ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์เวียดนาม article

 

 

 

 

 

 

     

 

  

CODE TOUR

VN-5904 VN006-VJ

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ 4วัน 3คืน

มหัศจรรย์ ซาปา ฟานซิปัน

กรุงฮานอย – ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน – ช็อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – ลาวไก – ซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา – เขาฮามลอง – ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน – นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน – ยอดเขาฟานซีปัน – ฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

7-10(มาฆบูชา)/14-17/21-24/28ก.พ.-2 มี.ค.63

6-9/14-17/21-24 มี.ค.63

11,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5904 VN061-FD

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ 4วัน 3คืน

มหัศจรรย์ ฟานซิปัน ซาปา

กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา – ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ชมน้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา – นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน – ฮานอย – นิงบิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC) – ฮาลอง – ร้านยา – ตลาดราตรีฮาลอง – ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบ อ่าวฮาลอง – ถ้ำสวรรค์ – หมู่บ้านชาวประมง – ฮานอย – ร้านหยก – ถนน 36 สาย

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

01-04/06-09/08-11(มาฆบูชา)/13-16ก.พ.63

15-18/20-23/22-25/27ก.พ.-1มี.ค./29ก.พ.-3มี.ค.63

05-08/07-10/12-15/14-17 มี.ค.63

19-22/21-24/26-29/28-31 มี.ค.63

02-05/04-07/05-08/16-19/18-21/19-22เม.ย.63

23-26/25-28/30เม.ย.-03พ.ค.63

11-14/12-15เม.ย.63 (สงกรานต์)

02-05/03-06/07-10/09-12/14-17/16-19พ.ค.63

21-24/23-26/28-31/30พ.ค.-02มิ.ย.63

04-07/26-29ก.ค.63

13,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5904 VN005-SL

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ 4วัน 3คืน

ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์

กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา – ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา – ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหง๊อกซิน – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – นิงก์บิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

07-10(มาฆบูชา)/09-12/14-17/21-24/28ก.พ.-2มี.ค.63

06-09/13-16/27-30 มี.ค.63

03-06/10-13/12-15(สงกรานต์)/17-20/24-27เม.ย.63

01-04/03-06/08-11/15-18/22-25/29พ.ค.-1มิ.ย.63

05-08/12-15/26-29 มิ.ย.63

11,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

((ทัวร์ราคา 11,900 >>> พิเศษ...รับส่วนลด 200.- / ท่าน))

 

CODE TOUR

VN-5904 VN005-VJ

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ 4วัน 3คืน

ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน

ฮานอย – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – ลาวไก – ซาปา – ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ชมน้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา – นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน – ยอดเขาฟานซีปัน – ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก – ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง๊อกเซิน  ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

06-10/07-11/08-12/13-17/20-24/27ก.พ.-2มี.ค.63

05-09/12-16/19-23/26-30 มี.ค.63

02-06/03-07/04-08(จักรี)/23-27/30เม.ย.-04พ.ค.63

10-14เม.ย/11-15/12-16/13-17เม.ย.(สงกรานต์)

01-05/07-11/14-18พ.ค.//03-07/18-22มิ.ย.63

10,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

((ทัวร์ราคา 10,900-12,900 >>> พิเศษ...รับส่วนลด 200.- / ท่าน))

 

CODE TOUR

VN-5904 VN07

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ 5วัน 4คืน

ฮานอย ฮาลอง ฟานซิปัน ซาปา นิงห์บิงห์

กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา – ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา – เขาฮามลอง – นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหง๊อกซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – นิงก์บิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก – ฮาลอง – ร้านยา – ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง – ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ร้านหยก – ฮานอย – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

05-09(มาฆบูชา)/12-16/19-23/26ก.พ.-01มี.ค.63

04-08/11-15/18-22/25-29มี.ค.63

01-05/08-12/15-19/22-26/29เม.ย.-3พ.ค.63

06-10/13-17/27-31 พ.ค./03-07/17-21/24-28 มิ.ย.63

13,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 HAN06

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ 4วัน 3คืน

ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์

เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท – นั่งรถรางเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต – ฮาลอง เบย์ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

13-16/20-23/27ก.พ.-1มี.ค.63

12-15/19-22/26-29มี.ค.63

15,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 HAN07

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ 5วัน 4คืน

ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์

เมืองไฮฟอง – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต – ท่าเรือโห่งไก – ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ – ถ้ำนางฟ้า – เกาะไก่ชน – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน – ภูเขาปากมังกร – ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาว – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

05-09/07-11/12-16/14-18/19-23/21-25 ก.พ. 63

26 ก.พ.-01มี.ค./28 ก.พ.-03 มี.ค.63

06-10/11-15/13-17/18-22/20-24/25-29/27-31มี.ค.63

11,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 HAN11

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ 5วัน 4คืน

ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์

เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – ตลาดก๊กเลี๊ยว – เมืองซาปา – ภูเขาปากมังกร – จุดชมวิวเมืองซาปา – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ช้อปปิ้งตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต – เมืองฮานอย – จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก ชมความงามแหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน(ล่องเรือนิงห์บิงห์) – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

06-10/14-18/27 ก.พ.-2มี.ค./28 ก.พ.-3 มี.ค.63

05-09/12-16/13-17/20-24/27-31 มี.ค.63

14,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 HAN12

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ 4วัน 3คืน

ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์

เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต – ภูเขาฮามรอง – น้ำตกสีเงิน – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – ชายแดนเวียดนาม+จีน – ตลาดก๊กเลี้ยว – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

06-09/13-16/20-23/27 ก.พ.-01 มี.ค.63

05-08/12-15/19-22/26-29 มี.ค.63

12,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 HAN13

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ 3วัน 2คืน

ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์

เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต – นั่งรถไฟเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – วัดบายดิงห์ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

08-10 , 15-17 , 22-24 , 29 ก.พ.-02 มี.ค.63

07-09 , 14-16 , 21-23 , 28-30 มี.ค.63

04-06 , 13-15 , 14-16 , 18-20 , 25-27 เม.ย.63

09-11 , 16-18 , 23-25 , 30 พ.ค.-01 มิ.ย.63

9,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 HAN15

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ 4วัน 3คืน

ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน

เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – ตลาดก๊กเลี้ยว – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต – นั่งรถไฟรางชมเมืองซาปา – ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน – เมืองฮานอย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – ถนน 36 สาย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

06-09/07-10/08-11/13-16/14-17/20-23 ก.พ.63

21-24/27 ก.พ.-1 มี.ค. , 28 ก.พ.-2 มี.ค.63

06-09/12-15/13-16/19-22/20-23/26-29/27-30 มี.ค.63

11,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

   

CODE TOUR

VN-5904 VN088-FD

กดดูรายละเอียด

เวียดนามกลาง 4วัน 3คืน

บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน (พัก5ดาว)

ดานัง – สะพานมังกร – นั่งกระเช้า – บานาฮิลล์ – ดานัง – วัดลินห์อึ้งเว้ – ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดจีน – บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – เว้ – เจดีย์เทียนมู่ – ตลาด Dong Ba – ล่องแม่น้ำหอม – พระราชวังหลวง – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ดานัง – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

06-09/13-16 มี.ค.63

11-14/13-16 เม.ย.63 (สงกรานต์)

13,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5904 VN08-FD

กดดูรายละเอียด

เวียดนามกลาง 4วัน 3คืน

บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน (พัก5ดาว)

ดานัง – เว้ – เจดีย์เทียนมู่ – ตลาดDong Ba – ล่องเรือแม่น้ำหอม – พระราชวังเว้ – นั่งสามล้อซิโคล่ – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – วัดจีน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู  - สะพานมังกรและสะพานแห่งรัก – ดานัง – นั่งกระเช้า – บานาฮิลล์ – วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

24-27เม.ย.63

13,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5904 VN081-FD

กดดูรายละเอียด

เวียดนามกลาง 4วัน 3คืน

บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน

ดานัง – เว้ – พระราชวังเว้ – ตลาด Dong Ba – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม – เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองเว้ – ดานัง – บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง - ฮอยอัน – วัดจีน – บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

20-23มี.ค./08-11/15-18/22-25/29พ.ค.-1มิ.ย.63

05-08/12-15/19-22/26-29มิ.ย.63

03-06/10-13/17-20/24-27/25-28/31ก.ค.-3ส.ค.63

07-10/12-15/14-17/21-24/28-31ส.ค.63

13,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5904 VN08-PG

กดดูรายละเอียด

เวียดนามกลาง 4วัน 3คืน

บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน (พัก5ดาว)

ดานัง – เว้ – เจดีย์เทียนมู่ – ตลาดDong Ba – ล่องเรือแม่น้ำหอม – พระราชวังเว้ – ใส่ชุดอ๋าวหญ่ายเข้าชมพระราชวัง – นั่งสามล้อซิโคล่ – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน เมืองโบราณฮอยอัน – วัดจีน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – ดานัง – บานาฮิลล์ – นั่งกระเช้า – วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – สะพานมังกรและสะพานแห่งรัก

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

08-11(มาฆบูชา)/22-25 ก.พ.63

07-10/13-16/21-24 มี.ค.63

12,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5904 VN082-FD

กดดูรายละเอียด

เวียดนามกลาง 4วัน 3คืน

บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน

ดานัง – สะพานมังกร – ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดจีน – บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – เจดีย์เทียนมู่ – เว้ – ล่องแม่น้ำหอม – พระราชวังหลวง – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ้ง – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

08-11(มาฆบูชา)/14-17/22-25ก.พ.//28-31มี.ค.63

04-07(วันจักรี)/10-13(สงกรานต์)/24-27เม.ย.63

01-04(วันแรงงาน)/08-11/22-25/29พ.ค.-1มิ.ย.63

13,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5904 VN081-VZ

กดดูรายละเอียด

เวียดนามกลาง 4วัน 3คืน

บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน

ดานัง – เว้ – พระราชวังเว้ – ตลาด Dong Ba – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม – เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ๋ง – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดจีน  บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

07-10(มาฆบูชา)/11-14/18-21/28ก.พ.-02 มี.ค.63

11-14/20-23/24-27 มี.ค.63

04-07(วันจักรี)/05-08/30เม.ย.-03 พ.ค.63(วันแรงงาน)

02-05/03-06(ฉัตรมงคล)/08-11/28-31 พ.ค.63

05-08/18-21/26-29 มิ.ย.63

04-07/05-08(อาสาฬหบูชา)/11-14ก.ค./16-19ก.ค.63

23-26ก.ค./25-28 ก.ค.63(วันเฉลิมพรรษา ร.10)

1-4/6-9/9-12(วันแม่)/14-17/20-23/28-31ส.ค.63

11,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

((ทัวร์ราคา 11,900 – 12,900 >>> พิเศษ...รับส่วนลด 200.- / ท่าน))

 

CODE TOUR

VN-5904 VN081-PG

กดดูรายละเอียด

เวียดนามกลาง 4วัน 3คืน

บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน

ดานัง – เว้ – พระราชวังเว้ – ตลาด Dong Ba – ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม – เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ๋ง – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดจีน  บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

28ก.พ.-02มี.ค./6-9 มี.ค.63

4-7(วันจักรี)/24-27 เม.ย.63

10-13/11-14/12-15/13-16/14-17เม.ย.(สงกรานต์)

2-5(วันฉัตรมงคล)/8-11/15-18/29พ.ค.-1มิ.ย.63

5-8/12-15/19-22/26-29 มิ.ย.63

13,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 DAD03

กดดูรายละเอียด

เวียดนามกลาง  4วัน 3คืน

ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

ดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – วัดหลินอึ๋ง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – นั่งรถซิโคล่ – ล่องเรือมังกร – ตลาดดองบา - วัดเทียนมู่ – เมืองฮอยัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้งหมู่บเนกั๊มทาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้า – บาน่าฮิลส์ – สะพานมือทอง – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

05-08/06-09/07-10/08-11(มาฆบูชา) ก.พ.63

12-15/14-17/19-22/20-23/21-24 ก.พ.63

26-29/27 ก.พ.-1 มี.ค 63/28 ก.พ.-2 มี.ค.63

04-07/05-08/06-09/11-14/12-15 มี.ค.63

13-16/18-21/19-22/20-23/25-28 มี.ค.63

12,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 DAD04

กดดูรายละเอียด

เวียดนามกลาง 3วัน 2คืน

ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

ดานัง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – วัดหลินอึ๋ง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานา ฮิลส์ – สะพานมือทอง – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน (ร้านของที่ระลึก) – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

07-09(มาฆบูชา)/10-12/15-17/21-23ก.พ.63

06-08/07-09/20-22มี.ค.63

9,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 DAD05

กดดูรายละเอียด

เวียดนามกลาง 4วัน 3คืน

ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

ดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – วัดหลินอึ๋ง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – นั่งรถซิโคล่ – ล่องเรือมังกร – ตลาดดองบา – วัดเทียนมู่ – เมืองฮอยัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้งหมู่บเนกั๊มทาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้า – บานา ฮิลส์ – สะพานมือทอง – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

13-16ก.พ./05-08มี.ค./12-15มี.ค./19-22มี.ค.63

13,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 DAD07

กดดูรายละเอียด

เวียดนามกลาง 3วัน 2คืน

ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

ดานัง – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน – ศาลเจ้าโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ถนนคนเดินฮอยอัน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – แม่น้ำฮัน – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – กระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สะพานมือ – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – เมืองดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

14-16/15-17/21-23/22-24/27-29/29 ก.พ.-2มี.ค.63

07-09/12-14/13-15/14-16/20-22 มี.ค.63

21-23/26-28/27-29/28-30 มี.ค.63

11,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 DAD10

กดดูรายละเอียด

เวียดนามกลาง 4วัน 3คืน

ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์

ดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์ – พระราชวังเว้ – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม – ตลาดดองบา – วัดเทียนมู่ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

02-05/03-06/04-07/05-08/09-12/10-13 ก.พ.63

11-14/12-15/16-19/17-20/18-21/19-22 ก.พ.63

23-26/24-27/25-28/26-29 ก.พ.63

01-04/02-05/03-06/04-07/08-11/09-12 มี.ค.63

10-13/11-14/15-18/16-19/17-20/18-21 มี.ค.63

22-25/23-26/24-27/25-28 มี.ค.63

10,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 DAD11

กดดูรายละเอียด

เวียดนามกลาง 4วัน 3คืน

ดานัง ฮอยอัน เว้

ดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมแม่น้ำฮัน – เมืองเว้ – นั่งสามล้อซิโคล่ – พระราชวังเว้ – วัดเทียนมู่ – ล่องเรือแม่น้ำหอม – ถนนคนเดินฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – ศาลเจ้าโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สะพานมือโกลด์เด้นบริดจ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

02-05/06-09/07-10/08-11/09-12/13-16 ก.พ.63

14-17/15-18/16-19/20-23/21-24/22-25 ก.พ.63

23-26/27 ก.พ.-1 มี.ค./28 ก.พ.-2 มี.ค.63

01-04/06-09/07-10/08-11/12-15/13-16 มี.ค.63

14-17/15-18/19-22/21-24/22-25 มี.ค.63

12,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 DAD14

กดดูรายละเอียด

เวียดนามกลาง 4วัน 3คืน

ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์

ดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – วิวแม่น้ำห่าน – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – พระราชวังเว้ – นั่งรถสามล้อ – เมืองฮอยอัน – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินฮอยอัน – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาบานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ – สะพานมือ – โรงเก็บไวน์ – เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

09-12/10-13/11-14/12-15/13-16เม.ย.63

ช่วงสงกรานต์

14,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 DAD15

กดดูรายละเอียด

เวียดนามกลาง 3วัน 2คืน

ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

ดานัง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ป่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – ชมวิวแม่น้ำห่าน – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาบานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สะพานมือ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์ – เมืองดานัง – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

04-06(จักรี)/10-12/13-15/14-16 ช่วงสงกรานต์

18-20/25-27เม.ย.63

12,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 DAD16

กดดูรายละเอียด

เวียดนามกลาง 3วัน 2คืน

ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

ดานัง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ป่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมวิวแม่น้ำฮาน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – ตลาดฮาน

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

10-12/11-13/12-14/13-15/14-16เม.ย.63

ช่วงสงกรานต์

12,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 DAD18

กดดูรายละเอียด

เวียดนามกลาง 4วัน 3คืน

ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลล์

ดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – นั่งรถซิโคล่ – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม – วัดเจดีย์เทียนมู่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ Golden Bridge – สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – ศาลเจ้าโบราณกว้างตุ้ง – สะพานญี่ปุ่น – บ้านโบราณ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

12-15/19-22/26-29 ก.พ.63

04-07/07-10/18-21/25-28/26-29/28-31 มี.ค.63

01-04/02-05/03-06/04-07/05-08/06-09 เม.ย.63

8-11/9-12/13-16/14-17/15-18 เม.ย.63 (สงกรานต์)

16-19/18-21/23-26/25-28/29 เม.ย.-2พ.ค.63

02-05/03-06/04-07/07-10/09-12/14-17

16-19/21-24/22-25/23-26/27-30/30พ.ค.-2มิ.ย.63

04-07/06-09/11-14/13-16/18-21 มิ.ย.63

20-23/25-28/26-29/27-30 มิ.ย.63

12,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 DAD19

กดดูรายละเอียด

เวียดนามกลาง 3วัน 2คืน

ดานัง ฮอยอัน

ดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมวิวแม่น้ำฮาน – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สะพานมือ Golden Bridge – โรงเก็บไวน์ – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

06-08/13-15/20-22/27-29 ก.พ.63

12-14/19-21/26-28/27-29/28-30 มี.ค.63

2-4/3-5/5-7/16-18/17-19/18-20/24-26 ,25-27 เม.ย.63

06-08/07-09/08-10/09-11/14-16/15-17/16-18 พ.ค.63

21-23/22-24/23-25/28-30/29-31/30 พ.ค.-1 มิ.ย.63

04-06/05-07/06-08/11-13/12-14/13-15 มิ.ย.63

18-20/19-21/20-22/25-27/26-28/27-29 มิ.ย.63

9,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 DAD20

กดดูรายละเอียด

เวียดนามกลาง 3วัน 2คืน

ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

ดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมวิวแม่น้ำฮาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ – บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สะพานมือสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE – โรงเก็บไวน์ – ตลาดฮาน – เมืองฮอยอัน – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

14-16/15-17/21-23/28 ก.พ.-1 มี.ค./29 ก.พ.-2 มี.ค.63

07-09/13-15/14-16/21-23 มี.ค.63

04-06/06-08/09-11/10-12/11-13/13-15 เม.ย.63

14-16/15-17/30 เม.ย.-2 พ.ค.//02-04/03-05 พ.ค.63

8,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

 


   

CODE TOUR

VN-5904 VN001-VZ

กดดูรายละเอียด

เวียดนามใต้ 3วัน 2คืน

มหัศจรรย์ ดาลัด เที่ยว 10 จุดเช็คอิน

ดาลัด – น้ำตกดาลันลา – Làng Vũ Thị Coffee & Farmstay – ตลาดไนท์บาร์ซ่า – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – Crazy House – ร้านโอทอป – โบสถ์โดเมนเดมารี – สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย – Light Garden – นั่งรถม้าชมเมือง – จัตุรัสลามเวียน – ทะเลสาบซวนฮวาง - Cối Xay Gió Bakery – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

12-14/18-20/22-24/25-27 ก.พ.63

02-04/09-11 มี.ค.63

04-06/26-28เม.ย./30เม.ย.-2พ.ค.63 (วันแรงงาน)

11-13/14-16เม.ย.63 (สงกรานต์)

04-06(ฉัตรมงคล+วิสาชบูชา)/08-10/21-23พ.ค.63

02-04/06-08/26-28มิ.ย.63

03-05/05-07/26-28ก.ค.63 (วันเฉลิมพรรษา ร.10)

01-03/10-12(วันแม่)/21-23/27-29ส.ค.63

03-05/12-14/25-27 ก.ย.63

01-03/8-10/12-14/16-18/21-23/22-24 ต.ค.63

8,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5904 VN03-FD

กดดูรายละเอียด

เวียดนามใต้ 4วัน 3คืน

โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด

โฮจิมินห์ซิตี้ – ฟานเทียด(มุยเน่) – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – ลำธารนางฟ้า -– ดาลัด – น้ำตกดาตันลา – นั่งรถ ROLLER COASTER – สวนดอกไม้เมืองหนาว – นั่งรถม้า – จัตุรัสลามเวียน – ทะเลสาบซวนฮวาง – ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า – นั่งกระเช้า – วัดตั๊กลัม – Crazy house – พระราชวังฤดูร้อน – ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย – สวนแห่งแสงที่ดาลัด – ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า – โฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ธเธอดัม – ที่ทำการไปรษณีย์กลาง – ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

06-09/13-16/27ก.พ.-01มี.ค.63

05-08/12-15/26-29มี.ค./02-05/23-26เม.ย.63

13-16/14-17/15-18เม.ย.63  (สงกรานต์)

07-10/21-24/28-31พ.ค.63

9,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5904 VN12-PG

กดดูรายละเอียด

เวียดนามใต้ 4วัน 3คืน

ญาตราง มุยเน่ ดาลัด

ญาตะราง – ดาลัด – ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย – ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – Crazy House – น้ำตกดาลันลา – มุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – ญาตะราง – สวนสนุกวินเพิร์ล – ปราสาทโพนคร – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

07-10(วันมาฆบูชา)/28ก.พ.-02 มี.ค.63

06-09/13-16/20-23/27-30มี.ค.//24-27 เม.ย.63

01-04/03-06พ.ค.63 (แรงงาน+ฉัตรมงคล+วิสาขบูชา)

08-11/22-25พ.ค./12-15/26-29 มิ.ย.63

12,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

(3-6 พ.ค.63 รับส่วนลด 200/ท่าน)

 

CODE TOUR

VN-5904 VN11-FD

กดดูรายละเอียด

เวียดนามใต้ 4วัน 3คืน

โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง

ญาตะราง – วัดลองเซิน – ปราสาทโพนคร – สวนสนุกวินเพิร์ล – ตลาดญาตะราง – ดาลัด – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – พระราชวังฤดูร้อน – CRAZY HOUSE – ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย – มุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว - ชมลำธาร FAIRYSTREAM – โฮจิมินห์ – วัดเทียนฮัว – ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

07-10(มาฆบูชา)/14-17/21-24/28ก.พ.-02มี.ค.63

06-09/13-16/20-23/27-30มี.ค.63

13,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 SGN01

กดดูรายละเอียด

เวียดนามใต้ 4วัน 3คืน

ดาลัด ญาจาง มุยเน่ โฮจิมินห์

เมืองดาลัด – นั่งรถรางโลเลอร์โคสเตอร์ – น้ำตกดาตันลา – ซันนี่ฟาร์ม – บันไดสวรรค์ – กะเช้าไฟฟ้าชมเมือง – วัดตั๊กลั้ม – ตลาดดาลัดไนท์มาร์เก็ต – สวนดอกไฮเดรนเยีย – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – หมู่บ้านดินเหนียว – เมืองญาจาง – ญาจางไนท์มาร์เก็ต – วัดลองเซิน – วัดโพนากาจาม – เจดีย์โพนากา – โบสถ์ปราสาทหิน – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายขาว – เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม – ไปรษณีย์กลาง – ตลาดเบ๋นถั่น – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

06-09/07-10/08-11/13-16/20-23/27ก.พ.-1 มี.ค.63

05-08/12-15/19-22/26-29 มี.ค.63

11,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 SGN09

กดดูรายละเอียด

เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3วัน 2คืน

เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง – จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง – ทะเลทรายขาว – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์ – นั่งกระเช้าชมเมือง – วัดตั๊กลัม – สวนดอกไฮเดรนเยีย – ซันนี่ ฟาร์ม – บันไดลอยฟ้า – ตลาดไนท์มาร์เก็ต – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มชะมด – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

01-03/09-11/10-12/21-23/22-24 ก.พ.63

13-15/14-16 มี.ค.63

8,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 SGN09.2

กดดูรายละเอียด

เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3วัน 2คืน

เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง – จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง – ทะเลทรายขาว – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์ – นั่งกระเช้าชมเมือง – วัดตั๊กลัม – สวนดอกไฮเดรนเยีย – ซันนี่ ฟาร์ม – บันไดลอยฟ้า – ตลาดไนท์มาร์เก็ต – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มชะมด – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

07-09 , 08-10 , 14-16 , 15-17 , 29 ก.พ.-2 มี.ค.63

07-09 , 20-22 , 21-23 มี.ค.63

8,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน


  

 

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดTOUR ASIA

ทัวร์ฮ่องกง article
ทัวร์ญี่ปุ่น article
ทัวร์เกาหลี article
ทัวร์จีน article
ทัวร์ไต้หวัน article
ทัวร์พม่า article
ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย article
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง article
ทัวร์บาหลี article
ทัวร์อินเดีย เนปาล จอร์แดน อียิปต์ อิร่าน ฯลฯBS CENTRE SERVICE CO.,LTD