ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletแพ็คเก็จทัวร์
bulletท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ
dot

dot
dot
dot
bulletบริการด้านวีซ่า
bulletบริการรถเช่า
bulletบริการที่พักในประเทศไทย
bulletบริการที่พักต่างประเทศ
bulletบริการบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว / โชว์ / การแสดง
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletกรมทางหลวง
bulletสอบถามระยะทางจังหวัด
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletE - Passport คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
bulletวีซ่า


ทัวร์ฮ่องกง article

 

*** การันตี 10 ท่าน ออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย / ตัดกรุ๊ปเหมา 15-30 ท่านขึ้นไป *** 

CODE TOUR : HK-5404-A1

มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน

((รับส่วนลดพิเศษ...200/ท่าน))

Day 1 :

กรุงเทพฯ มาเก๊า วัดอาม่าเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล เวเนเชี่ยน เดอะปาริเซียน จูไห่

Day 2 :

ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ

Day 3 :

วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่

Day 4 :

เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน กรุงเทพ ฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

11-14 , 25-28 ม.ค. / 01-04 ก.พ.61

03-06 , 08-11 , 10-13 , 15-18 , 16-19 , 17-20 มี.ค.61

12,999.-

22-25 , 23-26 , 24-27 , 31 มี.ค. – 3 เม.ย.61

19-22 , 20-23 , 21-24 เม.ย.61

03-06 , 10-13 , 11-14 , 12-15 , 17-20 , 18-21 , 19-22 พ.ค.61

13,999.-

28 เม.ย. – 01 พ.ค.61

14,999.-

       

CODE TOUR : HK-5404-A2

มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน

((รับส่วนลดพิเศษ...200-500/ท่าน))

Day 1 :

กรุงเทพฯ มาเก๊า วัดอาม่าเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน เวเนเชี่ยน ฮ่องกง

Day 2 :

วิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

Day 3 :

กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

03-05 , 10-12 , 16-18 , 17-19 มี.ค.61

18-20 , 19-21 , 25-27 , 26-28 พ.ค.61

15,999.-

23-25 , 24-26 มี.ค./20-22 , 21-23 เม.ย.61

04-06 , 11-13 , 12-14 พ.ค.61

16,999.-

       

CODE TOUR : HK-5404-A5

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน

((รับส่วนลดพิเศษ...200-500/ท่าน))

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 :

กรุงเทพฯ ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน – CiTY GATE OUTLET – A Symphony of Lights

Day 3 :

ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

Day 4 :

นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย   ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

17-20 ม.ค.

17,900.-

19-22 , 24-27 ม.ค. / 01-04 , 02-05 , 07-10 , 21-24 ก.พ.

07-10 , 14-17 มี.ค.

18,900.-

       

CODE TOUR : HK-5404-A6

ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน

((รับส่วนลดพิเศษ...200-500/ท่าน))

Day 1 :

กรุงเทพฯ ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS

Day 2 :

วิคตอเรียพีค รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน  พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น

Day 3 :

กระเช้านองปิง พระใหญ่โป่วหลิน ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

13-15 ม.ค. / 10-12 มี.ค.

15,900.-

03-05 ก.พ. / 16-18 , 17-19 , 24-26 มี.ค.

16,900.-

       

CODE TOUR : HK-5404-A8

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3 วัน

((รับส่วนลดพิเศษ...200-500/ท่าน))

Day1 :

กรุงเทพฯฮ่องกงเกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet -A Symphony of Lights

Day2 :

ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

Day3 :

นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

03-05 , 07-09 , 14-16 , 21-23 , 28-30 ม.ค.

11-13 , 25-27 มี.ค.

17,900.-

12-14 , 13-15 , 26-28 , 27-29 ม.ค.

03-05 , 10-12 ก.พ. / 02-04 , 03-05 , 09-11 , 10-12 มี.ค.

18,900.-

16-18 , 17-19 , 23-25 มี.ค.

19,900.-

13-15 , 14-16 เม.ย. ((ลดพิเศษ...500/ท่าน))

26,900.-

        

CODE TOUR : HK-5404-A11

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน

((รับส่วนลดพิเศษ...200-500/ท่าน))

Day 1 :

กรุงเทพฯ ฮ่องกง – A Symphony of Lights

Day 2 :

เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET– ดิสนีย์แลนด์

Day 3 :

นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย   ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

12-14 , 19-21 , 26-28 ม.ค./9-11 มี.ค.

17,900.-

02-04 , 03-05 , 09-11 ก.พ. / 16-18 , 23-25 , 24-26 มี.ค.

30 มี.ค.-1 เม.ย. /20-22 , 21-23 , 27-29 , 28-30 เม.ย.

18,900.-

17-19 ก.พ.

19,900.-

16-28 ก.พ./06-08 , 15-17 เม.ย.

21,900.-

13-15 , 14-16 เม.ย.      ((ลดพิเศษ...500/ท่าน))

25,900.-

        

CODE TOUR : HK-5404-A12

ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 3 วัน

((รับส่วนลดพิเศษ...200-500/ท่าน))

Day 1 :

กรุงเทพฯ ฮ่องกง เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน

Day 2 :

ฮ่องกง มาเก๊า วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์ เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล - เวเนเชียน ฮ่องกง

Day 3 :

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

13-15 , 19-21 , 20-22 , 26-28 , 27-29 ม.ค.

03-05 , 10-12 , 23-25 ก.พ.

03-05 , 10-12 , 17-19 , 23-25 , 24-26 มี.ค.

18,999.-

17-19 ก.พ.

21,999.-

        

CODE TOUR : HK-5404-A13

ฮ่องกง ช้อปปิ้ง 3 วัน

((รับส่วนลดพิเศษ...200-500/ท่าน))

Day 1 :

กรุงเทพฯ – A Symphony of Lights - ฮ่องกง

Day 2 :

ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้ง DUTY FREE

Day 3 :

ช้อปปิ้งถนนนาธาน ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

19-21 , 26-28 ม.ค. / 02-04 ก.พ. / 09-11 มี.ค.

15,999.-

       

CODE TOUR : HK-5404-A15

ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน

((รับส่วนลดพิเศษ...200-500/ท่าน))

Day 1 :

กรุงเทพฯ ฮ่องกง เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน - Citygate Outlet – เซินเจิ้น

Day 2 :

เซิ่นเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา

Day 3 :

ถนนคู่รัก หวีหนี่ มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม -วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน จูไห่

Day 4 :

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

01-04 มี.ค.

14,999.-

12-15 , 13-16 ม.ค. / 09-12 ก.พ.

15-18 , 16-19 , 17-20 มี.ค.

15,999.-

12-15 , 13-16 เม.ย. ((ลดพิเศษ...500/ท่าน))

21,999.-

       

CODE TOUR : HK-5404-A16

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

((รับส่วนลดพิเศษ...200/ท่าน))

Day 1 :

กรุงเทพฯ ฮ่องกง – A Symphony of Lights

Day 2 :

อิสระดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

Day 3 :

ยอดเขาวิคตรอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย –  กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

05-07 , 06-08 ม.ค.

02-04 , 03-05 , 04-06 มี.ค.

14,999.-

13-15 , 20-22 , 27-29 ม.ค.

10-12 , 11-13 , 12-14 , 17-19 , 18-20 , 26-28 มี.ค.

15,999.-

16-18 , 20-24 เม.ย.

16,999.-

29 เม.ย.-01 พ.ค.

19,999.-

       

CODE TOUR : HK-5404-A18

ฮ่องกง มาเก๊า ลันตา 4 วัน 2 คืน

((รับส่วนลดพิเศษ...200-500/ท่าน))

Day 1 :

กรุงเทพฯ ฮ่องกง – A Symphony of Lights

Day 2 :

ฮ่องกง มาเก๊า วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์ เวเนเชียน ฮ่องกง เลดี้ มาร์เก็ต

Day 3 :

ฮ่องกง - วิคตอเรียพีค รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว เกาะลันเตา พระใหญ่วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET

Day 4 :

ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

01-04 มี.ค.

21,999.-

       

CODE TOUR : HK-5404-A26

ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน

((รับส่วนลดพิเศษ...200/ท่าน))

Day 1 :

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-เซินเจิ้น

Day 2 :

เซิ่นเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา

Day 3 :

ถนนคู่รัก หวีหนี่ มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม -

วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน จูไห่

Day 4 :

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

12-15 , 18-21 , 19-22 , 26-29 ม.ค.

01-04 , 02-05 , 09-12 , 15-18 , 16-19 ก.พ.

02-05 , 08-11 , 09-12 , 15-18 , 16-19 , 23-26 , 30 มี.ค.-02 เม.ย.

14,999.-

        

CODE TOUR : HK-5404-A27

ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน

((รับส่วนลดพิเศษ...200/ท่าน))

Day 1 :

กรุงเทพฯ ฮ่องกง เซินเจิ้น

Day 2 :

เซิ่นเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา

Day 3 :

ถนนคู่รัก เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง -  วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่

Day 4 :

วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

06-09 , 13-16 ม.ค.

12,999.-

02-05 , 20-23 , 27-30 ม.ค. 61 / 03-06 ก.พ.

08-11 , 10-13 , 16-19 มี.ค. 61

13,999.-

       
       

CODE TOUR : HK-5904-A01-RJ

ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น ม่านน้ำ 3มิติ 3 วัน

((โปรแกรมโปรโมชั่น รับส่วนลด200/ท่าน))

Day 1

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น    

Day 2

เซินเจิ้น-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่บัวหิมะ-หยก-โชว์ม่านน้ำ-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน

Day 3

วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

04-06 , 11-13 , 18-20 ม.ค.61

01-03 , 08-10 , 22-24 ก.พ.61

08-10 , 29-31 มี.ค.61

9,999.-

25-27 ม.ค. / 15-17 ก.พ. / 01-03 , 15-17 มี.ค. / 05-07 เม.ย.61

10,999.-

12-14 เม.ย.61

11,999.-

       

CODE TOUR : HK-5904-A1-CX

ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น ฟรี! นองปิง 3 วัน

((โปรแกรมโปรโมชั่น รับส่วนลด200/ท่าน))

Day 1

กรุงเทพฯ ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-city gate outlets-เซินเจิ้น

Day 2

เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่ -โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove

Day 3

รีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงมิว-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

04-06 , 11-13 , 18-20 , 25-27 พ.ย.60

16-18 ธ.ค.60

11,900.-

05-07 , 06-08 , 12-14 , 26-28 ม.ค.61

03-05 , 09-11 , 23-25 ก.พ.61

03-05 , 10-12 , 24-26 มี.ค.61

02-04 , 03-05 , 08-10 ธ.ค.60

13,900.-

30 ธ.ค.-01 ม.ค.61 (ปีใหม่)

16,900.-

       

CODE TOUR : HK-5904-A2-CX

ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด 3 วัน

((รับส่วนลดพิเศษ...200-500/ท่าน))

Day 1

กรุงเทพฯ ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market

Day 2

วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย-Avenue of Stare

Day 3

สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

25-27 พ.ย. / 16-18 ธ.ค.60

15,900.-

12-14 , 27-29 ม.ค.61

10-12 , 17-19 , 24-26 มี.ค.61

02-04 ก.พ. / 03-05 , 22-24 มี.ค.61

16,900.-

02-04 , 03-05 , 08-10 , 09-11 ธ.ค.60

17,900.-

29-30 ธ.ค.60          

20,900.-

       
       

CODE TOUR : HK-5904-A9-EK

ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน

((รับส่วนลดพิเศษ...200/ท่าน))

Day 1

กรุงเทพฯ ฮ่องกง – Mongkok Ladies Market

Day 2

รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-Avenue of Star

Day 3

อิสระช้อปปิ้ง  - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02-04 , 16-18 พ.ย. 60

07-09 ธ.ค. 60

11,900.-

21-23 , 28-30 ธ.ค. 60

06-08 , 13-15 , 20-22 , 27-29 ม.ค. 61

12,900.-

       

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดTOUR ASIA

ทัวร์ญี่ปุ่น article
ทัวร์เกาหลี article
ทัวร์จีน article
ทัวร์เวียดนาม article
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์พม่า
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์บาหลี articleCopyright © 2016 All Rights Reserved.