ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์เกาหลี article

 

    

 

 

CODE : KR-5908 ICN02

“ทัวร์เกาหลี วัน”

เกาหลี ซุปตาร์... ห๊ะ!!! นามิ

Day 1 :

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

Day 2 :

สะพานกระจกใสกิมโป - เกาะนามิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

Day 3 :

ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก – โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์) – ศูนย์โสม - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ห้ามพลาดดด!!สำหรับสาวก HARRY POTTER คาเฟ่ 943 KING’S CROSS-ช็อปปิ้งย่านฮงแด

Day 4 :

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง- ศูนย์พลอยอเมทิส-ศูนย์สมุนไพร-พระราชวังชางด็อกกุง-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก -ดิวตี้ฟรี -ช็อปปิ้งย่านเมียงดง

Day 5 :

ช็อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET -ซุปเปอร์มาร์เก็ต -ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน- ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 10 – 14 , 11 – 15 , 12 – 16 พ.ย.

17 – 21 , 18 – 22 , 19 – 23 , 24 – 28 , 25 – 29 , 26 – 20 พ.ย.

15,888

27 – 31 , 28 ต.ค. – 1 พ.ย. , 29 ต.ค. – 2 พ.ย.

01 – 05 , 02 – 06 , 06 – 10 , 07 – 11 , 08 – 12 , 09 – 13 พ.ย.

13 – 17 , 14 – 18 , 15 – 19 , 16 – 20 , 20 – 24 , 21 – 25 , 22 – 26 , 23 – 27 พ.ย.

16,888

24 – 28 , 25 – 29 , 26 – 30 ต.ค. , 30 ต.ค. – 3 พ.ย. , 31 ต.ค. – 4 พ.ย.

17,888

23 – 27 ต.ค. (วันปิยะมหาราช)

18,888

       

 

CODE : KR-5908 ICN03

“ทัวร์เกาหลี วัน”

เกาหลี ซุปตาร์...ปูกระโดด

Day 1 :

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง

Day 2 :

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - สะพานแขวนมาจังโฮซู  - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์

Day 3 :

โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์)-ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย-ศูนย์สมุนไพร - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ช็อปปิ้งย่านฮงแด

Day 4 :

ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์พลอยอเมทิส - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – พระราชวังชางด็อกกุง – ดิวตี้ฟรี – ช็อปปิ้งย่านเมียงดง

Day 5 :

ซุปเปอร์มาร์เก็ต -ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน- ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 09 – 13 , 10 – 14 , 11 – 15 พ.ย.

12 – 16 , 16 – 20 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 – 23 , 23 – 27 , 24 – 28 พ.ย.

25 – 29 , 26 – 20 พ.ย.

15,888

06 – 10 , 07 – 11 , 14 – 18 , 27 – 31 , 28 ต.ค. – 1 พ.ย. ,

01 – 05 , 06 – 10 , 07 – 11 , 08 – 12 , 13 – 17 , 14 – 18 , 15 – 19 พ.ย.

20 – 24 , 21 – 25 , 22 – 26 พ.ย. , 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. , 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. , 29 พ.ย. – 3 ธ.ค.

16,888

01 – 05 , 05 – 09 , 08 – 12 , 13 – 17 , 15 – 19 , 20 – 24 , 21 – 25 ต.ค.

26 – 30 ต.ค. , 29 ต.ค. – 2 พ.ย.

17,888

02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 09 – 13 , 12 – 16 , 16 – 20 , 17 – 21 ต.ค.

18 – 22 , 19 – 23 , 22 – 26 , 23 – 27 ต.ค. (วันปิยะ)  

24 – 28 , 25 – 29 ต.ค., 30 ต.ค. – 3 พ.ย. , 31 ต.ค. – 4 พ.ย.

18,888

10 – 14 , 11 – 15 ต.ค.  (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

19,888

       

 

CODE : KR-5908 ICN04

“ทัวร์เกาหลี วัน”

เกาหลี ซุปตาร์  บิงซู..สโนว์เบอร์รี่

Day 1 :

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

Day 2 :

สนุกสนานกับการเล่นสกี -  ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

Day 3 :

โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมขึ้นลิฟท์) - ศูนย์รวมเครื่องสำอาง –พิพิธภัณฑ์สาหร่ายและการทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก - ศูนย์สมุนไพร - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ช็อปปิ้งย่านฮงแด

Day 4 :

ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง- ศูนย์พลอยอเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ดิวตี้ฟรี - โบสถ์เมียงดง - ช็อปปิ้งย่านเมียงดง

Day 5 :

ช็อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET-ซุปเปอร์มาร์เก็ต -ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน- ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

25 – 29 พ.ย.

14,888

24 – 28 , 26 – 30 พ.ย.

15,888

27 พ.ย. – 1 ธ.ค. , 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. , 29 พ.ย. – 3 ธ.ค.

16,888

30 พ.ย. – 4 ธ.ค.

17,888

01 – 05 , 02 – 06 (วันพ่อ), 07 – 11 , 08 – 12 , 09 – 13 , 10 – 14 ธ.ค.

11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 , 15 – 19 , 16 – 20 , 17 – 21 ธ.ค.

18 – 22 , 19 – 23 , 20 – 24 , 21 – 25 , 22 – 26 , 23 – 27 , 24 – 28 ธ.ค.

18,888

03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 06 – 10 ธ.ค. (วันพ่อ)

19,888

25 – 29 , 26 -30 ธ.ค. , 31 ธ.ค. – 4 ม.ค. (วันขึ้นปีใหม่)

20,888

27 – 31 ธ.ค. (วันสิ้นปี)

21,888

30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 63 (วันขึ้นปีใหม่)

22,888

       

 

CODE : KR-5908 ICN05

“ทัวร์เกาหลี วัน”

เกาหลี ซุปตาร์  บิงชู...เกล็ดหิมะ

Day 1 :

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง

Day 2 :

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - หมู่บ้านอึนพยอง  - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์

Day 3 :

อิสระสนุกสนานกับการเล่นสกีและหิมะ - ไร่สตรอเบอร์รี่ -ศูนย์รวมเครื่องสำอาง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก -ศูนย์สมุนไพร - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ช็อปปิ้งย่านฮงแด

Day 4 :

โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์) - ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์พลอยอเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง – ดิวตี้ฟรี – ช็อปปิ้งย่านเมียงดง

Day 5 :

ซุปเปอร์มาร์เก็ต -ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน- ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

24 – 28 พ.ย.

14,888

25 – 29 พ.ย.

15,888

27 พ.ย. – 1 ธ.ค. , 28 พ.ย. – 2 ธ.ค.

16,888

29 พ.ย. – 3 ธ.ค. , 30 พ.ย. – 4 ธ.ค.

17,888

01 – 05 , 02 – 06 (วันพ่อ), 07 – 11 , 08 – 12 , 09 – 13 , 10 – 14 ธ.ค.

11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 , 15 – 19 , 16 – 20 , 17 – 21 ธ.ค.

18 – 22 , 19 – 23 , 20 – 24 , 21 – 25 , 22 – 26 , 23 – 27 ธ.ค.

18,888

03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09(วันพ่อ) , 06 – 10 , 24 – 28  ธ.ค.

19,888

25 – 29 , 26 -30 ธ.ค.  (วันสิ้นปี)

20,888

30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 63 (วันขึ้นปีใหม่)

21,888

27 – 31 ธ.ค. (วันสิ้นปี) , 29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 63 (วันขึ้นปีใหม่)

22,888

28 ธ.ค. – 1 ม.ค. 63 (วันขึ้นปีใหม่)

23,888

       

 

CODE : KR-5908 ICN07

“ทัวร์เกาหลี วัน”

เกาหลี ซุปตาร์...คอตตอน แคนดี้

Day 1 :

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง

Day 2 :

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - สวนฮานึล - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์

Day 3 :

โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์)-ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก - ศูนย์สมุนไพร – มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ช็อปปิ้งย่านฮงแด

Day 4 :

ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์พลอยอเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง–หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ดิวตี้ฟรี - โบสถ์เมียงดง – ช็อปปิ้งย่านเมียงดง

Day 5 :

ซุปเปอร์มาร์เก็ต -ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน- ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

11 – 15 พ.ย.

12,999

17 – 21 พ.ย.

13,999

03 – 07 , 09 – 13 , 19 – 23 พ.ย.

14,999

01 – 05 , 07 – 11 , 15 – 19 , 27 – 31 , 29 ต.ค. – 2 พ.ย.

01 – 05 , 05 – 09 , 07 – 11 , 13 – 17 , 15 – 19 , 21 – 25 , 23 – 27 พ.ย.

15,999

03 – 07 , 05 – 09 , 09 – 13 , 13 – 17 , 25 – 29 , 31 ต.ค. – 4 พ.ย.

16,999

11 – 15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9), 17 – 21 , 21 – 25 , 23 – 27 ต.ค. (วันปิยะ) 

17,999

19 – 23 ต.ค. (วันปิยะ) 

18,999

       

 

CODE : KR-5404 ICN27

“ทัวร์เกาหลี 6 วัน”

เกาหลี ซอรัค (ฮิตซอรัค)

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

Day 2 :

เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) เกาะนามิ อุทยานซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา

Day 3 :

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ศูนย์สมุนไพรโสม คอสเมติก โซลทาวเวอร์

Day 4 :

สวนดอกหญ้า HANEUL PARK – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน พระราชวังชางด็อกกุง – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง

Day 5 :

ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู พลอยอเมทิส – EWHA WOMAN’S UNIVERSITY – ถนนฮงแด – HYUNDAI PREMIUM OUTLET – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต สนามบินนานาชาติอินชอน

Day 6 :

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

06 – 11 , 07 – 12 , 14 - 19 ต.ค.

15,999

01 – 06 , 05 – 10 , 08 – 13 , 13 – 18 , 15 – 20 ต.ค.

16,999

02 – 07 , 03 – 08 , 04 – 09 , 12 – 17 , 16 – 21 , 17 – 22 , 18 – 23 ,

19 – 24 , 20 – 25 , 21 – 26 , 22 – 27 , 23 – 28 , 24 – 29 , 25 – 30 ต.ค.

17,999

09 – 14 , 10 – 15 , 11 – 16 ต.ค. (วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9)

18,999

       

CODE : KR-5404 ICN28

“ทัวร์เกาหลี 5 วัน”

เกาหลี อาซาน โซล (ฮิตงามออร่า)

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

Day 2 :

เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) เมืองอาซาน – ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย – หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

Day 3 :

YANGJU NARI PARK – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน พลอยอเมทิส ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังถ็อกซูกุง ถนนเลียบกำแพงหิน หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก

Day 4 :

HANEUL PARK – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค – โซลทาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง

Day 5 :

ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

06 – 10 , 07 – 11 ต.ค.

14,999

01 – 05 , 05 – 09 , 08 – 12 , 14 – 18 , 15 – 19 ต.ค.

15,999

02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 09 – 13 , 12 – 16 , 13 – 17 , 16 – 20 ,

17 – 21 , 18 – 22 , 19 – 23 , 20 – 24 , 21 – 25 , 22 – 26 , 23 – 27 ,

24 – 28 , 25 – 29 ต.ค.

16,999

10 – 14 , 11 – 15 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9)

17,999

       

CODE : KR-5404 ICN33

“ทัวร์เกาหลี 5 วัน”

เกาหลี พาจู โซล [โอ้โหใบไม้หลากสี]

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

Day 2 :

เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) สะพานแขวนมาจังโฮซู โซลทาวเวอร์

Day 3 :

วัดพงอึนซา – ถนนกาโรซูกิล – สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล ดิวตี้ฟรี เครื่องสำอางค์คอสเมติค ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน

Day 4 :

โอลิมปิคพาร์ค ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู พระราชวังถ็อกซูกุง ถนนเลียบกำแพงหิน พลอยอเมทิส ตลาดเมียงดง

Day 5 :

ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

05 – 09 พ.ย.

13,999

12 – 16 , 16 – 20 , 19 – 23 , 23 – 27 , 26 – 30 พ.ย.

14,999

02 – 06 , 04 – 08 , 25 – 29 , 30 ต.ค. – 03 พ.ย. , 31 ต.ค. – 04 พ.ย.

06 – 10 , 07 – 11 , 08 – 12 , 09 – 13 , 13 – 17 , 14 – 18 , 15 – 19 ,

20 – 24 , 21 – 25 , 22 – 26 , 27 พ.ย. – 01 ธ.ค. , 28 พ.ย. – 02 ธ.ค.

15,999

10 – 14 , 11 – 15 ต.ค. (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

18 – 22 , 23 – 27 ต.ค. (วันปิยมหาราช)

16,999

       

CODE : KR-5404 ICN34

“ทัวร์เกาหลี 5 วัน”

เกาหลี อันซอง โซล [ดาวกระจายล้นทุ่ง]

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)

Day 2 :

เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) สวนศิลปะอันยาง – อันซองฟาร์มแลนด์ อูจู การ์เด้น

Day 3 :

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ คอสเมติค คลองชองกเยชอน

Day 4 :

พระราชวังเคียงบกกุง + ชุดฮันบก ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง

Day 5 :

น้ำมันสน พลอยอเมทิส ถนนฮงแด หมู่บ้านโบราณอึนพยอง ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต สนามบินอินชอน – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

14 – 18 พ.ย.

19,999

06 – 10 , 08 – 12 , 22 – 26 พ.ย.

20,999

17 – 21 , 25 – 29 , 31 ต.ค. – 04 พ.ย.

22,999

19 – 23 , 23 – 27 ต.ค. (วันปิยะ)

23,999

       

CODE : KR-5404 ICN35

“ทัวร์เกาหลี 5 วัน”

เกาหลี ยงอิน โซล [ว้าวใบไม้เปลี่ยนสี]

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

Day 2 :

เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) สวนยางจูนาริ – อูจู ธีมพาร์ค

Day 3 :

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิทธภัณฑ์สาหร่าย+ชุดฮันบก คลองชองกเยชอน + เทศกาลโคมไฟนานาชาติ SEOUL LANTERN FESTIVAL

Day 4 :

สวนดอกหญ้าฮานึลพาร์ค ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม พระราชวังถ็อกซูกุง + ถนนเลียบกำแพงหิน เครื่องสำอางค์คอสเมติค ตลาดเมียงดง

Day 5 :

ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู พลอยอเมทิส ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต สนามบินอินชอน – สนามบินนานาชาติดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

08 – 12 พ.ย.

13,999

06 – 10 , 07 – 11 , 13 – 17 , 14 – 18 , 15 – 19 , 20 – 24 , 21 – 25 พ.ย.

22 – 26 , 27 พ.ย. – 01 ธ.ค. , 28 พ.ย. – 02 ธ.ค. , 29 พ.ย. – 03 ธ.ค.

15,999

       

CODE : KR-5404 ICN37

“ทัวร์เกาหลี 5 วัน”

เกาหลี ชุนชอน โซล [สกีพามันส์]

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ)

Day 2 :

เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) เกาะนามิ สกีรีสอร์ท

Day 3 :

ไร่สตรอเบอร์รี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย คอสเมติค โซลทาวเวอร์

Day 4 :

พระราชวังเคียงบกกุง ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู ย่านอิกซอนดงดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง

Day 5 :

หมู่บ้านโบราณอึนพยอง น้ำมันสน พลอยอเมทิส – ถนนแคฮังนูรี ฮุนได เอ้าท์เลท ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต สนามบินอินชอน - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

18 – 22 ธ.ค.

21,999

12 – 16 , 13 – 17 , 19 – 23 , 20 – 24 ธ.ค.

23,999

04 – 08 , 05 – 09 (วันพ่อแห่งชาติ) , 06 – 10 (วันรัฐธรรมนูญ) ,

26 – 30 ธ.ค.(วันคริสต์มาส)

25,999

27 – 31 , 29 ธ.ค. – 02 ม.ค.(วันปีใหม่)

30,999

28 ธ.ค. – 01 ม.ค.(วันปีใหม่)

31,999

       

CODE : KR-5404 ICN40

“ทัวร์เกาหลี 5 วัน”

เกาหลี ฮวาชอน โซล [โอ้โห ไอซ์ ฟิชชิ่ง]

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

Day 2 :

เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง – THE GARDEN OF MORNING CALM

Day 3 :

ไร่สตรอเบอร์รี่ ลานสกี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์สมุนไพรโสม คอสเมติค

Day 4 :

ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู พระราชวังชางด็อกกุง พลอยอเมทิส – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง

Day 5 :

ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต สนามบินอินชอน – สนามบินนานาชาติดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

06 – 10 , 07 – 11 , 11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 , 26 – 30 , 27 – 31 ม.ค.63

03 – 07 , 04 – 08 , 09 – 13 , 10 – 14 , 11 – 15 , 15 – 19 , 16 – 20 ก.พ. 63

17 – 21 , 18 – 22 , 22 – 26 , 23 – 27 , 24 – 28 , 25 – 29 ก.พ.63

16,999

08 – 12 , 09 – 13 , 10 – 14 , 15 – 19 , 16 – 20 , 17 – 21 ม.ค.63

12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 , 19 – 23 , 20 – 24 , 21 – 25 ก.พ. 63

26 ก.พ. – 01 มี.ค. , 27 ก.พ. – 02 มี.ค. , 28 ก.พ. – 03 มี.ค.63

17,999

24 – 28 , 25 – 29 ม.ค.63 (วันตรุษจีน)

06 – 10 , 07 – 11 , 08 – 12 ก.พ.63 (วันมาฆบูชา)

18,999

       

CODE : KR-5404 ICN36

“ทัวร์เกาหลี 5 วัน”

เกาหลี ยงอิน โซล [ว้าวสกี]

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

Day 2 :

เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – อูจูการ์เด้น สกีรีสอร์ท

Day 3 :

ลานสกี ไร่สตรอเบอร์รี่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – คลองชองกเยชอน + เทศกาลไฟ Seoul Christmas Festival

Day 4 :

ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน พระราชวังชางด็อกกุง – ศูนย์สมุนไพรโสม คอสเมติค ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง

Day 5 :

ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู พลอยอเมทิส หมู่บ้านโบราณอึนพยอง ละลายเงินวอนซุปเปอร์ มาร์เก็ต สนามบินอินชอน – สนามบินนานาชาติดอนเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

29 พ.ย. – 03 ธ.ค.

15,999

14 – 18 ธ.ค.

17,999

03 – 07 , 05 – 09 (วันพ่อ) , 07 – 11 (วันรัฐธรรมนูญ) , 11 – 15 , 12 – 16 ,

13 – 17 , 18 – 22 ,19 – 23 ธ.ค.

18,999

04 – 08 (วันพ่อ) , 06 – 10 (วันรัฐธรรมนูญ) , 20 – 24 , 21 – 25 ธ.ค.

(วันคริสต์มาส)

19,999

27 – 31 , 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. (วันปีใหม่)

25,999

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. (วันปีใหม่)

26,999

       

CODE : KR-6101 ICN40

“ทัวร์เกาหลี 6 วัน”

KOREA ชุดใหญ่ ไฟกระพริบ

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Day 2 :

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เมืองอินชอน - ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ - เกาะนามิ ซอรัค

Day 3 :

อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮึงซา เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย

Day 4 :

ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง พระราชวังถ็อกซูกุง ถนนสายโรแมนติกถ็อกซูกุง ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล ภูเขานัมซาน หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - โบสถ์มย็องดง - ดิวตี้ ฟรี -  ย่านเมียงดง

Day 5 :

ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง พิเศษ!!! สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด    คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS - เมืองพาจู สะพานแขวนมาจังโฮซู - PAJU PREMIUM OUTLETS - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน

Day 6 :

เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02 – 07 พ.ย.

13,889

01 – 06 , 08 – 13 , 15 – 20 , 22 – 27 พ.ย.

15,889

25 – 30 , 26 – 31 , 27 ต.ค. – 01 พ.ย. , 28 ต.ค. – 02 พ.ย. , 29 ต.ค. – 03 พ.ย.

06 – 11 , 07 – 12 , 13 – 18 , 14 – 19 , 20 – 25 , 21 – 26 พ.ย.

16,889

12 – 17 , 16 – 21 , 17 – 22 , 20 – 25 , 21 – 26 , 23 – 28 , 24 – 29 ต.ค.

30 ต.ค. – 04 พ.ย. , 31 ต.ค. – 05 พ.ย.

17,889

09 – 14 , 10 – 15 ต.ค. (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

18 – 23 , 19 – 24 , 22 – 27 ต.ค. (วันปิยะ)

18,889

       

CODE : KR-6101 ICN41

“ทัวร์เกาหลี 5 วัน”

KOREA โลกนี้ สีชมพู

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เมืองอินชอน

Day 2 :

เมืองอินชอน -  เมืองอาซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน ถนนเคียวกีซอน - อันซอง ฟาร์มแลนด์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - เมืองโซล

Day 3 :

เมืองโซล ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ โบสถ์มย็องดง - ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งย่านเมียงดง

Day 4 :

พระราชวังถ็อกซูกุง ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ – มหาวิทยาลัยสตรี อีฮวา ย่านอีแด - ย่านฮงแด-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิธภัณฑ์น้ำแข็ง พิเศษ!!! สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS – เมืองอินชอน ร้านละลายเงินวอน

Day 5 :

เมืองอินชอน -  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

23 – 27 ต.ค.

12,999

01 – 05 , 06 – 10 , 07 – 11 , 08 – 12 , 14 – 18 , 15 – 19 , 20 – 24 ต.ค

21 – 25 , 22 – 26 ต.ค.

15,999

02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 09 – 13 , 11 – 15 , 16 – 20 , 17 – 21 ต.ค.

16,999

10 – 14 , 12 – 16 , 13 – 17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9), 19 – 23 ต.ค. (วันปิยะ)

17,999

       

CODE : KR-6101 ICN42

“ทัวร์เกาหลี 5 วัน”

KOREA สุดจี๊ด กรี๊ดแตก

Day 1 :

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เมืองอินชอน

Day 2 :

เมืองอันยาง – ANYANG ART PARK  – เมืองโซล พิพิธภัณฑ์สาหร่าย สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ – คลองชองเกชอน – SEOUL LANTERN FESTIVAL

Day 3 :

ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เกาหลี วัดโชเกชา - ย่านอินซาดง - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์รวมเครื่องสำอาง แบรนด์ดัง – EUNPYEONG HANOK VILLAGE –โบสถ์มย็องดง - ดิ้วตี้ฟรี ย่านเมียงดง

Day 4 :

ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส ภูเขานำซาน - หอคอยเอ็นโซล ทาวเวอร์ – ALIVE MUSEUM - ย่านฮงแด -พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง พิเศษ! สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS – สวนฮานึล - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน – เมืองอินชอน

Day 5 :

เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

27 พ.ย. – 01 ธ.ค.

11,889

03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 10 – 14 , 11 – 15 , 12 – 16 , 17 – 21 พ.ย.

18 – 22 , 19 – 23 , 24 – 28 , 25 – 29 , 26 – 30 พ.ย.

14,889

01 – 05 , 02 – 06 , 06 – 10 , 07 – 11 , 08 – 12 , 09 – 13 , 13 – 17 พ.ย.

14 – 18 , 15 – 19 , 16 – 20 , 20 – 24 , 21 – 25 , 22 – 26 , 23 – 27 พ.ย.

15,889

       

CODE : KR-6101 ICN43

“ทัวร์เกาหลี 5 วัน”

KOREA TG LUXURY 5D3N

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองอินชอน

Day 2 :

เมืองพาจู -  สะพานแขวนมาจังโฮซู – สวนยางจูนาริ - เกาะนามิ – SOYANGGANG SKY WALK – เมืองซอรัค

Day 3 :

อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย                        พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันอก” (HANBOK)

Day 4 :

ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – อันยางอาร์ตปาร์ค – พระราชวังชางด็อกกุง – อินซาดง- วัดโชเกชา – ดิวตี้ฟรี– ย่านเมียงดง – โบสถ์มย็องดง

Day 5 :

ภูเขานัมซาน –หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – สวนฮานึล – ย่านฮงแด -พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ –   พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ชมใบไม้เปลี่ยนสี... มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา อีแด - เมืองอินชอน

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

12 – 16(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) , 30 ต.ค. – 3 พ.ย.

33,999

20 – 24 ต.ค. (วันปิยะ)

34,999

       

CODE : KR-6101 TAE04

“ทัวร์เกาหลี 5 วัน”

แทกู เคียงจู ปูซาน KOREA ปัง มากแม่!

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

สนามบินนานาชาติแทกู – วัดดงฮวาชา – สวนสนุก E- WORLD - 83 TOWER – MAGIC ART – ถนน DONGSEONGNO

Day 3 :

DAEGU OTGOL VILLAGE  - เมืองเคียงจู หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย สะพานโบราณ WOLJEONGGYO – หอดูดาวซอมซองแด ชมดอกมูห์ลี่ย์ ทุ่งหญ้าสีชมพู ถ้ำซอกกูรัม - วัดพลูกุกซา เมืองปูซาน -  หาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอึนแด

Day 4 :

ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – SONGDO SKYWALK – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง ดิวตี้ฟรี ปูซานทาวเวอร์ - ตลาดปลาจากัลชิ ตลาดนัมโพดง

Day 5 :

ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู –  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือซานโตรินี่เกาหลี – SUPERMARKET - วัดแฮดงยงกุงซา เมืองแทกู ตลาดซอมุน - ถนนสตรีทฟู้ด - สนามบินนานาชาติแทกู สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

23 – 27 ก.ย. / 12 – 16 , 19 – 23 พ.ย.

15,999

18 – 22 , 20 – 24 , 25 – 29 , 27 ก.ย. – 01 ต.ค.

06 – 10 , 07 – 11 , 08 – 12 , 13 – 17 , 15 – 19 , 20 – 24 , 22 – 26 ,

26 – 30 พ.ย.

16,999

02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 09 – 13 , 23 – 27 , 24 – 28 , 25 – 29 ,

30 ต.ค. – 03 พ.ย.

17,999

10 – 14 , 11 – 15 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

18,999

   

       

 ทัวร์เกาหลี ทัวร์ไฟไหม้ ทัวร์เกาหลีโปรไฟไหม้ ทัวร์เกาหลีสกี ทัวร์เกาหลีโปรโมชั่น ทัวร์เกาหลี2562 ทัวร์เกาหลี2019 ทัวร์เกาหลีเอเวอร์แลนด์ ทัวร์เกาหลีโซล ทัวร์เกาหลีปูซาน  ทัวร์เกาหลี ทัวร์ไฟไหม้ ทัวร์เกาหลีโปรไฟไหม้ ทัวร์เกาหลีสกี ทัวร์เกาหลีโปรโมชั่น ทัวร์เกาหลี2562 ทัวร์เกาหลี2019 ทัวร์เกาหลีเอเวอร์แลนด์ ทัวร์เกาหลีโซล ทัวร์เกาหลีปูซาน  ทัวร์เกาหลี ทัวร์ไฟไหม้ ทัวร์เกาหลีโปรไฟไหม้ ทัวร์เกาหลีสกี ทัวร์เกาหลีโปรโมชั่น ทัวร์เกาหลี2562 ทัวร์เกาหลี2019 ทัวร์เกาหลีเอเวอร์แลนด์ ทัวร์เกาหลีโซล ทัวร์เกาหลีปูซาน  ทัวร์เกาหลี ทัวร์ไฟไหม้ ทัวร์เกาหลีโปรไฟไหม้ ทัวร์เกาหลีสกี ทัวร์เกาหลีโปรโมชั่น ทัวร์เกาหลี2562 ทัวร์เกาหลี2019 ทัวร์เกาหลีเอเวอร์แลนด์ ทัวร์เกาหลีโซล ทัวร์เกาหลีปูซาน  ทัวร์เกาหลี ทัวร์ไฟไหม้ ทัวร์เกาหลีโปรไฟไหม้ ทัวร์เกาหลีสกี ทัวร์เกาหลีโปรโมชั่น ทัวร์เกาหลี2562 ทัวร์เกาหลี2019 ทัวร์เกาหลีเอเวอร์แลนด์ ทัวร์เกาหลีโซล ทัวร์เกาหลีปูซาน  ทัวร์เกาหลี ทัวร์ไฟไหม้ ทัวร์เกาหลีโปรไฟไหม้ ทัวร์เกาหลีสกี ทัวร์เกาหลีโปรโมชั่น ทัวร์เกาหลี2562 ทัวร์เกาหลี2019 ทัวร์เกาหลีเอเวอร์แลนด์ ทัวร์เกาหลีโซล ทัวร์เกาหลีปูซาน  ทัวร์เกาหลี ทัวร์ไฟไหม้ ทัวร์เกาหลีโปรไฟไหม้ ทัวร์เกาหลีสกี ทัวร์เกาหลีโปรโมชั่น ทัวร์เกาหลี2562 ทัวร์เกาหลี2019 ทัวร์เกาหลีเอเวอร์แลนด์ ทัวร์เกาหลีโซล ทัวร์เกาหลีปูซาน  ทัวร์เกาหลี ทัวร์ไฟไหม้ ทัวร์เกาหลีโปรไฟไหม้ ทัวร์เกาหลีสกี ทัวร์เกาหลีโปรโมชั่น ทัวร์เกาหลี2562 ทัวร์เกาหลี2019 ทัวร์เกาหลีเอเวอร์แลนด์ ทัวร์เกาหลีโซล ทัวร์เกาหลีปูซาน  ทัวร์เกาหลี ทัวร์ไฟไหม้ ทัวร์เกาหลีโปรไฟไหม้ ทัวร์เกาหลีสกี ทัวร์เกาหลีโปรโมชั่น ทัวร์เกาหลี2562 ทัวร์เกาหลี2019 ทัวร์เกาหลีเอเวอร์แลนด์ ทัวร์เกาหลีโซล ทัวร์เกาหลีปูซาน     

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดTOUR ASIA

ทัวร์ฮ่องกง article
ทัวร์ญี่ปุ่น article
ทัวร์จีน article
ทัวร์เวียดนาม article
ทัวร์ไต้หวัน article
ทัวร์พม่า article
ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย article
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง article
ทัวร์บาหลี article
ทัวร์อินเดีย เนปาล จอร์แดน อียิปต์ อิร่าน ฯลฯBS CENTRE SERVICE CO.,LTD