ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
เวียดนามเหนือ

(( ดูรายละเอียดส่วนลดที่หัวโปรแกรม / รายการโปรโมชั่น อาจไม่ร่วมกิจกรรมส่วนลดนี้ ))

     

  

CODE TOUR

VN-5404 HAN13

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 3วัน 2คืน

เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต – นั่งรถไฟเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า – หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – วัดบายดิงห์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

08-10 , 15-17 , 22-24 , 29 ก.พ.-02 มี.ค.63

07-09 , 14-16 , 21-23 , 28-30 มี.ค.63

04-06 , 13-15 , 14-16 , 18-20 , 25-27 เม.ย.63

09-11 , 16-18 , 23-25 , 30 พ.ค.-01 มิ.ย.63

9,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-6101 HAN09

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงบิงห์ ฮาลอง ปาร์ค 3วัน 2คืน

เมืองฮานอย – ทะเลสาบตะวันตก – วัดเฉินก๊วก – เมืองฮาลอง – ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง – นั่งกระเช้าไฟฟ้าชม HALONG PARK – HALONG NIGHT MARKET – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองฮานอย – ร้านหยก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – เมืองนิงบิงห์ – ร้านเยื่อไผ่ – ล่องเรือชมความสวยงามของฮาลองบก

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

05-07 , 12-14 , 19-21 , 26-28 ก.พ.63

04-06 , 11-13 , 18-20 , 25-27 มี.ค.63

01-03 , 08-10 , 15-17 , 22-24 , 29 เม.ย.-01 พ.ค.63

9,989.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน 

 

CODE TOUR

VN-6101 HAN10

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ซาปา นิงบิงห์ ฮาลอง 4วัน 3คืน

เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – ตลาดซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – เมืองฮาลอง – ร้านยา – ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต – ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองฮานอย – ร้านหยก

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

02-05 , 09-12 , 16-19 , 23-26 ก.พ.63

01-04 , 08-11 , 15-18 , 22-25 , 29 มี.ค.-01 เม.ย.63

05-08 , 12-15 , 19-22 , 26-29 เม.ย.63

12,989.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน 

 

CODE TOUR

VN-6101 HAN11

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ซาปา ลาวไก ฮานอย นิงบิงห์ 5วัน 4คืน

เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – เมืองนิงบิงห์ – ร้านเยื่อไผ่ – วัดไบ่ดิงห์ – ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอาน – เมืองลาวไก – ตลาดก๊กเลี๊ยว – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – ถนนคนเดินซาปา – โบสถ์ซาปา – ภูเขาปากมังกร – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – ร้านหยก

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

12-16 , 19-23 , 26 ก.พ.-01 มี.ค.63

04-08 , 11-15 , 18-22 , 25-29 มี.ค.63

14,989.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-6101 HAN12

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 3วัน 2คืน

เมืองฮานอย – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองลาวไก – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหงอกเซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

07-09 , 14-16 , 21-23 , 28 ก.พ.-01 มี.ค.63

06-08 , 13-15 , 20-22 , 27-29 มี.ค.63

03-05 , 10-12 , 17-19 , 24-26 เม.ย.63

10,555.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน 

 

CODE TOUR

VN-5904 VN006-VJ

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน

ฮานอย – ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน – ช็อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำลาวไก – ซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปาเขาฮามลอง – ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน – นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน – ยอดเขาฟานซีปัน – สุสานโฮจิมินห์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

14-17 , 21-24 , 28ก.พ.-2 มี.ค.63

6-9 , 14-17 , 21-24 มี.ค.63

11,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5904 VN061-FD

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ฟานซิปัน ซาปา 4วัน 3คืน

กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา – ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ชมน้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา – นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน – นิงบิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC) – ฮาลอง – ร้านยา – ตลาดราตรีฮาลองล่องเรือชมทัศนียภาพรอบ อ่าวฮาลอง – ถ้ำสวรรค์ – หมู่บ้านชาวประมง – ฮานอย – ร้านหยก – ถนน 36 สาย

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

เดินทางตลอดเดือน กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2563

13,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5904 VN005-SL

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน

กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา – ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา – ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหง๊อกซิน – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – นิงก์บิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

เดินทางตลอดเดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563

11,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

((ทัวร์ราคา 11,900 >>> พิเศษ...รับส่วนลด 200.- / ท่าน))

 

CODE TOUR

VN-5904 VN005-VJ

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน

ฮานอย – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – ลาวไก – ซาปา – ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ชมน้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา – นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน – ยอดเขาฟานซีปัน – นิงห์บิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง๊อกเซิน ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

เดินทางตลอดเดือน กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2563

10,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

((ทัวร์ราคา 10,900-12,900 >>> พิเศษ...รับส่วนลด 200.- / ท่าน))

 

CODE TOUR

VN-5904 VN07

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ 5วัน 4คืน

ฮานอย ฮาลอง ฟานซิปัน ซาปา นิงห์บิงห์

กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา – ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา – เขาฮามลอง – นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก – ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – นิงก์บิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก – ฮาลอง – ร้านยา – ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง – ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ร้านหยก

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

เดินทางตลอดเดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563

13,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 HAN06

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน

เมืองฮานอย เมืองลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท – นั่งรถรางเมืองซาปา ยอดเขาฟานซิปัน กระเช้าไฟฟ้า เมืองฮานอย ถนน 36 สาย – จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ เมืองนิงบิงห์ ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก เมืองฮาลอง ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต – ฮาลอง เบย์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

13-16 , 20-23 , 27ก.พ.-1มี.ค.63

12-15 , 19-22 , 26-29 มี.ค.63

15,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 HAN07

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 5วัน 4คืน

เมืองไฮฟอง เมืองฮาลอง ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต – ท่าเรือโห่งไก ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ ถ้ำนางฟ้า เกาะไก่ชน เมืองนิงห์บิงห์ ล่องเรือฮาลองบก เมืองฮานอย – เมืองลาวไก ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน ภูเขาปากมังกร ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน ฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ ทะเลสาบคืนดาว วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย – จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

05-09,07-11,12-16,14-18,19-23,21-25 ก.พ. 63

26 ก.พ.-01มี.ค. , 28 ก.พ.-03 มี.ค.63

06-10,11-15,13-17,18-22,20-24,25-29,27-31 มี.ค.63

11,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 HAN11

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 5วัน 4คืน

เมืองฮานอย เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน ตลาดก๊กเลี๊ยว เมืองซาปา ภูเขาปากมังกร จุดชมวิวเมืองซาปา โบสถ์ซาปา ตลาดเลิฟมาร์เก็ต – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน ช้อปปิ้งตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต – เมืองฮานอย จตุรัสบาดิงห์ บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก ชมความงามแหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน(ล่องเรือนิงห์บิงห์)

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

06-10,14-18,27 ก.พ.-2มี.ค.,28 ก.พ.-3 มี.ค.63

05-09,12-16,13-17,20-24,27-31 มี.ค.63

14,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 HAN12

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน

เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – ตลาดเลิฟมาร์เก็ตภูเขาฮามรอง – น้ำตกสีเงิน – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – ชายแดนเวียดนาม+จีน – ตลาดก๊กเลี้ยว – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

06-09,13-16,20-23,27 ก.พ.-01 มี.ค.63

05-08,12-15,19-22,26-29 มี.ค.63

12,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

  

CODE TOUR

VN-5404 HAN15

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน

เมืองฮานอย เมืองลาวไก ตลาดก๊กเลี้ยว ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน เมืองซาปา น้ำตกสีเงิน หมู่บ้านก๊าตก๊าต โบสถ์ซาปา ตลาดเลิฟมาร์เก็ต – นั่งรถไฟรางชมเมืองซาปา ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ ถนน 36 สาย – จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

06-09,07-10,08-11,13-16,14-17,20-23 ก.พ.63

21-24 , 27 ก.พ.-1 มี.ค. , 28 ก.พ.-2 มี.ค.63

06-09,12-15,13-16,19-22,20-23,26-29,27-30 มี.ค.63

11,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-6002 PVN11

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง 3วัน2คืน

เมืองฮานอย – วิหารวรรณกรรม เมืองฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์-ถ้ำนางฟ้า-เมืองฮานอย-ทะเลคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - จัตุรัสบาดิงห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-บุฟเฟต์ SEN-ถนน 36 สาย

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

11 – 13 , 13 – 15 เม.ย. 63 (สงกรานต์)

18,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-6002 PVN12

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 4วัน 3คืน

ฮานอย ซาปา – สะพานแก้วมังกรเมฆ – หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต – ไร่นาขั้นบันไดฟานซีปัน – ตลาด LOVE MARKET – ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – วัดเจดีย์เสาเดียว – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

เดินทางตลอด กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2563

9,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 


CODE TOUR

VN-6002 PVN13

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4วัน 3คืน

ฮานอย นิงห์บิ่งห์ – ถ้ำตามก๊ก (Tam Coc) – นั่งเรือกระจาด นั่งกระเช้า Queen Halong – ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง เมืองฮาลองอ่าวฮาลองเบย์ ถ้ำนางฟ้า หมู่บ้านชาวเล ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

เดินทางตลอด กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2563

9,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 


CODE TOUR

VN-6002 PVN15

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ 4วัน 3คืน

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ จ่างอาน

ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-ซาปา-ตลาด LOVE MARKET-สะพานแก้วมังกรเมฆ-ฟานซีปัน-น้ำตกซิลเวอร์-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย-การแสดงระบำตุ้กตาหุ่นกระบอกน้ำ-นิงห์บิงห์-ล่องเรือจ่างอาน

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

10 – 13 , 13 – 16 เม.ย. 63 (สงกรานต์)

21,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5908 TGHAN01

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลองบก 4วัน 3คืน

ซาปา – สะพานแก้ว Rong May – ตลาดกลางคืนซาปา – สถานีฟานสิปัน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน – จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊ต กั๊ต  – น้ำตกซิลเวอร์ – กรุงฮานอย – วัดหง๊อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานพระอาทิตย์ – ถนน 36 สาย – ฮาลองบก – ตลาดตามก๊ก

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

11-14 , 12-15 , 13-16 , 14-17 เม.ย.63 (สงกรานต์)

18,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5908 VNHAN06

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซาปา 5วัน 4คืน

เมืองฮาลอง ฮาลอง ปาร์ค – นั่งกระเช้า 2 ชั้น สวนดอกไม้ญี่ปุ่น นั่งรถราง – ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel – การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ – เมืองฮาลอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า หมู่บ้านชาวประมง เกาะไก่ชนกัน เมืองนิงห์บิงห์ วัดไบ่ดิงห์ – เมืองนิงห์บิงห์ จ่างอาน ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอ่าน – สถานที่ถ่ายหนัง Kong : Skull island – เมืองลาวไก เมืองซาปา - สถานีฟานสิปัน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน – จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊ต กั๊ต โบสถ์ซาปา น้ำตกซิลเวอร์ – ตลาดซาปา

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

02-06 , 08-12 , 14-18 , 16-20 , 21-25 , 22-26 มี.ค.63

23-27 , 24-28 , 28 มี.ค.-01 เม.ย. , 29 มี.ค.-02 เม.ย.63

13,888.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5908 VNHAN07

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน 5วัน4คืน

เมืองลาวไก-เมืองซาปา-สถานีฟานสิปัน – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน -จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน – เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊ต กั๊ต– น้ำตกซิลเวอร์– โบสถ์ซาปา -ตลาดซาปา พิเศษ!เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน และไวน์แดง-เมืองฮานอย-ร้านเยื่อไผ่-เมืองฮาลอง-ฮาลอง ปาร์ค - นั่งกระเช้า 2 ชั้น – สวนดอกไม้ญี่ปุ่น – นั่งรถราง - ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel – การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ-ล่องเรืออ่าวฮาลอง -  ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เกาะไก่ชนกัน –ร้านหยก- เมืองนิงห์บิงห์ – วัดไบ่ดิงห์ พิเศษ!!! เมนูอาหารทะเล+ไวน์แดงดาลัด-จ่างอาน–ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอ่าน

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

เดินทางตลอด เมษายน - กันยายน 2563

13,888.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5908 VNHAN08

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง ตามก๊ก 5วัน4คืน

เมืองลาวไก-เมืองซาปา-สถานีฟานสิปัน – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน -  จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน – สะพานแก้ว“มังกรเมฆ” – น้ำตกซิลเวอร์– โบสถ์ซาปา -ตลาดซาปา พิเศษ!เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน และไวน์แดง-เมืองฮานอย-ร้านเยื่อไผ่-เมืองฮาลอง-ฮาลอง ปาร์ค - นั่งกระเช้า 2 ชั้น – สวนดอกไม้ญี่ปุ่น – นั่งรถราง - ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel – การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ-ล่องเรืออ่าวฮาลอง -ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง–เกาะไก่ชนกัน –ร้านหยก- เมืองนิงห์บิงห์ – วัดไบ่ดิงห์ พิเศษ!!! เมนูอาหารทะเล+ไวน์แดงดาลัด-เมืองนิงห์บิงห์ –ตามก๊กหรือ ฮาลองบก-กรุงฮานอย

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

เดินทางตลอด เมษายน - กันยายน 2563

13,888.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 HAN16

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา 4วัน 3คืน

เมืองนิงห์บิงห์ ล่องเรือนิงห์บิงห์ เมืองฮานอย – ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์ เมืองลาวไก ถ่ายรูปด่านชายแดนจีน/เวียดนาม เมืองซาปา หมู่บ้านก๊าตก๊าต อิสระ ช้อปปิ้งตลาดเลิฟมาร์เก็ต – สะพานแก้วมังกรเมฆ น้ำตกสีเงิน นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน (รวมค่ารถไฟรางแล้ว) นั่งกระเช้าฟานซิปัน – เมืองฮานอย สะพานแสงอาทิตย์ ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

เดินทางตลอด เมษายน - กันยายน 2563

13,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 HAN17

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 5วัน 4คืน

เมืองฮานอย เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน ตลาดก๊กเลี๊ยว เมืองซาปา ภูเขาปากมังกร จุดชมวิวเมืองซาปา โบสถ์ซาปา ตลาดเลิฟมาร์เก็ต – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน ช้อปปิ้งตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต – เมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก ชมความงามแหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน (ล่องเรือนิงห์บิงห์ฮาลองบก)

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

เดินทางตลอด เมษายน - กันยายน 2563

12,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

CODE TOUR

VN-5404 HAN18

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4วัน 3คืน

เมืองฮานอย เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน ตลาดก๊กเลี๊ยว เมืองซาปา น้ำตกสีเงิน หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต อิสระช้อปปิ้งตลาดเลิฟ มาร์เก็ต – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน เมืองฮานอย ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ – จัตุรัสบาดิงห์ ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์ สะพานแสงอาทิตย์ ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

11-14 เม.ย.63 / 01-04 , 14-17 พ.ค.63

03-06 มิ.ย. / 04-07 ก.ค. / 01-04 ส.ค. / 10-13 ก.ย.63

14,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

 

 

CODE TOUR

VN-5404 HAN19

กดดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์ 5วัน 4คืน

เมืองไฮฟอง เมืองฮาลอง ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต – าเรือโห่งไก ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ ถ้ำนางฟ้า เกาะไก่ชน เมืองนิงห์บิงห์ ล่องเรือฮาลองบก เมืองฮานอย – เมืองลาวไก ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน ภูเขาปากมังกร ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน เมืองฮานอย  สะพานแสงอาทิตย์ ทะเลสาบคืนดาว วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย – จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

เดินทางตลอด เมษายน - ตุลาคม 2563

11,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 400.-/ท่าน

  

 

 

 

 

 

 

ทัวร์เวียดนามเหนือ  ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ซาปา ทัวร์ฟานซิปัน ฮาลอง ฮานอย นิงห์บิงห์ เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือ  ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ซาปา ทัวร์ฟานซิปัน ฮาลอง ฮานอย นิงห์บิงห์ เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือ  ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ซาปา ทัวร์ฟานซิปัน ฮาลอง ฮานอย นิงห์บิงห์ เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือ  ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ซาปา ทัวร์ฟานซิปัน ฮาลอง ฮานอย นิงห์บิงห์ เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือ  ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ซาปา ทัวร์ฟานซิปัน ฮาลอง ฮานอย นิงห์บิงห์ เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือ  ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ซาปา ทัวร์ฟานซิปัน ฮาลอง ฮานอย นิงห์บิงห์ เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือ  ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ซาปา ทัวร์ฟานซิปัน ฮาลอง ฮานอย นิงห์บิงห์ เวียดนามเหนือ  ทัวร์เวียดนามเหนือ  ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ซาปา ทัวร์ฟานซิปัน ฮาลอง ฮานอย นิงห์บิงห์ เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือ  ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ซาปา ทัวร์ฟานซิปัน ฮาลอง ฮานอย นิงห์บิงห์ เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือ  ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ซาปา ทัวร์ฟานซิปัน ฮาลอง ฮานอย นิงห์บิงห์ เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือ  ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ซาปา ทัวร์ฟานซิปัน ฮาลอง ฮานอย นิงห์บิงห์ เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือ  ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ซาปา ทัวร์ฟานซิปัน ฮาลอง ฮานอย นิงห์บิงห์ เวียดนามเหนือ 

 
 

 
ทัวร์เวียดนาม

เวียดนามกลาง article
เวียดนามใต้ articleBS CENTRE SERVICE CO.,LTD