ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์จีน article

(( ดูรายละเอียดส่วนลดที่ท้ายโปรแกรม / บางโปรแกรมอาจไม่ร่วมรายการส่วนลดนี้ ))

 กรุณาคลิ๊ก...เข้าชมโปรแกรมที่ท่านต้องการ

 

  

  

  

  

+++++++++++++++++++++++++

“ทัวร์ปักกิ่ง 5 วัน”

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (เจ้าพ่อปักกิ่ง)

CODE TOUR : CN-5404 PEK02

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง

Day 3 :

วัดลามะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา -  ร้านไข่มุก – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง - ทะเลสาบโฮ่วไห่

Day 4 :

ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - สวนผลไม้ - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง

Day 5 :

พระราชวังฤดูร้อน ร้านปี่เซี๊ยะ สนามบินปักกิ่ง  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

26 – 30 ต.ค.62

01 – 05 , 07 – 11 , 08 – 12 , 14 – 18 , 15 – 19 , 21 – 25 , 22 – 26 พ.ย.

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. , 29 พ.ย. – 03 ธ.ค.62

19,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

       

“ทัวร์ปักกิ่ง 5 วัน”

ปักกิ่ง สโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท กำแพงเมืองจีน (สกีดี๊ดี)

CODE TOUR : CN-5404 PEK03

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง

Day 3 :

วัดลามะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ร้านไข่มุก นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง – ทะเลสาบโฮ่วไห่

Day 4 :

ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - ปักกิ่งสโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท - ร้านบัวหิมะ – ถนนหวังฝูจิ่ง

Day 5 :

พระราชวังฤดูร้อน ร้านปี่เซี๊ยะ สนามบินปักกิ่ง รุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

12 – 16 ธ.ค.62

18,999

13 – 17 , 19 – 23 , 20 – 24 ธ.ค.62

19,999

05 – 09 , 06 – 10 , 07 – 11 ธ.ค.62

20,999

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. , 29 ธ.ค. – 02 ม.ค.63

25,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์ปักกิ่ง 6 วัน”

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ (กำแพงหมื่นลี้)

CODE TOUR : CN-5404 PEK04

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Day 2 :

เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง

Day 3 :

ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - ช้อปปิ้งเดอะเพลส

Day 4 :

ร้านปี่เซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง เมืองเซี่ยงไฮ้)

Day 5 :

ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง – Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง ร้านบัวหิมะ - ย่านซินเทียนตี้

Day 6 :

วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

26 – 31 ต.ค.62

07 – 12 , 08 – 13 , 14 – 19 , 15 – 20 , 21 – 26 , 22 – 27 ,

28 พ.ย. – 03 ธ.ค. , 29 พ.ย. – 04 ธ.ค.62

23,999

23 – 28 , 30 พ.ย. – 05 ธ.ค.62

24,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

       

“ทัวร์ปักกิ่ง 6 วัน”

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ (มังกรขาว)

CODE TOUR : CN-5404 PEK05

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Day 2 :

เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง

Day 3 :

ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - ช้อปปิ้งเดอะเพลส

Day 4 :

ร้านปี่เซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง เมืองเซี่ยงไฮ้)

Day 5 :

ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง – Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง ร้านบัวหิมะ - ย่านซินเทียนตี้

Day 6 :

วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

12 – 17 , 19 – 24 ธ.ค.62

22,999

05 – 10 , 06 – 11 , 07 – 12 ธ.ค.62

24,999

27 ธ.ค. – 01 ม.ค. , 28 ธ.ค. – 02 ม.ค. , 29 ธ.ค. – 03 ม.ค.63

29,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์เทียนสิน 5 วัน”

เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (อาหมวยใหญ่)

CODE TOUR : CN-5404 TSN01

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง  สนามบินเทียนจินปินไห่ เมืองเทียนจิน ชมวิวแม่น้ำไหเหอ ชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye

Day 2 :

เมืองเทียนจิน เมืองปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) ร้านปี่เซี๊ยะ สนามกีฬาแห่งชาติ ร้านบัวหิมะ

Day 3 :

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม สวนจิงซาน นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ถนนหวังฝูจิ่ง

Day 4 :

ร้านยาสมุนไพรจีน - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก – Sky Screen – ถนนโบราณเฉียนเหมิน

Day 5 :

เมืองปักกิ่ง หอบูชาฟ้าเทียนถาน ร้านชา – เมืองเทียนจิน ถนนอิตาลี สนามบินเทียนจินปินไห่ สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02 – 06 , 06 – 10 , 09 – 13 , 13 – 17 , 16 – 20 , 23 – 27 ,

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. , 30 พ.ย. – 04 ธ.ค.62

14,999

04 – 08 , 07 – 11 , 11 – 15 , 14 – 18 , 18 – 22 , 21 – 25 มี.ค.63

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

       

“ทัวร์เทียนสิน 5 วัน”

เทียนสิน ปักกิ่ง สโนว์เวิร์ล กำแพงเมืองจีน (อาหมวยสกี)

CODE TOUR : CN-5404 TSN04

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง  สนามบินเทียนจินปินไห่ เมืองเทียนจิน ชมวิวแม่น้ำไหเหอ ชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye

Day 2 :

เมืองเทียนจิน เมืองปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) ร้านปี่เซี๊ยะ สนามกีฬาแห่งชาติ ร้านบัวหิมะ

Day 3 :

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม สวนจิงซาน นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ถนนหวังฝูจิ่ง

Day 4 :

ร้านยาสมุนไพรจีน ปักกิ่งสโนว์เวิร์ล ร้านหยก – Sky Screen – ถนนโบราณเฉียนเหมิน

Day 5 :

เมืองปักกิ่ง หอบูชาฟ้าเทียนถาน ร้านชา – เมืองเทียนจิน ถนนอิตาลี สนามบินเทียนจินปินไห่ สนามบินดอนเมือง    

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

11 – 15 ม.ค.63

13,999

11 – 15 , 14 – 18 , 18 – 22 , 21 – 25 , 25 – 29 ธ.ค.62

14,999

08 – 12 , 15 – 19 , 18 – 22 ม.ค.63

12 – 16 , 15 – 19 , 19 – 23 , 22 – 26 , 26 ก.พ. – 01 มี.ค. ,

29 ก.พ. – 04 มี.ค.63

04 – 08 , 07 – 11 ธ.ค.62

15,999

28 ธ.ค. – 01 ม.ค.63

18,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

       

“ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 5 วัน”

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว (อาซ้อใหญ่ EP.3)

CODE TOUR : CN-5404 PVG01

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

Day 2 :

สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง เมืองอู๋ซี พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (ราคาทัวร์นี้รวมนั่งรถราง) ร้านไข่มุก ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว

Day 3 :

เมืองอู๋ซี ร้านผ้าไหม  - เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านชา ถนนโบราณเหอฟางเจีย

Day 4 :

เมืองหังโจว ร้านยางพารา เมืองเซี่ยงไฮ้ ร้านยาบัวหิมะ – Starbucks Reserve Roastery – ถนนเทียนจื่อฝั่ง

Day 5 :

ย่านซินเทียนตี้ ร้านหยก หาดไว่ทัน ถนนหนานกิง สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

04 – 08 พ.ย.62

7,888

20 – 24 พ.ย.62

8,888

13 – 17 ม.ค.63

10 – 14 , 24 – 28 ก.พ.63

09 – 13 มี.ค.63

13 – 17 พ.ย.62

04 – 08 , 09 – 13 , 18 – 22 , 25 – 29 ธ.ค.62

9,888

08 – 12 ม.ค.63

05 – 09 , 19 – 23 ก.พ.63

04 – 08 , 18 – 22 มี.ค.63

30 ธ.ค. – 03 ม.ค.63

15,888

ราคพิเศษ...ไม่มีส่วนลด

       

“ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 4 วัน”

เซี่ยงไฮ้ ซูโจว จินเหมาทาวเวอร์ (อาซ้อเล็ก)

CODE TOUR : CN-5404 PVG02

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

Day 2 :

สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง - เมืองซูโจว - นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม (ราคานี้รวมค่าตั๋วรถราง) - ผ่านชมทะเลสาบไท่หู - เมืองเซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณชีเป่า

Day 3 :

เมืองเซี่ยงไฮ้ - ตลาดร้อยปี - ร้านบัวหิมะ - Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง

Day 4 :

ร้านผ้าไหม - ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) - หาดไหว่ทัน - ถนนนานกิง - ย่านซินเทียนตี้ - สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

03 – 06 , 10 – 13 , 17 – 20 , 24 – 27 พ.ย. / 22 – 25 ธ.ค.62

7,888

08 – 11 , 22 – 25 , 30 พ.ย. – 02 ธ.ค.62

20 – 23 ธ.ค.62

8,888

03 – 06 ม.ค.63

20 – 23 มี.ค.63

9,888

07 – 10 ก.พ.63

10,888

ราคพิเศษ...ไม่มีส่วนลด

       

“ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 5 วัน”

เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจี่ยว ดิสนีย์แลนด์ (อาตี๋ใหญ่)

CODE TOUR : CN-5404 PVG05

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - เมืองเซี่ยงไฮ้

Day 2 :

สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง - นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง – อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (ราคาทัวร์นี้ รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ)

Day 3 :

เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ราคาทัวร์นี้รวมล่องเรือ) – ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้

Day 4 :

ร้านบัวหิมะ ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) หาดไหว่ทัน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ร้านหยก - ถนนเทียนจื่อฝาง

Day 5 :

สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

12 – 16 , 19 – 23 , 26 – 30 ธ.ค.62

13,999

07 – 11 , 21 – 25 พ.ย.62

05 – 09 ธ.ค.62

14,999

06 – 10 , 27 - 31 ธ.ค.62

15,999

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. , 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. , 30 ธ.ค. – 03 ม.ค.63

22,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 5 วัน”

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว (อาซ้อกินปู)

CODE TOUR : CN-5404 PVG08

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Day 2 :

สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง เมืองอู๋ซี พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (ราคาทัวร์นี้รวมนั่งรถราง)ร้านไข่มุก ถนนโบราณเหอฟางเจี่ย

Day 3 :

เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชา – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน เมืองเซี่ยงไฮ้  เมืองโบราณซีเป่า

Day 4 :

ร้านบัวหิมะ ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) ร้านผ้าไหม หาดไว่ทาน – Starbucks Reserve Roastery – ถนนนานกิง

Day 5 :

ร้านหยก ตลาดเถาเป่า สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

30 ต.ค. – 03 พ.ย.62

16,999

26 – 30 ต.ค.62

01 – 05 , 02 – 06 , 06 – 10 , 08 – 12 , 09 – 13 , 13 – 17 , 15 – 19 ,

16 – 20 , 20 – 24 , 22 – 26 , 23 – 27 , 27 พ.ย. – 01 ธ.ค.62

17,999

04 – 08 , 06 – 10 , 07 – 11 ธ.ค.62

18,999

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. , 29 ธ.ค. – 02 ม.ค.63

19,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

       

“ทัวร์จางเจียเจี้ย 4 วัน”

จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เทียนเหมินซาน (เจ้ายุทธจักรหิมะขาว)

CODE TOUR : CN-5404 CSX10

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินฉางซา – เมืองฉางเต๋อ

Day 2 :

ร้านหยก - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์

Day 3 :

ร้านผ้าไหม - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว) พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านยาจีนแผนโบราณแช่เท้า - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย

Day 4 :

ร้านยางพารา - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

06 – 09 ธ.ค.62

11,999

13 – 16 , 20 – 23 ธ.ค.62

12,999

29 ธ.ค. – 01 ม.ค.63

17,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

       

“ทัวร์จางเจียเจี้ย 6 วัน”

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง

(ยอดองครักษ์หิมะขาว)

CODE TOUR : CN-5404 CSX11

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินฉางซา – เมืองฉางเต๋อ

Day 2 :

เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง

Day 3 :

เมืองจางเจียเจี้ย ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ลิฟท์แก้วไป๋หลง

Day 4 :

แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย

Day 5 :

ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์

Day 6 :

เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

11 – 16 , 18 – 23 ธ.ค.62

15,999

04 – 09 ธ.ค.62

16,999

27 ธ.ค. – 01 ม.ค.63

21,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

       

“ทัวร์จางเจียเจี้ย 5 วัน”

จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน

(จอมยุทธ์หญิงขี่ม้าขาว)

CODE TOUR : CN-5404 CSX12

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินจางเจียเจี้ย - เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง

Day 2 :

ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์

Day 3 :

ร้านหยก - เขตอู่หลิงหยวน เขาเทียนจื่อซาน (ราคาทัวร์นี้รวมลิฟท์แก้วขึ้น+ลิฟท์แก้วไป่หลงลง) - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ร้านใบชา

Day 4 :

ร้านบัวหิมะ - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - สนามบินจางเจียเจี้ย

Day 5 :

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

09 – 13 ม.ค.63

12,999

09 – 13 , 10 – 14 , 12 – 16 , 18 – 22 , 25 – 29 ธ.ค.62

13,999

15 – 19 ม.ค.63 / 17 – 21 , 19 – 23 , 26 ก.พ. – 01 มี.ค.63

06 – 10 ธ.ค.62

14,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

       

“ทัวร์จางเจียเจี้ย 4 วัน”

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว(เจ้ายุทธจักร EP.4)

CODE TOUR : CN-5404 CSX15

Day 1 :

สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - สนามบินฉางซา – เมืองฉางเต๋อ

Day 2 :

ร้านหยก - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านยาบัวหิมะ

Day 3 :

เมืองจางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ร้านใบชา - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย

Day 4 :

พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านยางพารา - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

15 – 18 , 22 – 25 , 29 พ.ย. – 02 ธ.ค.62

13,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

       

“ทัวร์จางเจียเจี้ย 6 วัน”

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนเหมินซาน เฟิ่งหวง

(ยอดหญิงปราบมาร EP.3)

CODE TOUR : CN-5404 CSX16

Day 1 :

สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) สนามบินฉางซา – เมืองฉางซา

Day 2 :

เมืองฉางซา - เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - ชมวิวแสงสีเมืองโบราณเฟิ่งหวง

Day 3 :

เมืองเฟิ่งหวง - เมืองจางเจียเจี้ย - ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง

Day 4 :

แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ร้านหยก - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย

Day 5 :

ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก ถ้ำประตูสวรรค์

Day 6 :

พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านยางพารา - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

13 – 18 , 20 – 25 , 27 พ.ย. – 02 ธ.ค.62

16,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

       

“ทัวร์กุ้ยหลิน 5 วัน”

กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขางวงช้าง (นางพญาเปลี่ยนสี)

CODE TOUR : CN-5404 KWL01

Day 1 :

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง - เมืองกุ้ยหลิน

Day 2 :

เมืองกุ้ยหลิน - สวนชวนซาน - ถ้ำทะลุ - ร้านหยก – น้ำตกกู่ตุง (ชมต้นเมเปิ้ลเปลี่ยนสี) - ชมโชว์ Mirage Guilin Show

Day 3 :

เขางวงช้าง (ราคาทัวร์นี้รวมนั่งรถกอล์ฟ) - ร้านบัวหิมะ - เมืองหยางซั่ว - เขาเซียงกง - ช้อปปิ้งถนนฝรั่งเมืองหยางซัว

Day 4 :

ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - เมืองกุ้ยหลิน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน หรือตลาดใต้ดิน

Day 5 :

สนามบินกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

06 – 10 พ.ย.62

11,999

14 – 18 , 28 พ.ย. – 02 ธ.ค.62

18 – 22 , 25 – 29 ธ.ค.62

12,999

04 – 08 ธ.ค.62

13,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

       

“ทัวร์กุ้ยหลิน 5 วัน”

กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขางวงช้าง (นางพญาทิวลิป)

CODE TOUR : CN-5404 KWL02

Day 1 :

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง - เมืองกุ้ยหลิน

Day 2 :

เมืองกุ้ยหลิน - สวนชวนซาน - ถ้ำทะลุ - ร้านหยก – น้ำตกกูตุง - ชมโชว์ Mirage Guilin Show

Day 3 :

เขางวงช้าง (ราคาทัวร์นี้รวมนั่งรถกอล์ฟ) - สวนซีโจว (ชมการแสดงดอกทิวลิป) - ร้านบัวหิมะ - เมืองหยางซั่ว - เขาเซียงกง - ช้อปปิ้งถนนฝรั่งเมืองหยางซัว

Day 4 :

ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - เมืองกุ้ยหลิน – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน หรือตลาดใต้ดิน

Day 5 :

สนามบินกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02 – 06 ม.ค.63

11,999

16 – 20 ม.ค.

26 ก.พ. – 01 มี.ค.63

05 – 09 มี.ค.63

12,999

25 – 29 มี.ค.63

13,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

       

“ทัวร์เฉินตู 6 วัน”

เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (ยอดพยัคฆ์เปลี่ยนสี)

CODE TOUR : CN-5404 CTU01

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Day 2 :

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – เมืองจิ่วจ้ายโกว

Day 3 :

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน)

Day 4 :

เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองหวงหลง - อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเม่าเสี้ยน

Day 5 :

เมืองเม่าเสี้ยน - เมืองเฉิงตู - ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว

Day 6 :

สนามบินเฉิงตูซวงหลิว – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02 – 07 , 03 – 08 , 09 – 14 , 10 – 15 , 16 – 21 , 17 – 22 , 23 – 28 พ.ย.62

17,999

26 – 31 , 27 ต.ค. – 01 พ.ย.62

01 – 06 , 04 – 09 , 05 – 10 , 06 – 11 , 07 – 12 , 08 – 13 , 11 – 16 ,

12 – 17 , 13 – 18 , 14 – 19 , 15 – 20 , 18 – 23 , 19 – 24 , 20 – 25 ,

21 – 26 , 22 – 27 , 24 – 29 , 25 – 30 , 26 พ.ย. – 01 ธ.ค. ,

27 พ.ย. – 02 ธ.ค. , 28 พ.ย. – 03 ธ.ค. , 29 พ.ย. – 04 ธ.ค. ,

30 พ.ย. – 05 ธ.ค.62

18,999

28 ต.ค. – 02 พ.ย. , 29 ต.ค. – 03 พ.ย. , 30 ต.ค. – 04 พ.ย. ,

31 ต.ค. – 05 พ.ย.62

19,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

       

“ทัวร์เฉินตู 6 วัน”

เฉินตู การ์เซียร์ ภูเขาหิมะซีหลิง (ยอดพยัคฆ์หิมะขาว)

CODE TOUR : CN-5404 CTU02

Day 1 :

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - เมืองเฉิงตู - ซอยกว้างซอยแคบ - เมืองตูเจียงเยี่ยน - เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - เมืองเม่าเซี่ยน

Day 3 :

เมืองเม่าเซี่ยน - อำเภอเฮยสุ่ย - อุทยานสวรรค์หิมะการ์เซีย (ราคาทัวร์รวมนั่งกระเช้าขึ้น-ลง) - เมืองตูเจียงเยี้ยน

Day 4 :

ภูเขาหิมะซีหลิง (ราคาทัวร์นี้รวมนั่งเช้าขึ้น-ลง) - ลานสกี - เมืองเฉิงตู - ร้านหยก

Day 5 :

เมืองเฉิงตู - ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ – ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ - สนามบินเฉิงตูซวงหลิว

Day 6 :

สนามบินเฉิงตูซวงหลิว - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

01 – 06 , 02 – 07 ธ.ค.62

13,999

03 – 08 , 04 – 09 , 06 – 11 , 07 – 12 , 08 – 13 , 09 – 14 , 10 – 15 ,

11 – 16 , 12 – 17 , 13 – 18 , 14 – 19 , 15 – 20 , 16 – 21 , 17 – 22 ,

18 – 23 , 19 – 24 , 20 – 25 , 21 – 26 , 22 – 27 , 23 – 28 ธ.ค.62

14,999

05 – 10 , 24 – 29 ธ.ค.62

15,999

25 – 30 , 26 – 31 ธ.ค.62

16,999

30 ธ.ค. – 04 ม.ค.63

17,999

27 ธ.ค. – 01 ม.ค. , 28 ธ.ค. – 02 ม.ค. , 29 ธ.ค. – 03 ม.ค.63

19,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

       

“ทัวร์คุนหมิง 4 วัน”

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง (หิมะมังกรหยก)

CODE TOUR : CN-5404 KMG01

Day 1 :

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซุยคุนหมิง

Day 2 :

เมืองต้าหลี่ เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) วัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองลี่เจียง เมืองเก่าลี่เจียง

Day 3 :

ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) โชว์จางอี้โหม่ว (Option Show) – อุทยานน้ำหยก – เมืองฉูฉ่ง

Day 4 :

เมืองคุนหมิง วัดหยวนทง ประตูม้าทองไก่หยก – ถนนคนเดินหนานผิงเจีย สนามบินฉางซุย สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

03 – 06 , 06 – 09 , 13 – 16 , 15 – 18 , 17 – 20 , 20 – 23 , 22 – 25 ,

24 – 27 , 27 – 30 , 29 พ.ย. – 02 ธ.ค.62

12,999

27 – 30 , 30 ต.ค. – 02 พ.ย.62

01 – 04 , 04 – 07 , 08 – 11 , 11 – 14 , 13 – 16 , 15 – 18 , 18 – 21 ,

20 – 23 , 22 – 25 , 25 – 28 ธ.ค.62

13,999

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. , 30 ธ.ค. – 02 ม.ค. , 31 ธ.ค. – 03 ม.ค.63

17,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์คุนหมิง 6 วัน”

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (คุนหมิงตัวแม่ EP.2)

CODE TOUR : CN-5404 KMG02

Day 1 :

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฉางซุยคุนหมิง - เมืองเสี่ยงยิน

Day 2 :

เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน

Day 3 :

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า) – เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง

Day 4 :

ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) - โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก - เมืองเสี่ยงยิน

Day 5 :

เมืองคุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู้

Day 6 :

ร้านชา - วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - คุนหมิง - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

09 – 14 , 12 – 17 , 16 – 21 , 19 – 24 , 23 – 28 , 26 – 31 ,

30 พ.ค. – 04 มิ.ย.63

02 – 07 , 13 – 18 , 20 – 25 , 27 มิ.ย. – 02 ก.ค.63

19,999

11 – 16 , 15 – 20 , 18 – 23 , 22 – 27 , 25 ก.พ. – 01 มี.ค. ,

29 ก.พ. – 05 มี.ค.63

03 – 08 , 07 – 12 , 10 – 15 , 14 – 19 , 17 – 22 , 21 – 26 , 24 – 29 ,

28 มี.ค. – 02 เม.ย. , 31 มี.ค. – 05 เม.ย.63

21 – 26 , 25 – 30 เม.ย.63

21,999

08 – 13 ก.พ.63

04 – 09 , 28 เม.ย. – 03 พ.ค.63

01 – 06 , 02 – 07 , 05 – 10 พ.ค.63

22,999

07 – 12 , 13 – 18 เม.ย.63

25,999

09 – 14 , 12 – 17 เม.ย.63

26,999

11 – 16 , 12 – 17 เม.ย.63

27,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

       

“ทัวร์คุนหมิง 6 วัน”

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (คุนหมิงตัวแม่)

CODE TOUR : CN-5404 KMG06

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินฉางซุยคุนหมิง เมืองเสี่ยงยิน

Day 2 :

เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) เมืองเก่าจงเตี้ยน

Day 3 :

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า) – เมืองลี่เจียง สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง

Day 4 :

ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก เมืองเสี่ยงยิน

Day 5 :

เมืองคุนหมิง ร้านบัวหิมะ เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก

Day 6 :

ร้านชา วัดหยวนทง ร้านผ้าไหม - คุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

26 – 31 ต.ค.62

07 – 12 , 08 – 13 , 14 – 19 , 15 – 20 , 21 – 26 , 22 – 27 ,

28 พ.ย. – 03 ธ.ค.62

21,999

07 – 12 , 19 – 24 ธ.ค.62

22,999

05 – 10 , 06 – 11 ธ.ค.62

23,999

26 – 31 ธ.ค.62

25,999

28 ธ.ค. – 02 ม.ค. , 29 ธ.ค. – 03 ม.ค.63

29,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

       

“ทัวร์คุนหมิง 4 วัน”

คุนหมิง ผานโจว แปะก๊วยพันปี (แปะก๊วยพันปี)

CODE TOUR : CN-5404 KMG08

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – สนามบินฉางซุย – คุนหมิง

Day 2 :

เมืองผานโจว หมู่บ้านถั่วเล่อ (แปะก๊วยพันปี) – อุทยานภูเขาเหนียงเหนียงซาน ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม – ถ้ำเจียงหยวน

Day 3 :

สะพานเป๋ยผานเจียง เมืองคุนหมิง ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย

Day 4 :

ภูเขาซีซาน เมืองโบราณกวนตู้ สนามบินฉางซุยคุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

03 – 06 , 04 – 07 , 05 – 08 , 11 – 14 , 12 – 15 , 17 – 20 , 18 – 21 ,

19 – 22 , 24 – 27 , 25 – 28 , 26 – 29 พ.ย.62

9,999

01 – 04 , 02 – 05 , 06 – 09 , 07 – 10 , 13 – 16 , 14 – 17 , 15 – 18 ,

16 – 19 , 20 – 23 , 21 – 24 , 22 – 25 , 23 – 26 , 27 – 30 ,

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. , 29 พ.ย. – 02 ธ.ค. , 30 พ.ย. – 03 ธ.ค.62

10,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์คุนหมิง 4 วัน”

คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน (ภูเขาหิมะ)

CODE TOUR : CN-5404 KMG09

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – สนามบินฉางซุย – คุนหมิง

Day 2 :

สวนน้ำตกคุนหมิง ไร่สตรอเบอรี่ ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ (ราคานี้รวมค่ารถแบตเตอรี่ และนั่งกระเช้า) – เมืองตงชวน  แผ่นดินสีทอง ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน

Day 3 :

เมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยน วัดหยวนทง – ร้านบัวหิมะ  - ประตูม้าทองไก่หยก ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย

Day 4 :

ภูเขาซีซาน (Option Tour) สนามบินฉางซุย - คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

26 – 29 , 27 – 30 , 28 – 31 , 29 ต.ค. – 01 พ.ย. , 30 ต.ค. – 02 พ.ย. ,

31 ต.ค. – 03 พ.ย.62

01 – 04 , 06 – 09 , 11 – 14 , 12 – 15 , 13 – 16 , 14 – 17 , 15 – 18 ,

16 – 19 , 17 – 20 , 18 – 21 , 19 – 22 , 20 – 23 , 21 – 24 , 22 – 25 ,

23 – 26 , 24 – 27 , 25 – 28 , 26 – 29 , 27 – 30 , 28 – 31 ธ.ค.

9,999

02 – 05 , 03 – 06 , 04 – 07 , 05 – 08 , 07 – 10 , 08 – 11 , 09 – 12 ,

10 – 13 ธ.ค.62

10,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์ฮาร์บิ้น 6 วัน”

เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (หิมะฮองเฮา)

 

CODE TOUR : CN-5404 SHE01

Day 1 :

สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

Day 2 :

สนามบินเสิ่นหยาง - เมืองเสิ่นหยาง – พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง - ถนนคนเดินจงเจีย

Day 3 :

สถานีรถไฟเสิ่นหยาง - นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่ ฮาร์บิ้น เมืองฮาร์บิ้น - ร้านขายเสื้อกันหนาว - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง

Day 4 :

หมู่บ้านหิมะ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าเข้าชม และค่ารถแบตเตอรี่) - เห็ดหิมะ (Dream Home) (ราคาทัวร์นี้รวมค่าเข้าชม) - ถนนคนเดินแส่ยุ่น เจีย

Day 5 :

ร้านศิลปะรัสเซีย - ลานสกี ยาบูลี่ - สถานีรถไฟฮาร์บิ้น - นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่ เสิ่นหยาง - เมืองเสิ่นหยาง

Day 6 :

สนามบินเสิ่นหยาง - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

 

21 – 26 ก.พ.63

25,999

 

01 – 06 , 03 – 08 , 08 – 13 , 10 – 15 , 15 – 20 , 17 – 22 ม.ค.63

12 – 17 , 14 – 19 , 19 – 24 ก.พ.63

27,999

 

25 – 30 ธ.ค.62

05 – 10 , 07 – 12 ก.พ.63

28,999

 

27 ธ.ค. – 01 ม.ค.63

30,999

 

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

         

“ทัวร์ฮาร์บิ้น 6 วัน”

เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (หิมะฮ่องเต้)

CODE TOUR : CN-5404 SHE02

Day 1 :

สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

Day 2 :

สนามบินเสิ่นหยาง - เมืองเสิ่นหยาง - ร้านเสื้อกันหนาว - เมืองจี๋หลิน

Day 3 :

เมืองจี๋หลิน - แม่น้ำซงหัว - เมืองฮาร์บิ้น - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง

Day 4 :

เมืองฮาร์บิ้น - ร้านศิลปะรัสเซีย - เมืองฉางชุน - ลานสกี Jingyuetan - จัตุรัสวัฒนธรรม เมืองฉางชุน

Day 5 :

ร้านโสมจีน - เมืองฉางชุน - เมืองเสิ่นหยาง – พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง - ถนนคนเดินจงเจีย

Day 6 :

สนามบินเสิ่นหยาง - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

21 – 26 ก.พ.63

19,999

03 – 08 , 08 – 13 , 10 – 15 , 15 – 20 ม.ค.63

12 – 17 , 14 – 19 , 19 – 24 ก.พ.63

21,999

05 – 10 , 07 – 12 ก.พ.63

22,999

01 – 06 ม.ค.63

24,999

25 – 30 ธ.ค.62

25,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

       

“ทัวร์ซีอาน 4 วัน”

เจิ้งโจว ซีอาน ลั่วหยาง (จิ๋นซียกทัพ)

CODE TOUR : CN-5404 CGO01

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเจิ้งโจวซินเจิ้ง เมืองเจิ้งโจว

Day 2 :

วัดเส้าหลิน ป่าเจดีย์ ชมการแสดงกังฟู ถ้ำหลงเหมิน เมืองหลิงเป่า

Day 3 :

เมืองหลิงเป่า เมืองซีอาน พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ ชมโชว์ราชวงศ์ถัง

Day 4 :

เมืองซีอาน พิพิธภัณฑ์ซีอาน เจดีย์ห่านป่าเล็ก – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดลามะ จัตุรัสหอระฆังและหอกลอง ช้อปปิ้งย่านจัตุรัศหอระฆัง นั่งรถไฟความเร็วสูงซีอาน-เจิ้งโจว สนามบินเจิ้งโจวซินเจิ้ง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

28 พ.ย. – 01 ธ.ค.62

14,999

12 – 15 , 19 – 22 ธ.ค.62

15,999

05 – 08 , 26 – 29 ธ.ค.62

16,999

30 ธ.ค. – 02 ม.ค.63

17,999

29 ธ.ค. – 01 ม.ค.63

19,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์ฉงชิ่ง 4 วัน”

ฉงชิ่ง อู่หลง ถนนแปะก๊วย (อัศวินมังกร EP.2)

CODE TOUR : CN-5404 CKG06

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ เมืองฉงชิ่ง

Day 2 :

เมืองอู่หลง อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) จุดชมวิวระเบียงแก้ว – ถนนแปะก๊วย

Day 3 :

ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ) – เมืองฉงชิ่ง ตลาดหงหยาต้ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

Day 4 :

หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ศาลาประชาคม สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02 – 05 , 07 – 10 , 14 – 17 , 28 พ.ย. – 01 ธ.ค.62

15,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์ฉงชิ่ง 4 วัน”

ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า (บัลลังก์มังกร EP.3)

CODE TOUR : CN-5404 CKG08

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ เมืองฉงชิ่ง

Day 2 :

เมืองอู่หลง อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) จุดชมวิวระเบียงแก้ว

Day 3 :

อุทยานนางฟ้า (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น) เมืองฉงชิ่ง ตลาดหงหยาต้ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

Day 4 :

หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ศาลาประชาคม สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

14 – 17 ธ.ค.62

14,999

21 – 24 ธ.ค.62

15,999

07 – 10 ธ.ค.62

16,999

28 – 31 ธ.ค.62

21,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์ฉงชิ่ง 4 วัน”

ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า [บัลลังก์มังกรหิมะ]

CODE TOUR : CN-5404 CKG09

Day 1 :

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง – อุทยานเขานางฟ้า (รวมค่ารถไฟ และกิจกรรมกระดานเลื่อน)

Day 2 :

เมืองอู่หลง – จุดชมวิวระเบีงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว)

Day 3 :

เมืองอู่หลง –  เมืองฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

Day 4 :

เมืองฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

21 – 24 ก.พ. 63

14,999

05 – 08 , 07 – 10 ธ.ค. 62 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)

16,999

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 (ปีใหม่)

20,999

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63 (ปีใหม่)

21,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

“ทัวร์จางเจียเจี้ย 4 วัน”

จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง ฟ่งหวง (ซุปตาร์... ห้าดาว ภาค2)

CODE TOUR : CN-5908 DYG02

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานต้าหยง – จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (ขึ้น-ลงด้วยกระเช้า) – ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)

Day 2 :

ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) – ร้านหมอนยางพารา – เทียนจื่อซาน – ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง – สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง – โชว์เหม่ยลี่เซียงซี

Day 3 :

ร้านหยก – สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก – ร้านใบชา – ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ) – อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดใต้ดิน – จางเจียเจี้ย – ฟ่งหวง – เมืองโบราณ ฟ่งหวง – ล่องเรือลำน้ำถัวเจียงสะพานสายรุ้ง

Day 4 :

จิตรกรรมภาพวาดทราย – อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน – ท่าอากาศยานต้าหยง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

03 – 06 มี.ค.63

12,888

22 – 25 , 26 – 29 พ.ย. / 11 – 14 , 19 – 11 ธ.ค. 62

13,888

12 – 15 , 16 – 19 , 23 – 26 มี.ค.63

03 – 06 ธ.ค. 62 (วันพ่อ)

14,888

06 – 09 , 17 – 20 ม.ค./13 – 16 , 18 – 21 ก.พ.63

16,888

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์คุนหมิง 4 วัน”

คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ

(ซุปตาร์... วันเดอร์แลนด์)

CODE TOUR : CN-5908 KMG01

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานคุนหมิงฉางสุ่ยคุนหมิง – เมืองตงชวน – แผ่นดินสีแดง

Day 2 :

ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า) – เมืองคุนหมิง – สวนสตรอเบอร์รี่ – สวนน้ำตกคุนหมิง

Day 3 :

เมืองโบราณกวนตู้ – พิพิธภัณฑ์ยูนนาน – ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – อิสระช้อปปิ้งที่ประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก-** OPTION TOUR : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร **-สนามบิน

Day 4 :

ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

20 – 23 พ.ย.62

7,888

30 ต.ค. – 02 พ.ย. / 06 – 09 , 13 – 16 พ.ย. 62

11 – 14 , 18 – 21 ธ.ค. 62

8,888

13 – 16 , 18 – 21 , 19 – 22 , 23 – 26 , 25 – 28 , 26 – 29 ต.ค. 62

01 – 04 , 02 – 05 , 08 – 11 , 09 – 12 , 15 – 18 , 16 – 19 , 22 – 25 พ.ย.62

23 – 26 , 27 – 30 , 29 พ.ย. – 02 ธ.ค. , 30 พ.ย. – 03 ธ.ค.62

06 – 09 , 13 – 16 , 14 – 17 , 20 – 23 , 21 – 24 ธ.ค.62

9,888

11 – 14 , 12 – 15 ต.ค. 62 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

04 – 07 , 05 – 08 , 07 – 10 ธ.ค.62 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)

10,888

25 – 28 , 27 – 30 ธ.ค. 62 (วันคริสต์มาส)

11,888

28 – 31 , 29 ธ.ค. – 01 ม.ค. , 30 ธ.ค. – 02 ม.ค. , 31 ธ.ค. – 03 ม.ค.63 (ปีใหม่)

13,888

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์คุนหมิง 4 วัน”

คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (ซุปตาร์... หนาวนี้กอดใคร)

CODE TOUR : CN-5908 KMG02

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ยคุนหมิง – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองลี่เจียง

Day 2 :

ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – ** OPTION SHOW : Impression Lijiang(จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ – เมืองโบราณลี่เจียง

Day 3 :

เมืองลี่เจียง – นั่งรถไฟความเร็วสูง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – อิสระช้อปปิ้งที่ประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก – สนามบิน

Day 4 :

ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

01 – 04 พ.ย. / 14 – 17 ธ.ค. 62

11,888

09 – 12 , 18 – 21 , 25 – 28 , 26 – 29 , 30 ต.ค. – 02 พ.ย. 62

02 – 05 , 06 – 09 , 08 – 11 , 09 – 12 , 13 – 16 , 15 – 18 , 16 – 19 พ.ย. 62

22 – 25 , 23 – 26 , 27 – 30 , 29 พ.ย. – 02 ธ.ค. , 30 พ.ย. – 03 ธ.ค.62

06 – 09 , 11 – 14 , 13 – 16 , 18 – 21 , 20 – 23 , 21 – 24 ธ.ค.62

12,888

11 – 14 , 12 – 15 , 19 – 22 , 23 – 26 ต.ค.62 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9+วันปิยะ)

04 – 07 , 05 – 08 , 07 – 10 ธ.ค. 62 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)

25 – 28 , 27 – 30 ธ.ค.62 (วันสิ้นปี)

13,888

28 – 31 , 29 ธ.ค. – 01 ม.ค. , 30 ธ.ค. – 02 ม.ค. , 31 ธ.ค. – 03 ม.ค.63 (ปีใหม่)

17,888

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 5 วัน”

เซี่ยงไฮ้ ขึ้นหอไข่มุก ดิสนีย์แลนด์ (ซุปตาร์  แบ๊วต่อ...ไม่รอแล้วนะ)

CODE TOUR : CN-5908 PVG01

Day 1 :

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

Day 2 :

ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตงเซี่ยงไฮ้ – จูเจียเจี่ยว – ล่องเรือชมเมืองโบราณ – เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – ย่านซินเทียนตี้

Day 3 :

ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ขึ้นหอไข่มุก – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery – ร้านหยก – ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว

Day 4 :

สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)

Day 5 :

ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

19 – 23 พ.ย. 62

11,888

15 – 19 ต.ค. / 05 – 09 , 26 – 30 พ.ย. 62

12,888

18 – 22 , 29 ต.ค. – 02 พ.ย. / 01 – 05 , 12 – 16 , 29 พ.ย. – 03 ธ.ค.62

10 – 14 , 13 – 17 , 17 – 21 , 20 – 24 , 24 – 28 ธ.ค.62

13,888

12 – 16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9), 22 – 26 ต.ค. (วันปิยะ)

06 – 10(วันรัฐธรรมนูญ) , 27 – 31 ธ.ค. 62(วันสิ้นปี)

14,888

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. , 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. , 30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63 (ปีใหม่)

17,888

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 5 วัน”

เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี (ซุปตาร์... แดนเจ้าพ่อ)

CODE TOUR : CN-5908 PVG02

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง)

Day 2 :

ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง – เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (รวมรถแบตเตอรี่) – ร้านไข่มุก – อู๋ซี – หังโจว – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

Day 3 :

ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – สวนผลไม้ตามฤดูกาล – หังโจว – เซี่ยงไฮ้ – ร้านหมอนยางพารา – ร้านผ้าไหม – ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery

Day 4 :

หาดไว่ทาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – ถนนนานกิง – ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ร้านหยก – ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว

Day 5 :

ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

06 – 10 พ.ย. 62

9,888

16 – 20 , 17 – 21 , 24 – 28 , 30 ต.ค. – 03 พ.ย. , 31 ต.ค. – 04 พ.ย. 62

07 – 11 , 13 – 17 , 14 – 18 , 20 – 24 , 21 – 25 , 27 พ.ย. – 01 ธ.ค. , 28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62

11 – 15 , 12 – 16 , 18 – 22 , 19 – 23 , 25 – 29 , 26 – 30 ธ.ค.62

10,888

23 – 27 ต.ค.(วันปิยะ) / 04 – 08 , 05 – 09 ธ.ค.(วันพ่อ)

11,888

31 ธ.ค. – 04 ม.ค.(ปีใหม่)

14,888

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์เสิ่นหยาง 6 วัน”

เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (ซุปตาร์... ฮาร์บิ้นหมู่บ้านหิมะ)

CODE TOUR : CN-5908 SHE03

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง)

Day 2 :

ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน – เสิ่นหยาง – รถไฟความเร็วสูงฮาร์บิ้น – ร้านขายเสื้อกันหนาว – ถนนคนเดินจงหยาง – โบสถ์เซ็นโซเฟีย – เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ฮาร์บิ้น (21th Harbin Ice and Snow World)

Day 3 :

ลานสกี ยาบูลี่ – หมู่บ้านหิมะ (รวมค่าเข้าและค่ารถไปกลับ) – ถนนคนเดิน แส่ยุ่น เจีย

Day 4 :

DREAM HOME (รวมค่าเข้า) – ฮาร์บิ้น – ร้านสินค้าพื้นเมือง

Day 5 :

เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) – ชมเทศกาลแกะสลักหิมะ – ฮาร์บิ้น – รถไฟความเร็วสูงเสิ่นหยาง – ถนนคนเดินจงเจีย

Day 6 :

ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

21 – 26 ก.พ.63

26,888

03 – 08 , 08 – 13 , 10 – 15 , 15 – 20 ม.ค.63

12 – 17 , 14 – 19 , 19 – 24 ก.พ.63

27,888

05 – 10 , 07 – 12 ก.พ.63(วันมาฆบูชา)

28,888

25 – 30 ธ.ค. (วันคริสต์มาส)/ 01 – 06 ม.ค.63(ปีใหม่)

29,888

27 ธ.ค. – 01 ม.ค.(ปีใหม่)

31,888

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

       

“ทัวร์เสิ่นหยาง 6 วัน”

เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฮาร์บิ้น ฉางชุน (ซุปตาร์... ฮาร์บิ้นน้ำแข็งหิมะ)

CODE TOUR : CN-5908 SHE04

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง)

Day 2 :

ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน – เสิ่นหยาง – พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง – ถนนโบราณหม่านชิง – ร้านสินค้าพื้นเมือง – เสิ่นหยาง – จี๋หลิน

Day 3 :

จี๋หลิน – ฮาร์บิ้น – เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง) – ชมเทศกาลแกะสลักหิมะ – เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น (21th Harbin Ice and Snow World)

Day 4 :

ร้านศิลปะรัสเซีย – โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ชมด้านนอก) – ถนนคนเดินจงหยาง – อนุสาวรีย์ฝั่งหง – สวนสตาลิน – ฮาร์บิ้น – ฉางชุน

Day 5 :

วังปูยี – กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมด้านนอก) – จัตุรัสเหวินฮั่ว – ร้านค้าภาพวาดขนนก – ฉางชุน – เสิ่นหยาง

Day 6 :

ท่าอากาศยานเสิ่นหยางเถาเซียน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

19 – 24 ก.พ.63

19,888

03 – 08 , 08 – 13 , 10 – 15 , 15 – 20 ม.ค.63

12 – 17 , 14 – 19 , 21 – 26 ก.พ.63

21,888

05 – 10 , 07 – 12 ก.พ.63(วันมาฆบูชา)

22,888

25 – 30 ธ.ค.(วันคริสต์มาส) / 01 – 06 ม.ค.63(ปีใหม่)

26,888

27 ธ.ค. – 01 ม.ค.63 (ปีใหม่)

27,888

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์เทียนสิน 4 วัน”

เทียนสิน ปักกิ่ง นั่งสามล้อหูถง (ซุปตาร์... แดนมังกร)

CODE TOUR : CN-5908 TSN01

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง

Day 2 :

จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – แถมฟรี !! นั่งสามล้อหูถง – พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน – ร้านไข่มุก – ร้านหมอนยางพารา – ชมกายกรรมปักกิ่ง

Day 3 :

ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ร้านบัวหิมะ – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก

Day 4 :

ร้านปี่เซียะ – ตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง – ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

12 – 15 , 19 – 22 , 26 – 29 ก.ย.62

01 – 04 , 08 – 11 , 15 – 18 , 22 – 25 , 29 พ.ย. – 02 ธ.ค.62

13,888

17 – 20 , 19 – 22 , 24 – 27 , 26 – 29 , 29 ต.ค. – 01 พ.ย.62

14,888

22 – 25 ต.ค.62 (วันปิยะ)

16,888

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์เทียนสิน 5 วัน”

เทียนสิน ปักกิ่ง สกี (ซุปตาร์... SNOW)

CODE TOUR : CN-5908 TSN03

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง) –

ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง

Day 2 :

จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน – ร้านไข่มุก – ร้านหมอนยางพารา – ชมกายกรรมปักกิ่ง

Day 3 :

ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ร้านบัวหิมะ – Beijing Snow World – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก

Day 4 :

ร้านปี่เซียะ – ตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง – รถไฟความเร็วสูง – เซี่ยงไฮ้ – ซินเทียนตี้

Day 5 :

ร้านปี่เซียะ – ตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง – ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนจินปินไห่ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

10 – 13 ม.ค.63

12,888

06 – 09 , 13 – 16 , 20 – 23 , 23 – 26 ธ.ค. 62

13,888

17 – 20 ม.ค. / 14 – 17 , 21 – 24 , 28 ก.พ. – 02 มี.ค.63

07 – 10 ก.พ.63 (วันมาฆบูชา)

14,888

27 – 30 ธ.ค. 62 (วันสิ้นปี)

15,888

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 (ปีใหม่)

17,888

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์ลี่เจียง 4 วัน”

ลี่เจียง แชงกรีล่า (ซุปตาร์... ดินแดนในฝัน)

CODE TOUR : CN-5908 LJG01

Day 1 :

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-สนามบินลี่เจียงซานยี่-เมืองลี่เจียง

Day 2 :

ลี่เจียง-จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณจงเตี้ยน

Day 3 :

ภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณลี่เจียง-** OPTION SHOW : โชว์พื้นเมือง Lishui Jinsha (โชว์ลี่สุ่ยจินซา)**

Day 4 :

สนามบินลี่เจียงซานยี่-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

27 – 30 ก.ย. 62

9,888

04 – 07 ต.ค. 62

10,888

11 – 14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) , 18 – 21 ต.ค. 62

03 – 06 , 10 – 13 , 17 – 20 , 24 – 27 พ.ย.62

01 – 04 , 15 – 18 , 22 – 25 ธ.ค. 62

11,888

05 – 08 , 12 – 15 , 19 – 22 , 26 – 29 ม.ค. 63

02 – 05 , 16 – 19 , 23 – 26 ก.พ. 63

01 – 04 , 08 – 11 , 15 – 18 , 22 – 25 มี.ค. 63

29 มี.ค. – 1 เม.ย. , 19 – 22 , 26 – 29 เม.ย. 63

08 – 11 ธ.ค. 62 (วันรัฐธรรมนูญ)

09 – 12 ก.พ. 63 (วันมาฆบูชา) / 05 – 08 เม.ย. 63 (วันจักรี)

12,888

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63 (ปีใหม่)

12 – 15 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)

13,888

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์ลี่เจียง 4 วัน”

บินตรงลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (ซุปตาร์... ซุปเปอร์คูล)

CODE TOUR : CN-5908 LJG02

Day 1 :

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-สนามบินลี่เจียงซานยี่-เมืองลี่เจียง

Day 2 :

ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-** OPTION SHOW : Impression Lijiang (จางอี้โหมว) **-อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง

Day 3 :

เมืองโบราณซู่เหอ-ร้านบัวหิมะ-สะพานแก้วลี่เจียง-หมู่บ้านไป๋ซา

Day 4 :

สนามบินลี่เจียงซานยี่-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

27 – 30 ก.ย. 62

10,888

04 – 07 ต.ค. 62

11,888

11 – 14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) , 18 – 21 ต.ค. 62

03 – 06 , 10 – 13 , 17 – 20 , 24 – 27 พ.ย.62

01 – 04 , 15 – 18 , 22 – 25 ธ.ค. 62

12,888

05 – 08 , 12 – 15 , 19 – 22 , 26 – 29 ม.ค. 63

02 – 05 , 16 – 19 , 23 – 26 ก.พ. 63

01 – 04 , 08 – 11 , 15 – 18 , 22 – 25 มี.ค. 63

29 มี.ค. – 1 เม.ย. , 19 – 22 , 26 – 29 เม.ย. 63

08 – 11 ธ.ค. 62 (วันรัฐธรรมนูญ)

09 – 12 ก.พ. 63 (วันมาฆบูชา) / 05 – 08 เม.ย. 63 (วันจักรี)

13,888

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63 (ปีใหม่)

12 – 15 เม.ย. 63 (วันสงกรานต์)

14,888

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์ลี่เจียง 5 วัน”

บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (ซุปตาร์... ซู่ซู่ ซ่าซ่า)

CODE TOUR : CN-5908 LJG03

Day 1 :

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-สนามบินลี่เจียงซานยี่-เมืองลี่เจียง

Day 2 :

ลี่เจียง-จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณจงเตี้ยน

Day 3 :

วัดลามะซงจ้านหลิง-จงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-ลี่เจียง-ร้านบัวหิมะ-เมืองโบราณซู่เหอ-สระมังกรดำ

Day 4 :

ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-** OPTION SHOW : Impression Lijiang (จางอี้โหมว) **-อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ-เมืองโบราณลี่เจียง

Day 5 :

สนามบินลี่เจียงซานยี่-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

30 ก.ย. – 04 ต.ค. 62

12,888

07 - 11 ต.ค. 62

13,888

14 – 18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) , 21 – 25 , 30 ต.ค. – 03 พ.ย. 62

06 – 10 , 13 – 17 , 20 – 24 , 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62

11 – 15 , 18 – 22 , 25 – 29 ธ.ค. 62

14,888

08 – 12 , 15 – 19 , 22 – 26 , 29 ม.ค. – 2 ก.พ. 63

12 – 16 , 19 – 23 , 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 63

04 – 08 , 11 – 15 , 18 – 22 , 25 – 29 มี.ค. 63

01 – 05 , 08 – 12 , 15 – 19 , 22 – 26 , 29 เม.ย. – 03 พ.ค. 63

04 – 08 ธ.ค. 62 (วันพ่อ)

05 – 09 ก.พ. 63 (วันมาฆบูชา)

15,888

01 – 05 ม.ค. 63 (ปีใหม่)

16,888

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์ลี่เจียง 5 วัน”

บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง (ซุปตาร์... ธารน้ำแข็ง)

CODE TOUR : CN-5908 LJG04

Day 1 :

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-สนามบินลี่เจียงซานยี่-เมืองลี่เจียง

Day 2 :

ลี่เจียง-จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-เมืองโบราณจงเตี้ยน-จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-เต๋อชิง-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ยอดเขาหิมะไป๋หมาง

Day 3 :

ภูเขาหิมะเหม่ยลี่สะท้อนแสง-วัดเฟยไหล-หมู่บ้านหมิงหย่ง-ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง (รวมรถแบตเตอรี่)-เต๋อชิง-จงเตี้ยน

Day 4 :

ทุ่งหญ้านาพาไห่-ช่องแคบเสือกระโจน-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-ร้านบัวหิมะ-เมืองโบราณลี่เจียง ** OPTION SHOW : โชว์พื้นเมือง Lishui Jinsha (โชว์ลี่สุ่ยจินซา)**

Day 5 :

สนามบินลี่เจียงซานยี่-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

30 ก.ย. – 04 ต.ค. 62

13,888

07 - 11 ต.ค. 62

14,888

14 – 18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) , 21 – 25 , 30 ต.ค. – 03 พ.ย. 62

06 – 10 , 13 – 17 , 20 – 24 , 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62

11 – 15 , 18 – 22 , 25 – 29 ธ.ค. 62

15,888

08 – 12 , 15 – 19 , 22 – 26 , 29 ม.ค. – 2 ก.พ. 63

12 – 16 , 19 – 23 , 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 63

04 – 08 , 11 – 15 , 18 – 22 , 25 – 29 มี.ค. 63

01 – 05 , 08 – 12 , 15 – 19 , 22 – 26 , 29 เม.ย. – 03 พ.ค. 63

04 – 08 ธ.ค. 62 (วันพ่อ)

05 – 09 ก.พ. 63 (วันมาฆบูชา)

16,888

01 – 05 ม.ค. 63 (ปีใหม่)

17,888

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์ลี่เจียง 6 วัน”

บินตรงลี่เจียง สะพานแก้ว แชงกรีล่า (ซุปตาร์...ภูเขาหิมะ)

CODE TOUR : CN-5908 LJG05

Day 1 :

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-สนามบินลี่เจียงซานยี่-เมืองลี่เจียง

Day 2 :

ลี่เจียง-จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณจงเตี้ยน

Day 3 :

วัดลามะซงจ้านหลิง-จงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระมังกรดำ

Day 4 :

ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-** OPTION SHOW : Impression Lijiang  (จางอี้โหมว) **-อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ

Day 5 :

เมืองโบราณซู่เหอ-ร้านบัวหิมะ-สะพานแก้วลี่เจียง-หมู่บ้านไป๋ซา

Day 6 :

สนามบินลี่เจียงซานยี่-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

25 – 30 ต.ค. 62

15,888

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์ลี่เจียง 6 วัน”

บินตรงลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า (ซุปตาร์...วัดใจ)

CODE TOUR : CN-5908 LJG06

Day 1 :

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-สนามบินลี่เจียงซานยี่-เมืองลี่เจียง

Day 2 :

ลี่เจียง-จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณจงเตี้ยน

Day 3 :

วัดลามะซงจ้านหลิง-จงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระมังกรดำ

Day 4 :

ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)-** OPTION SHOW : Impression Lijiang  (จางอี้โหมว) **-อุทยานน้ำหยก-ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ

Day 5 :

เมืองโบราณซู่เหอ-ร้านบัวหิมะ-สะพานแก้วลี่เจียง-หมู่บ้านไป๋ซา

Day 6 :

สนามบินลี่เจียงซานยี่-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

25 – 30 ต.ค. 62

16,888

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

ทัวร์กุ้ยหลิน 5 วัน 4 คืน

ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง เขาเซียงกง สวนสตอเบอร์รี่ (พักหรู 5 ดาว) 

CODE TOUR : CN-5136 C2

Day 1 :

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-กุ้ยหลิน

Day 2 :

สวนฉวนซาน-ถ้ำเขาทะลุ-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-เขาเหยาซาน(นั่งกระเช้า)-ร้านผ้าไหม-โชว์มิราจ

Day 3 :

ร้านหมอนยางพารา-สวนสตรอว์เบอร์รี-หยางซั่ว-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-ถนนฝรั่ง

Day 4 :

หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-ร้านหยก-ตลาดใต้ดิน-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ไม่รวมค่าขึ้นเจดีย์)

Day 5 :

กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

08 – 12 ม.ค. / 13 – 17 / 19 – 23 ก.พ. 63

11,899

12 – 16 ธ.ค. 62 // 26 – 30 มี.ค. 63

12,899

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

ทัวร์คุนหมิง 6 วัน 5 คืน 

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

CODE TOUR : CN-5136 C3

Day 1 :

กรุงเทพฯ – คุนหมิง

Day 2 :

คุนหมิง – ต้าหลี่ – ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่ – ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ

Day 3 :

ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – เมืองโบราณลี่เจียง

Day 4 :

ลี่เจียง – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซี – เมืองโบราณแชงกรีล่า – วัดลามะซงจ้านหลิง

Day 5 :

จงเตี้ยน – เมืองฉู่สง – เมืองโบราณชนเผ่าหยี

Day 6 :

ฉู่สง – คุนหมิง – ร้านนวดเท้า – ร้านผ้าไหม – สวนน้ำตก - อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือ ถนนคนเดิน – คุนหมิง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

24 – 29 ต.ค. / 19 – 24 พ.ย. / 24 – 29 ธ.ค.62

16,899

29 ธ.ค. – 03 ม.ค. , 31 ธ.ค. – 05 ม.ค.63 (ปีใหม่)

20,899

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

ทัวร์คุนหมิง 5 วัน 4 คืน 

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

CODE TOUR : CN-5136 C4

Day 1 :

กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่

Day 2 :

ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – หมู่บ้านซีโจว (ชมโชว์ ชาวไป๋) – ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ

Day 3 :

ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) –โชว์จางอวี้โหมว – อุทยานน้ำหยก – แชงกรีล่า

Day 4 :

ภูเขาหิมะสือข่า – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้าขึ้นลง) – วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองโบราณแชงกรีล่า –โค้งแรกแม่น้ำแยงซี – ต้าหลี่

Day 5 :

ต้าหลี่ – คุนหมิง – ร้านนวดเท้า – วัดหยวนทง –ร้านผ้าไหม – อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือ ถนนคนเดิน – คุนหมิง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

11 – 15 , 18 – 22 ธ.ค.62

16,899

23 – 27 , 30 ต.ค. – 03 พ.ย. , 31 ต.ค. – 04 พ.ย.62

07 – 11 , 13 – 17 , 20 – 24 , 21 – 25 , 28 พ.ย. – 02 ธ.ค.62

19 – 23 ธ.ค.62

18,899

26 – 30 , 30 ธ.ค. – 03 ม.ค. , 31 ธ.ค. – 04 ม.ค.63 (ปีใหม่)

21,899

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

ทัวร์คุนหมิง 3 วัน 2 คืน 

คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ

CODE TOUR : CN-5136 C7

Day 1 :

กรุงเทพฯ – คุนหมิง – สวนน้ำตก – เมืองถางเตี้ยน

Day 2 :