ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
เวียดนามเหนือ

(( ดูรายละเอียดส่วนลดที่หัวโปรแกรม / รายการโปรโมชั่น อาจไม่ร่วมกิจกรรมส่วนลดนี้ ))

  

CODE : VN-5904 VN006-VJ

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4วัน 3คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ – กรุงฮานอย – ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน – ช็อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

Day 2 :

ฮานอย – ลาวไก – ซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา

Day 3 :

ซาปา – เขาฮามลอง – ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม + จีนนั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน – ยอดเขาฟานซีปัน – ฮานอย - สุสานโฮจิมินห์

Day 4 :

ฮานอย – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

23 – 26 ส.ค.62

10,900.-

30 ส.ค. – 02 ก.ย.62

06 – 09 , 13 – 16 , 20 – 23 , 27 – 30 ก.ย.62

04 – 07 , 18 – 21 ต.ค. / 01 – 04 , 08 – 11 พ.ย.62

11,900.-

10 – 13 ส.ค. / 11 – 14 , 25 – 28 ต.ค.62

15 – 18 , 22 – 25 , 29 พ.ย. – 02 ธ.ค.62

12,900.-

09 – 12 ส.ค.62 (วันแม่)

05 – 08 (วันพ่อ) , 06 – 09 , 07 – 10 , 08 – 11 ธ.ค.62  (วันรัฐธรรมนูญ)

13 – 16 , 20 – 23 ธ.ค.

13,900.-

27 – 30 , 28 – 31 ธ.ค.62 (วันสิ้นปี)

14,900.-

       

CODE : VN-5904 VN005-SL

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงก์ 4วัน 3คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ – กรุงฮานอย ลาวไก ซาปา – ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก – ตลาดซาปา

Day 2 :

ซาปา – ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน – ซาปา

Day 3 :

ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหง๊อกซิน – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

Day 4 :

ฮานอย – นิงก์บิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

16 – 19 , 30 ส.ค. – 02 ก.ย.62

06 – 09 , 13 – 16 , 27 – 30 ก.ย.62

11,900.-

23 – 26 ส.ค. / 20 – 23 ก.ย.62

04 – 07 , 13 – 16 , 18 – 21 , 20 – 23 (วันปิยะ) , 25 – 28 ต.ค.62

12,900.-

09 – 12 , 11 – 14 ส.ค.62 (วันแม่)  

11 – 14 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) /15-18 พ.ย.62

13,900.-

       

CODE : VN-5904 VN061-FD

เวียดนามเหนือ

ฟานซีปัน ฮานอย ฮาลอง 4วัน 3คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ – กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา – ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ชมน้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา

Day 2 :

ซาปา – นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน – ฮานอย

Day 3 :

ฮานอย – นิงบิงห์ - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC) – ฮาลอง – ร้านยา – ตลาดราตรีฮาลอง

Day 4 :

ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – ฮานอย – ร้านหยก - ถนน36สาย – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

01 – 04 , 08 – 11 ก.ย. 62

ราคาโปรโมชั่น >>> เลือกรับโปรโมชั่นหมวด A

12,900.-

11 – 14 , 17 – 20 , 25 – 28 , 31 ส.ค. – 03 ก.ย.62

28 ก.ย. – 01 ต.ค.62

13 – 16 , 30 ต.ค. – 02 พ.ย.62

06 – 09 , 10 – 13 , 13 – 16 , 17 – 20 , 20 – 23 , 24 – 27 , 27 – 30 ,

30 พ.ย. – 03 ธ.ค.62

01 – 04 , 02 – 05 , 04 – 07 , 09 – 12 , 10 – 13 ธ.ค.62

13,900.-

14 – 17 , 21 – 24 ก.ย.62

05 – 08 , 16 – 19 , 23 – 26 , 26 – 29 ต.ค.62

02 – 05 , 09 – 12 , 16 – 19 , 23 – 26 พ.ย.62

07 – 10 , 08 – 11 (วันรัฐธรรมนูญ), 14 – 17 , 15 – 18 , 21 – 24 , 22 – 25 ธ.ค.62

14,900.-

12 – 15 ต.ค. (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)/ 05 – 08 ธ.ค.62(วันพ่อ)

15,900.-

30 ธ.ค. – 02 ม.ค.63 (ปีใหม่)

17,900.-

29 ธ.ค. – 01 ม.ค.63 (ปีใหม่)

18,900.-

       

CODE : VN-5904 VN005-VJ

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 5วัน 4คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ – ฮานอย – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย

Day 2 :

ฮานอย – ลาวไก – ซาปา – ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ชมน้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา

Day 3 :

ซาปา – นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน – ยอดเขาฟานซีปัน – ฮานอย

Day 4 :

ฮานอย นิงห์บิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง๊อกเซิน ชมการแสดงระบำ หุ่นกระบอกน้ำ

Day 5 :

ฮานอย – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

04 – 08 ก.ย.62 ราคาโปรโมชั่น >>> เลือกรับโปรโมชั่นหมวด A

11,900.-

07 – 11 , 14 – 18 ส.ค.62 ราคาโปรโมชั่น >>> เลือกรับโปรโมชั่นหมวด A

12,900.-

21 – 25 ส.ค./11 – 15 , 18 – 22 , 25 – 29 ก.ย.62

02 – 06 , 16 – 20 , 23 – 27 , 30 ต.ค. – 03 พ.ย.62

06 – 10 , 13 – 17 , 20 – 24 พ.ย.62

13,900.-

28 ส.ค. – 01 ก.ย. / 27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62

09 – 13 ต.ค. (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)/ 04 – 08 ธ.ค.62(วันพ่อ)

14,900.-

11 – 15 , 18 – 22 , 25 – 29 ธ.ค.62

15,900.-

       

CODE : VN-5904 VN07-SL

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 5วัน 4คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ – กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา – ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา

Day 2 :

ซาปา – เขาฮามลอง – นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน – ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก

Day 3 :

ลาวไก ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สายโชว์หุ่นกระบอกน้ำ

Day 4 :

ฮานอย – นิงก์บิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก – ฮาลอง – ร้านยา – ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง

Day 5 :

ฮาลอง – ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ร้านหยก – ฮานอย – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

28 ส.ค. – 01 ก.ย.62

12,900.-

14 – 18 , 21 – 25 ส.ค.62

04 – 08 , 11 – 15 , 18 – 22 , 25 – 29 ก.ย.62

02 – 06 , 09 – 13 , 16 – 20 , 30 ต.ค. – 03 พ.ย.62

13,900.-

12 – 16 ส.ค. / 23 – 27 ต.ค./25-29 พ.ย.62

14,900.-

14 – 18 ต.ค./ 20-24 พ.ย.62

15,900.-

       

CODE : VN-5904 VN07-FD

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 5วัน 4คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ – กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา – ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา

Day 2 :

ซาปา – เขาฮามลอง – นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน – ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก

Day 3 :

ลาวไก ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน – อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สายโชว์หุ่นกระบอกน้ำ

Day 4 :

ฮานอย – นิงก์บิงห์ – ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก – ฮาลอง – ร้านยา – ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง

Day 5 :

ฮาลอง – ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ร้านหยก – ฮานอย – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

15 – 19 ส.ค.62

13,900.-

22 – 26 ส.ค.62

14,900.-

04 – 08 , 11 – 15 ก.ย.62

02 – 06 , 30 ต.ค. – 03 พ.ย.62

15,900.-

08 – 12 ส.ค.62 (วันแม่)

18 – 22 , 25 – 29 ก.ย.62

09 – 13(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) , 16 – 20 , 23 – 27 ต.ค.62

06 – 10 , 13 – 17 , 20 – 24 , 27 พ.ย. – 01 ธ.ค.62

11 – 15 , 18 – 22 , 25 – 29 ธ.ค. 62

16,900.-

04 – 08 ธ.ค.62 (วันพ่อ)

17,900.-

COED : VN-5908 VNHAN04

เวียดนามเหนือ

 ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซาปา 5วัน 4คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮาลอง ฮาลอง ปาร์ค – นั่งกระเช้า 2 ชั้น สวนดอกไม้ญี่ปุ่น นั่งรถราง - ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel – การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

Day 2 :

เมืองฮาลอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า หมู่บ้านชาวประมง เกาะไก่ชนกัน เมืองนิงห์บิงห์ วัดไบ่ดิงห์

Day 3 :

เมืองนิงห์บิงห์ จ่างอาน ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอ่าน – สถานที่ถ่ายหนัง Kong : Skull island – เมืองลาวไก เมืองซาปา

Day 4 :

เมืองซาปา – สถานนีฟานสิปัน ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ฟานซิปัน -  จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน เที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา 3 หมู่บ้าน น้ำตกนางฟ้า โบสถ์ซาปา

Day 5 :

เมืองซาปา กรุงฮานอย สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย กรุงเทพมหานคร

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

07 – 11 ต.ค.62

12,888.-

28 ส.ค. – 01 ก.ย. / 11 – 15 ก.ย.62

06 – 10 , 08 – 12 , 14 – 18 , 15 – 19 , 19 – 23 , 20 – 24 , 21 – 25 ต.ค.62

26 – 30 , 27 – 31 , 28 ต.ค. – 01 พ.ย. , 29 ต.ค. – 02 พ.ย.62

13,888.-

07 – 11 , 14 – 18 , 17 – 21 , 21 – 25 , 24 – 28 , 31 ส.ค. – 04 ก.ย.62

04 – 08 , 07 – 11 , 14 – 18 , 18 – 22 ก.ย.62

12 – 16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) , 13 – 17 , 22 – 26 ต.ค.62

02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 09 – 13 , 10 – 14 , 11 – 15 พ.ย.62

12 – 16 , 16 – 20 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 – 23 , 23 – 27 , 24 – 28 พ.ย.62

25 – 29 , 26 – 30 , 30 พ.ย. – 04 ธ.ค.62

01 – 05 , 02 – 06 , 08 – 12 , 09 – 13 , 10 – 14 ธ.ค.62 (วันพ่อ+วันรัฐธรรมนูญ)

14 – 18 , 15 – 19 , 16 – 20 , 17 – 21 , 21 – 25 , 22 – 26 ธ.ค. (วันคริสต์มาส)

14,888.-

09 – 13 , 10 – 14 ส.ค.62 (วันแม่)

15,888.-

23 – 27 , 24 – 28(วันคริสต์มาส) , 31 ธ.ค. – 04 ม.ค.63 (วันปีใหม่)

18,888.-

       

COED : VN-5908 VNHAN05

เวียดนามเหนือ

 ฮานอย หมกเจาว์ ฮาลอง 5วัน 4คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – วัดหง๊อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานพระอาทิตย์ – ถนน36สาย

Day 2 :

เมืองฮานอย เมืองหมกเจาว์ – สวนชาขั้นบันไดรูปหัวใจ – สะพานแก้วแห่งความรัก – สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์

Day 3 :

เมืองหมกเจาว์ – น้ำตกDai Yem – เมืองนิงห์บิงห์ – วัดไบ่ดิงห์ – ถนนคนเดินเมืองนิงห์บิงห์

Day 4 :

เมืองนิงห์บิงห์ – ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ฮาลอง ปาร์ค – นั่งกระเช้า 2 ชั้น สวนดอกไม้ญี่ปุ่น นั่งรถราง – ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel – การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

Day 5 :

เมืองฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง เกาะไก่ชนกัน สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

28 ส.ค. – 01 ก.ย. / 11 – 15 , 25 – 29 ก.ย.62

13,888.-

07 – 11 , 14 – 18 , 17 – 21 , 21 – 25 , 24 – 28 , 31 ส.ค. – 04 ก.ย.62

04 – 08 , 07 – 11 , 14 – 18 , 18 – 22 , 21 – 25 , 28 ก.ย. – 02 ต.ค.62

14,888.-

09 – 13 , 10 – 14 ส.ค.62 (วันแม่)

15,888.-

       

COED : VN-5908 VNHAN06

เวียดนามเหนือ

 ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซาปา 5วัน4คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองฮาลอง – ฮาลอง ปาร์ค - นั่งกระเช้า 2 ชั้น – สวนดอกไม้ญี่ปุ่น – นั่งรถราง - ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel - การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

Day 2 :

เมืองฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง -  ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เกาะไก่ชนกัน – เมืองนิงห์บิงห์ – วัดไบ่ดิงห์ พิเศษ!!! เมนูอาหารทะเล+ไวน์แดงดาลัด

Day 3 :

เมืองนิงห์บิงห์ – จ่างอาน – ล่องเรือชมความสวยงามของจ่างอ่าน - สถานที่ถ่ายหนัง Kong : Skull island – เมืองลาวไก – เมืองซาปา

Day 4 :

เมืองซาปา - สถานีฟานสิปัน – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน -  จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน – เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊ต กั๊ต– โบสถ์ซาปา – น้ำตกซิลเวอร์-ตลาดซาปา พิเศษ!เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน และไวน์แดง

Day 5 :

เมืองซาปา – กรุงฮานอย – สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

14 – 18 ต.ค.62

11,888.-

08 – 12 , 15 – 19 , 21 – 25 , 22 – 26 , 26 – 30 , 27 – 31 ต.ค.62

12,888.-

12 – 16 , 13 – 17 , 19 – 23 , 20 – 24 , 28 ต.ค.- 1 พ.ย. 62

02 – 06 , 03 – 07 , 04 – 08 , 05 – 09 , 09 – 13 , 10 – 14 , 11 – 15 พ.ย.62

12 – 16 , 16 – 20 , 17 – 21 , 18 – 22 , 19 – 23 , 23 – 27 , 24 – 28 พ.ย.62

25 – 29 , 26 – 30 , 30 พ.ย. – 4 ธ.ค.62

02 – 06 , 03 – 07 , 08 – 12 , 09 – 13 , 10 – 14 , 14 – 18 , 15 – 19 ธ.ค.62

16 – 20 , 21 – 25 , 22 – 26 ธ.ค. 62

13,888.-

11 – 15 , 12 – 16 , 13 – 17 , 14 – 18 , 18 – 22 , 19 – 23 , 20 – 24 ม.ค.63

03 – 07 , 04 – 08 , 08 – 12 , 19 – 13 , 10 – 14 , 11 – 15 ก.พ. 63

16 – 20 , 17 – 21 , 18 – 22 , 23 – 27 , 24 – 28 , 25 – 29 , 29ก.พ.-4 มี.ค.63

01 – 05 , 02 – 06 , 03 – 07 , 07 – 11 , 08 – 12 , 09 – 13 มี.ค. 63

10 – 14 , 14 – 18 , 15 – 19 , 16 – 20 , 17 – 21 , 21 – 25 มี.ค. 63

22 – 26 , 23 – 27 , 24 – 28 , 28 มี.ค. – 1 เม.ย. , 29 มี.ค. – 2 เม.ย. 63

07 – 11 , 23 – 27 , 24 – 28 ธ.ค. 62

14,888.-

26 – 30 , 28 ม.ค. – 1 ก.พ. 63

15,888.-

 

     

COED : VN-6101 HAN01

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3วัน 2คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด A

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) เมืองลาวไก เมืองซาปา น้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา

Day 2 :

เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต นั่งรถรางเมืองซาปา นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน เมืองลาวไก

Day 3 :

เมืองลาวไก เมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหงอกเซินอิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย โชว์หุ่นกระบอกน้ำ กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

02 – 04 , 21 – 23 , 23 – 25 , 28 – 30 , 30 ส.ค. – 01 ก.ย.62

9,989.-

07 – 09 , 09 – 11 ส.ค.62

09 – 11 , 11 – 13 , 18 – 20 , 25 – 27 , 30 ก.ย. – 02 ต.ค.62

10,989.-

14 – 16 ส.ค. / 04 – 06 , 13 – 15 , 20 – 22 , 27 – 29 ก.ย.62

11,989.-

02 – 04 , 04 – 06 , 09 – 11 , 14 – 16 , 16 – 18 , 28 – 30 , 30 ต.ค. – 01 พ.ย. 62

01 – 03 , 06 – 08 , 13 – 15 , 15 – 17 , 20 – 22 , 22 – 24 , 27 – 29 , 29 พ.ย. – 01 ธ.ค.62

12,989.-

11 – 13 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) , 23 – 25 ต.ค.62 (วันปิยะ)

14,989.-

       

COED : VN-6101 HAN02

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 3วัน 2คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด C

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) เมืองนิงบิงห์ ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก เมืองฮาลอง ร้านยา ฮาลองไนท์มาร์เก็ต

Day 2 :

เมืองฮาลอง ล่องอ่าวฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า หมู่บ้านชาวประมง ร้านหยก เมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหงอกเซิน โชว์หุ่นกระบอกน้ำ

Day 3 :

จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว วัดเจิ่นกว๊อก วิหารวรรณกรรม ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนอยไบ กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

16 – 18 ส.ค. / 06 – 08 , 23 – 25 ก.ย.62

07 – 09 , 18 – 20 ต.ค./08 – 10 , 25 – 27 พ.ย.62

9,989.-

       

COED : VN-6101 HAN03

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง 4วัน 3คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด A

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) เมืองลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา

Day 2 :

เมืองซาปา นั่งรถรางเมืองซาปา นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน เมืองฮานอย ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

Day 3 :

เมืองฮานอย เมืองนิงบิงห์ ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก ถ้ำตามก๊ก เมืองฮาลอง ร้านยา ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต

Day 4 :

ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ ถ้ำนางฟ้า หมู่บ้านชาวประมง เมืองฮานอย ร้านหยก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

11 – 14 (วันแม่) , 25 – 28 ส.ค.62

12,989.-

03 – 06 , 10 – 13 , 17 – 20 พ.ย.62

13,989.-

01 – 04 , 15 – 18 ก.ย./20 – 23 (วันปิยะ), 25 – 28 ต.ค.62

14,989.-

       

COED : VN-6101 HAN04

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ม๊กโจว นิงบิงห์ 3วัน 2คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) เมืองฮานอย เมืองม๊กโจว หมู่บ้านเผ่าไทขาว สวนชาขันบันไดรูปหัวใจ

Day 2 :

สวนดอกไม้ HAPPY LAND – น้ำตก DAI TEM – สะพานแก้วรูปหัวใจ สวนสนโรแมนติก เมืองนิงห์บิงห์ - วัดใหญ่ไบ่ดิงห์ –  ตลาดไนท์มาร์เก็ต

Day 3 :

ฮาลองบก กรุงฮานอย โรงละครฮานอย วัดเฉินก๊วก อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

30 ส.ค. – 01 ก.ย.62

10,999.-

11 – 13 , 17 – 19 , 23 – 25 ส.ค.62

06 – 08 , 13 – 15 , 28 – 30 ก.ย.62

11,999.-

03 – 05 , 04 – 06 , 12 – 14 , 17 – 19 , 18 – 20 , 19 – 21 ต.ค.62

30 ต.ค. – 01 พ.ย. , 31 ต.ค. – 02 พ.ย.62

01 – 03 , 06 – 08 , 07 – 09 , 14 – 16 , 21 – 23 , 28 – 30 พ.ย.62

12,999.-

10 – 12 , 11 – 13 , 23 – 25 , 24 – 26 ต.ค.62

04 – 06 , 11 – 13 , 12 – 14 , 18 – 20 , 19 – 21 , 25 – 27 , 26 – 28 ธ.ค.62

13,999.-

01 – 03 ม.ค.63 (วันปีใหม่)

15,999.-

31 ธ.ค. – 02 ม.ค.63 (วันปีใหม่)

16,999.-

       

COED : VN-6101 HAN05

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง 4วัน 3คืน

 

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) เมืองลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา

Day 2 :

เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย – ช้อปปิ้งถนน36สาย

Day 3 :

เมืองฮานอย เมืองนิงบิงห์ ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก ถ้ำตามก๊ก เมืองฮาลอง ร้านยา ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต

Day 4 :

ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์ ถ้ำนางฟ้า หมู่บ้านชาวประมง เมืองฮานอย ร้านหยก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

29 ส.ค. – 01 ก.ย. / 05 – 08 , 12 – 15 , 28 ก.ย. – 01 ต.ค.62

12,999.-

03 – 06 , 05 – 08 , 25 – 28 , 31 ต.ค. – 02 พ.ย.62

15 – 18 , 29 พ.ย. – 02 ธ.ค.62

13,999.-

09 – 12 , 10 – 13 , 11 – 14 ส.ค.62 (วันแม่)

11 – 14 , 12 – 15 , 13 – 16 ต.ค.62 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

18 – 21 , 19 – 22 , 20 – 23 ต.ค.62 (วันปิยะ)

08 – 11 (วันรัฐธรรมนูญ) , 25 – 28 ธ.ค.62 (วันคริสต์มาส)

14,999.-

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. , 31 ธ.ค. – 03 ม.ค.63 (วันปีใหม่)

18,999.-

 

     

COED : VN-6101 HAN06

เวียดนามเหนือ

ฟานซีปัน ซาปา สะพานแก้ว 3วัน 2คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด A

Day 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) เมืองซาปา สะพานแก้วมังกรเมฆ – ตลาดซาปา

Day 2 :

เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต นั่งรถรางเมืองซาปา นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน เมืองลาวไก

Day 3 :

เมืองลาวไก เมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

13 – 15 ก.ย.62

10,989.-

28 – 30 ก.ย.62

11,989.-

03 – 05 , 04 – 06 , 10 – 12 , 17 – 19 , 18 – 20 , 19 – 21 ต.ค. 62

30 ต.ค. – 01 พ.ย. , 31 ต.ค. – 02 พ.ย. 62

01 – 03 , 06 – 08 , 07 – 09 , 14 – 16 , 21 – 23 , 28 – 30 พ.ย. 62

18 – 20 , 19 – 21 ธ.ค. 62

12,989.-

11 – 13 , 12 – 14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9), 23 – 25 , 24 – 26 ต.ค.62

04 – 06 (วันพ่อ), 11 – 13 , 12 – 14 , 25 – 27 , 26 – 28 ธ.ค.62

13,989.-

01 – 03 ม.ค. 63 (วันปีใหม่)

16,989.-

31 ธ.ค. – 02 ม.ค.63 (วันปีใหม่)

17,989.-

 

COED : VN-5404 HAN06

เวียดนามเหนือ

ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย เมืองลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท

Day 2 :

เมืองซาปา นั่งรถรางเมืองซาปา ยอดเขาฟานซิปัน กระเช้าไฟฟ้า เมืองฮานอย ถนน 36 สาย

Day 3 :

จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ เมืองนิงบิงห์ ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก เมืองฮาลอง ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

เมืองฮาลอง ฮาลอง เบย์ เมืองฮานอย ท่าอากาศยานนอยไบ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

22 – 25 ส.ค.62

13,999.-

12 – 15 , 26 – 29 ก.ย.62

14,999.-

17 – 20 , 24 – 27 ต.ค.62

07 – 10 , 21 – 24 พ.ย.62

12 – 15 , 19 – 22 ธ.ค.62

15,999.-

11 – 14 ต.ค.(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 05 – 08 ธ.ค.62 (วันพ่อ)

16,999.-

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63 (ปีใหม่)

18,999.-

       

COED : VN-5404 HAN07

เวียดนามเหนือ

ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 5วัน 4คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินไฮฟอง  เมืองไฮฟอง เมืองฮาลอง ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต

Day 2 :

เมืองฮาลอง ท่าเรือโห่งไก ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ ถ้ำนางฟ้า เกาะไก่ชน เมืองนิงห์บิงห์ ล่องเรือฮาลองบก เมืองฮานอย

Day 3 :

เมืองฮานอย เมืองลาวไก ด่านชายแดนเวียดนาม – จีน เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน ภูเขาปากมังกร ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต

Day 4 :

เมืองซาปา นั่งรถไฟชมเมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน เมืองฮานอย  สะพานแสงอาทิตย์ ทะเลสาบคืนดาว วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย

Day 3 :

เมืองฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ สนามบินนอยไบ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

06 – 10 , 20 – 24 ก.ย.62

11,999.-

04 – 08 ต.ค.62

12,999.-

09 – 13 , 16 – 20 , 18 – 22 , 25 – 29 ต.ค.62

08 – 12 , 15 – 19 , 22 – 26 , 29 พ.ย. – 03 ธ.ค.62

13,999.-

11 – 15 ต.ค.62 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

04 – 08(วันแม่) , 06 – 10 , 13 – 17 , 20 – 24 ธ.ค.62

14,999.-

25 – 29 ธ.ค. 62 (วันสิ้นปี)

15,999.-

27 – 31 ธ.ค. 62 (วันสิ้นปี)

18,999.-

       

COED : VN-5404 HAN08

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ซาปา 4วัน 3คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามิบนนอยไบ เมืองฮานอย เมืองซาปา

Day 2 :

ซาปา - นั่งรถไฟเมืองซาปา กระเช้าไฟฟ้า ยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต

Day 3 :

เมืองซาปา เมืองฮานอย วัดเจิ่นกว๊อก ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ

Day 4 :

เมืองฮานอยจัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ สนามบินนอยไบ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

22 – 25 ส.ค.62

10,999.-

05 – 08 , 19 – 22 ก.ย.62

03 – 06 , 04 – 07 ต.ค.62

11,999.-

07 – 10 , 08 – 11 , 14 – 17 , 21 – 24 , 28 พ.ย. – 03 ธ.ค.62

12,999.-

10 – 13 , 11 – 14 , 13 – 16 , 17 – 20 , 18 – 21 , 24 – 27 , 25 – 28 ,

31 ต.ค. – 03 พ.ย. / 05 – 08(วันพ่อ) , 12 – 15 , 19 – 22 ธ.ค.62

13,999.-

12 – 15 ต.ค. (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 07 – 10 ธ.ค.62 (วันรัฐธรรมนูญ)

14,999.-

26 – 29 , 27 – 30 ธ.ค.62 (วันสิ้นปี)

15,999.-

28 – 31 ธ.ค.62 (วันสิ้นปี)

17,999.-

       

COED : VN-5404 HAN09

เวียดนามเหนือ

ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด A

Day 1 :

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย เมืองฮวาบิงห์

Day 2 :

ฮวาบิงห์ เมืองมกโจว น้ำตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL – ไร่ชารูปหัวใจ สะพานแก้ว สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์

Day 3 :

เมืองมกโจว เมืองนิงห์บิงห์ ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) วัดบายดิงห์

Day 4 :

เมืองนิงห์บงห์ เมืองไฮฟอง สนามบินแคทบี สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

07 – 10 พ.ย. 62

8,999.-

17 – 20 , 24 – 27 ต.ค.62

14 – 17 , 21 – 24 , 28 พ.ย. – 01 ธ.ค.62

9,999.-

10 – 13 , 13 – 16 ต.ค. 62 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

12 – 15 , 19 – 22 ธ.ค. 62

10,999.-

05 – 08 ธ.ค. 62 (วันพ่อ)

11,999.-

26 – 29 ธ.ค. 62 (วันสิ้นปี)

13,999.-

       

COED : VN-5404 HAN11

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 5วัน 4คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก

Day 2 :

เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – ตลาดก๊กเลี๊ยว – เมืองซาปา – ภูเขาปากมังกร – จุดชมวิวเมืองซาปา – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต

Day 3 :

เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ช้อปปิ้งตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต

Day 4 :

เมืองซาปา – เมืองฮานอย – จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – เมืองนิงห์บิงห์

Day 5 :

เมืองนิงห์บิงห์ – วัดบ่ายดิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก ชมความงามแหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน(ล่องเรือนิงห์บิงห์) – สนามิบนนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

03 – 07 ม.ค. 63

12,999.-

04 – 08 ต.ค. 62

10 – 14 ม.ค. 63

13,999.-

17 – 21 , 18 – 22 , 31 ต.ค. – 4 พ.ย. 62

07 – 11 , 15 – 19 , 22 – 26 , 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. , 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 62

12 – 16 , 13 – 17 , 19 – 23 , 20 – 24 ธ.ค.62

14,999.-

16 – 20 ม.ค. / 14 – 18 , 27 ก.พ. – 2 มี.ค. , 28 ก.พ. – 3 มี.ค.63

05 – 09 , 12 – 16 , 13 – 17 , 20 – 24 , 27 – 31 มี.ค. 63

05 – 09 ธ.ค. 62 (วันพ่อ)

06 – 10 ม.ค. 63

15,999.-

26 – 30 , 27 – 31 ธ.ค. 62 (วันสิ้นปี)

16,999.-

28 ธ.ค. – 1 ม.ค. 63 (ปีใหม่)

18,999.-

       

COED : VN-5404 HAN12

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน 4วัน 3คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด B

Day 1 :

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - ลาวไก - เมืองซาปา - หมู่บ้านก๊าตก๊าต - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต

Day 2 :

เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - น้ำตกสีเงิน - กระเช้าไฟฟ้า - ยอดเขาฟานซิปัน

Day 3 :

เมืองซาปา - ชายแดนเวียดนาม+จีน - ตลาดก๊กเลี้ยว - เมืองนิงบิงห์

Day 4 :

เมืองนิงบิงห์ - ล่องเรือกระจาด - ตลาดพื้นเมือง - วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

26 – 29 มี.ค. 63

12,999.-

28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62

06 – 09 , 13 – 16 , 20 – 23 , 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 63

13,999.-

05 – 08 , 12 – 15 , 19 – 22 มี.ค. 63

14,999.-

26 – 29 ธ.ค. 62 (วันสิ้นปี)

15,999.-

 

CODE TOUR : VN-6002 PVN12

เวียดนามเหนือ

ฮานอย ซาปา 4วัน 3คืน

เลือกรับโปรโมชั่นหมวด A

Day 1 :

กรุงเทพฯ – ลาวไก – ซาปา

Day 2 :

ซาปา – หุบเขาปากมังกร – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกซิลเวอร์ ตลาด Love Market

Day 3 :

ซาปา – ฮานอยจัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เนียบประธานาธิบดี – บ้านพักโฮจิมินห์ชมวัดเจดีย์เสาเดียวทะเลสาบคืนดาบวัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย

Day 4 :

ฮานอย – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทาง

ราคา

12 – 15 , 26 - 29 ก.ย. 62

9,999.-

09 – 12 , 10 – 13 ส.ค. 62 (วันแม่)

11 – 14 , 12 – 15 ต.ค. 62 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)

20 – 23 ต.ค. 62 (วันปิยะ)

11,999.-

 

 

 

 

 

 

 
ทัวร์เวียดนาม

เวียดนามกลาง article
เวียดนามใต้ articleBS CENTRE SERVICE CO.,LTD