ค. – 04 พ.ย.,31 ต.ค. – 05 พ.ย.

26,999

09 – 14 , 10 – 15 , 11 – 16 , 12 – 17 ต.ค.62 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

18 – 23 , 19 – 24 , 23 – 28 ต.ค.62 (วันปิยะ)

28,999

       

CODE TOUR : JP-5404 NRT21

ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 3คืน

โตเกียว ฟูจิ นาริตะ

(เพลินใบไม้หลากสี)

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

Day 3 :

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – ศาลเจ้าโคมิตาเดะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อุโมงค์เมเปิ้ล – ดิวตี้ฟรี – ชินจูกุ

Day 4 :

อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

Day 5 :

ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ – สวนโชวะคิแนน – โอไดบะ – กันดั้ม – เทพีสันติภาพ – อิออน – สนามบินนาริตะ

Day 6 :

กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

03 – 08 , 04 – 09 , 10 – 15 , 11 – 16 , 17 – 22 , 18 – 23 , 24 – 29 , 25 – 30 พ.ย.62

25,999

01 – 06 , 02 – 07 , 05 – 10 , 06 – 11 , 07 – 12 , 08 – 13 , 09 – 14 พ.ย.62

12 – 17 , 13 – 18 , 14 – 19 , 15 – 20 , 16 – 21 , 19 – 24 , 20 – 25 พ.ย.62

21 – 26 , 22 – 27 , 23 – 28 , 26 พ.ย. – 01 ธ.ค. , 27 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62

28 พ.ย. – 03 ธ.ค. , 29 พ.ย. – 04 ธ.ค.62

26,999

       

CODE TOUR : JP-5404 NRT22

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ

(สปาร์คหลากสี)

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง นาริตะ

Day 2 :

นาริตะ – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาร – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

Day 3 :

ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – ศาลเจ้าโคมิตาเดะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อุโมงค์เมเปิ้ล – อิออน

Day 4 :

ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ สวนโชวะคิแนน ดิวตี้ฟรี –  ชินจูกุ สนามบินนาริตะ

Day 5 :

กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

06 – 10 , 07 – 11 , 09 – 13 , 13 – 17 , 15 – 19 , 20 – 24 , 27 พ.ย. – 01 ธ.ค.62

24,999

01 – 05 , 02 – 06 , 08 – 12 , 14 – 18 , 16 – 20 , 21 – 25 , 22 – 26 พ.ย.62

23 – 27 , 28 พ.ย. – 02 ธ.ค. , 29 พ.ย. – 03 ธ.ค. , 30 พ.ย. – 04 ธ.ค.62

25,999

       

CODE TOUR : JP-5404 NRT23

ทัวร์ญี่ปุ่น 5วัน 3คืน

อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ

(สปาร์คหิมะขาว)

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง นาริตะ

Day 2 :

นาริตะ – วัดนาริตะ – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ – เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

Day 3 :

ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน

Day 4 :

ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ ดิวตี้ฟรี ชินจูกุ – โอไดบะ สนามบินนาริตะ

Day 5 :

กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

11 – 15 , 15 – 19 , 18 – 22 ธ.ค.62

25,999

04 – 08 , 08 – 12 ธ.ค.62 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)

26,999

12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 ธ.ค.62

28,999

05 – 09 , 06 – 10 , 07 – 11 ธ.ค.62 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)

29,999

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. , 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. , 30 ธ.ค. – 03 ม.ค.63 (ปีใหม่)

35,999

       

CODE TOUR : JP-5404 NRT24

ทัวร์ญี่ปุ่น 6วัน 3คืน

นาริตะ ฟูจิ โตเกียว

(สตรองลมหนาว)

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

นาริตะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

Day 3 :

ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน

Day 4 :

อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

Day 5 :

วัดนาริตะ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โอไดบะ – กันดั้ม – เทพีสันติภาพ – อิออน – สนามบินนาริตะ

Day 6 :

กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

30 พ.ย. – 05 ธ.ค.62 (วันพ่อ)

24,999

02 – 07 , 03 – 08 , 04 – 09 , 07 – 12 , 08 – 13 , 09 – 14 , 11 – 16 ธ.ค.62

12 – 17 , 13 – 18 , 14 – 19 , 15 – 20 , 16 – 21 , 17 – 22 , 18 – 23 , 19 – 24 , 20 – 25 ธ.ค. 62

28,999

06 – 11 ธ.ค.62 (วันรัฐธรรมนูญ)

29,999

24 – 29 , 25 – 30 ธ.ค.62 (วันคริสต์มาส)

30,999

26 – 31 ธ.ค.62 (วันสิ้นปี)

31,999

27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63 (ปีใหม่)

33,999

28 ธ.ค. – 02 ม.ค. , 29 ธ.ค. – 03 ม.ค. , 30 ธ.ค. – 04 ม.ค.63 (ปีใหม่)

35,999

       


#ทัวร์ญี่ปุ่น #ทัวร์โตเกียว #ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น #ทัวร์ญี่ปุ่นไฟไฟม้ #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ญี่ปุ่น #ทัวร์โตเกียว #ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น #ทัวร์ญี่ปุ่นไฟไฟม้ #โปรไฟไหม้ #ทัวร์ญี่ปุ่น #ทัวร์โตเกียว #ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น #ทัวร์ญี่ปุ่นไฟไฟม้ #โปรไฟไหม้ ฟูจิ ซากุระ สกี พระใหญ่ไดบุตสึ โอวาคุดานิ โอชิโนะ ฮัคไค โกเทมบะ เอาท์เล็ท บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ นาริตะ ตลาดปลาซึกิจิ วัดอาซากุสะ ชินจุกุ โอไดบะ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น ทัวร์ญี่ปุ่นไฟไฟม้ โปรไฟไหม้ ฟูจิ ซากุระ สกี พระใหญ่ไดบุตสึ โอวาคุดานิ โอชิโนะ ฮัคไค โกเทมบะ เอาท์เล็ท บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ นาริตะ ตลาดปลาซึกิจิ วัดอาซากุสะ ชินจุกุ โอไดบะทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ทัวร์ญี่ปุ่นโปรโมชั่น ทัวร์ญี่ปุ่นไฟไฟม้ โปรไฟไหม้ ฟูจิ ซากุระ สกี พระใหญ่ไดบุตสึ โอวาคุดานิ โอชิโนะ ฮัคไค โกเทมบะ เอาท์เล็ท บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ นาริตะ ตลาดปลาซึกิจิ วัดอาซากุสะ ชินจุกุ โอไดบะ
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น เมื่องอื่นๆ
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูกุโอกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า+โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่าBS CENTRE SERVICE CO.,LTD