ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletแพ็คเก็จทัวร์
bulletท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ
dot

dot
dot
dot
bulletบริการด้านวีซ่า
bulletบริการรถเช่า
bulletบริการที่พักในประเทศไทย
bulletบริการที่พักต่างประเทศ
bulletบริการบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว / โชว์ / การแสดง
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletกรมทางหลวง
bulletสอบถามระยะทางจังหวัด
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletE - Passport คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
bulletวีซ่า


ทัวร์เวียดนาม article

 

 

 

 

CODE TOUR : VN-5904 A4

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 3 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200/ท่าน)

Day 1 :

 

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก-วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง

Day 2 :

ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน-ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ

Day 3 :

สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

21-23 , 28-30 ก.ค. / 04-06 , 14-16 , 18-20 , 25-27 ส.ค.

01-03 , 08-10 , 15-17 , 22-24 ก.ย.

9,999.-

29 ก.ย.-01 ต.ค.

10,999.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A5

เวียดนามเหนือ 4 วัน

ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ 

Day 1 :

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา

Day 2 :

 

ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-เขาฮามลอง- นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา

Day 3 :

ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

Day 4 :

ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

18-21 , 25-28 ส.ค. / 01-04 , 08-11 , 15-18 , 22-25 , 29 ก.ย.-02 ต.ค.

06-09 , 13-16 ต.ค.

11,900.-

11-14 ส.ค.

12,900.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A6

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน

Day 1 :

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา

Day 2 :

สะพานหวาย(TAVAN VILLAGE)-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย

Day 3 :

ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง

Day 4 :

ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

21-24 , 28-31 ก.ค. / 04-07 , 18-21 , 25-28 ส.ค.

01-04 , 08-11 , 15-18 , 22-25 , 29 ก.ย.-02 ต.ค.

06-09 , 13-16 , 22-25 ต.ค.

12,900.-

11-14 ส.ค. / 20-23 ต.ค.

13,900.-

13-16 ส.ค. / 24-27 ก.ย. / 01-04 , 08-11 , 15-18 ต.ค.

11,900.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A7DD

ฮานอย ซาปาฟานซิปัน นิงก์บิงห์

ฮาลอง 5วัน

Day 1 :

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา         

Day 2 :

ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก

Day 3 :

ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

Day 4 :

ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง

Day 5 :

ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

9-13 ส.ค.

15,900.-

19-23 , 26-30 ก.ค. / 02-06 , 16-20 , 23-27 , 30 ส.ค.-3 ก.ย.

6-10 , 13-17 , 20-24 ก.ย.

14,900.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A7SL

ฮานอย ซาปาฟานซิปัน นิงก์บิงห์

ฮาลอง 5วัน

Day 1 :

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา         

Day 2 :

ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก

Day 3 :

ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

Day 4 :

ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง

Day 5 :

ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

09-13 , 23-27 , 30 ส.ค.-03 ก.ย. / 06-10 , 13-17 , 20-24 , 27 ก.ย.-01 ต.ค.

04-08 , 11-15 , 18-22 ต.ค.

13,900.-

       

COED : VN-5404 A2

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

AMAZING HANOI SAPA 4D3N

Day 1 :

สนามบินดอนเมือง – ฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก – วัดเจิ่นกว๊อก – วิหารวรรณกรรม – ซาปา - LOVE MARKET

Day 2 :

ซาปา – ภูเขาห่ามโหร่ง – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – SILVER WATER FALL – หมู่บ้านตะวัน – ตลาดซา

Day 3 :

ซาปา – ลาวไก - COC LEU MARKET – ฮานอย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ

Day 4 :

จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

20-23 ก.ค. // 26-29 ส.ค.

02-05 , 07-10 , 09-12 , 14-17 16-19 , 21-24 , 23-26 , 28 ก.ย.-01 ต.ค.

12,900.-

10-13 ส.ค.

14,900.-

       

COED : VN-5404 A3

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง

LOVELY HANOI 3D2N

(รายการโปรโมชั่น ไม่มีส่วนลด)

Day 1 :

กรุงเทพฮานอยฮาลองตลาดฮาลองไนท์มาร์เก็ต

Day 2 :

ฮาลองล่องเรืออ่าวฮาลองถ้ำสวรรค์-ทะเลสาบคืนดาบวัดหงอกเซินระบำหุ่นกระบอกน้ำ-ช้อปปิ้งถนน36สาย

Day 3 :

ฮานอยสุสานโฮจิมินท์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียวสนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

18-20 ส.ค.

9,999.-

       

COED : VN-5404 A4

ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ ฟานซิปัน

THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N

Day 1 :

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET

Day 2 :

เมืองซาปา – ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – ตลาด LOVE MARKET

Day 3 :

เมืองซาปา – ชายแดนเวียดนาม จีน -ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)

Day 4 :

เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย ท่าอากาศยานนอยไบ ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

27 - 30 ต.ค.

11,888.-

05 - 08 , 07 - 10 , 13 - 16 , 14 - 17 ต.ค.

02 - 05 , 04 - 07 , 09 - 12 , 11 - 14 พ.ย.

16 - 19 , 18 - 21 , 23 - 26 , 25 - 28 พ.ย.

14 -  17 , 16 - 19 ธ.ค.

12,888.-

21 - 24 ต.ค. / 01 – 04 , 21 – 24 , 22 – 25 ธ.ค.

13,888.-

08 – 11 ธ.ค.

15,888.-

31ธ.ค. – 3 ม.ค.

16,888.-

       

COED : VN-5404 A5

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์

AQUATIC IN VIETNAM 4D3N

Day 1 :

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – วัดเฉินก๊วก – เมืองฮาลอง – นั่งกระเช้า – นั่งชิงช้า SUNW HEEL – ตลาด NIGHT MARKET

Day 2 :

เมืองฮาลอง – ท่าเรือโห่งไก - ฮาลอง เบย์ – ถ้ำสววรค์ – เกาะไก่ชน – เมืองนิงบิงห์    (ฮาลองบก)

Day 3 :

เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย

Day 4 :

จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ -  ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ -  วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดหงอกเซิน – นั่งรถกอล์ฟชมเมือง – ถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

30 ก.ย. – 03 ต.ค. / 26 - 29 , 28 - 31 ต.ค.

11,888.-

12 - 15 , 19 - 22 ต.ค.

03 - 06 , 10 - 13 , 17 - 20 , 24 - 27 , 30 พ.ย. – 03 ธ.ค.

07 - 10 , 15 – 18 , 23 - 26 ธ.ค.

12,888.-

02-05 ธ.ค.

13,888.-

28-31 ธ.ค.

14,888.-

       

COED : VN-5404 A6

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

TOUCHING HANOI SAPA 3D2N

Day 1 :

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – ตลาด LOVE MARKET

Day 2 :

เมืองซาปา – หมู่บ้าน CAT CAT – SILLVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) – เมืองฮานอย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ

Day 3 :

เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดหงอกเซิน - นั่งรถกอล์ฟชมเมือง - ถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

01 – 03 ก.ย. / 28 - 30 ต.ค.

10,888.-

04 - 06 , 10 - 12 , 18 - 20 พ.ย.

04 - 06 , 10 - 12 , 16 – 18 ธ.ค.

11,888.-

28-30 ธ.ค.

13,888.-

       

COED : VN-5404 A7

เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงก์บิงห์

WISDOM OF NINHBINH 3D2N

Day 1 :

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – วัดเจิ่น   กว๊อก – วิหารวรรณกรรม – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)

Day 2 :

เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย

Day 3 :

จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ -  ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ -  วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดหงอกเซิน – นั่งรถกอล์ฟชมเมือง – ถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

22 - 24 ก.ย. / 27 - 29 ต.ค.

03 - 05 , 17 - 19 , 24 - 26 พ.ย.

10,888.-

03 - 05 , 08 - 10 , 15 – 17 , 23 - 25 ธ.ค.

11,888.-

       
 

CODE TOUR : VN-6002 A1

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ฮาลอง 3 วัน

( ปรับราคา ลดพิเศษ )

Day 1 :

กรุงเทพ-ฮานอย-ชมวิหารวรรณกรรม-ฮาลอง-อ่าวฮาลองย์

Day 2 :

ฮาลองเบย์-ฮานอย-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวเล-รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม และให้คณะมีเวลาพักผ่อนอยู่บนเรือ ภัตตาคาร-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน

Day 3 :

ซิตี้ทัวร์ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักโฮจิมินห์-ชมวัดเจดีย์เสาเดียว -วัด TRAN QUOC-ถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

22-24 ก.ค./26-28 ส.ค.

16-18 , 23-25 ก.ย.

8,999.-

29-31 ก.ค./02-04 ก.ย.

30 ก.ย.-02 ต.ค.

9,999.-

21-23 ต.ค.

11,999.-

 

CODE TOUR : VN-6002 A2

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 3 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพ-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-ทำเนียบประธานาธิบดี -บ้านพักโฮจิมินห์-ชมวัดเจดีย์เสาเดียว-ซาปา-ตลาดLove Market

Day 2 :

ซาปา-ชมบริเวณหุบเขาปากมังกร-ชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณ-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-ไร่นาขั้นบันไดของชาวเขา-น้ำตกกั๊ตกั๊ต-น้ำตกซิลเวอร์-ฟานซีปัน-หลังคาแห่งอินโดจีน

Day 3 :

ซาปา-ฮานอย-วัด TRAN QUOC-ถนน 36 สาย-กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

22-24 ก.ค. / 05-07 , 19-21 , 26-28 ส.ค.

16-18 , 23-25 , 30 ก.ย.-02 ต.ค. / 07-09 , 14-16 ต.ค.

10,999.-

29-31 ก.ค. // 02-04 ก.ย.

11,999.-

12-14 ส.ค. // 21-23 ต.ค.

12,999.-

       

CODE TOUR : VN-6002 A3

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4 วัน

Day 1 :

กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-บริเวณหุบเขาปากมังกร-ตลาดLove Market

Day 2 :

ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ทะเลสาบคืนดาบ-ชม วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย-ฮานอย

Day 3 :

ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์ -สุสานโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักโฮจิมินห์-ชมวัดเจดีย์เสาเดียว-ฮาลอง-อ่าวฮาลองย์

Day 4 :

ฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม และให้คณะมีเวลาพักผ่อนอยู่บนเรือ ภัตตาคาร-ฮานอย-กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

03-06 , 10-13 , 17-20 , 24-27 , 25-28 , 31 ส.ค.-03 ก.ย.

07-10 , 08-11 , 14-17 , 22-25 , 28 ก.ย. -01 ต.ค.

05-08 , 06-09 , 07-10 , 14-17 , 19-22 , 28-31 ต.ค.

12,900.-

27-30 , 28-31 ก.ค. / 11-14 , 12-15 ส.ค.

12-15 , 13-16 , 26-29 , 27-30 ต.ค.

13,900.-

21-24 , 22-25 ต.ค.

14,900.-

       

CODE TOUR : VN-6002 A4

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน

Day 1 :

กรุงเทพ-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักโฮจิมินห์-ชมวัดเจดีย์เสาเดียว-พิเศษ!!! ภัตตาคารSEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง-ซาปา-ตลาดLove Market

Day 2 :

ซาปา-ชมบริเวณหุบเขาปากมังกร-ชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณ-เมืองซาปา-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-ไร่นาขั้นบันไดของชาวเขา-น้ำตกกั๊ตกั๊ต-น้ำตกซิลเวอร์-ฟานซีปัน-หลังคาแห่งอินโดจีน

Day 3 :

ซาปา-ฮานอย-กรุงฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย

Day 4 :

ฮานอย-นิงห์บิงห์-ถ้ำตามก๊ก (Tam Coc)-กุ้ยหลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์-นั่งเรือกระจาด-กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

03-06 , 10-12 , 17-20 , 24-27 , 25-28 , 31 ส.ค.-03 ก.ย.

07-10 , 08-11 , 14-17 , 22-25 , 28 ก.ย.-01 ต.ค.

05-08 , 06-09 , 07-10 , 14-17 , 19-22 , 28-31 ต.ค.

12,900.-

27-30 , 28-31 ก.ค. // 11-14 , 12-15 ส.ค.

12-15 , 13-15 , 26-29 , 27-30 ต.ค.

13,900.-

21-24 , 22-25 ต.ค.

14,900.-

       

CODE TOUR : VN-6002 A4A

เวียดนามเหนือ 4 วัน

ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-ตลาดLove Market

Day 2 :

ซาปา-ฟานซีปัน-หมู่บ้านก๊าตก๊าต-ไร่นาขั้นบันไดของชาวเขา-น้ำตกซิลเวอร์

Day 3 :

ซาปา-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-รับประทานอาหารกลางวันพิษเศษ!!!ภัตตาคารSEN BUFFETอินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักโฮจิมินห์-ชมวัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย

Day 4 :

ฮานอย-นิงห์บิงห์-ถ้ำตามก๊ก (Tam Coc)-กุ้ยหลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์-นั่งเรือกระจาด-กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

04-07 , 18-21 , 25-28 ส.ค.

08-11 , 15-18 , 22-25 , 29 ก.ย.-02 ต.ค.

11,900.-

01-04 ก.ย.

12,900.-

28-31 ก.ค. // 11-14 ส.ค.

13,900.-

13-16 , 20-23 ต.ค.

14,900.-

       

CODE TOUR : VN-6002 A5

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ 5 วัน

Day 1 :

กรุงเทพ-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี-บ้านพักโฮจิมินห์-ชมวัดเจดีย์เสาเดียว-พิเศษ!!! ภัตตาคารSEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง-ฮาลอง

Day 2 :

ฮาลองเบย์-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวเล-รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม และให้คณะมีเวลาพักผ่อนอยู่บนเรือ ภัตตาคาร-ฮานอย-ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน

Day 3 :

ฮานอย-ซาปา-บริเวณหุบเขาปากมังกร-ฟานซีปัน-หลังคาแห่งอินโดจีน-ตลาดLove Market

Day 4 :

ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ฮานอย

Day 5 :

ฮานอย-นิงห์บิงห์-กุ้ยหลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์-นั่งเรือกระจาด-ถนน 36 สาย-กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

25-29 ส.ค. // 08-12 ก.ย. // 06-10 ต.ค.

13,900.-

11-15 ส.ค.//20-24 ต.ค.

15,900.-

     

 

 

 

 

CODE TOUR : VN-5904 A8FD

เวียดนามกลาง

เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม

Day 2 :

เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอันวัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณสะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู

Day 3 :

ฮอยอัน-บาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร

Day 4 :

ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

04-07 , 18-21 , 25-28 ส.ค.

01-04 , 08-11 , 15-18 , 22-25 , 29 ก.ย.-2 ต.ค.

04-07 , 27-30 ต.ค./02-05 , 10-13 , 17-20 , 24-27 พ.ย. / 15-18 ธ.ค.

11,900.-

22-25 , 31 ธ.ค.-03 ม.ค.

14,900.-

20-23 ต.ค. / 02-05 , 08-11 , 29 ธ.ค.-01 ม.ค.

15,900.-

30 ธ.ค.-02 ม.ค.

17,900.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A8PG

เวียดนามกลาง

เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม

Day 2 :

เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอันวัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณสะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู

Day 3 :

ฮอยอัน-บาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร

Day 4 :

ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

21-24 , 28-31 ก.ค.

04-07 , 18-21 , 25-28 ส.ค.

01-04 , 08-11 , 15-18 , 22-25 , 29 ก.ย.-02 ต.ค.

12,900.-

11-14 ส.ค.

13,900.-


   

COED : VN-5404 A9

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน

DREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N

Day 1 :

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

Day 2 :

เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองฮอยอัน -หมู่บ้านแกะสลัก - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง

Day 3 :

หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

27 - 29 , 28 - 30 ต.ค.

10,888.-

06 – 08 07 - 09 13 - 15 14 - 16 ต.ค.

03 – 05 , 10 – 12 , 17 – 19 , 24 – 26 พ.ย.

01 – 03 , 15 – 17 , 22 – 24 ธ.ค.

11,888.-

04-06 ส.ค. / 08-10 , 22-24 , 29 ก.ย.-01 ต.ค.

11,900.-

21-23 ต.ค. / 08-10 ธ.ค.

12,888.-

20-22 ต.ค.

13,888.-

11-13 ส.ค.

13,900.-

       

COED : VN-5404 A10

เวียดนามกลาง

เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

GRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N

Day 1 :

กรุงเทพฯ – ดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

Day 2 :

วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – ดานัง

Day 3 :

ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-วัดลิงห์อึ้ง-Fantasy Park-สะพานมังกร-ตลาดฮาน-ดานัง

Day 4 :

หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง - สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

26 - 29 ต.ค.

12,888.-

05 – 08 12 - 15 19 - 22 ต.ค.

13,888.-

03 - 06 , 24 - 27 ส.ค.

14 - 17 , 28 ก.ย. - 01 ต.ค.

13,900.-

20 - 23 ต.ค. / 08 – 11 ธ.ค.

14,888.-

10-13 ส.ค.

16,900.-

29 ธ.ค.-01 ม.ค.

19,888.-

 

 

 

 

CODE TOUR : VN-5904 A2

เวียดนามใต้

โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายมุ่ยเน่ 3 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง

Day 2 :

มุยเน่ - โฮจิมินห์พิพิธภัณฑ์สงคราม - ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์

Day 3 :

โฮจิมินห์ -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดามกรมไปรษณีย์กลาง-ไชน่าทาวน์วัดเทียนหาวมื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณPALACESAIGON–อนุสาวรีย์ลุงโฮ-ตลาดเบนถัน กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

21-23 ก.ค. / 04-06 , 25-27 ส.ค.

08-10 , 22-24 ก.ย. / 06-09 ต.ค.

03-05 พ.ย. / 01-03 , 15-17 ธ.ค.

9,900.-

11-13 ส.ค. / 20-22 ต.ค. / 08-10 ธ.ค.

10,900.-

12-14 ส.ค. / 21-23 ต.ค. / 03-05 , 09-11 ธ.ค.

11,900.-

30 ธ.ค.-01 ม.ค. / 31 ธ.ค.-02 ม.ค.

12,900.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A3DD

เวียดนามใต้

โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน

Day 1 :

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้อุโมงค์กู่จีล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ

Day 2 :

โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM

Day 3 :

ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท

Day 4 :

ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถันกรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

20-23 , 21-24 , 27-30 , 28-31 ก.ค.

03-06 , 17-20 , 24-27 , 29 ส.ค.-02 ก.ย. , 31 ส.ค.-03 ก.ย.

07-10 , 14-17 , 21-24 , 28 ก.ย.-01 ต.ค.

05-08 , 06-09 , 07-10 , 12-15 , 13-16 , 14-17 , 26-29 , 27-30 , 28-31 ต.ค.

02-05 , 03-06 , 09-12 , 10-13 , 11-14 , 16-19 พ.ย.

17-20 , 18-21 , 23-26 , 24-27 , 25-28 , 30 พ.ย.-03 ธ.ค.

01-04 , 03-06 , 07-10 , 09-12 , 14-17 , 15-18 , 16-19 , 21-24 , 22-25 , 23-26 ธ.ค.

11,900.-

10-13 ส.ค. / 20-23 , 21-24 ต.ค. / 02-05 , 28-31 ธ.ค.

12,900.-

11-14 ส.ค. / 08-11 , 29 ธ.ค.-01 ม.ค. , 31 ธ.ค.-03 ม.ค.

13,900.-

30 ธ.ค.-02 ม.ค.

14,900.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A3FD

เวียดนามใต้

โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน

Day 1 :

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้อุโมงค์กู่จีล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ

Day 2 :

โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM

Day 3 :

ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท

Day 4 :

ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถันกรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

06-09 , 13-16 ต.ค. / 03-06 , 10-13 , 24-27 พ.ย.

01-04 , 10-13 , 15-18 , 22-25 ธ.ค. / 05-08 , 19-22 , 26-29 ม.ค.

02-05 , 09-12 ก.พ. / 09-12 , 16-19 , 23-26 , 30 มี.ค.-02 เม.ย.

11,900.-

20-23 ต.ค. / 02-05 , 08-11 , 09-12 ธ.ค.

16-19 , 23-26 ก.พ. / 01-04 มี.ค.

12,900.-

29 ธ.ค.-01 ม.ค. , 30 ธ.ค.-02 ม.ค. , 31 ธ.ค.-03 ม.ค.

13,900.-

   

 

 
       

COED : VN-5404 A1

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่

DELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N

Day 1 :

ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินTAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ พิพิธภัณฑ์สงคราม - เมืองดาลัท

Day 2 :

เมืองดาลัท – CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม หุบเขาแห่งความรัก - น้ำตก DATANLA - เมืองมุยเน่

Day 3 :

เมืองมุยเน่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ โฮจิมินท์ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ

Day 4 :

เมืองโฮจิมินห์ - ทำเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น - สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

05 - 08 , 12 - 15 , 26 - 29 ต.ค.

02 - 05 , 09 - 12 , 16 - 19 , 23 - 26 , 30 พ.ย. – 03 ธ.ค.

07 - 10 , 14 - 17 , 21 - 24 ธ.ค.

11,888.-

24 - 27 , 31 ส.ค. - 03 ก.ย.

07 - 10 , 14 - 17 , 28 ก.ย. - 01 ต.ค.

11,900.-

19 - 22 ต.ค. / 02 - 05 , 08 - 11 ธ.ค.

12,888.-

10 - 13 , 11 - 14 ส.ค. / 20 - 23 ต.ค. / 28 - 31 ธ.ค.

13,888.-

29 ธ.ค. - 01 ม.ค. , 30 ธ.ค. - 02 ม.ค.

14,888.-

       
       

CODE TOUR : VN-6002 A6

เวียดนามใต้

โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท 4 วัน

Day 1 :

กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-ทะเลทรายแดง-แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม ลำธาร FAIRY STREAM-ทะเลทรายขาว

Day 2 :

ฟานเทียต-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดติ๊กกลาม-พระราชวังฤดูร้อน-บ้านเพี้ยน (Crazy House)- Huong Rung Restaurant  พร้อมเสริฟไวน์ดาลัด-ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า

Day 3 :

ดาลัท-สวนดอกไม้เมืองหนาว-โฮจิมินห์- ล่องเรือรับประทานอาหารแม่น้ำไซ่ง่อน

Day 4 :

โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-เจดีย์หวิงเงียม-ย่านไชน่าทาวน์-ชมวัดเทียนหาว-ตลาดเบนถัน-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์-พิพิธภัณธุ์สงคราม-กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

11-14 , 12-15 ส.ค.

13,900.-

       

CODE TOUR : VN-6002 A7A

เวียดนามใต้

โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัท 4 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพ-โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-ทะเลทรายแดง-แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม ลำธาร FAIRY STREAM-ทะเลทรายขาว

Day 2 :

ฟานเทียต-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดติ๊กกลาม-พระราชวังฤดูร้อน-บ้านเพี้ยน (Crazy House)- Huong Rung Restaurant  พร้อมเสริฟไวน์ดาลัด-ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า

Day 3 :

ดาลัท-โฮจิมินห์-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือรับประทานอาหารแม่น้ำไซ่ง่อน

Day 4 :

โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

03-06 , 04-07 , 17-20 , 18-21 , 24-27 , 25-28 ส.ค.

07-10 , 08-11 , 14-17 , 15-18 , 21-24 , 22-25 ก.ย.

28 ก.ย.-01 ต.ค. , 29 ก.ย.-02 ต.ค. / 05-08 , 06-09 , 19-22 ต.ค.

9,999.-

27-30 , 28 ก.ค.-01 ส.ค. /11-14 , 12-15 ส.ค./12-15 , 13-16 ต.ค.

11,999.-

20-23 , 21-24 , 22-25 , 23-26 , 24-27 , 25-28 ,26-29 , 27-30 ต.ค.

12,999.-

       

CODE TOUR : VN-6002 A7B

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ 3 วัน

 (รายการโปรโมชั่น ไม่มีส่วนลด)

Day 1 :

กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-ทะเลทรายแดง-แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม ลำธาร FAIRY STREAM-ทะเลทรายขาว

Day 2 :

มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน

Day 3 :

โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

05-07 , 19-21 , 26-28 ส.ค.

09-11 , 16-18 , 23-25 , 30 ก.ย.-02 ต.ค.

7,999.-

07-09 , 14-16 , 28-30 ต.ค.

8,999.-

29-31 ก.ค. // 12-14 ส.ค.

9,999.-

21-23 ต.ค.

10,999.-

       
       

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดTOUR ASIA

ทัวร์ฮ่องกง article
ทัวร์ญี่ปุ่น article
ทัวร์เกาหลี article
ทัวร์จีน article
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์สิงคโปร์Copyright © 2016 All Rights Reserved.