ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์จีน article

(( ดูรายละเอียดส่วนลดที่ท้ายโปรแกรม / บางโปรแกรมอาจไม่ร่วมรายการส่วนลดนี้ ))

 กรุณาคลิ๊ก...เข้าชมโปรแกรมที่ท่านต้องการ

         

+++++++++++++++++++++++++

 

“ทัวร์ปักกิ่ง 5 วัน”

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (เจ้าพ่อปักกิ่ง)

CODE TOUR : CN-5404 PEK02

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง

Day 3 :

วัดลามะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา -  ร้านไข่มุก นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง - ทะเลสาบโฮ่วไห่

Day 4 :

ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - สวนผลไม้ - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง

Day 5 :

พระราชวังฤดูร้อน ร้านปี่เซี๊ยะ สนามบินปักกิ่ง นามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

07 – 11 , 14 – 18 , 21 – 25 , 28 มิ.ย. – 02 ก.ค. / 04 – 08 ก.ค.

16,999

06 – 10 มิ.ย. / 05 – 09 ก.ค.

17,999

13 – 17 , 20 – 24 มิ.ย. / 06 – 10 ก.ค.

01 – 05 , 02 – 06 , 16 – 20 , 22 – 26 , 23 – 27 , 29 ส.ค. – 02 ก.ย.

05 – 09 , 12 – 16 , 19 – 23 ก.ย.

18,999

12 – 16 , 13 – 17 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา)

25 – 29 , 26 – 30 ก.ค. (วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)

08 – 12 , 09 – 13 ส.ค.(วันแม่)

17 – 21 , 18 – 22 , 24 – 28 , 25 – 29 , 26 – 30 ต.ค.(ช่วงปิดเทอม)

01 – 05 , 07 – 11 , 08 – 12 , 14 – 18 , 15 – 19 , 21 – 25 , 22 – 26 พ.ย.

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. , 29 พ.ย. – 03 ธ.ค.

19,999

11 – 15 , 12 – 16(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) , 19 – 23 ต.ค.(วันปิยะ)

20,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

       

“ทัวร์เทียนสิน 5 วัน”

ปักกิ่ง เทียนสิน (อาหมวยเล็ก)

CODE TOUR : CN-5404 TSN02

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) เทียนสิน นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง

Day 2 :

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ร้านหยก พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง

Day 3 :

กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ร้านนวดฝ่าเท้า – ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง

Day 4 :

หอบูชาฟ้าเทียนถาน ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ตลาดรัสเซีย ร้านปี่เซียะ - นครเทียนสิน ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE

Day 5 :

สวนจิ้งหยวน - ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน ถนนอิตาลี เทียนสิน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

14 – 18 , 28 มิ.ย. – 02 ก.ค.

14,999

07 – 11 , 21 – 25 มิ.ย. / 04 – 08 , 05 – 09 , 19 – 23 ก.ค.

01 – 05 , 02 – 06 , 15 – 19 , 16 – 20 , 22 – 26 , 23 – 27 ส.ค.

29 ส.ค. – 02 ก.ย. , 30 ส.ค. – 03 ก.ย.

06 – 10 , 13 – 17 , 20 – 24 , 27 ก.ย. – 01 ต.ค.

15,999

12 – 16 , 16 – 20 ก.ค.(วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา)

08 – 12 , 09 – 13 ส.ค.(วันแม่)

15 – 19 , 17 – 21 , 18 – 22 , 24 – 28 , 25 – 29 ต.ค.(ช่วงปิดเทอม)

16,999

13 – 17 , 14 – 18 ก.ค.(วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา)

25 – 29 , 26 – 30 ก.ค.(วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)

11 – 15 , 12 – 16 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

19 – 23 , 22 – 26 , 23 – 27 ต.ค.(วันปิยะ)

17,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

     

“ทัวร์เทียนสิน 5 วัน”

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน (หอมหมื่นลี้)

CODE TOUR : CN-5404 TSN03

Day 1 :

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเทียนจิน

Day 2 :

เมืองเทียนจิน - เมืองปักกิ่ง  - วัดลามะ - ร้านบัวหิมะ เมืองโบราณกู๋เป่ย - กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วนั่งกระเช้า)

Day 3 :

ปักกิ่ง - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านหยก - ตลาดรัสเซีย

Day 4 :

พระราชวังฤดูร้อน - ร้านผีเซี๊ยะ - เมืองเทียนจิน - สนามบินเทียนจิน

Day 5 :

สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

06 – 10 , 13 – 17 , 20 – 24 , 27 มิ.ย. – 01 ก.ค./04 – 08 ก.ค.

12,999

11 – 15 , 18 – 22 ก.ค.

01 – 05 , 15 – 19 , 22 – 26 , 29 ส.ค. – 02 ก.ย.

05 – 09 , 12 – 16 , 19 – 23 , 26 – 30 ก.ย. / 17 – 21 ต.ค.

13,999

16 – 20 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา)

25 – 29 ก.ค. (วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)

08 – 12 ส.ค. (วันแม่)

14,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

ทัวร์เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน รถไฟความเร็วสูง 4 วัน 3 คืน

CODE TOUR : CN-5136 C19

Day 1 :

ดอนเมือง-เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง

Day 2 :

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง

Day 3 :

ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก

Day 4 :

ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-เทียนสิน-ดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

29 ส.ค. – 01 ก.ย.

13,899

13 – 16 (วันอาสาฬบูชา) , 27 – 30 ก.ค. (วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10)

09 – 12 ส.ค. (วันแม่) / 12 – 15 ก.ย.

23 – 26 (วันปิยมหาราช) , 26 – 29 ต.ค.

14,899

20 – 23 ต.ค.(วันปิยมหาราช)

16,899

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

ทัวร์ปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน

กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น

CODE TOUR : CN-5136 C20

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

Day 2 :

กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง -เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น-กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)

Day 3 :

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านไข่มุก-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยางพารา-ถนนหวังฟูจิ่ง

Day 4 :

พระราชวังฤดูร้อน-ศาลเจ้าผีชิว-ร้านนวดเท้า-ตลาดรัสเซีย-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก

Day 5 :

องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า-ร้านหยก-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

25 – 29 มิ.ย.

12,899

11 – 15 , 18 – 22 ก.ย. / 16 – 20 ต.ค.

15,899

22 – 26 ต.ค. (วันปิยมหาราช)

16,899

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

“ทัวร์ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ 6 วัน”

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ (กำแพงหมื่นลี้)

CODE TOUR : CN-5404 PEK04

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Day 2 :

เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง

Day 3 :

ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - ช้อปปิ้งเดอะเพลส

Day 4 :

ร้านปี่เซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง เมืองเซี่ยงไฮ้)

Day 5 :

ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง – Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง ร้านบัวหิมะ - ย่านซินเทียนตี้

Day 6 :

วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

04 – 09 ก.ค.

19,999

02 – 07 , 15 – 20 , 16 – 21 , 22 – 27 , 23 – 28 ส.ค.

29 ส.ค. – 03 ก.ย. , 30 ส.ค. – 04 ก.ย.

05 – 10 , 12 – 17 , 19 – 24 , 26 ก.ย. – 01 ต.ค.

22,999

11 – 16 , 12 – 17 (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา) , 18 – 23 ก.ค.

24 – 29 , 25 – 30 , 26 – 31 ต.ค.

07 – 12 , 08 – 13 , 14 – 19 , 15 – 20 , 21 – 26 , 22 – 27 พ.ย.

28 พ.ย. – 03 ธ.ค. , 29 พ.ย. – 04 ธ.ค.

23,999

25 – 30 , 26 – 31 ก.ค.(วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)

08 – 13 , 09 – 14 ส.ค.(วันแม่)

11 – 16 , 12 – 17 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

18 – 23 , 19 – 24 , 23 – 28 ต.ค.(วันปิยะ)

30 พ.ย. – 05 ธ.ค.(วันพ่อ)

24,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 500.-/ท่าน

 

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ Olympic Tower หังโจว ทะเลสาบซีหู 6 วัน 4 คืน

CODE TOUR : CN-5136 A16

Day 1 :

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Day 2 :

กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง

Day 3 :

พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านผีชิว-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ร้านหยก-ขึ้นชมวิวบน หอคอย Olympic Tower

Day 4 :

ร้านหมอนยางพารา-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูง-หังโจว

Day 5 :

ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ย่านซินเทียนตี้

Day 6 :

ร้านผ้าไหม-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

19 – 24 มิ.ย.

20,999

03 – 08 , 17 – 22 ก.ย. / 15 – 20 ต.ค.

22,999

21 – 26 ต.ค. (วันปิยะ)

23,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

ทัวร์เทียนสิน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน

CODE TOUR : CN-5136 C17

Day 1 :

ดอนเมือง-เทียนสิน-ปักกิ่ง

Day 2 :

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิ่ง

Day 3 :

ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก

Day 4 :

ร้านผีเซี๊ยะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้

Day 5 :

ร้านผ้าไหม-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-เฉินหวังเมี่ยว

Day 6 :

เซี่ยงไฮ้-สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

18 – 23 มิ.ย.

13,899

11 – 16 , 25 – 30 มิ.ย.

02 – 07 ก.ค. / 20 – 25 ส.ค.

10 – 15 , 17 – 22 , 24 – 29 ก.ย.

15,899

09 – 14 , 30 ก.ค. – 04 ส.ค.

13 – 18 , 27 ส.ค. – 01 ก.ย.

16,899

16 – 21(วันอาสาฬบูชา) , 23 – 28 ก.ค.(วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10)

06 – 11 ส.ค.(วันแม่) / 15 – 20 ต.ค.

17,899

22 – 27 ต.ค.(วันปิยมหาราช)

18,899

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 


 

“ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 5 วัน”

 T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA

CODE TOUR : CN-5404 PVG02

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง) เซี่ยงไฮ้ (ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง)

Day 2 :

เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถไฟฟ้า) ศาลาฝานกง ร้านไข่มุก เมืองเจียซินช้อปปิ้งเมืองโบราณเยื่ยเหอ

Day 3 :

ล่องเรือทะเลสาบหนานหู ศาลาเหยียนหยูโหลว ชมสวนMR.IRON – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม เซี่ยงไฮ้ ย่านซินเทียนตี้

Day 4 :

ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ร้านหยก ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยวชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก ช้อปปิ้งถนนนานกิง

Day 5 :

เซี่ยงไฮ้ (สนามบินซ่างไห่ผู่ตง) กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02 – 06 ส.ค. ช่วงราคาโปรโมชั่น >>> รับส่วนลด 200.- / ท่าน

8,999

07 – 11 , 14 – 18 , 21 – 25 , 28 มิ.ย. – 02 ก.ค. / 05 – 09 ก.ค.

02 – 06 , 16 – 20 , 23 – 27 , 30 ส.ค. – 03 ก.ย.

06 – 10 , 13 – 17 , 20 – 24 , 26 – 30 ก.ย.

ช่วงราคาโปรโมชั่น >>> รับส่วนลด 200.- / ท่าน

9,999

17 – 21 , 25 – 29 ต.ค.

10,999

14 – 18 ก.ค.(วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา)

09 – 13 ส.ค.(วันแม่) / 12 – 16 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

11,999

12 – 16(วันอาสาฬหบูชา) , 25 – 29 , 26 – 30 ก.ค.(วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)

11 – 15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9), 19 – 23 ต.ค.(วันปิยะ)

12,999

13 – 17 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา)/ 23 – 27 ต.ค.(วันปิยะ)

13,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

       

“ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 5 วัน”

เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจี่ยว ดิสนีย์แลนด์ (เลสโก ดิสนีย์แลนด์)

CODE TOUR : CN-5404 PVG05

Day 1 :

สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - เมืองเซี่ยงไฮ้

Day 2 :

สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง - นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (ราคาทัวร์นี้ รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ)

Day 3 :

เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ราคาทัวร์นี้รวมล่องเรือ) – ร้านผ้าไหม - ย่านซินเทียนตี้

Day 4 :

ร้านบัวหิมะ ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) หาดไหว่ทัน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ร้านหยก - ถนนเทียนจื่อฝาง

Day 5 :

สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

25 – 29 ก.ค.(วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)

12,999

22 – 26 ส.ค. / 26 – 30 ก.ย.

12 – 16 , 19 – 23 , 26 – 30 ธ.ค.

13,999

12 – 16 ก.ย. / 17 – 21 , 24 – 28 ต.ค.

07 – 11 , 21 – 25 พ.ย. / 05 – 09 ธ.ค.(วันพ่อ)

14,999

08 – 12 ส.ค. (วันแม่)/ 06 – 10(วันรัฐธรรมนูญ)  , 27 - 31 ธ.ค.(วันสิ้นปี)

15,999

10 – 14 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

16,999

09 – 13 ส.ค.(วันแม่)

17,999

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. , 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. , 30 ธ.ค. – 03 ม.ค.(วันปีใหม่)

22,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 5 วัน”

 T-SUD SHANGHAI RIVER FLOW DISNEY

CODE TOUR : CN-5404 PVG01

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เซี่ยงไฮ้

Day 2 :

เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)

Day 3 :

เซี่ยงไฮ้ - อูซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านไข่มุก – หังโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย

Day 4 :

หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านผ้าไหม เซี่ยงไฮ้ – ร้านยาบัวหิมะ - ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ชมร้านSTARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก

Day 5 :

ร้านหยก - หาดไว่ทาน - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี้ยว – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

14 – 18 , 21 – 25 , 28 มิ.ย. – 02 ก.ค.

21,999

05 – 09 , 06 – 10 , 19 – 23 ก.ค.

03 – 07 , 17 – 21 , 23 – 27 , 24 – 28 , 30 ส.ค. – 03 ก.ย. , 31 ส.ค. – 04 ก.ย.

13 – 17 , 20 – 24 , 21 – 25 ก.ย.

22,999

12 – 16 , 13 – 17 ก.ค.(วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา)

26 – 30 , 27 – 31 ก.ค.(วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)

09 – 13 , 10 – 14 ส.ค.(วันแม่)

23,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน

หังโจว  ล่องเรือต้ายวิ่นเหอ ผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม

CODE TOUR : CN-5136 A17

Day 1 :

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Day 2 :

กรุงเทพฯเซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ-ร้านใบชา-ศูนย์ศิลปะจีน

Day 3 :

หังโจว-ท่าเรือจูเจียเจียน-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้-ท่าเรือจูเจียเจียน

Day 4 :

ท่าเรือจูเจียเจียน-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้

Day 5 :

หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

05 – 09 , 19 – 23 ก.ค. / 02 – 06 , 23 – 27 ส.ค.

06 – 10 , 14 – 18 , 20 – 24 ก.ย./ 22 – 26 , 30 ต.ค. – 3 พ.ย.

21,999

13 – 17 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา)

09 – 13 ส.ค. (วันแม่)

11 – 15 ต.ค. (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

18 – 22 , 19 – 23 ต.ค. (วันปิยะ)

23,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 4 วัน 3 คืน

เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี

CODE TOUR : CN-5136 C11

Day 1 :

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)-เซี่ยงไฮ้

Day 2 :

เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย

Day 3 :

หังโจว-อู๋ซี-ร้านไข่มุก-พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้

Day 4 :

ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

08 – 11 , 13 – 16 , 26 – 29 มิ.ย.

9,899

04 – 07 ก.ค. , 01 – 04 , 22 – 25 ส.ค.

05 – 08 , 19 – 22 ก.ย. / 17 – 20 , 30 ต.ค. – 02 พ.ย.

13,899

15 – 18 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา)

21 – 24 , 23 – 26 ต.ค. (วันปิยะ)

14,899

09 – 12 ส.ค. (วันแม่) / 11 – 14 ต.ค. (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

15,899

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 4 วัน 3 คืน

เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์

CODE TOUR : CN-5136 C12

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เซี่ยงไฮ้

Day 2 :

เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง)

Day 3 :

ร้านผ้าไหม-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึกJINMAO TOWER ชั้นที่ 88-ร้านหยก-ย่านซินเทียนตี้

Day 4 :

ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว-ถนนนานกิง-ร้านกาแฟ  Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

20 – 23 มิ.ย.

11,899

19 – 22 , 26 – 29 มิ.ย.

12,899

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5 วัน 3 คืน

CODE TOUR : CN-5136 C14

Day 1 :

ดอนเมือง-เซี่ยงไฮ้

Day 2 :

เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-หังโจว-เจดีย์นางพญางูขาว-ร้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

Day 3 :

หังโจว-ร้านหมอนยางพารา-ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้

Day 4 :

ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟ Starbucks-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-ดอนเมือง

Day 5 :

เซี่ยงไฮ้-สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

22 – 26 ส.ค. / 05 – 09 , 19 – 23 ก.ย.

9,899

25 – 29 ก.ค.(วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10)

08 – 12 ส.ค.(วันแม่) / 11 – 15 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9)

12,899

13 – 17 ก.ค.(วันอาสาฬบูชา) / 19 – 23 , 23 – 27 ต.ค.(วันปิยมหาราช)

13,899

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 3 คืน

เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์

CODE TOUR : CN-5136 C16

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)-เซี่ยงไฮ้

Day 2 :

เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง)

Day 3 :

ร้านผ้าไหม-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88- ร้านหยก-ย่านซินเทียนตี้

Day 4 :

ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว-ร้านใบชา-ถนนนานกิง-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-สนามบินผู่ตง

Day 5 :

เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

05 – 09 , 19 – 23 ก.ย.

11,899

08 – 12 (วันแม่), 22  26 ส.ค. / 19 – 23 ต.ค.(วันปิยมหาราช)

12,899

23 – 27 ต.ค. (วันปิยมหาราช)

13,899

25 – 29 ก.ค.(วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10)

14,899

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

 

  

ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง 5วัน 4คืน

ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟทะลุตึก

CODE TOUR : CN-5136 A1

Day 1 :

กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-อู่หลง

Day 2 :

อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)-ระเบียงกระจก

Day 3 :

อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย

Day 4 :

ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหิน ต้าจู๋-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว

Day 5 :

อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

26 - 30 มิ.ย.

20,999

13 – 17 ก.ค.(วันอาสาฬหบูชา) / 10 – 14 ส.ค.(วันแม่)

22,999

19 – 23 ต.ค.(วันปิยมหาราช)

23,999

12 – 16 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

28,999

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. , 29 ธ.ค. – 02 ม.ค.(วันขึ้นปีใหม่) >>> รับส่วนลด 500.-/ ท่าน

29,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง 5วัน 4คืน

ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUISE

CODE TOUR : CN-5136 A2

Day 1 :

กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-ลงเรือสำราญ CENTURY LEGEND CRUISE

Day 2 :

ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ

Day 3 :

ช่องแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชม-เสิ่นหนี่ซี-งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ

Day 4 :

ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง-นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซานเสียต้าป้า-ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ)-เมืองอี๋ชาง-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง

Day 5 :

อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

13 – 17 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา)/ 10 – 14 ส.ค. (วันแม่)

31,999

12 – 16 ต.ค. (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

39,999

19 – 23 ต.ค. (วันปิยะ)

35,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

       

ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง 5วัน 4คืน

ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เรือสำราญ CENTURY GLORY CRUISE

CODE TOUR : CN-5136 A2B

Day 1 :

กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-ลงเรือสำราญ CENTURY GLORY CRUISE

Day 2 :

ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ

Day 3 :

ช่องแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชม-เสิ่นหนี่ซี-งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ

Day 4 :

ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง-นั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซานเสียต้าป้า-ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ)-เมืองอี๋ชาง-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง

Day 5 :

อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

23 – 27 ก.ย.

35,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

 

  

“ทัวร์จางเจียเจี้ย 4 วัน”

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว (เลสโก เจ้ายุทธจักร)

CODE TOUR : CN-5404 CSX01

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินฉางซา – เมืองฉางเต๋อ

Day 2 :

เมืองจางเจียเจี้ย - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านใบชา

Day 3 :

ร้านหยก - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ - ร้านยาบัวหิมะ

Day 4 :

ร้านยางพารา - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

05 – 08 ก.ค. / 02 – 05 ส.ค. / 06 – 09 ก.ย.

ช่วงราคาโปรโมชั่น >>> รับส่วนลด 200.- / ท่าน

11,999

12 – 15 , 19 – 22 ก.ค.

16 – 19 , 23 – 26 , 30 ส.ค. – 02 ก.ย.

13 – 16 , 20 – 23 , 27 – 30 ก.ย.

12,999

26 – 29 ก.ค.(วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10) / 09 – 12 ส.ค.(วันแม่)

01 – 04 , 08 – 11 , 15 – 18 , 22 – 25 , 29 พ.ย. – 02 ธ.ค.

13,999

18 – 21 , 25 – 28 ต.ค.

14,999

11 – 14 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

18,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

       

“ทัวร์จางเจียเจี้ย 6 วัน”

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง (เลสโก ยอดองครักษ์)

CODE TOUR : CN-5404 CSX02

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินฉางซา – เมืองฉางเต๋อ

Day 2 :

เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง

Day 3 :

เมืองจางเจียเจี้ย ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซานสวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง

Day 4 :

แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย

Day 5 :

ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์

Day 6 :

เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

04 – 09 , 18 – 23 ก.ค. / 01 – 06 ส.ค. / 05 – 10 ก.ย.

15,999

11 – 16 , 25 – 30 ก.ค.

08 – 13 , 15 – 20 , 22 – 27 , 29 ส.ค. – 03 ก.ย.

12 – 17 , 19 – 24 , 26 ก.ย. – 01 ต.ค.

17 – 22 , 30 ต.ค. – 04 พ.ย.

06 – 11 , 13 – 18 , 20 – 25 , 27 พ.ย. – 02 ธ.ค.

16,999

18 – 23 , 23 – 28 ต.ค.(วันปิยะ)

17,999

10 – 15 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

21,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

       

“ทัวร์จางเจียเจี้ย 4 วัน”

จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน (เลสโก เจ้ายุทธภพ)

CODE TOUR : CN-5404 CSX05

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินจางเจียเจี้ย - เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง

Day 2 :

ร้านนวดฝ่าเท้า - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)

Day 3 :

ร้านยางพารา ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ – ตลาดใต้ดิน - สนามบินจางเจียเจี้ย

Day 4 :

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

01 – 04 , 29 ก.ย. – 01 ต.ค.

11,999

14 – 17ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา)

28 – 30 ก.ค.(วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)

12,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

“ทัวร์จางเจียเจี้ย 5 วัน”

จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จิ่วเทียน เทียนเหมินซาน (เลสโก จอมยุทธ์หญิง)

CODE TOUR : CN-5404 CSX06

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินจางเจียเจี้ย - เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง

Day 2 :

ถ้ำจิ่วเทียน - ล่องเรือแม่น้ำเหมาเหยียน – โชว์เสน่ห์เหม่ยลี่เซียงซี (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วชมโชว์)

Day 3 :

ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)

Day 4 :

ร้านหยก - ร้านยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ – ตลาดใต้ดิน - สนามบินจางเจียเจี้ย

Day 5 :

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

14 – 18 มิ.ย./16 – 20 , 21 – 25 ส.ค./28 ต.ค. – 01 พ.ย.

12,999

09 – 13 ส.ค. (วันแม่)/ 23 – 27 ต.ค.(วันปิยะ)

13,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย 5วัน 4คืน

เขาอวตาร เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง

CODE TOUR : CN-5136 A3

Day 1 :

กรุงเทพฯ-ฉางซา

Day 2 :

ฉางซา-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง

Day 3 :

ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์-โชว์นางจิ้งจอกขาว

Day 4 :

อุทยานจางเจียเจี้ย(ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด

Day 5 :

จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

23 – 27 ต.ค.(วันปิยมหาราช)

27,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 500.-/ท่าน

       

ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย 4วัน 3คืน

ฟ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน

CODE TOUR : CN-5136 A6

Day 1 :

กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง

Day 2 :

ฟ่งหวง-สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว-จางจียเจี้ย-ภาพวาดทราย

Day 3 :

อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ลำธารแส้ม้าทอง-โชว์นางจิ้งจอกขาว

Day 4 :

สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-เขาเทียนเหมินซานกระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตสวรรค์-ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย-จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

05 – 08 , 26 – 29 ก.ค. / 15 – 18 , 23 – 26 ส.ค. / 13 – 16 ก.ย.

25,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย ฟ่านจิ้งซาน 5วัน 4คืน

เจิ้นหย่วน หมู่บ้านแม้วซีเจียง ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย

CODE TOUR : CN-5136 A7

Day 1 :

กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย-ถงเหริน-หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว

Day 2 :

ถงเหริน-ภูเขาฟ่านจิ้งซาน(กระเช้า+รถราง)-เมืองไขหลี่

Day 3 :

เมืองไขหลี่-เจิ้นหย่วน-เมืองโบราณเจิ้นหย่วน-เมืองไขหลี่

Day 4 :

เมืองไขหลี่-หมู่บ้านแม้วซีเจียง (รวมรถราง)-ฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง

Day 5 :

เมืองโบราณฟ่งหวง-สะพานสายรุ้ง-จางจียเจี้ย-ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

24 – 28 ส.ค.

22,999

19 – 23 ต.ค. (วันปิยะ)

25,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

ทัวร์จางเจียเจี้ย 4วัน 3คืน

จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ สะพานแก้ว

CODE TOUR : CN-5136 C5

Day 1 :

กรุงเทพฯ-ฉางซา-ฉางเต๋อ

Day 2 :

ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-ร้านยางพารา-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์

Day 3 :

สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-จิตรกรรมภาพวาดทราย-ร้านนวดเท้า-ร้านผ้าไหม

Day 4 :

จางเจียเจี้ย-ร้านหยก-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

19 – 22 ก.ย.

11,899

07 – 10 , 21 – 24 มิ.ย.

13 – 16 ก.ค. / 09 – 12 ส.ค.(วันแม่) / 24 – 27 ต.ค.

12,899

12 – 15 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9)

18,899

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

ทัวร์จางเจียเจี้ย 3 วัน 2 คืน

จางเจียเจี้ย มหัศจรรย์ขุนเขาอวตาร สะพานแก้ว

CODE TOUR : CN-5136 C6

Day 1 :

กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย

Day 2 :

ร้านเครื่องเงิน-ร้านนวดเท้า-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง

Day 3 :

ถ้ำมังกรเหลือง-ร้านยางพารา-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-จิตรกรรมภาพวาดทราย-ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย-จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

30 มิ.ย. – 02 ก.ค.

9,899

07 – 09 , 21 – 23 ก.ค.

10,899

15 – 17 ก.ย. / 27 – 29 ต.ค.

11,899

13 – 15 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9)

12,899

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

ทัวร์จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน

ฟ่งหวง อวตาร สะพานแก้ว ประตูสวรรค์

CODE TOUR : CN-5136 C7

Day 1 :

กรุงเทพฯ-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง-เมืองโบราณฟ่งหวง-ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง

Day 2 :

ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-จิตรกรรมภาพวาดทราย

Day 3 :

ร้านนวดเท้า-หวงซือจ้าย(ขึ้น-ลงด้วยกระเช้า)-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ร้านใบชา-โชว์เหม่ยลี่

Day 4 :

ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงด้วยกระเช้า)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง(ขึ้น-ลงด้วยกระเช้า)-ร้านผ้าไหม-จางเจียเจี้ย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

05 – 08 , 26 – 29 (วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)ก.ค.

15 – 18 , 23 – 26 ส.ค. / 13 – 16 ก.ย.

13,899

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

  

ทัวร์เฉิงตู 5 วัน 3 คืน

เฉิงตู 2 อุทยาน อุทยานหวงหลง อุทยานผิงโกว

CODE TOUR : CN-5136 C8

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Day 2 :

กรุงเทพฯ-เฉิงตู-เม่าเสี้ยน-อุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่)ฉวนจู่ซื่อ

Day 3 :

ฉวนจู่ซื่อ-อุทยานแห่งชาติหวงหลง-เม่าเสี้ยน

Day 4 :

เม่าเสี้ยน-เฉิงตู-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

Day 5 :

ร้านหมอนยางพารา-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

25 – 29 มิ.ย.

13,899

03 – 07 , 23 – 27 ก.ค. / 20 – 24 , 28 ส.ค. – 01 ก.ย.

14,899

12 – 16 ก.ค.(วันอาสาฬหบูชา) / 08 – 12 ส.ค. (วันแม่)

15,899

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

ทัวร์เฉิงตู 4 วัน 3 คืน

เฉิงตู เล่อซาน ง้อไบ๊

CODE TOUR : CN-5136 C8B

Day 1 :

กรุงเทพฯ-เฉิงตู

Day 2 :

เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-ง้อไบ๊-พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ

Day 3 :

ง้อไบ๊-วัดเป้ากั๋ว-เฉิงตู-นวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านหยก-ถนนโบราณจิ่นหลี่

Day 4 :

ร้านหมอนโอโซน-วังแพะเขียว-วัดต้าฉือ-ย่านไท่กู๋หลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

25 – 28 ก.ค. / 22 – 25 ส.ค. / 05 – 08 ก.ย.

12,899

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

ทัวร์คุณธรรม เฉิงตู มองโกเลีย 6วัน 5คืน

ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน

CODE TOUR : CN-5136 A4

Day 1 :

กรุงเทพฯ-เฉิงตู

Day 2 :

เฉิงตู-โฮฮอท-พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน-วัดต้าเจา

Day 3 :

โฮฮอท-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ)-ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า-ฟาร์มเอินเหอ(ฟรีค่าเช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย)-การแสดงรอบกองไฟ

Day 4 :

ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน-เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า) –อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย-เมืองออร์ดอส

Day 5 :

เมืองออร์ดอส-สุสานเจงกีสข่าน-อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย-เขตเมืองใหม่คังปาสือ-เฉิงตู

Day 6 :

ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

31 พ.ค. – 05 มิ.ย.

29,999

07 – 12 , 21 – 26 มิ.ย.

30,999

13 – 18 ก.ย.

32,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

ทัวร์คุณธรรม เฉิงตู เต้าเฉิง

ย่าติง ซินตูเฉียว ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี 8 วัน 7 คืน

CODE TOUR : CN-5136 A5

Day 1 :

กรุงเทพฯ-เฉิงตู

Day 2 :

เฉิงตู-อุทยานภูเขาสี่ดรุณี-หุบเขาซวงเฉียวโกว(รวมรถอุทยาน)-ยื่อหลง

Day 3 :

ยื่อหลง-เมืองตันปา-หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่

Day 4 :

เมืองตันปา-หอเตียวโหลว (ป้อมปราการ)-ทุ่งหญ้าถ่ากง-วัดถ่ากง-เมืองซินตูเฉียว

Day 5 :

เมืองซินตูเฉียว-หย่าเจียง-หลี่ถัง-เต้าเฉิง-เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดีย์ขาว)-ย่าติง

Day 6 :

อุทยานย่าติง(วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้าลั่วหรง / ทะเลสาบไข่มุก) -เต้าเฉิง

Day 7 :

เต้าเฉิง-เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

Day 8 :

ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

23 – 30 มิ.ย.

36,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

ทัวร์คุณธรรม เฉิงตู คานาสือ

อูหลู่มู่ฉี ธารน้ำห้าสี แกรนด์แคนยอนขุยถุน 8 วัน 7 คืน

CODE TOUR : CN-5136 A21

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู

Day 2 :

เฉิงตู-เมืองอูหลู่มู่ฉี-พิพิธภัณฑ์ซินเจียง-สวนหงซาน-ตลาดต้าปาจา-โชว์ระบำพื้นเมืองซินเกียง

Day 3 :

อูหลู่มู่ฉี-เมืองปู้เอ่อจิน-ผ่านชมเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสงวนข่าลาม่ายหลี่-ธารน้ำห้าสี

Day 4 :

เมืองปู้เอ่อจิน-หมู่บ้านเหอมู่ชุน-ชนเผ่าถูหว่า-ปากหุบเขาเจียเติงยวี่

Day 5 :

ปากหุบเขาเจียเติงยวี่-อุทยานคานาสือ-ทะเลสาบวงพระจันทร์-ทะเลสาบมังกรหลับ-ล่องเรือชมทะเลสาบ-คานาสือ-ศาลาชมปลา-เมืองปู้เอ่อจิน

Day 6 :

เมืองปู้เอ่อจิน-แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ-เมืองเค่อลาม่าอี-สวนภูเขาน้ำมันสีดำ-เมืองขุยคุน

Day 7 :

แกรนด์แคนยอนขุยถุน-เมืองอูหลู่มู่ฉี-เฉิงตู

Day 8 :

เฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี่-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

05 – 12 , 19 – 23 มิ.ย.

42,999

16 – 23 ก.ย.

47,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

 

“ทัวร์คุนหมิง 6 วัน”

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (เลสโก คุนหมิงตัวแม่)

CODE TOUR : CN-5404 KMG06

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินฉางซุย คุนหมิง เมืองเสี่ยงยิน

Day 2 :

เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่ เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องเขาเสือกระโจน วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) เมืองเก่าจงเตี้ยน

Day 3 :

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า) เมืองลี่เจียง สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง

Day 4 :

ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์) อุทยานน้ำหยก เมืองเสี่ยงยิน

Day 5 :

เมืองคุนหมิง ร้านบัวหิมะ เมืองโบราณกวนตู้ ร้านหยก

Day 6 :

ร้านชา วัดหยวนทง ร้านผ้าไหม - คุนหมิง สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

04 – 09 ก.ค.

19,999

20 – 25 , 27 มิ.ย. – 02 ก.ค.

20,999

18 – 23 ก.ค. /01 – 06 , 15 – 20 , 22 – 27 , 29 ส.ค. – 03 ก.ย.

05 – 10 , 19 – 24 , 26 ก.ย. – 01 ต.ค.

17 – 22 , 25 – 30 , 26 – 31 ต.ค.

07 – 12 , 08 – 13 , 14 – 19 , 15 – 20 , 21 – 26 , 22 – 27 , 28 พ.ย. – 03 ธ.ค.

21,999

11 – 16 ก.ค.(วันอาสาฬหบูชา) / 07 – 12 ส.ค.(วันแม่)

07 – 12 (วันรัฐธรรมนูญ) , 19 – 24 ธ.ค.

22,999

12 – 17 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา)

25 – 30 ก.ค. (วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)

08 – 13 ส.ค.(วันแม่)

11 – 16 , 12 – 17 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

18 – 23 , 19 – 24 ต.ค.(วันปิยะ)

05 – 10 , 06 – 11 ธ.ค.(วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)

23,999

26 – 31 ธ.ค.(วันสิ้นปี)

25,999

28 ธ.ค. – 02 ม.ค. , 29 ธ.ค. – 03 ม.ค.(วันปีใหม่)

29,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 500.-/ท่าน

       

“ทัวร์คุนหมิง 4 วัน”

คุนหมิง ตงชวน สวนดอกไม้เอ็กซ์โป

CODE TOUR : CN-5404 KMG07

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินฉางซุย คุนหมิง

Day 2 :

เมืองตงชวน แผ่นดินสีทอง ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน เมืองคุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง

Day 3 :

สวนดอกไม้ World Horti Expo Garden – ตำหนักทองจินเตี้ยน เมืองโบราณกวนตู้ หมู่บ้านวัฒนธรรมยูนนาน ร้านบัวหิมะ  ประตูม้าทองไก่หยก ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย

Day 4 :

ภูเขาซีซาน วัดหยวนทง สนามบินฉางซุย คุนหมิง สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

01 – 04 , 02 – 05 , 07 – 10 , 08 – 11 , 09 – 12 , 30 ก.ค. – 02 ส.ค.

04 – 07 , 05 – 08 , 26 – 29 , 27 – 30 ส.ค.

01 – 04 , 02 – 05 , 03 – 06 , 08 – 11 , 09 – 12 , 10 – 13 ก.ย.

15 – 18 , 16 – 19 , 17 – 20 , 22 – 25 , 23 – 26 , 24 – 27 ก.ย.

29 ก.ย. – 02 ต.ค. , 30 ก.ย. – 03 ต.ค.

ช่วงราคาโปรโมชั่น >>> ไม่มีส่วนลด

8,999

03 – 06 , 04 – 07 , 05 – 08 , 06 – 09 , 10 – 13 , 11 – 14 , 18 – 21 ก.ค.

19 – 22 , 20 – 23 , 21 – 24 , 22 – 25 , 23 – 26 , 24 – 27 ก.ค.

31 ก.ค. – 03 ส.ค.

01 – 04 , 02 – 05 , 03 – 06 , 28 – 31 ส.ค.

29 ส.ค. – 1 ก.ย. , 30 ส.ค. -2 ก.ย. , 31 ส.ค. – 3 ก.ย.

04 – 07 , 05 – 08 , 06 – 09 , 07 – 10 , 11 – 14 , 12 – 15 ก.ย.

13 – 16 , 14 – 17 , 18 – 21 , 19 – 22 , 20 – 23 , 21 – 24 ก.ย.

25 – 28 , 26 – 29 , 27 – 30 , 28 ก.ย. – 01 ต.ค.

9,999

13 – 16 , 15 – 18 , 16 – 19 , 17 – 20 ก.ค.(วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา)

26 - 29 , 27 – 30 , 28 – 31 , 29 ก.ค.-01 ส.ค.(วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)

10,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

ทัวร์คุณธรรม คุนหมิง 6วัน 5คืน

ภูเขาหิมะเหมยหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง คุนหมิง

CODE TOUR : CN-5136 A9

Day 1 :

กรุงเทพฯ-คุนหมิง

Day 2 :

คุนหมิง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ

Day 3 :

ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี

Day 4 :

วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองเต๋อชิง-ภูเขาหิมะไป๋หมาง-วัดเฟยไหล

Day 5 :

ภูเขาหิมะเหมยหลี่-ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง-จงเตี้ยน-คุนหมิง

Day 6 :

คุนหมิง-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

25 – 30 มิ.ย.

32,999

11 – 16 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา)

33,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

ทัวร์คุนหมิง 6วัน 5คืน

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

CODE TOUR : CN-5136 C3

Day 1 :

กรุงเทพฯ-คุนหมิง

Day 2 :

คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย์ 3องค์-เมืองลี่เจีย-สระน้ำมังกรดำ

Day 3 :

ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-เมืองโบราณลี่เจียง

Day 4 :

ลี่เจียง-เมืองจงเตี้ยน(แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-เมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง

Day 5 :

จงเตี้ยน-เมืองฉู่สง-เมืองโบราณชนเผ่าหยี

Day 6 :

ฉู่สง-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-ร้านผ้าไหม-สวนน้ำตก-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือ ถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

01 – 06 , 14 - 19 , 19 - 24 มิ.ย.

14,899

09 – 14 , 16 – 21 , 25 – 30 ก.ค.

05 – 10 , 12 – 17 , 19 – 21 ก.ย.

16,899

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

ทัวร์คุนหมิง 5วัน 4คืน

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

CODE TOUR : CN-5136 C4

Day 1 :

กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี่

Day 2 :

ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว(ชมโชว์ชาวไป๋)-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ

Day 3 :

ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า

Day 4 :

ภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(กระเช้าขึ้นลง)-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชงกรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ต้าหลี่

Day 5 :

ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านนวดเท้า-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือ ถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

26 – 30 มิ.ย.

16,899

14 – 18 , 15 – 19 มิ.ย.

17,899

03 – 07 ก.ค. / 10 – 14 ส.ค.(วันแม่)

04 – 08 , 11 – 15 , 18 – 22 ก.ย.

11 – 15(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)  , 30 ต.ค. – 03 พ.ย.

18,899

13 – 17 , 16 – 20 (วันอาสาฬหบูชา+วันเข้าพรรษา)

25 – 29 ก.ค.(วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10)

19,899

20 – 24 , 23 – 27 ต.ค.(วันปิยะ)

20,899

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

 

“ทัวร์กุ้ยหลิน 6 วัน”

T-SUD GUILIN BIG MOUNTAIN

CODE TOUR : CN-5404 KWL01

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เมืองกุ้ยหลิน

Day 2 :

กุ้ยหลิน เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน สวนฉวนซาน ถ้ำทะลุ - ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW

Day 3 :

ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - หลงเซิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ หมู่บ้านชาวจ้วง กุ้ยหลิน

Day 4 :

เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) เขาเซียงกง  - เมืองหยางซั่ว - ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)

Day 5 :

ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) ร้านผ้าไหม หยางซั่ว - กุ้ยหลิน ศาลาเซียวเหยา - ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง

Day 6 :

สนามบินกุ้ยหลิน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

13 – 18 , 27 มิ.ย. – 02 ก.ค.

22 – 27 ส.ค. / 05 – 10 , 19 – 24 ก.ย. 

15,999

08 – 13 ส.ค. (วันแม่) /11 – 16 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

17,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

       

“ทัวร์กุ้ยหลิน 5 วัน”

กุ้ยหลิน หยางซั่ว (เลสโก เขางวงช้าง)

CODE TOUR : CN-5404 KWL04

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เมืองกุ้ยหลิน

Day 2 :

กุ้ยหลิน เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) ร้านหยก สวนฉวนซาน ถ้ำทะลุ - ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW

Day 3 :

เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) ร้านบัวหิมะ เขาเซียงกง เมืองหยางซั่ว - ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว  (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)

Day 4 :

ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา กุ้ยหลิน ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน

Day 5 :

สนามบินกุ้ยหลิน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

05 – 09 , 19 – 23 มิ.ย. / 10 – 14 ก.ค.

21 – 25 ส.ค. / 11 – 15 , 25 – 29 ก.ย.

13,999

17 – 21 ก.ค.

14,999

09 – 13(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) , 23 – 27 ต.ค.(วันปิยะ)

15,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

ทัวร์คุณธรรม กุ้ยหลิน 5วัน 4คืน

นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้า) ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง

CODE TOUR : CN-5136 A10

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)กุ้ยหลิน

Day 2 :

กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-กุ้ยหลิน-ชมโชว์MIRAGE

Day 3 :

ถ้ำขลุ่ยอ้อ-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)-อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง

Day 4 :

หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)

Day 5 :

กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

31 ก.ค. – 04 ส.ค. / 28 ส.ค. – 01 ก.ย.

18,999

15 – 19 ส.ค.

19,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

       

ทัวร์คุณธรรม กุ้ยหลิน 5วัน 4คืน

นาขั้นบันไดหลงจี๋(พักบนเขา) หยางซั่ว โชว์หลิวซานเจี่ย

CODE TOUR : CN-5136 A11

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)กุ้ยหลิน

Day 2 :

กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋(รวมกระเช้าขึ้น+ลง) -ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง

Day 3 :

นาขั้นบันไดหลงจี๋-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน-ถ้ำขลุ่ยอ้อ-หยางซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ล่อง ครึ่งสาย)-

อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง-โชว์หลิวซานเจี่ย

Day 4 :

หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดินชมโชว์ MIRAGE-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)

Day 5 :

กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

18 – 22 ก.ย.

21,999

11 – 15 ต.ค. (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

22,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

ทัวร์กุ้ยหลิน 6วัน 3คืน

กุ้ยหลิน เขาเซียงกง หยางซั่ว

CODE TOUR : CN-5136 C2

Day 1 :

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

Day 2 :

กรุงเทพฯ-กวางเจา-นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง

Day 3 :

ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-เมืองจำลองซ่ง-หยางซั่ว-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-ถนนฝรั่ง

Day 4 :

หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุ้ยหลิน-ร้านหมอนยางพารา-วัดเหนินเหยิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ไม่ขึ้นเจดีย์)

Day 5 :

หมู่บ้านหลู่เจียชุน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน-กวางเจา

Day 6 :

กวางเจา-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

12 – 17 , 26 มิ.ย. – 01 ก.ค. / 11 – 16 ก.ย.

11,899

17 – 22 , 30 ก.ค. – 05 ส.ค.

14 – 19 , 28 ส.ค. – 02 ก.ย.

13,899

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

 

  

ทัวร์คุณธรรม หนานหนิง 5วัน 4คืน

น้ำตกเต๋อเทียน โชว์เมิ่งปาหม่า 

CODE TOUR : CN-5136 A15

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-หนานหนิง-เหมิงสื่อเถียนเหยียน

Day 2 :

เหมิงสื่อเถียนเหยียน-ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน-การแสดงของชนเผ่าน้อย-เมืองเต๋อเทียน-น้ำตกเต๋อเทียน-หลักเขตแดนเสาเลขที่ 53-เมืองจิ้งซี-บ่อน้ำพุห่าน

Day 3 :

จิ้งซี-เมืองปาหม่า-ถ้ำหน้าต่างสวรรค์-ถ้ำคริสตัล-เกาะหมู่บ้านคนอายุยืน-การแสดงพื้นเมืองปาหม่า-โชว์เมิ่งปาหม่า

Day 4 :

ปาหม่า-เมืองหนานหนิง-พิพิธภัณฑ์แห่งชนชาติกวางสี-ภูเขาชิงซิ่ว

Day 5 :

หนานหนิง-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

06 – 10 มิ.ย. / 31 ก.ค. – 04 ส.ค.

15 – 19 , 28 ส.ค. – 01 ก.ย.

11 – 15 , 16 – 20 ต.ค.

25,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

ทัวร์คุณธรรม – ซัวเถา

บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง 5 วัน 4 คืน

CODE TOUR : CN-5136 A20

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ซัวเถา-เหมยโจว

Day 2 :

เหมยโจว-เจดีย์พระพันองค์-ตำบลต้าผู่-ไทอันโหลว-เมืองหย่งติ้ง-หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง(บ้านดินชูซี)-เหมยโจว

Day 3 :

เหมยโจว-เมืองแต้จิ๋ว-เมืองโบราณแต้จิ๋ว (รวมรถกอล์ฟ)-ผ่านชมสะพานวัวคู่-วัดไคหยวน-สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช-ซัวเถา

Day 4 :

ซัวเถา-เฮี้ยงบู้ซัว-ไต่ฮงกง-ไฮตังม่า(เจ้าแม่ทับทิม)

Day 5 :

ซัวเถา-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

19 – 23 มิ.ย. / 17 – 21 ก.ค. / 21 – 25 ส.ค. / 18 – 22 ก.ย.

21,999

23 – 27 ต.ค.(วันปิยมหาราช)

22,999

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

ทัวร์ชิงเต่า 4 วัน 3 คืน

ชิงเต่า เผิงไหล เอียนไถ เวยฝั่ง

CODE TOUR : CN-5136 C9

Day 1 :

สนามบินดอนเมือง-ชิงเต่า

Day 2 :

สะพานจ้านเฉียว-โบสถ์ St. Emil หรือโบสถ์ St. Michael-เผิงไหล-เขตอุทยานแปดเซียนข้ามทะเล-เอียนไถ

Day 3 :

เอียนไถ-สวนเอียนไถ-ชมอ่าวพระจันทร์-ร้านขนมพื้นเมือง –เวยฝั่ง-ถนนว่าว

Day 4 :

เวยฝั่ง-ชิงเต่า-ถนนแปดสาย(ปาต้ากวน)-จัตุรัส 54-ร้านไข่มุก-สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

01 – 04 , 08 – 11 , 15 – 18 , 22 – 25 ก.ย.

13 – 16 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9)

13,899

30 มิ.ย. – 03 ก.ค.

07 – 10 , 14 – 17 , 21 – 24 , 28 – 31 ก.ค.

04 – 07 , 11 – 14 (วันแม่) , 18 – 21 , 25 – 28 ส.ค.

14,899

20 – 23 ต.ค.(วันปิยมหาราช)

16,899

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดTOUR ASIA

ทัวร์ฮ่องกง article
ทัวร์ญี่ปุ่น article
ทัวร์เกาหลี article
ทัวร์เวียดนาม article
ทัวร์ไต้หวัน article
ทัวร์พม่า article
ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย article
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง article
ทัวร์บาหลี articleBS CENTRE SERVICE CO.,LTD