ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletแพ็คเก็จทัวร์
bulletท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ
dot

dot
dot
dot
bulletบริการด้านวีซ่า
bulletบริการรถเช่า
bulletบริการที่พักในประเทศไทย
bulletบริการที่พักต่างประเทศ
bulletบริการบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว / โชว์ / การแสดง
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletกรมทางหลวง
bulletสอบถามระยะทางจังหวัด
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletE - Passport คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
bulletวีซ่า


ทัวร์เวียดนาม article

 

 

 

CODE TOUR : VN-5904 A4VJ

เวียดนามเหนือ .... โปรโดนใจ

ฮานอย ฮาลองบก นิงห์บิงก์ 3 วัน

(รายการโปรโมชั่น ไม่มีส่วนลด)

Day 1 :

กรุงเทพฯกรุงฮานอยเมืองนิงบิงห์

Day 2 :

วัดไบ่ดิงห์- นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮานอย-สุสานโฮจิมินห์-วัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย

Day 3 :

ฮานอย กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

03-05 , 10-12 , 17-19 , 24-26 พ.ย. 60

01-03 , 02-04 , 03-05 , 08-10 , 15-17 ธ.ค. 60

7,900.-

22-24 ธ.ค. 60

8,900.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A6VJ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน

(รายการโปรโมชั่น ไม่มีส่วนลด)

Day 1 :

กรุงเทพฯกรุงฮานอย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ  

Day 2 :

ฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา

Day 3 :

ซาปา-เขาฮามลอง-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย-วัดหง๊อกเซิน-ช็อปปิ้งถนน 36 สาย

Day 4 :

ฮานอย กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02-05 , 09-112 , 16-19 , 23-26 , 30 พ.ย.-03 ธ.ค. 60

01-04 , 02-05 , 07-10 ธ.ค. 60

9,999.-

14-17 , 21-24 ธ.ค. 60

10,999.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A4DD

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 3 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200/ท่าน)

Day 1 :

 

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเตริ๋นก๊วก-วัดแห่งวรรณกรรม-ฮาลอง-ตลาดราตรีเมืองฮาลอง

Day 2 :

ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ชมถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหงอกเซิน-ชมระบำหุ่นกระบอกน้ำ

Day 3 :

สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์-ทำเนียบประธานาธิบดี-วัดเจดีย์เสาเดียว-พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

08-10 , 15-17 , 22-24 ก.ย. 60

9,999.-

29 ก.ย.-01 ต.ค. / 06-08 , 13-15 , 20-22 ต.ค. 60

10,999.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A5SL

ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ 4 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา

Day 2 :

ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา

Day 3 :

ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

Day 4 :

ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

08-11 , 15-18 , 22-25 , 29 ก.ย.-02 ต.ค. 60

06-09 , 13-16 , 29 ต.ค.-01 พ.ย. 60

03-06 , 05-08 , 10-13 , 12-15 , 17-20 , 19-22 , 24-27 , 26-29 พ.ย. 60

15-18 , 17-20 , 22-25 , 24-27 ธ.ค. 60

11,900.-

01-04 , 03-06 , 08-11 , 10-13 ธ.ค. 60

12,900.-

29 ธ.ค.-01 ม.ค. , 31 ธ.ค.-03 ม.ค. 61

13,900.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A6DD

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา

Day 2 :

สะพานหวาย(TAVAN VILLAGE)-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน-ฮานอย

Day 3 :

ฮานอย-นิงบิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC)-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดราตรีฮาลอง

Day 4 :

ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

08-11 , 15-18 , 22-25 , 29 ก.ย.-02 ต.ค. 60

06-09 , 13-16 , 22-25 ต.ค. 60

12,900.-

20-23 ต.ค. 60

13,900.-

24-27 ก.ย. / 01-04 , 04-08 , 08-11 , 15-18 ต.ค.60

11,900.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A7DD

เวียดนามเหนือ ฮานอย  ซาปา

ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา         

Day 2 :

ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก

Day 3 :

ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

Day 4 :

ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง

Day 5 :

ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

6-10 , 13-17 , 20-24 , 27 ก.ย.-01 ต.ค. 60

04-08 , 11-15 , 18-22 ต.ค. 60

14,900.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A7SL

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา         

Day 2 :

ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก

Day 3 :

ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

Day 4 :

ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง

Day 5 :

ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

06-10 , 13-17 , 20-24 , 27 ก.ย.-01 ต.ค. 60

04-08 , 11-15 , 18-22 ต.ค. 60

01-05 , 08-12 , 15-19 , 22-26 พ.ย. 60

13-17 , 20-24 ธ.ค. 60

13,900.-

10-14 , 24-28 , 31 ม.ค.-04 ก.พ. 61

07-11 , 21-25 ก.พ. 61

07-11 , 14-18 มี.ค. 61

29 พ.ย.-03 ธ.ค. , 06-10 ธ.ค. 60

14,900.-

14-18 , 28 ก.พ.-04 มี.ค. 61

27-31 ธ.ค. 60 / 03-07 ม.ค. 61

15,900.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A7FD

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

ฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา

Day 2 :

ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก

Day 3 :

ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

Day 4 :

ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง

Day 5 :

ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

07-11 , 21-25 ก.พ.61

07-14 , 14-18 , 21-25 , 28 มี.ค.-01 เม.ย.61

13,900.-

03-07 , 10-14 , 17-21 , 24-28 , 31 ม.ค.-04 ก.พ.61

14-18 , 28 ก.พ.-04 มี.ค. 61

04-08 , 12-16 , 13-17 , 18-22 , 25-29 เม.ย.61

14,900.-

11-15 เม.ย.61

15,900.-

01-05 , 08-12 , 15-19 , 22-26 , 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 60

06-10 , 13-17 , 27-31 ธ.ค.60

16,900.-

01-05 , 20-24 ธ.ค. 60

17,900.-

28 ธ.ค.-01 ม.ค. , 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 61

18,900.-

 

COED : VN-5404 A2

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

AMAZING HANOI SAPA 4D3N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

สนามบินดอนเมือง – ฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก – วัดเจิ่นกว๊อก – วิหารวรรณกรรม – ซาปา - LOVE MARKET

Day 2 :

ซาปา ภูเขาห่ามโหร่ง หมู่บ้านก๊าตก๊าต – SILVER WATER FALL – หมู่บ้านตะวัน ตลาดซา

Day 3 :

ซาปา ลาวไก - COC LEU MARKET – ฮานอย ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ

Day 4 :

จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

14-17 , 16-19 , 23-26 , 28 ก.ย.-01 ต.ค. 60

12,900.-

       

COED : VN-5404 A4

ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ ฟานซิปัน

THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – ตลาด LOVE MARKET

Day 2 :

เมืองซาปา ภูเขาฮามรอง – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) กระเช้าไฟฟ้า ยอดเขาฟานซิปัน ตลาด LOVE MARKET

Day 3 :

เมืองซาปา ชายแดนเวียดนาม จีน -ตลาด COC LEU MARKET – เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)

Day 4 :

เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) ถ้ำตามก๊ก ล่องเรือกระจาด ตลาดพื้นเมือง วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย ท่าอากาศยานนอยไบ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

27 - 30 ต.ค. 60

11,888.-

21 - 24 , 30 ก.ย. - 03 ต.ค. 60

12,555.-

05 - 08 , 07 - 10 , 12 - 15 , 13 - 16 , 14 - 17 , 19 - 22 , 28 - 31 ต.ค.60

02 - 05 , 04 - 07 , 09 - 12 , 11 - 14 พ.ย.60

16 - 19 , 18 - 21 , 23 - 26 , 25 - 28 พ.ย.60

14 - 17 , 16 - 19 ธ.ค.60

12,888.-

21 - 24 ต.ค. / 0104 , 2124 , 22 25 ธ.ค. 60

13,888.-

08 - 11 ธ.ค.60

15,888.-

31ธ.ค.60 - 3 ม.ค. 61

16,888.-

       

COED : VN-5404 A5

ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์

AQUATIC IN VIETNAM 4D3N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย วัดเฉินก๊วก เมืองฮาลอง นั่งกระเช้า นั่งชิงช้า SUNW HEEL – ตลาด NIGHT MARKET

Day 2 :

เมืองฮาลอง ท่าเรือโห่งไก - ฮาลอง เบย์ ถ้ำสววรค์ เกาะไก่ชน เมืองนิงบิงห์    (ฮาลองบก)

Day 3 :

เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) ล่องเรือกระจาด ตลาดพื้นเมือง วัดบายดิงห์ เมืองฮานอย

Day 4 :

จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ -  ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ -  วัดเจดีย์เสาเดียว พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดหงอกเซิน นั่งรถกอล์ฟชมเมือง ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

26 - 29 ต.ค. 60

11,888.-

03 - 06 , 10 - 13 , 17 - 20 , 24 - 27 , 30 พ.ย. - 03 ธ.ค.60

07 - 10 , 15 - 18 , 23 - 26 ธ.ค. 60

12,888.-

02-05 ธ.ค. 60

13,888.-

28-31 ธ.ค. 60

14,888.-

       

COED : VN-5404 A7

เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงก์บิงห์

WISDOM OF NINHBINH 3D2N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย วัดเจิ่น   กว๊อก วิหารวรรณกรรม เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)

Day 2 :

เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) ล่องเรือกระจาด ตลาดพื้นเมือง วัดบายดิงห์ เมืองฮานอย

Day 3 :

จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ -  ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ -  วัดเจดีย์เสาเดียว พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - วิหารวรรณกรรม - วัดหงอกเซิน นั่งรถกอล์ฟชมเมือง ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

17 - 19 พ.ย. 60

10,888.-

       

COED : VN-5404 A8

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

SAPA IN LOVE 4D3N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ

Day 2 :

เมืองฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET

Day 3 :

เมืองซาปา -  หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) ยอดเขาฟานซิปัน กระเช้าไฟฟ้า - ตลาด LOVE MARKET

Day 4 :

เมืองซาปา เมืองฮานอย วัดเจิ่นกว๊อก ท่าอากาศยานนอยไบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

15 - 18 ก.ย. 60

12,888.-

06 - 09 , 13 - 16 , 14 - 17 ต.ค. 60

03 – 06 , 11 – 14 , 18 – 21 , 25 – 28 พ.ย. 60

13,888.-

0205 , 08 11 ธ.ค. 60

14,888.-

1619 , 2225 , 2326 , 28 - 31 ธ.ค. 60

15,888.-

29 ธ.ค. – 1 ม.ค. , 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 60

16,888.-

       

COED : VN-5404 N3

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง

HALONG’S FLOATING 3D2N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200/ท่าน)

Day 1 :

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไฮฟอง ฮาลอง นั่งกระเช้า นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNW HEEL – ตลาด NIGHT MARKET

Day 2 :

เมืองฮาลอง - ท่าเรือโห่งไก - ฮาลอง เบย์ ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน - เมืองฮานอย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ - ถนน 36 สาย

Day 3 :

เมืองฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

06 - 08 , 27 - 29 ต.ค. 60

8,888.-

1315 , 20 - 22 ต.ค. 60

03 - 05 , 10 - 12 , 17 - 19 , 24 - 26 พ.ย. 60

01 - 03 , 08 - 10 , 1517 , 22 - 24 ธ.ค. 60

9,888.-

       

COED : VN-5404 N4

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา

DOUBLE SAPA 3D2N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200/ท่าน)

Day 1 :

ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET

Day 2 :

หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - กระเช้าไฟฟ้า - เขาฟานซิปัน

Day 3 :

เมืองซาปา ด่านชายแดนเวียดนามจีน  - เมืองฮานอย วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

22 - 24 ก.ย. / 27 - 29 , 28 - 30 ต.ค. 60

03 - 05 , 04 - 06 , 10 - 12 , 17 - 19 , 18 - 20 , 24 - 26 พ.ย. 60

1517 , 16 18 ธ.ค. 60

11,888.-

03 - 05 , 04 - 06 , 08 - 10 , 10 - 12 , 23 - 25 ธ.ค. 60

12,888.-

28 - 30 ธ.ค. 60

13,888.-

 

 

 

 

CODE TOUR : VN-5904 A8PG

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองโบราณฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ-ดานัง

Day 2 :

ดานัง-เว้-บาน่าฮิลล์-เมืองเว้-เจดีย์เทียนมู-ตลาดดองบา-ล่องเรือชมแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมืองบนเรือ

Day 3 :

เมืองเว้-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-วัดลิงค์อึ้ง-สะพานมังกร-เมืองดานัง

Day 4 :

ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

08-11 , 15-18 , 22-25 , 29 ก.ย.-02 ต.ค. 60

05-08 ต.ค. / 01-04 ธ.ค. 60

12,900.-

07-10 , 08-11 , 10-13 ธ.ค. 60

13,900.-

19-22 ต.ค. 60

14,900.-

29 ธ.ค.-01 ม.ค. 61

18,900.-

       

 

CODE TOUR : VN-5904 A8FD

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม

Day 2 :

เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เมืองโบราณฮอยอันวัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณสะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู

Day 3 :

ฮอยอัน-บาน่าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร

Day 4 :

ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

08-11 , 15-18 , 22-25 , 29 ก.ย.-2 ต.ค. /04-07 , 27-30 ต.ค. 60

02-05 , 10-13 , 17-20 , 24-27 พ.ย. 60 / 15-18 ธ.ค. 60

11,900.-

22-25 , 31 ธ.ค.-03 ม.ค. 61

14,900.-

20-23 ต.ค. 60 / 02-05 , 08-11 , 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 61

15,900.-

30 ธ.ค.-02 ม.ค. 60

17,900.-

 

COED : VN-5404 A9

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน

DREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมืองดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

Day 2 :

เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เมืองฮอยอัน -หมู่บ้านแกะสลัก - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 เมืองดานัง

Day 3 :

หาดหมีเคว วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

27 - 29 , 28 - 30 ต.ค. 60

10,888.-

2224 , 29 ก.ย. 01 ต.ค. 60

0608 , 0709 , 1315 , 1416 ต.ค. 60

0305 , 1012 , 1719 , 2426 พ.ย. 60

0103 , 1517 , 22 24 ธ.ค. 60

11,888.-

08-10 , 22-24 , 29 ก.ย.-01 ต.ค. 60

11,900.-

21-23 ต.ค. / 08-10 ธ.ค. 60

12,888.-

20-22 ต.ค. 60

13,888.-

       

COED : VN-5404 A10

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน

GRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมืองดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

Day 2 :

เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 เมืองดานัง

Day 3 :

เมืองดานัง บานาฮิล (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – FANTASY PAKR - สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร ดานัง

Day 4 :

เมืองดานัง หาดหมีเคว วัดหลินอึ๋ง ตลาดฮานดานัง สนามบินดานัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

26 - 29 ต.ค. 60

12,888.-

05 - 08 , 12 - 15 , 19 - 22 ต.ค. / 14 - 17 ธ.ค. 60

13,888.-

20 - 23 ต.ค. / 08 - 11 , 28 - 31 ธ.ค.60

14,888.-

29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61

19,888.-

 

CODE TOUR : VN-5904 A2DD

เวียดนามใต้

โฮจิมินห์ซิตี้ ทะเลทรายมุ่ยเน่ 3 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง

Day 2 :

มุยเน่ - โฮจิมินห์พิพิธภัณฑ์สงคราม - ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์

Day 3 :

โฮจิมินห์ -โบสถ์นอร์ทเธอร์ดามกรมไปรษณีย์กลาง-ไชน่าทาวน์วัดเทียนหาวมื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณPALACESAIGON–อนุสาวรีย์ลุงโฮ-ตลาดเบนถัน กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

08-10 , 22-24 ก.ย. / 06-09 ต.ค. 60

03-05 พ.ย. / 01-03 , 15-17 ธ.ค. 60

9,900.-

20-22 ต.ค. / 08-10 ธ.ค. 60

10,900.-

21-23 ต.ค. / 03-05 , 09-11 ธ.ค. 60

11,900.-

30 ธ.ค.-01 ม.ค. / 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 60

12,900.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A3DD

เวียดนามใต้

โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้อุโมงค์กู่จีล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ

Day 2 :

โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM

Day 3 :

ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท

Day 4 :

ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถันกรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

07-10 , 14-17 , 21-24 , 28 ก.ย.-01 ต.ค. , 29 ก.ย.-02 ต.ค. 60

05-08 , 06-09 , 07-10 , 12-15 , 13-16 ต.ค. 60

14-17 , 19-22 , 26-29 , 27-30 , 28-31 ต.ค. 60

02-05 , 03-06 , 09-12 , 10-13 , 11-14 , 16-19 พ.ย. 60

17-20 , 18-21 , 23-26 , 24-27 , 25-28 , 30 พ.ย.-03 ธ.ค. 60

01-04 , 03-06 , 07-10 , 09-12 , 14-17 ธ.ค. 60

15-18 , 16-19 , 21-24 , 22-25 , 23-26 ธ.ค. 60

11,900.-

20-23 , 21-24 ต.ค. / 02-05 , 28-31 ธ.ค. 60

12,900.-

08-11 , 29 ธ.ค.-01 ม.ค. , 31 ธ.ค.-03 ม.ค. 61

13,900.-

30 ธ.ค.-02 ม.ค. 61

14,900.-

       

CODE TOUR : VN-5904 A3FD

เวียดนามใต้

โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้อุโมงค์กู่จีล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ

Day 2 :

โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM

Day 3 :

ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท

Day 4 :

ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถันกรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

06-09 , 13-16 ต.ค. / 03-06 , 10-13 , 24-27 พ.ย. 60

01-04 , 10-13 , 15-18 , 22-25 ธ.ค. 60

11,900.-

05-08 , 12-15 , 19-22 , 26-29 ม.ค.61

02-05 , 09-12 ก.พ. / 09-12 , 16-19 , 23-26 , 30 มี.ค.-02 เม.ย. 61

20-23 ต.ค. / 02-05 , 08-11 , 09-12 ธ.ค. 60

12,900.-

16-19 , 23-26 ก.พ. / 01-04 มี.ค. 61

29 ธ.ค.-01 ม.ค. , 30 ธ.ค.-02 ม.ค. , 31 ธ.ค.-03 ม.ค. 61

13,900.-

 

COED : VN-5404 A1

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่

DELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินTAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ พิพิธภัณฑ์สงคราม - เมืองดาลัท

Day 2 :

เมืองดาลัท – CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม หุบเขาแห่งความรัก - น้ำตก DATANLA - เมืองมุยเน่

Day 3 :

เมืองมุยเน่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ โฮจิมินท์ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ

Day 4 :

เมืองโฮจิมินห์ - ทำเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น - สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

07 - 10 , 14 - 17 , 28 ก.ย. - 01 ต.ค.

05 - 08 , 12 - 15 , 26 - 29 ต.ค.

02 - 05 , 09 - 12 , 16 - 19 , 23 - 26 , 30 พ.ย. – 03 ธ.ค.

07 - 10 , 14 - 17 , 21 - 24 ธ.ค.

11,888.-

19 - 22 ต.ค. / 02 - 05 , 08 - 11 ธ.ค.

12,888.-

20 - 23 ต.ค. / 28 - 31 ธ.ค.

13,888.-

29 ธ.ค. - 01 ม.ค. , 30 ธ.ค. - 02 ม.ค.

14,888.-

       

COED : VN-5404 N1

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่

BREEZES IN DALAT MUINE 4D3N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยาน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ เมืองมุยเน่

Day 2 :

เมืองมุยเน่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน เมืองดาลัด – NIGHT MARKET

Day 3 :

เมืองดาลัด – CRAZY HOUSE – DALAT FLOWER GRADENS – น้ำตก DATANLA – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน เมืองดาลัด

Day 4 :

เมืองดาลัด สนามบิน LIEN KHUONG – สนามบิน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ ไปรษณีย์กลาง โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม ตลาดเบนถัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

28 - 31 ต.ค. / 2528 พ.ย./ 2730 ม.ค. / 24 27 ก.พ. 61

14,888.-

2326 ธ.ค. / 0104 , 1013 , 17 20 มี.ค.61

15,888.-

0205 , 09 12 ธ.ค. 60

16,888.-

28 31 ธ.ค.60

17,888.-

30 ธ.ค.60 02 ม.ค. 61

18,888.-

       

COED : VN-5404 N2

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่

UNIQUE DALAT MUINE 4D3N

(รายการโปรโมชั่น รับส่วนลด 200-500/ท่าน)

Day 1 :

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยาน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ เมืองมุยเน่

Day 2 :

เมืองมุยเน่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน เมืองดาลัด – NIGHT MARKET

Day 3 :

เมืองดาลัด – CRAZY HOUSE – DALAT FLOWER GRADENS – น้ำตก DATANLA – นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน เมืองดาลัด

Day 4 :

เมืองดาลัด สนามบิน LIEN KHUONG – สนามบิน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ ไปรษณีย์กลาง โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม ตลาดเบ๋นถั่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

06 - 09 , 12 - 15 , 13 - 16 ต.ค. 60

0306 , 10 - 13 , 17 - 20 , 24 - 27 พ.ย. 60

12,888.-

20 - 23 ต.ค. / 0205 , 08 - 11 , 15 - 18 ธ.ค. 60

13,888.-

22 - 25 ธ.ค. 60

14,888.-

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดTOUR ASIA

ทัวร์ฮ่องกง article
ทัวร์ญี่ปุ่น article
ทัวร์เกาหลี article
ทัวร์จีน article
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์สิงคโปร์Copyright © 2016 All Rights Reserved.