dot dot
dot
dot
bulletแพ็คเก็จทัวร์
bulletท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ
dot

dot
dot
dot
bulletบริการด้านวีซ่า
bulletบริการรถเช่า
bulletบริการที่พักในประเทศไทย
bulletบริการที่พักต่างประเทศ
bulletบริการบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว / โชว์ / การแสดง
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletกรมทางหลวง
bulletสอบถามระยะทางจังหวัด
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletE - Passport คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
bulletวีซ่า


ทัวร์ฮ่องกง article

 

*** การันตี 10 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย / ตัดกรุ๊ปเหมา 15 ท่านขึ้นไป *** 

 

HK-5901-06

ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน

((โปรแกรมโปรโมชั่น รับส่วนลด200.-))

 

Day 1 :

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – เซินเจิ้น - ตลาดหล่อวู่

Day 2 :

เซินเจิ้น - ชมพิพิธภัณฑ์ - ช้อปปิ้งสินค้า OTOP ผ้าไหม หยก สมุนไพร - ชมโชว์ม่านน้ำ 3D           

Day 3 :

วัดแชกง - จิวเวอรี่ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - สนามบิน

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

14 - 16/17 - 19/24 - 26 /28 - 30  พ.ย. 59

8,999.-

01 - 03/15 - 17  ธ.ค. 59

9,999.-

05 - 07/07 - 09 ม.ค. 60

09 - 11 /16 - 18 /23 - 25 ก.พ. 60

02 - 04 /09 - 11 /16 - 18  มี.ค. 60

HK-5901-01

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น นองปิง 3 วัน

((โปรแกรมโปรโมชั่น รับส่วนลด200.-))

 

Day 1 :

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – นองปิง - พระใหญ่เกาะลันเตา -CITY GATE OUTLET - เซินเจิ้น

Day 2 :

เซินเจิ้น - พิพิธภัณฑ์ - ช้อปปิ้งสินค้า OTOP - ช้อปปิ้งตลาดหล่อวู - ชมโชว์ม่านน้ำ 3D

Day 3 :

รีพลัสเบย์ - วัดแชกง - จิวเวอรี่ - วัดหวังต้าเซียน - จิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งนาธาน

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

5 - 7/12 - 14/19 - 21/26 - 28 พ.ย. 59

11,999.-

17 - 19/24 - 26 ธ.ค. 59

7 - 9/14 - 16 ม.ค. 60

11 - 13/18 - 20/25 - 27 ก.พ. 60

4 - 6/11 - 13/18 - 20/25 - 27 มี.ค. 60


HK-5904-A01

ทัวร์ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3วัน

((โปรแกรมโปรโมชั่น รับส่วนลด200.-))

Day 1 :

กรุงเทพฯ ฮ่องกง เซินเจิ้น 

Day 2 :

เซินเจิ้น-สวนเหลียนฮัวซาน-ชาจีนผ้าไหม บัวหิมะ-หยก-หลอหวู่-โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน

Day 3 :

วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธานจิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ

สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว วัดกังหัน-ช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน

เซินเจิ้นช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ชมโชว์ม่านน้ำอลังการ Mangrove Groove

เมนูพิเศษ!!  เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง+รวมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

7 - 9/14 - 16/21 - 23 ม.ค. 60

18 - 20/25 - 27 ก.พ. 60

4 - 6/11 - 13/18 - 20/25 - 27 มี.ค. 60

1 - 3/8 - 10 เม.ย. 60

8,999.-

11 - 13  ก.พ. 60

9,999.-

HK-5904-A1

ทัวร์ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น ฟรี! นองปิง 3วัน

((โปรแกรมโปรโมชั่น รับส่วนลด200.-))

Day 1 :

กรุงเทพฯ ฮ่องกง กระเช้านองปิง+city gate outlets –เซินเจิ้น

Day 2 :

เซินเจิ้น-สวนเหลียนฮัวซาน-ชาจีนผ้าไหม บัวหิมะ-หยก-โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove-ช้อปปิ้งหล่อหวู่

Day 3 :

รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธานจิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ

เกาะฮ่องกงสักการะเจ้าแม่กวนอิมข้ามสะพานต่ออายุที่รีพลัสเบย์

สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว วัดกังหัน-ช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน

เซินเจิ้นช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ชมโชว์ม่านน้ำอลังการ Mangrove Groove

แถมฟรี!! นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน ช้อปปิ้ง city gate outlets

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

14 - 16/25 - 27 ก.พ. 60

4 - 6/11 - 13/18 - 20  มี.ค. 60

9 - 11/10 - 12/22 - 24 เม.ย. 60

11,900.-

HK-5904-A2

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5วัด       ฟรี!!หลี่หยุนหมุ่น

((โปรแกรมโปรโมชั่น รับส่วนลด200.-))

Day 1 :

กรุงเทพฯ ฮ่องกง – - Mongkok Ladies Market - Avenue of Star

Day 2 :

วัดแชกงหมิว-กระเช้านองปิง-City Gate Outlets (เลือก option : Disneyland)

Day 3 :

รีพลัสเบย์-วิคตอเรียพีค-วัดหวังต้าเซียน-วัดชีหลิน-ช้อปปิ้งนาธานจิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ

เกาะฮ่องกงสักการะเจ้าแม่กวนอิมข้ามสะพานต่ออายุที่รีพลัสเบย์

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่วัดโป่หลินนาธานจิมซาจุ่ย

นมัสการวัดหวังต้าเซียนขอพรด้านสุขภาพชมความสวยงามของวัดชิหลิน

ขอพรด้านโชคลาภ ธุรกิจการงาน การเงิน ณ วัดแชกงมิวชมถนน Avenue of Star

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

7 - 9/14 - 16 ม.ค. 60

18 - 20/25 - 27 มี.ค. 60

13,900.-

21 - 23 ม.ค. 60

18 - 20/25 - 27 ก.พ. 60

4 - 6/11 - 13 มี.ค. 60

14,900.-

11 - 13 ก.พ. 60

15,900.-

HK-5904-A4

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4วัน

Day 1 :

กรุงเทพฯ ฮ่องกง-เซินเจิ้น

Day 2 :

ไห่-ร้านบัวหิมะ-ผ้าไหม-หยก-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-สวนหยวนหมิงหยวน-โชว์หยวนหมิงหยวน

Day 3 :

มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่

Day 4 :

ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-รีพลัสเบย์-ช้อปปิ้งนาธาน-กรุงเทพฯ

เกาะฮ่องกงสักการะเจ้าแม่กวนอิมข้ามสะพานต่ออายุที่รีพลัสเบย์

ขอพรด้านโชคลาภ ธุรกิจการงาน การเงิน ณ วัดแชกงมิว

มาเก๊า-โบสถ์เซ็นต์พอล-เซนาโด้สแควร์-วัดเจ้าแม่กวนอิม-อลังการเวเนเชี่ยน

เมืองจูไห่ ถนนแห่งความรัก Lover Road – รูปปั้นสาวงามหวี่หนี่ หยวนหมิงหยวนชมโชว์อลังการ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

5 - 8/14 - 17/19 - 22 ม.ค. 60

18 - 21/25 - 28 ก.พ. 60

4 - 7/11 - 14/18 - 21/25 - 28 มี.ค. 60

12,900.-

11 - 14 ก.พ. 60

13,900.-

HK-5904-A7

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซิ้นเจิ้น 3วัน

((โปรแกรมโปรโมชั่น รับส่วนลด200.-))

Day 1 :

กรุงเทพฯ ฮ่องกง เซินเจิ้น

Day 2 :

จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-บัวหิมะ+โรงงานผ้าไหมจีน-ร้านไข่มุก-หยก-สวนหยวนหมิงหยวน-ตลาดก๊กเป่ย-

โชว์หยวนหมิงหยวน

Day 3 :

ฮ่องกงซิตี้ทัวร์-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-

โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ

สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว วัดกังหัน-ขอพรเรื่องสุขภาพที่วัดหวังต้าเซียน

ช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน

เมืองจูไห่ ถนนแห่งความรัก Lover Road – รูปปั้นสาวงามหวี่หนี่

เซินเจิ้น ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ ชมโชว์อลังการ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

7 - 9/14 - 16/21 - 23 ม.ค. 60

18 - 20/25 - 27 ก.พ. 60

4 - 6/11 - 13/18 - 20/25 - 27 มี.ค. 60

1 - 3/8 - 10/22 - 24 เม.ย. 60

9,999.-

11 - 13 ก.พ. 60

10,999.-

HK-5904-08

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน

((โปรแกรมโปรโมชั่น รับส่วนลด200.-))

Day 1 :

กรุงเทพฯ ฮ่องกง จูไห่

Day 2 :

จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-บัวหิมะ+โรงงานผ้าไหมจีน-

ร้านไข่มุก-หยก-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่

Day 3 :

วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ (เลือก option:Disneyland/Ngongping)

สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว วัดกังหัน - ช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน

มาเก๊า-โบสถ์เซ็นต์พอล-เซนาโด้สแควร์-วัดเจ้าแม่กวนอิม-อลังการเวเนเชี่ยน

เมืองจูไห่ ถนนแห่งความรัก Lover Road – รูปปั้นสาวงามหวี่หนี่

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

14 - 16/21 - 23 ม.ค. 60

25 - 27 ก.พ. 60

4 - 6/18 - 20/25 - 27 มี.ค. 60

1 - 3/8 - 10 เม.ย. 60

11,900.-

HK-5405-A1

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม 3 วัน

((โปรแกรมโปรโมชั่น รับส่วนลด200.-))

Day 1 :

กรุงเทพฯ ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท

Day 2 :

กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน ซิตี้เกท เอาท์เลต

Day 3 :

(ขึ้นรถโค้ช)สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) รีพัสเบย์ ฮ่องกงจิวเวอร์รี่  วัดแชกงหมิว เทพเจ้าหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว

ช้อปปิ้ง 2 สไตส์ ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น

ชมเมืองจำลองจีน หมู่บ้านวัฒนธรรม พร้อมชมโชว์

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

9 - 11 ธ.ค. 59 //22 - 24 ก.พ. 60

4 - 6/11 - 13/18 - 20 มี.ค. 60

9,999.-

2 - 4 ธ.ค. 59

10,999.-

3 - 5/10 - 12/24 - 26 ธ.ค. 59

20 - 22 ม.ค. 60

11,999.-

31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 60

15,999.-

HK-5405-A5

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่ 3 วัน

((โปรแกรมโปรโมชั่น รับส่วนลด200.-))

Day 1 :

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-หลอหวู่-ตงเหมิน

Day 2 :

เซินเจิ้น-จูไห่-หวีหนี่-วัดผู่ถ่อ-สวนหยวนหมิง-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

Day 3 :

จูไห่-ฮ่องกง-รีพลัสเบย์-ช้อปปิ้ง City Gate-กรุงเทพฯ

ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ หาดรีพลัสเบย์

พิเศษ...เป็ดย่าง+ห่านพะโล้

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

16 - 18/23 - 25 ธ.ค. 59

21 - 23 ม.ค. / 25 - 27 ก.พ. /11 - 13/25 - 27 มี.ค. 60

10,999.-

2 - 4/3 - 5/9 - 11/29 - 31 ธ.ค. 59

14,999.-

11 - 13 ก.พ. 60

15,999.-

30 ธ.ค. - 1 ม.ค. , 1 - 3 ม.ค. 60

16,999.-

HK-5405-A7

ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 3 วัน

Day 1 :

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้ง-จูไห่

Day 2 :

จูไห่-หวีหนี่-มาเก๊า-วิหารเซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-

เวเนเชี่ยน-จูไห่

Day 3 :

จูไห่-วัดไป่เหลียน-สวนหยวนหมิงหยวน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

บินไฟล์เช้ากลับไฟล์ดึก พิเศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

16 - 18 ธ.ค. 59

11,999.-

23 - 25 ธ.ค. 59

7 - 9/14 - 16 ม.ค./4 - 6/18 - 20 ก.พ./3 - 5/18 - 20 มี.ค.

12,999.-

2 - 4/3 - 5/9 - 11 ธ.ค. 59

16,999.-

30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 60

17,499.-

HK-5405-A8

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า-ลันเตา 4 วัน

Day 1 :

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น

Day 2 :

เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่-หยวนหมิงหยวน+โชว์

Day 3 :

จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

Day 4 :

จูไห่-ฮ่องกง-รีพลัสเบย์-แถมฟรี...ทัวร์พระใหญ่ลันเตา-นั่งกระเช้านองปิง 360-City Gate-กรุงเทพฯ

ชมโชว์ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ที่สวนหยวนหมิง

ฟรี...นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลินเกาะลันเตา

เมนูพิเศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+เป็ดย่าง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

17 - 22 ธ.ค. 59

14,999.-

5 - 8/12 - 15/19 - 22 ม.ค. /16 - 19/23 - 26 ก.พ. 60

2 - 5/9 - 12/16 - 19/23 - 26/30 มี.ค. - 2 เม.ย. 60

15,999.-

15 - 18/22 - 25 ธ.ค. 59/ 6 - 9 เม.ย. 60

16,999.-

24 - 27 ธ.ค. 59 /1 - 4/28 - 31 ม.ค. 60

17,999.-

13 - 16 เม.ย. 60

18,999.-

29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 60 , 31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 60

19,999.-

HK-5405-A9

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า-เกาะลันเตา 4 วัน

((โปรแกรมโปรโมชั่น รับส่วนลด200.-))

Day 1 :

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น

Day 2 :

เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่-จูไห่-สวนหยวนหมิง

Day 3 :

จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-มาเก๊า-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

Day 4 :

จูไห่-ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์ไหว้เจ้าแม่กวนอิม–Repulse bay-Victoria-เกาะลันเตา-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ

นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่โป่หลินเกาะลันเตา

พิเศษ...เป็ดย่าง+ห่านพะโล้

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

18 - 21/25 - 28 ก.พ. /4 - 7/11 - 14/18 - 21/25 - 28 มี.ค. 60

13,999.-

21-24 ม.ค./ 11-14 ก.พ. 60

14,999.-

28 - 31 ธ.ค. 59

15,999.-

HK-5405-A14

ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน

Day 1 :

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค-เลดี้ส์มาร์เก็ต

Day 2 :

ฮ่องกง-หาดรีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights

Day 3 :

อิสระตามอัธยาศัย-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์..ไหว้ขอพรวัดต้าเซียน

นั่งรถรางพีคแทราขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค..ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาร์เก็ต พิเศษ..เป็ดย่าง+ห่านพะโล้

แจกฟรี..ซิมเล่นเน็ท ให้ทุกท่านได้อัฟ โพส์ต แชร์ แชท..ชิลล์สุดๆ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

16 - 18/23 - 25 ธ.ค. 59

7 - 9/14 - 16 ม.ค. /18 - 20/25 - 27 ก.พ.60

3 - 5/11 - 13/18 - 20/25 - 27 มี.ค. 60

16,999.-

21 - 23 ม.ค. /4 - 6/11 -13 ก.พ. 60

17,999.-

2 - 4/9 - 11/29 - 31 ธ.ค. 59

19,999.-

3 - 5 ธ.ค. 59

21,999.-

30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 60

22,999.-

HK-5901-02

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จู่ไห่ 4 วัน

((โปรแกรมโปรโมชั่น รับส่วนลด200.-))

 

Day 1 :

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง โรงแรม

Day 2 :

วิคตอเรียพีค (จุดชมวิว) - รีพลัสเบย์ - วัดแชกง - จิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งนาธาน - จูไห่   

Day 3 :

จูไห่ - ถนนคู่รัก - บัวหิมะ - หยก - ผ้าไหม - สวนหยวนหมิง - ชมโชว์หยวนหมิง - ตลาดไต้ดินกงเป่ย

Day 4 :

จูไห่ - มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมทองคำ - โบสถ์เซนปอล - เดอะเวเนเชี่ยน - ฮ่องกง

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

7 - 10/14 - 17/21 - 24 มกราคม 60

4 - 7/11 - 14/18 - 21/25 - 28 กุมภาพันธ์ 60

4 - 7/11 - 14/18 - 21/25 - 28 มีนาคม 60

8 - 11/15 - 18/22 - 25 เมษายน 60

12,999.-

03 - 06 ธันวาคม 59 (วันพ่อ)/28 - 31 มกราคม 60 (วันตรุษจีน)

14,999.-

10 - 13 ธ.ค. 59 (วันรัฐธรรมนูญ)

13,999.-

24 - 27 ธ.ค. 59 (วันคริสมาสต์)

15,999.-

29 ธ.ค.59  - 1 ม.ค. 60 (วันปีใหม่)

16,999.-

HK-5901-03

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์ พระใหญ่นองปิง จูไห่

((โปรแกรมโปรโมชั่น รับส่วนลด200.-))

 

Day 1 :

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ - จูไห่

Day 2 :

จูไห่ - ถนนคู่รัก - บัวหิมะ - หยก - ผ้าไหม - สวนหยวนหมิง (ไม่มีโชว์) - ตลาดไต้ดินกงเป่ย

Day 3 :

วัดแชกง - จิวเวอรี่ - กระเช้านองปิง - พระใหญ่เกาะลันเตา - City Gate Outlet

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

3 - 5/10 - 12/17 - 19/24 - 26 พ.ย. 59

13,999.-

1 - 3/8 - 10/15 - 17  ธ.ค. 59

5 - 7/12 - 14  ม.ค. 60

9 - 11/16 - 18/23 - 25  ก.พ. 60

2 - 4/9 - 11/16 - 18/23 - 25  มี.ค. 60

HK-5901-05

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่นองปิง 3 วัน

((โปรแกรมโปรโมชั่น รับส่วนลด200.-))

  

Day 1 :

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง ช้อปปิ้งนาธาน

Day 2 :

มาเก๊า - วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมทองคำ - โบสถ์เซนปอล - เซนนาโดแสคว์ - เดอะเวเนเชี่ยน   

Day 3 :

วัดแชกง - จิวเวอรี่ - กระเช้านองปิง - CITY GATE OUTLET

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

3 - 5/10 - 12/17 - 19/24 - 26 พ.ย. 59

15,999.-

1 - 3/8 - 10/15 - 17  ธ.ค. 59

5 - 7/12 - 14  ม.ค. 60

9 - 11/16 - 18/23 - 25  ก.พ. 60

2 - 4/9 - 11/16 - 18/23 - 25  มี.ค. 60

HK-5404-02

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า 3 วัน

((โปรแกรมโปรโมชั่น รับส่วนลด200.-))   

Day 1 :

กรุงเทพฯ ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน - จูไห่

Day 2 :

ถนนคู่รัก The Lover’s Road – หวีหนี่ วัดผู่โถว สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา     

Day 3 :

จูไห่ - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล -เซนาโด้สแควร์-ชมเดอะเวเนเชี่ยน กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

5-7/10-12/12-14/17-19/19-21/26-28  พ.ย. /1-3/17-19 ธ.ค.59

11,999.-

8-10/10-12/22-24 ธ.ค. 59

13,999.-

24-26/29-31  ธ.ค. 59

15,999.-

30 ธ.ค.-1 ม.ค / 31 ธ.ค.-2 ม.ค / 1-3  ม.ค 60

16,999.-

14-16/19-21  ม.ค. 60

11,999.-

HK-5404-03

ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน

((โปรแกรมโปรโมชั่น รับส่วนลด200.-))

 

Day 1 :

กรุงเทพฯ มาเก๊า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล ตลาดกงเป่ย จูไห่

Day 2 :

ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ

Day 3 :

จูไห่ มาเก๊า วัดลินฟง วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดเปากง วัดกวนไท - เวเนเชี่ยน  -  กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

4-6/11-13/18-20/25-27 พ.ย. 59

8,900.-

2-4/9-11/16-18/23-25  ธ.ค. 59

9,900.-

3-5/10-12  ธ.ค. 59

10,900.-

30 ธ.ค. - 1 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 60

13,900.-

13-15/20-22  มี.ค. 60

8,900.-

HK-5404-04

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน

  

Day 1 :

กรุงเทพฯ ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS

Day 2 :

วิคตอเรียพีค รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน  พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น

Day 3 :

กระเช้านองปิง พระใหญ่โป่วหลิน ช้อปปิ้ง CiTY GATE OUTLET – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

5-7/12-14/19-21/26-28  พ.ย. 59

16,900.-

3-5/10-12/17-19 ธ.ค. 59

17,900.-

24-26/29-31  ธ.ค. 59

19,900.-

31 ธ.ค.-2 ม.ค 60

21,900.-

14-16/21-23  ม.ค. 60

15,900.-

18-20 ก.พ./4-6/11-13/18-20/25-27 มี.ค 60

16,900.-

HK-5404-07

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง พีคแทรม 3 วัน

 

Day 1 :

กรุงเทพฯ ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน - CiTYGATE OUTLET

Day 2 :

นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รี พลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว -  A Symphony of Lights

Day 3 :

อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

4-6/11-13/18-20/25-27 พ.ย. 59

14,900.-

9-11 ธ.ค. 59

17,900.-

16-18  ธ.ค. 59

16,900.-

29-31  ธ.ค. 59

19,900.-

31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 60

23,900.-

13-15  ม.ค. 60

14,900.-

10-12/11-13/12-14 ก.พ. 60

17,900.-

16-18/17-19/24-26/26-28 ก.พ.

16,900.-

2-4/3-5/5-7/9-11/10-12/12-14/17-19/19-21/23-25 มี.ค. 60

16,900.-

HK-5404-14

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน

  

Day 1 :

กรุงเทพฯ ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet – เซินเจิ้น

Day 2 :

เซิ่นเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตาตลาดกงเป่ย

Day 3 :

ถนนคู่รัก The Lover’s Road – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล -เซนาโด้สแควร์- ชมเดอะเวเนเชี่ยน

Day 4 :

VICTORIA PEAK - หาดทราย REPULSE BAY – วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

19-22/26-29  พ.ย. 59

16,900.-

3-6/4-7/22-25/24-27 ธ.ค. 59

19,900.-

17-20  ธ.ค. 59

17,900.-

29-31  ธ.ค. 59

19,900.-

31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 60

21,900.-

5-8/6-9/7-10  ม.ค. 60

15,900.-

14-17/19-22 ม.ค. //16-19/18-21/23-26/25-28  ก.พ. 60

16,900.-

2-5/4-7/14-16 มี.ค. 60

16,900.-

16-19/18-21/23-26/25-28  มี.ค. 60

17,900.-

HK-5404-15

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน

 

Day 1 :

กรุงเทพฯ ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet – เซินเจิ้น

Day 2 :

เซิ่นเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา

Day 3 :

ถนนคู่รัก The Lover’s Road – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล -เซนาโด้สแควร์- ชมเดอะเวเนเชี่ยน ตลาดกงเป่ย

Day 4 :

VICTORIA PEAK - หาดทราย REPULSE BAY – วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

5-8/12-15/19-22/26-29  พ.ย. 59

16,900.-

1-4 / 17-20  ธ.ค. 59

17,900.-

3-6/9-12/10-13  ธ.ค. 59

19,900.-

30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 60

21,900.-

14-17   ม.ค. 60

16,900.-

11-14  ก.พ. 60

18,900.-

16-19/18-21/23-26/25-28  ก.พ. 60

16,900.-

2-5/4-7/9-12/11-14 มี.ค. 60

16,900.-

16-19/18-21/23-26/25-28 / 30มี.ค.-2เม.ย. 60

17,900.-

 

HK-5133-A1

 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่ 3 วัน 2 คืน

Day 1 :

กรุงเทพฯ ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท

Day 2 :

กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน ซิตี้เกท เอาท์เลต

Day 3 :

(ขึ้นรถโค้ช)สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) รีพัสเบย์ ฮ่องกงจิวเวอร์รี่  วัดแชกงหมิว เทพเจ้าหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

เกาะลันเตา  ขึ้นกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง

หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ   แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน

ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

2 - 4/4 - 6/9 - 11/11 - 13/16 - 18/23 - 25/27 - 29/28 - 30 ธ.ค. 59

11 - 13 ก.พ. 60

19,900.-

31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 60

24,900.-

1 - 3 ม.ค. 60

21,900.-

6 - 8/13 - 15/20 - 22 ม.ค. 60

3 - 5/12 - 14/17 - 19/24 - 26 ก.พ. 60

3 - 5/10 - 12/17 - 19/24 - 26/31 มี.ค. - 2 เม.ย. 60

18,900.-

HK-5133-A2

ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

3 วัน 2 คืน

Day 1 :

กรุงเทพฯ ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท

Day 2 :

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

Day 3 :

(ขึ้นรถโค้ช)สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) รีพัสเบย์ ฮ่องกงจิวเวอร์รี่  วัดแชกงหมิว เทพเจ้าหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง

หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ   แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน

ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

2 - 4/4 - 6/9 - 11/11 - 13/16 - 18/23 - 25/27 - 29/28 - 30 ธ.ค. 59

11 - 13 ก.พ. 60

20,900.-

31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 60

25,900.-

1 - 3 ม.ค. 60

22,900.-

6 - 8/13 - 15/20 - 22 ม.ค. 60

3 - 5/12 - 14/17 - 19/24 - 26 ก.พ. 60

3 - 5/10 - 12/17 - 19/24 - 26/31 มี.ค. - 2 เม.ย. 60

19,900.-

HK-5133-A3

ทัวร์ฮ่องกง  มาเก๊า 4 วัน 3 คืน

แถมฟรี NGONG PING 

Day 1 :

กรุงเทพฯ ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT -

อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท

Day 2 :

(ขึ้นรถโค้ช)สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) รีพัสเบย์ ฮ่องกงจิวเวอร์รี่  วัดแชกงหมิว กระเช้านองปิง &

พระใหญ่โป๋หลิน ซิตี้เกท เอาท์เลต

Day 3 :

ฮ่องกง –  มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นพอลล์ - เซนาโดสแควร์ -

THE VENETIAN

สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VANETIAN" เกาะลันเตา  ขึ้นกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วัดเจ้าแม่กวนอิม  ซากวิหารโบสถ์เซ็นพอลล์  

ช๊อปปิ้งเซนาโดสแควร์  ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ 

นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค

วัดแชกงหมิว ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

2 - 5/9 - 12/17 - 20/24 - 27/26 - 29/27 - 30/28 - 30 ธ.ค. 59

23,900.-

29 - 1 ม.ค. 60

28,900.-

7 - 10/14 - 17/21 - 24 ม.ค. 60

4 - 7/18 - 21/25 - 28 ก.พ. 60

4 - 7/11 - 14/18 - 21/25 - 28 มี.ค. 60

22,900.-

HK-5133-A4

ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ กระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่ 3 วัน 2 คืน

Day 1 :

กรุงเทพฯ ฮ่องกง กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน ซิตี้เกท เอาท์เลต SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท

Day 2 :

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

Day 3 :

(ขึ้นรถโค้ช)สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) รีพัสเบย์ ฮ่องกงจิวเวอร์รี่  วัดแชกงหมิว เทพเจ้าหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” เกาะลันเตา  ขึ้นกระเช้านองปิง 

นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ 

นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ   แก้ชง หมุนกังหันนำโชค

วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน

ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

30 ธ.ค. - 1 ม.ค. , 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 60

28,900.-

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดTOUR ASIA

ทัวร์ญี่ปุ่น article
ทัวร์เกาหลี article
ทัวร์จีน article
ทัวร์เวียดนาม article
ทัวร์พม่า article
ทัวร์ไต้หวันCopyright © 2016 All Rights Reserved.