ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletแพ็คเก็จทัวร์
bulletท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ
dot

dot
dot
dot
bulletบริการด้านวีซ่า
bulletบริการรถเช่า
bulletบริการที่พักในประเทศไทย
bulletบริการที่พักต่างประเทศ
bulletบริการบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว / โชว์ / การแสดง
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletกรมทางหลวง
bulletสอบถามระยะทางจังหวัด
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletE - Passport คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
bulletวีซ่า


ทัวร์เวียดนาม article

 

 

 

CODE TOUR : VN-5904 A4VJ

เวียดนามเหนือ โปรโดนใจ

ฮานอย ฮาลองบก นิงห์บิงก์ 3 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯกรุงฮานอยเมืองนิงบิงห์

Day 2 :

วัดไบ่ดิงห์- นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮานอย-สุสานโฮจิมินห์-วัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย

Day 3 :

ฮานอย กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02-04 , 09-11 ก.พ.

02-04 , 09-11 , 16-18 , 23-25 , 30 มี.ค.-01 เม.ย.

06-08 , 20-22 , 27-29 เม.ย.

8,900.-

16-18 ก.พ. / 12-14 , 13-15 เม.ย.

11,900.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A6VJ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200/ท่าน)

Day1 :

กรุงเทพฯกรุงฮานอย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ  

Day2 :

ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา

Day3 :

ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย-วัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย

Day4 :

ฮานอย กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

01-04 , 08-11 ก.พ.

01-04 , 08-11 , 15-18 , 22-25 , 29 มี.ค.-01 เม.ย.

05-08 , 19-22 เม.ย.

10,999.-

15-18 , 22-25 ก.พ.

11-14 , 12-15 , 26-29 เม.ย.

13,999.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A4SL

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200/ท่าน)

Day1 :

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก-วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง

Day2 :

ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน-ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ

Day3 :

สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02-04 , 09-11 , 23-25 ก.พ.

09-11 , 16-18 , 23-25 , 30 มี.ค.-01 เม.ย.

20-22 เม.ย.

04-06 , 11-13 , 25-27 พ.ค.

01-03 , 15-17 , 29 มิ.ย.-01 ก.ค.

9,900.-

06-08 , 27-29 เม.ย.

10,900.-

13-15 เม.ย.

11,900.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A5SL

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ 4 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day1 :

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา

Day2 :

ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา

Day3 :

ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

Day4 :

ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02-05 , 09-12 , 11-14 , 23-26 ก.พ.

04-07 , 09-12 , 11-14 , 16-19 , 18-21 , 25-28 , 30 มี.ค.-02 เม.ย.

01-04 , 08-11 , 20-23 , 22-25 เม.ย.

04-07 , 06-09 , 11-14 , 13-16 , 18-21 , 20-23 , 25-28 , 27-30 พ.ค.

01-04 , 03-06 , 08-11 , 10-13 , 15-18 , 17-20 , 22-25 , 24-27 มิ.ย.

29 มิ.ย.-02 ก.ค.

11,900.-

04-07 , 16-19 , 18-21 , 25-28 ก.พ. / 02-05  มี.ค.

06-09 , 08-11 , 15-18 , 27-30 , 29 เม.ย.-02 พ.ค.

12,900.-

13-16 เม.ย.

13,900.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A6FD

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day1 :

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา

Day2 :

ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย

Day3 :

ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง

Day4 :

ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

10-13 , 17-20 , 24-27 , 31 มี.ค.-03 เม.ย. / 21-24 เม.ย.

09-12 , 16-19 , 30 มิ.ย.-03 ก.ค.

07-10 , 14-17 , 21-24 ก.ค.

04-07 , 18-21 , 25-28 ส.ค.

11,900.-

10-13 , 17-20 , 24-27 ก.พ.

03-06 มี.ค. / 07-10 เม.ย.

05-08 , 12-15 , 19-22 พ.ค.

28-31 ก.ค. / 11-14 ส.ค.

12,900.-

28 เม.ย.-01 พ.ค.

13,900.-

12-15 เม.ย.

15,900.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A61FD

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day1 :

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา

Day2 :

ซาปา-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ฮานอย

Day3 :

ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง

Day4 :

ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

10-13 , 17-20 , 24-27 , 31 มี.ค.-03 เม.ย.

07-10 , 21-24 เม.ย.

09-12 , 16-19 , 30 มิ.ย.-03 ก.ค.

07-10 , 14-17 , 21-24 ก.ค.

04-07 , 18-21 , 25-28 ส.ค.

12,900.-

10-13 , 17-20 , 24-27 ก.พ. / 03-06 มี.ค.

05-08 , 12-15 , 19-22 พ.ค.

28-31 ก.ค. / 11-14 ส.ค.

13,900.-

28 เม.ย.-01 พ.ค.

14,900.-

12-15 เม.ย.

16,900.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A7SL

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day1 :

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา         

Day2 :

ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก

Day3 :

ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

Day4 :

ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง

Day5 :

ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

07-11 , 21-25 ก.พ.

07-11 , 14-18 , 21-25 , 28 มี.ค.-01 เม.ย. / 18-22 เม.ย.

02-06 , 09-13 , 16-20 , 23-27 , 30 พ.ค.-03 มิ.ย.

06-10 , 13-17 , 20-24 , 27 มิ.ย.-01 ก.ค.

13,900.-

14-18 , 28 ก.พ.-04 มี.ค.

04-08 , 11-15 เม.ย.

14,900.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A7FD

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day1 :

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา

Day2 :

ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก

Day3 :

ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

Day4 :

ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง

Day5 :

ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

07-11 , 21-25 , 28 ก.พ.-04 มี.ค.

07-11 , 14-18 , 21-25 , 28 มี.ค.-01 เม.ย.

06-10 , 13-17 , 20-24 , 27 มิ.ย.-01 ก.ค.

13,900.-

14-18 ก.พ. / 04-08 , 12-16 , 13-17 , 18-22 , 25-29 เม.ย.

02-06 , 09-13 , 16-20 , 23-27 , 30 พ.ค.-03 มิ.ย.

14,900.-

11-15 เม.ย.

15,900.-

       

COED : VN-5404 A6

ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ ฟานซิปัน

THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET

Day 2 :

เมืองซาปา ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) กระเช้าไฟฟ้า ยอดเขาฟานซิปัน ตลาด LOVE MARKET

Day 3 :

เมืองซาปา ชายแดนเวียดนาม จีน -ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)

Day 4 :

เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) ถ้ำตามก๊ก ล่องเรือกระจาด ตลาดพื้นเมือง วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย ท่าอากาศยานนอยไบ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

08 – 11 ก.พ. / 08 – 11 , 15 – 18 , 22 - 25 , 29 มี.ค. – 01 เม.ย.

15 – 18 , 19 – 22 , 26 – 29 เม.ย. / 03 – 06 , 10 – 13 , 24 – 27 , 31 พ.ค. – 03 มิ.ย.

07 – 10 , 14 – 17 , 21 – 24 , 28 มิ.ย. – 01 ก.ค.

12,888.-

01 – 04 มี.ค. / 05 – 08 , 06 – 09 เม.ย.

13,888.-

       

COED : VN-5404 A7

ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน

FANSIPAN IN LOVE 4D3N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ

Day 2 :

เมืองฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET

Day 3 :

เมืองซาปา -  หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) ยอดเขาฟานซิปัน กระเช้าไฟฟ้า - ตลาด LOVE MARKET

Day 4 :

เมืองซาปา เมืองฮานอย วัดเจิ่นกว๊อก ท่าอากาศยานนอยไบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

19 – 22 , 20 – 23 ม.ค. / 09 – 12 , 16 – 19 , 23 – 26 , 30 มี.ค. – 02 เม.ย

12,888.-

26 – 29 , 27 – 30 ม.ค. / 03 – 06 , 08 – 11 , 09 – 12 ก.พ. / 01 – 04 มี.ค.

13,888.-

14 – 17 เม.ย.

14,888.-

12 – 15 , 13 – 16 เม.ย.

15,888.-

       

COED : VN-5404 A8

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง

HALONG’S FLOATING 3D2N

(ไม่มีโปรโมชั่นส่วนลด)

Day 1 :

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไฮฟอง ฮาลอง – ตลาด NIGHT MARKET

Day 2 :

เมืองฮาลอง - ท่าเรือโห่งไก - ฮาลอง เบย์ ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน นั่งกระเช้า2ชั้น นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNW HEEL - เมืองฮานอย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ - ถนน 36 สาย

Day 3 :

เมืองฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

1214 , 1921 , 2628 ม.ค. / 0204 , 0911 ก.พ.

0204 , 09 11 มี.ค.

9,888.-

2325 ก.พ. / 1618 , 23 25 มี.ค.

10,888.-

       

COED : VN-5404 A9

ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน

DOUBLE FANSIPAN 3D2N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET

Day 2 :

หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - กระเช้าไฟฟ้า - เขาฟานซิปัน

Day 3 :

เมืองซาปา ด่านชายแดนเวียดนามจีน  - เมืองฮานอย วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

1012 , 2325 ก.พ.

0103 , 0911 , 1618 , 1719 , 2325 , 2426 , 30 มี.ค.01 เม.ย.

1618 เม.ย. / 0810 , 1517 , 2224 , 29 มิ.ย. 01 ก.ค.

11,888.-

0507 เม.ย. / 04 06 พ.ค.

12,888.-

29 เม.ย. – 01 พ.ค.

13,888.-

15 17 เม.ย.

14,888.-

14 16 เม.ย.

15,888.-

       

COED : VN-5404 A10

ฮานอย ซาปา ฮาลอง

TOUCHING SAPA HALONG 4D3N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ลาวไก เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - ตลาด LOVE MARKET

Day 2 :

เมืองซาปา - หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย

Day 3 :

เมืองฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว เมืองฮาลอง- ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET

Day 4 :

เมืองฮาลอง - ฮาลอง เบย์ - ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน - เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

16 – 19 , 23 – 26 มี.ค. / 20 – 23 , 27 – 30 เม.ย.

04 – 07 , 11 – 14 , 18 – 21 พ.ค. / 08 – 11 , 22 – 25 มิ.ย.

12,888.-

05 – 08 , 12 – 15 , 19 – 22 , 26 – 29 ม.ค. / 02 – 05 , 09 – 12 ก.พ.

02 – 05 , 09 – 12 มี.ค. / 06 – 09 เม.ย.

13,888.-

13 – 16 เม.ย.

15,888.-

       

COED : VN-5404 A11

ฮาลอง ฮานอย ซาปา

NICE NORTH SAPA 4D3N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200/ท่าน)

Day 1 :

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไฮฟอง ฮาลอง – ตลาด NIGHT MARKET

Day 2 :

เมืองฮานอย เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต - น้ำตกสีเงิน – LOVE MARKET

Day 3 :

เมืองซาปา หุบเขาปากมังกร -  เมืองฮานอย - วัดหงอกเซิน ทะเลสาบคืนดาบ - ถนน 36 สาย

Day 4 :

เมืองฮานอยจัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02 – 05 ก.พ.

9,999.-

09 – 12 ก.พ./ 02 – 05 , 09 – 12 , 16 – 19 , 23 – 26 มี.ค.

10,888.-

 

 

  

 

CODE TOUR : VN-5904 A8FD

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200/ท่าน)

Day1 :

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม

Day2 :

เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอันวัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณสะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู

Day3 :

ฮอยอัน-บาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร

Day4 :

ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02-05 ก.พ. /16-19 , 23-26 มี.ค. / 20-23 เม.ย.

01-04 , 08-11 , 15-18 , 22-25 , 29 มิ.ย.-02 ก.ค.

12,900.-

09-12 , 16-19 , 23-26 ก.พ.

02-05 , 09-12 มี.ค. / 06-09 , 27-30 เม.ย.

11-14 , 18-21 พ.ค.

13,900.-

04-07 , 25-28 พ.ค.

15,900.-

13-16 เม.ย.

16,900.-

       

 

CODE TOUR : VN-5904 A8PG

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ-ดานัง-เว้-เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม

Day 2 :

เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอันหมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู

Day 3 :

ฮอยอัน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร

Day 4 :

ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

01-04 , 08-11 ก.พ.

08-11 , 15-18 , 22-25 , 29 มี.ค.-01 เม.ย.

19-22 , 26-29 เม.ย.

04-07 , 10-13 , 17-20 , 24-27 , 31 พ.ค.-3 มิ.ย.

07-10 , 14-17 , 21-24 , 28 มิ.ย.-1 ก.ค.

12,900.-

01-04 มี.ค. / 05-08 เม.ย.

13,900.-

15-18 , 22-25 ก.พ.

14,900.-

12-15 , 13-16 เม.ย.

18,900.-

       

COED : VN-5404 A12

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน

DREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมืองดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

Day 2 :

เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เมืองฮอยอัน -หมู่บ้านแกะสลัก - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 เมืองดานัง

Day 3 :

หาดหมีเคว วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

29 เม.ย. 01 พ.ค. / 0103 , 22 24 มิ.ย.

10,888.-

24 26 ก.พ.

11,888.-

       

COED : VN-5404 A13

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน

GRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมืองดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

Day 2 :

เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 เมืองดานัง

Day 3 :

เมืองดานัง บานาฮิล (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – FANTASY PAKR - สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร ดานัง

Day 4 :

เมืองดานัง หาดหมีเคว วัดหลินอึ๋ง ตลาดฮานดานัง สนามบินดานัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

2528 ม.ค. / 0104 ก.พ. / 1922 เม.ย.

1720 , 2427 พ.ค. / 1417 , 28 มิ.ย. 01 ก.ค.

12,888.-

2225 , 29 มี.ค. 01 เม.ย. / 05 08 เม.ย.

13,888.-

       

COED : VN-5404 A14

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน

ROMANTIC BANAHILL 4D3N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง เมืองดานัง – เมืองเว้ พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

Day 2 :

เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ หมู่บ้านแกะสลัก - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 เมืองดานัง

Day 3 :

เมืองดานัง บานาฮิล (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – FANTASY PAKR – ตลาดฮานดานัง - สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร ดานัง

Day 4 :

เมืองดานัง หาดหมีเคว วัดหลินอึ๋งสนามบินดานัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

2629 เม.ย. / 0306 พ.ค. / 0710 มิ.ย.

1922 ก.ค. / 0912 , 30 ส.ค. 02 ก.ย.

12,888.-

2427 ก.พ. / 0811 , 15 18 มี.ค.

13,888.-

12 15 เม.ย.

16,888.-

       

COED : VN-5404 A15

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน

MEMORISE DANANG 3D2N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมืองดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

Day 2 :

เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เมืองฮอยอัน -หมู่บ้านแกะสลัก - ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 เมืองดานัง

Day 3 :

หาดหมีเคว วัดหลินอึ๋ง - สนามบินดานัง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

2426 มี.ค. / 1517 มิ.ย. / 1315 ก.ค. / 03 05 ส.ค.

10,888.-

0305 ก.พ. / 0305 , 1012 , 1719 มี.ค.

0507 เม.ย. / 1214 , 19 21 พ.ค.

11,888.-

12 – 14 เม.ย.

14,888.-

15 17 เม.ย.

15,888.-

       

 

 

 

CODE TOUR : VN-5904 A1VJ

เวียดนามใต้ ดาลัด 3 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE -ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด

Day 2 :

นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้-Clay Pot Village- ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท

Day 3 :

ดาลัท-หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02-04 , 09-11 ก.พ.

09-11 , 23-25 มี.ค.

9,900.-

16-18 , 23-25 ก.พ.

10,900.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A2DD

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายมุ่ยเน่ 3 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200/ท่าน)

Day1 :

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง

Day2 :

มุยเน่ - โฮจิมินห์พิพิธภัณฑ์สงคราม - ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์

Day3 :

โฮจิมินห์ -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดามกรมไปรษณีย์กลาง-ไชน่าทาวน์วัดเทียนหาวมื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณPALACESAIGON–อนุสาวรีย์ลุงโฮ-ตลาดเบนถัน กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

09-11 , 23-25 ก.พ. / 16-18 มี.ค.

9,900.-

01-03 มี.ค.

10,900.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A3DD

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้อุโมงค์กู่จีล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ

Day 2 :

โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM

Day 3 :

ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท

Day 4 :

ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถันกรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

01-04 , 02-05 , 03-06 , 08-11 , 09-12 , 10-13 ก.พ.

15-18 , 16-19 , 17-20 , 22-25 , 23-26 , 24-27 ก.พ.

11,900.-

02-05 , 03-06 , 08-11 , 09-12 , 10-13 , 15-18 มี.ค.

16-19 , 17-20 , 23-26 , 24-27 , 30 มี.ค.-2 เม.ย. ,31 มี.ค.-3 เม.ย.

06-09 , 07-10 , 20 -23 , 21 -24 , 27 -30 เม.ย.

04-07 , 05-08 , 11-14 , 12-15 พ.ค.

18-21 , 19-22 , 25-28 , 26-29 พ.ค.

01-04 มี.ค. , 12 - 15 , 13 - 16 , 14 - 17 เม.ย.

12,900.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A3FD

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้อุโมงค์กู่จีล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ

Day 2 :

โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM

Day 3 :

ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท

Day 4 :

ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถันกรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02-05 , 09-12 ก.พ.

09-12 , 16-19 , 23-26 , 30 มี.ค.-02 เม.ย.

20-23 , 27-30 , 28 เม.ย.-01 พ.ค.

11-14 , 18-21 , 25-28 พ.ค.

11,900.-

16-19 , 23-26 ก.พ. / 01-04 มี.ค. / 06-09 เม.ย.

12,900.-

13-16 , 14-17 เม.ย.

13,900.-

       

 

CODE TOUR : VN-5904 A9PG

เวียดนามใต้  ซินจ่าว เกาะฟู้โกว๊ก 3 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ-เกาะฟูโกว้ก - วัดดิงชาว- น้ำตกเสือยแจง ตลาดฟูโกว้กไนท์มาเก็ต

Day 2 :

ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ– ชมเครื่องประดับไข่มุกเรือนจำฟูโกว้ก–ไร่พริกไท–ซิมไวน์–หาดเยืองดอง

Day 3 :

เมืองเยืองดองหมู่บ้านชาวประมงฮามนิง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

09-11 , 23-25 ก.พ. / 09-11 มี.ค.

11,900.-

 

COED : VN-5404 A1

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่

DELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินTAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ พิพิธภัณฑ์สงคราม - เมืองดาลัท

Day 2 :

เมืองดาลัท – CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม หุบเขาแห่งความรัก - น้ำตก DATANLA - เมืองมุยเน่

Day 3 :

เมืองมุยเน่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ โฮจิมินท์ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ

Day 4 :

เมืองโฮจิมินห์ - ทำเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น - สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

04 – 07 , 11 – 14 , 18 – 21 , 25 – 28 ม.ค. / 01 – 04 , 08 – 11 ก.พ.

08 – 11 , 15 – 18 , 22 – 25 , 29 มี.ค. – 01 เม.ย./19 – 22 เม.ย.

10 – 13 , 17 – 20 , 24 – 27 พ.ค.

14 – 17 , 21 – 24 , 28 มิ.ย. – 01 ก.ค.

11,888.-

2225 ก.พ. / 0609 , 15 18 เม.ย.

12,888.-

28 เม.ย. 01 พ.ค.

13,888.-

12 – 15 เม.ย.

14,888.-

14 17 เม.ย.

15,888.-

13 – 16 เม.ย.

16,888.-

       

COED : VN-5404 A2

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่

BREEZES IN DALAT MUINE 4D3N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยาน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ เมืองมุยเน่

Day 2 :

เมืองมุยเน่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน เมืองดาลัด – NIGHT MARKET

Day 3 :

เมืองดาลัด – CRAZY HOUSE – DALAT FLOWER GRADENS – น้ำตก DATANLA – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน เมืองดาลัด

Day 4 :

เมืองดาลัด สนามบิน LIEN KHUONG – สนามบิน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ ไปรษณีย์กลาง โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม ตลาดเบนถัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

2730 ม.ค. / 24 27 ก.พ.

14,888.-

0104 , 1013 , 17 20 มี.ค.

15,888.-

       

COED : VN-5404 A3

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่

UNIQUE DALAT MUINE 4D3N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยาน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ เมืองมุยเน่

Day 2 :

เมืองมุยเน่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน เมืองดาลัด – NIGHT MARKET

Day 3 :

เมืองดาลัด – CRAZY HOUSE – DALAT FLOWER GRADENS – น้ำตก DATANLA – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน เมืองดาลัด

Day 4 :

เมืองดาลัด สนามบิน LIEN KHUONG – สนามบิน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ ไปรษณีย์กลาง โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม ตลาดเบ๋นถั่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

1215 , 1922 ม.ค.

0104 , 09 12 มี.ค.

12,888.-

2528 , 2629 ม.ค.

0205 , 0912 ก.พ.

1619 , 2326 , 30 มี.ค. 02 เม.ย.

13,888.-

06 - 09 เม.ย.

14,888.-

1215 , 1316 , 14 17 เม.ย.

15,888.-

       

COED : VN-5404 A4

เวียดนามใต้ ดาลัด

FLOWER BLOOM IN DALAT 3D2N

(ไม่มีโปรโมชั่นส่วนลด)

Day 1 :

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยาน LIEN KHUONG – เมืองดาลัด - น้ำตก DATANLA – นั่งรถราง ROLLER COASTER – นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน

Day 2 :

เมืองดาลัด – CRAZY HOUSE - พระราชวังฤดูร้อน สถานีรถไฟเก่า วัดหลิงเฝือก  โบสถ์รูปไก่

Day 3 :

เมืองดาลัด – DALAT FLOWER GRADENS - สนามบิน LIEN KHUONG – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02 - 04 ก.พ./02 - 04 , 09 11 มี.ค. / 20 – 22 เม.ย.

9,888.-

09 11 ก.พ./1618 มี.ค. / 06 08 , 27 - 29 เม.ย.

10,888.-

       

COED : VN-5404 A5

เวียดนามใต้ ดาลัด

FLORA FRESH DALAT NHATRANG 4D3N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG - เมืองญาจาง - วัดลองเซิน - เจดีย์โพนากา - ตลาดญาจาง

Day 2 :

ญาจาง นั่งกระเช้ามข้ามทะเล - วินเพิร์ล แลนด์ -เมืองดาลัท - ไนท์มาร์เก็ต

Day 3 :

ดาลัท - น้ำตก DATANLA - นั่งรถราง ROLLER COASTER- นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม- พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE - สถานีรถไฟเก่า

Day 4 :

ดาลัท - DALAT FLOWER GRADENS - สนามบิน LIEN KHUONG - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

1215 , 1922 ม.ค.

0205 , 09 12 มี.ค.

11,888.-

26 - 29 ม.ค. / 0912 ก.พ. / 16 19 มี.ค.

12,888.-

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดTOUR ASIA

ทัวร์ฮ่องกง article
ทัวร์ญี่ปุ่น article
ทัวร์เกาหลี article
ทัวร์จีน article
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย
ทัวร์บาหลี articleCopyright © 2016 All Rights Reserved.