ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์รัสเซีย

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน

กรุงเทพฯ – อาบู ดาบี – มอสโคว์ จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ – VDNKH – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัต – พระราชวังเครมลิน – มหาวิหารอัสสัมชัญ – มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล – ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างสรรพสินค้ากุม อนุสรณ์สถานเลนิน สวนซายาร์ดเยปาร์ค – เมืองซาร์กอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี้ – เมืองมอสโคว์ ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ ห้างยูโรเปียนมอลล์ – เบเลยาดาร์ชาร์เอ้าเลท – สวนโคโลเมนสโกเย พระราชวังซาริซิน่า ห้างเวกัสมอลล์ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5404 DME07

วันเดินทาง

ราคา

25 – 30 ม.ค.63

18 – 23 ก.พ.63

27,999.-

15 – 20 ก.พ.63

22 – 27 ก.พ.63

29 ก.พ.-5 มี.ค.63

28,999.-

3-8/7-12มี.ค.

10-15/13-18มี.ค.

14-19/17-22มี.ค.

20-25/21-26มี.ค.

24 – 29 มี.ค.63

28 มี.ค.-2 เม.ย.63

29,999.-

5-10/7-12ก.พ.

08 – 13 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

30,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน

กรุงเทพฯ – โดฮา – มอสโคว์ สวนโคโลเมนสโกเย – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – เมืองซาร์กอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี้ – เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ – DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก – พระราชวังเครมลิน – มหาวิหารอัสสัมชัญ – มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล – ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน – พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์ และ ปอล – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – ถนนเนฟกี้ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5404 DME14

วันเดินทาง

ราคา

03 – 10 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

43,999.-

24 พ.ย.-1 ธ.ค.62

14 – 21 มี.ค.63

21 – 28 มี.ค.63

44,999.-

07 – 14 ธ.ค.62

(วันรัฐธรรมนูญ)

08 – 15 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

45,999.-

25 ม.ค.-1 ก.พ.63

22 – 29 ก.พ.63

46,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – มอสโคว์ – พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์ – VDNKH – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ – DIYตุ๊กตาแม่ลูกดก – พระราชวังเครมลิน – มหาวิหารอัสสัมชัญ – มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล – ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างสรรพสินค้ากุม อนุสรณ์สถานเลนิน สวนซายาร์ดเย รถไฟตู้นอนสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ถนนเนฟสกี้ – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ห้างแกลเลอเรีย รถไฟด่วน SAPSAN เมืองมอสโคว์ – สวนโคโลเมนสโกเย – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5404 DME16

วันเดินทาง

ราคา

29 ม.ค.-4ก.พ.63

19 – 25 ก.พ.63

39,999.-

5-11/9-15ก.พ.

4-10/11-17มี.ค.

18-24/25-31มี.ค.

06 – 12 เม.ย.63

41,999.-

05 – 11 เม.ย.63

(วันจักรี)

42,999.-

6-12/10-16พ.ค.

20 – 26 พ.ค.63

27 พ.ค.-2 มิ.ย.63

3-9/10-16มิ.ย.

24 – 30 มิ.ย.63

45,999.-

29 เม.ย.-5 พ.ค.63

03 – 09 พ.ค.63

(วันแรงงาน)

(วันฉัตรมงคล)

(วันวิสาขบูชา)

46,999.-

12 – 18 เม.ย.63

(วันสงกรานต์)

48,999.-

09 – 15 เม.ย.63

(วันสงกรานต์)

49,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน

กรุงเทพฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน – พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ถนนเนฟกี้ – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ และ ปอล – โบสถ์หยดเลือด – สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – มหาวิหารอัสสัมชัญ – มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล – ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน สวนซายาร์ดเย – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ห้างเวกัส - กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5404 DME17

วันเดินทาง

ราคา

27 ม.ค.-2 ก.พ.63

15-21/19-25ก.พ.

26 ก.พ.-3 มี.ค.63

44,999.-

05 – 11 ก.พ.63

2-8/7-13มี.ค.

9-15/11-17มี.ค.

16-22/23-29มี.ค.

18-24/20-26เม.ย.

22 – 28 เม.ย.63

25 เม.ย.-1 พ.ค.63

45,999.-

1-7/4-10เม.ย. 

(วันจักรี)

15 – 21 เม.ย.63 

(วันสงกรานต์)

47,999.-

07 – 13 ธ.ค.62

(วันรัฐธรรมนูญ)

48,999.-

09 – 15 ธ.ค.62

14 – 20 ธ.ค.62

21 – 27 ธ.ค.62

49,999.-

9-15/13-19พ.ค.

20-26/25-31พ.ค.

27 พ.ค.-2 มิ.ย.63

30 พ.ค.-5 มิ.ย.63

3-9/6-12 มิ.ย.

10-16/13-19มิ.ย.

17-23/20-26มิ.ย.

24 – 30 มิ.ย.63

51,999.-

01 – 07 ม.ค.63

(วันปีใหม่)

55,999.-

28 ธ.ค.-3 ม.ค.63

30 ธ.ค.-5 ม.ค.63

(วันปีใหม่)

57,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

  

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน

กรุงเทพฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) พระราชวังเครมลิน – มหาวิหารอัสสัมชัญ – มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล – ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – จุดชมวิวสแปโร่ฮิลล์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ ถนนอารบัต – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน – พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ถนนเนฟกี้ – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5404 SVO02

วันเดินทาง

ราคา

30 พ.ย.-6 ธ.ค.62

05 – 11 ธ.ค.62

(วันพ่อ)

(วันรัฐธรรมนูญ)

49,999.-

27 ธ.ค.-2 ม.ค.63

28 ธ.ค.-3 ม.ค.63

29 ธ.ค.-4 ม.ค.63

(วันปีใหม่)

59,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5 วัน

SUPER PRO RUSSIA

กรุงเทพฯ มัสกัต – มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ – จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล กุม - ซาร์กอส (Zagorsk) - MATRESHAKA FACTORY – METRO – ถนนอารบัต – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET - มัสกัต กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5135 ZA5D

วันเดินทาง

ราคา

25 – 29 ม.ค.63

(วันตรุษจีน)

08 – 12 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

26 ก.พ.-1 มี.ค.63

11 – 15 มี.ค.63

25 – 29 มี.ค.63

29,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน

FULL OPTION RUSSIA

กรุงเทพฯ – อิสตันบูล – มอสโคว - พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – Husky Park – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – ชมเซอร์คัส - จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – GUM – METRO - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – ถนนอารบัต - SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาวกาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – Bronze horseman – เรือรบหลวงออโรร่า - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด -  อิสตันบูล – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5135 FOT

วันเดินทาง

ราคา

24 – 30 ม.ค.63

06 – 12 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

20 – 26 ก.พ.63

19 – 25 มี.ค.63

21 – 27 มี.ค.63

26 มี.ค.-1 เม.ย.63

02 – 08 เม.ย.63

03 – 09 เม.ย.63

(วันจักรี)

08 – 14 เม.ย.63

(วันสงกรานต์)

47,888.-

03 – 09 ธ.ค.62

(วันพ่อ)

49,888.-

12 – 18 เม.ย.63

(วันสงกรานต์)

55,555.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน

SUPER GRAND RUSSIA

กรุงเทพฯ – เตหะราน – มอสโคว์ – ซากอร์ส – พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์ - จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – GUM – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – ชมเซอร์คัส - METRO – ถนนอารบัต – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - IZMAILOVSKY MARKET - มอสโคว์ – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Bronze horseman - เรือรบหลวงออโรร่า – โบสถ์หยดเลือด - เซนต์ปีเตอร์ - เตหะราน – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5135 SGR

วันเดินทาง

ราคา

30 ธ.ค.-6 ม.ค.63

(วันปีใหม่)

48,888.-

27 ม.ค.-3 ก.พ.63

 

03 – 10 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

 

10 – 17 ก.พ.63

09 – 16 มี.ค.63

23 – 30 มี.ค.63

49,888.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก มอสโคว์ 6 วัน

HAPPY SNOW-B RUSSIA

กรุงเทพฯ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว  HERMITAGE MUSEUM – โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – มอสโคว์ – ถนนอารบัต - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล กุม - มอสโคว์ – ASTANA - กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5135 HPSB

วันเดินทาง

ราคา

06 – 11 ธ.ค.62

(วันรัฐธรรมนูญ)

42,999.-

30 ธ.ค.-4 ม.ค.63

(วันปีใหม่)

49,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน

INSIDE AURORA

กรุงเทพฯ – โอมาน – มอสโคว์ – มูร์มันสค์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – ตามล่าหาแสงเหนือ – หมู่บ้านซามิ – ตามล่าหาแสงเหนือ - เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ – มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - เมืองซากอร์ส จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล – กุม - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET – โอมาน – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5135 ISA

วันเดินทาง

ราคา

08 – 14 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

05 – 11 มี.ค.63

20 – 26 มี.ค.63

59,888.-

27 ธ.ค.-2 ม.ค.63

(วันปีใหม่)

67,999.-

26 ม.ค.-1 ก.พ.63

(วันปีใหม่)

60,888.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน

HAPPY SNOW-A RUSSIA

กรุงเทพฯ - อัลมาตี้ – มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - METRO – มหาวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ – GUM – ชมเซอร์คัส - SAPSAN EXPRESS TRAIN - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว  HERMITAGE MUSEUM – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN - อัลมาตี้ กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5135 HPSA

วันเดินทาง

ราคา

07 – 12 ธ.ค.62

21 – 26 ธ.ค.62

 

18 – 23 ม.ค.63

25 – 30 ม.ค.63

08 – 13 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

22 – 27 ก.พ.63

07 – 12 มี.ค.63

28 มี.ค.-2 เม.ย.63

04 – 09 เม.ย.63

(วันจักรี)

43,999.-

18 – 23 เม.ย.63

44,888.-

11 – 16 เม.ย.63

(วันสงกรานต์)

49,888.-

28 ธ.ค.-2 ม.ค.63

(วันปีใหม่)

49,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก มอสโคว์ มูร์มันสค์ 8 วัน

SUPER GRAND AURORA RUSSIA

กรุงเทพฯ - อาชกาบัต – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เรือรบหลวงออโรร่า - Bronze horseman - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - HERMITAGE MUSEUM – โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – เมืองมูร์มันสค์ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ตามล่าหาแสงเหนือหมู่บ้านซามิตามล่าหาแสงเหนือ - เรือตัดน้ำแข็ง มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม - METRO IZMAILOVSKY MARKET – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5135 SGA

วันเดินทาง

ราคา

07 – 14 ธ.ค.62

(วันรัฐธรรมนูญ)

61,999.-

08 – 15 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

07 – 14 มี.ค.63

21 – 28 มี.ค.63

28 มี.ค.-4 เม.ย.63

63,999.-

21 – 28 ธ.ค.63

66,999.-

28 ธ.ค.-4 ม.ค.63

25 ธ.ค.-1 ก.พ.63

(วันปีใหม่)

69,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก มูร์มันสค์ 6 วัน

EASY-A AURORA RUSSIA

กรุงเทพฯ – อาชกาบัต – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เรือรบหลวงออโรร่า – Bronze horseman – มูร์มันสค์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – หมู่บ้านซามิ – เรือตัดน้ำแข็ง – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – HERMITAGE MUSEUM – โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – อาชกาบัต – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5135 ESA

วันเดินทาง

ราคา

07 – 12 ธ.ค.62

(วันรัฐธรรมนูญ)

 

08 – 13 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

29 ก.พ.-5 มี.ค.63

21 – 26 มี.ค.63

28 มี.ค.-2 เม.ย.63

56,999.-

21 – 26 ธ.ค.62

57,999.-

28 ธ.ค.-2 ม.ค.63

(วันปีใหม่)

25 – 30 ม.ค.63

(วันตรุษจีน)

60,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 6 วัน

EASY-B AURORA RUSSIA

กรุงเทพฯ – อาชกาบัต – มอสโคว์ – METRO – ถนนอารบัต – มูร์มันสค์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – หมู่บ้านซามิ – เรือตัดน้ำแข็ง – มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ – อาชกาบัต – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5135 ESB

วันเดินทาง

ราคา

07 – 12 ธ.ค.62

(วันรัฐธรรมนูญ)

 

08 – 13 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

29 ก.พ.-5 มี.ค.63

21 – 26 มี.ค.63

28 มี.ค.-2 เม.ย.63

55,999.-

21 – 26 ธ.ค.62

56,999.-

28 ธ.ค.-2 ม.ค.63

(วันปีใหม่)

25 – 30 ม.ค.63

(วันตรุษจีน)

60,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน

TOUCHING AURORA RUSSIA

กรุงเทพฯ – อัลมาตี – มอสโคว์ – เมืองมูร์มันสค์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – ตามล่าหาแสงเหนือ – หมู่บ้านซามิ – ตามล่าหาแสงเหนือ – เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ - พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล – กุม – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - อัลมาตี้ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5135 TCA

วันเดินทาง

ราคา

26 พ.ย.-2 ธ.ค.62

10 – 16 ธ.ค.62

(วันรัฐธรรมนูญ)

57,999.-

14 – 20 ม.ค.63

28 ม.ค.-3 ก.พ.63

18 – 24 ก.พ.63

10 – 16 มี.ค.63

58,999.-

30 ธ.ค.-5 ม.ค.63

(วันปีใหม่)

63,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน

SUPER AURORA RUSSIA

กรุงเทพฯ – เตหะราน- มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – เมืองมูร์มันสค์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - ตามล่าหาแสงเหนือ หมู่บ้านซามิ ตามล่าหาแสงเหนือ - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - เตหะราน – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5135 SUPA

วันเดินทาง

ราคา

08 – 14 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

07 – 13 มี.ค.63

21 – 27 มี.ค.63

53,888.-

07 – 13 ธ.ค.62

(วันรัฐธรรมนูญ)

21 – 27 ธ.ค.62

54,888.-

25 – 31 ม.ค.63

(วันสิ้นปี)

56,888.-

28 ธ.ค.-3 ม.ค.63

(วันปีใหม่)

59,888.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน

SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK

กรุงเทพฯ – อาชกาบัต - มอสโคว์ - METRO – ถนนอารบัต – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – METRO – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ซาร์กอร์ส - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – ถนนอารบัต – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - IZMAILOVSKY  MARKET - อาชกาบัต – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5135 SMZ

วันเดินทาง

ราคา

21 – 26 ธ.ค.62

 

25 – 30 ม.ค.63

(วันตรุษจีน)

08 – 13 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

29 ก.พ.-5 มี.ค.63

21 – 26 มี.ค.63

28 มี.ค.-2 เม.ย.63

33,999.-

28 ธ.ค.-2 ม.ค.63

(วันปีใหม่)

35,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน

INSIDE RUSSIA

กรุงเทพฯ มัสกัต – มอสโคว์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ – ห้างกุม – ชมเซอร์คัส – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM – โบสถ์หยดเลือด เรือรบหลวงออโรร่า - Bronze horseman - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – METRO – IZMAILOVSKYMARKET – วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์ – มอสโคว์ - มัสกัต กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5135 ISR

วันเดินทาง

ราคา

26 ม.ค.-1 ก.พ.63

(วันตรุษจีน)

08 – 14 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

05 – 11 มี.ค.63

20 – 26 มี.ค.63

02 – 08 เม.ย.63

(วันจักรี)

47,888.-

10 – 16 เม.ย.63

(วันสงกรานต์)

49,888.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน

กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – ตลาดอิสไมโลโว่ - หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower - Husky Park สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ – จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้า GUM – มหาวิหารเซนต์บาซิล - CIRCUS SHOW – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก – วิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปิเตอร์ และปอล – มหาวิหารคาซาน - พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังแคทเธอลีน - Outletpulkovo Village – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน Metro – ช้อปปิ้งถนนอารบัต – พระราชวังเคมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ชมระฆังพระเจ้าซาร์ และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5904 DME081-TG

วันเดินทาง

ราคา

22 – 28 ม.ค.63

49,900.-

04 – 10 มี.ค.63

18 – 24 มี.ค.63

25 – 31 มี.ค.63

52,900.-

01 – 07 เม.ย.63

(วันจักรี)

53,900.-

15 – 21 ม.ค.63

05 – 11 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

12 – 18 ก.พ.63

22 – 28 ก.พ.63

26 ก.พ.-3 มี.ค.63

54,900.-

25 – 31 ธ.ค.62

(วันสิ้นปี)

59,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน

กรุงเทพฯ – ดูไบ - มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว - Arabat Street – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ – พระราชวังเคลมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล - ช้อปปิ้งห้าง GUM – มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ – ชมโชว์ละครสัตว์ CIRCUS – พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซียหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower – พิพิธภัณฑ์โคโลเมนสโกว – ตลาดอิสไมโลโว่ – สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train – เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูหนาวโบสถ์หยดเลือด – วิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ ช้อปปิ้งเอาท์เลต วิลเลจ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – ดูไบ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5904 DME03-EK

วันเดินทาง

ราคา

05 – 12 ธ.ค.62

(วันรัฐธรรมนูญ)

51,900.-

12 – 19 ธ.ค.62

55,900.-

19 – 26 ธ.ค.62

29 ธ.ค.-5 ม.ค.63

(วันปีใหม่)

61,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มรังส์ 7 วัน

กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เมืองเมอร์มรังส์ - เมือง Teliberka ชมทะเลขั้วโลกเหนือที่สูงที่สุดในโลก - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING – ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ – หมู่บ้านชาวซามิ – เมืองเมอมังค์ – เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน – ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ – อนุสรณ์สถานอัลโยชา – อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ – เมืองเมอร์มรังส์ – บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ – สถานนีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต – ยอดเขาสแปโรฮิลล์ – ตลาดอิสไมโลโว่ – พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย - ร้านอาหารสุดหรู TURANDOT – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – ชมโชว์ละครสัตว์ – พระราชวังเครมลิน – โบสถ์อัสสัมชัญ - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ - มอสโคว์ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5904 DME05-TG

วันเดินทาง

ราคา

22 – 28 ม.ค.63

65,900.-

11 – 17 ธ.ค.62

15 – 21 ม.ค.63

05 – 11 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

12 – 18 ก.พ.63

22 – 28 ก.พ.63

26 ก.พ.-3 มี.ค.63

04 – 10 มี.ค.63

18 – 24 มี.ค.63

25 – 31 ม.ค.63

68,900.-

25 – 31 ธ.ค.62

(วันสิ้นปี)

73,900.-

01 – 07 ม.ค.63

(วันปีใหม่)

75,900.-

02 – 08 ธ.ค.62

(วันพ่อ)

76,900.-

28 ธ.ค. – 03 ม.ค.63

(วันปีใหม่)

82,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มรังส์ 7 วัน

กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม – ชมโชว์ละครสัตว์บินภายในสู่ เมอร์มรังส์ - เมือง Teliberka - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING เมืองเมอร์มรังส์ - ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - หมู่บ้านชาวซามิ - กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน - เมืองเมอมังค์ – เรือตัดน้ำแข็งพลังงาน นิวเคลียร์เลนิน – ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ - อนุสรณ์สถานอัลโยชา - อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ – เมืองเมอร์มรังส์ – บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ - สถานนีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต – ตลาดอิสไมโลโว่ -  พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย - หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower – มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ - มอสโคว์ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5904 DME05-SU

วันเดินทาง

ราคา

22 – 28 ม.ค.63

(วันตรุษจีน)

05 – 11 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

13 – 19 ก.พ.63

69,900.-

01 – 07 ม.ค.63

72,900.-

24 – 30 ธ.ค.62

73,900.-

26 ธ.ค.-1ม.ค.63

27 ธ.ค.-2ม.ค.63

(วันปีใหม่)

74,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มรังส์ 6 วัน

กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล สนามบินเมอร์มรังส์ - เมือง Teliberka - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING – ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ – หมู่บ้านชาวซามิ – กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – เมืองเมอมังค์ – เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน – ปฏิบัติการล่าแสงเหนืออนุสรณ์สถานอัลโยชา – อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ – เมืองเมอร์มรังส์ – บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ – สถานนีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต – ชมโชว์ละครสัตว์ – พระราชวังเครมลิน – โบสถ์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - มอสโคว์ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5904 DME051-SU

วันเดินทาง

ราคา

04 – 09 ธ.ค.62

65,900.-

12 – 17 ม.ค.63

20 – 25 ก.พ.63

66,900.-

14 – 19 ก.พ.63

67,900.-

30 ม.ค.-3 ก.พ.63

68,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มรังส์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน

กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ – พระราชวังเครมลิน – โบสถ์อัสสัมชัญ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – ชมโชว์ละครสัตว์ – สนามบินเมอร์มรังส์ – เมือง Teliberka – ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING – ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ – หมู่บ้านชาวซามิ – กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – เมืองเมอมังค์ – เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน – ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ – บินภายในสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน Peterhof – ช้อปปิ้งเอาท์เลท – พระราชวังฤดูหนาว – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังแคทเธอลีน - ประตูชัยเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5904 DME09-SU

วันเดินทาง

ราคา

05 – 12 ธ.ค.62

20 – 27 ก.พ.63

72,900.-

08 – 15 ม.ค.63

06 – 13 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

75,900.-

24 – 31 ธ.ค.62

(วันสิ้นปี)

77,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน

กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเคมลิน – พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ชมระฆังพระเจ้าซาร์ The Tsar Bell และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – ละครสัตว์ – สนามบินมอสโคว – สนามบินเชเรเมเตียโว – เซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค - OUTLET VILLAGE PULKOVO – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารคาซาน – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูร้อน - ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ – มหาวิหารไอแซค – ประตูชัยกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – ซีเมียโมสตี - มอสโคว์ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5904 DME006-SU

วันเดินทาง

ราคา

12 – 17 ธ.ค.62

51,900.-

05 – 10 ธ.ค.62

(วันรัฐธรรมนูญ)

16 – 21 ธ.ค.62

55,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน

กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวังเคมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ – ละครสัตว์ – สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ OSTANKINO – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารคาซาน – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูร้อน - ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ – มหาวิหารไอแซค – ช้อปปิ้ง OUTLET VILLAGE PULKOVO – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก - ซีเมียโมสตี – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5904 DME007-SU

วันเดินทาง

ราคา

05 – 11 มี.ค.63

52,900.-

22 – 28 ก.พ.63

12 – 18 มี.ค.63

54,900.-

07 – 13 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

13 – 19 ก.พ.63

20 – 26 ก.พ.63

28 มี.ค.-3 เม.ย.63

55,900.-

20 – 26 ธ.ค.62

59,900.-

26 ธ.ค.-1 ม.ค.63

28 ธ.ค.-3 ม.ค.63

29 ธ.ค.-4 ม.ค.63

(วันปีใหม่)

60,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

  

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน

กรุงเทพฯ – มอสโคว – สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก - วิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปิเตอร์ และปอล - พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ – โบสถ์หยดเลือด - สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองมอสโคว์ – สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ - จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้า GUM – ถนนอาร์บัตสตรีท – ชมการแสดงละครสัตว์ - พระราชวังเคลมลิน - โบสถ์อัสสัมชัญ – พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ – มอสโคว - กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-5904 DME01-TG

วันเดินทาง

ราคา

23 – 28 ม.ค.63

45,900.-

13 – 18 ก.พ.63

46,900.-

07 – 12 มี.ค.63

51,900.-

27 ก.พ.-3 มี.ค.63

19 – 24 มี.ค.63

28 มี.ค.-2 เม.ย.63

04 – 09 เม.ย.63

(วันจักรี)

52,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ล่องเรือ ชมโชว์ 8วัน

MOSCOW ZAGORSK SAINT PETERSBURG

กรุงเทพฯ – สนามบินดูไบ(ดูไบ) สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) – ล่องเรือแม่น้ำ MOSKVA – เมืองซากอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์ทรินิตี้ ตลาดอิสไมโลโว่ – พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างกุม – เมืองมอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดิน ถนนอารบัต สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ มหาวิหารเซนต์ ไอแซค ป้อมปีเตอร์และปอล กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส – เมืองพุชกิน พระราชวังแคทเทอรีน โบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สนามบินดูไบ(ดูไบ) – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-6101 DME02

วันเดินทาง

ราคา

01 – 08 ธ.ค.62

(วันพ่อ)

51,900.-

29 ธ.ค.-5 ม.ค.63

(วันปีใหม่)

64,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน

RUSSIA SUPER AURORA

กรุงเทพฯ – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) เมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัต สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) สนามบินเชเรเมเตียโว –  เมืองเมอร์มานสค์ ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า – เมืองเมอร์มานสค์ หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ สนามบินเมอร์มานสค์ – มอสโคว์ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ ตลาดอิสไมโลโว่ –  ชมการแสดงละครสัตว์ – จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ห้างกุม – OUTLET VILLEAGE – สนามบินโดโมเดโดโว – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-6101 DME03

วันเดินทาง

ราคา

25 – 31 ม.ค.63

01 – 07 ก.พ.63

05 – 11 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

12 – 18 ก.พ.63

26 ก.พ.-3 มี.ค.63

04 – 10 มี.ค.63

14 – 20 มี.ค.63

55,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน

MOSCOW SAINT PETERSBURG

กรุงเทพฯ – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) เมืองมอสโคว์ – สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองพุชกิน พระราชวังแคทเทอรีน ป้อมปีเตอร์และปอล – พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซค รถไฟความเร็วสูง กรุงมอสโคว์ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ – พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างกุม – จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สนามบินโดโมเดโดโว(มอสโคว์) - กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-6101 DME04

วันเดินทาง

ราคา

22 – 28 ม.ค.63

01 – 07 ก.พ.63

26 ก.พ.-3 มี.ค.63

47,999.-

07 – 13 มี.ค.63

18 – 24 มี.ค.63

21 – 27 มี.ค.63

22 – 28 เม.ย.63

49,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6วัน

RUSSIA MOSCOW ZAGORSK

กรุงเทพฯ – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – ถนนอารบัต  – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ –VDNK Expo park – ตลาดอิสไมโลโว่ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บา ซิล – ห้างกุม - กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-6101 VKO01

วันเดินทาง

ราคา

22 – 27 เม.ย.63

31,999.-

15 – 20 เม.ย.63

29เม.ย.-4 พ.ค.

(วันแรงงาน)

33,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

มอสโคว์ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน

MOSCOW SAINT PETERSBURG

กรุงเทพฯ – สนามบิน อัลมาตี (คาซัคสถาน) เชเรเมเตียโว (มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดิน ถนนอารบัต – พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล ห้างกุม – รถไฟความเร็วสูง SAPSAN – เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังแคทเทอรีน – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ ป้อมปีเตอร์และปอล – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค โบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ – สนามบินปูลโกโว สนามบิน อัลมาตี (คาซัคสถาน) – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-6101 VKO05

วันเดินทาง

ราคา

17 – 23 ธ.ค.62

39,999.-

26 พ.ย.-2 ธ.ค.62

03 – 09 ธ.ค.62

10 – 16 ธ.ค.62

42,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

มอสโคว์ ซาร์กอร์ส มูร์มันสค์ 8 วัน

RUSSIA AURORA HUNTING

กรุงเทพฯ – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) สแปร์โร่ฮิลล์ มหาวิหาร     เซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดิน ถนนอารบัต – สนามบินเชเรเมเตียโว เมอร์มานสค์ พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – Aurora Hunting – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park ฟาร์มสุนัขพันธ์ฮัสกี้ – Aurora Hunting – สนามบินเมอร์มานสค์ สนามบินเชเรเมเตียโว นิวเยรูซาเล็ม – พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล ห้างกุม – สนามบินมอสโคว์ สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-6101 VKO06

วันเดินทาง

ราคา

09 – 16 ธ.ค.62

16 – 23 ธ.ค.62

55,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

มอสโคว์ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน

MOSCOW ZAGORSK SAINT PETERSBURG

กรุงเทพฯ – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) สแปร์โร่ฮิลล์ มหาวิหาร     เซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดิน ถนนอารบัต – เมืองซากอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์ทรินิตี้ ตลาดอิสไมโลโว่ – พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล ห้างกุม – รถไฟความเร็วสูง SAPSAN – เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังแคทเทอรีน – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค โบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ – สนามบินเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก สนามบินเตหะราน– กรุงเทพฯ

CODE TOUR : RS-6101 VKO08

วันเดินทาง

ราคา

14 – 21 ธ.ค.62

39,900.-

30 พ.ย.-7 ธ.ค.62

21 – 28 ธ.ค.62

41,900.-

07 – 14 ธ.ค.62

(วันรัฐธรรมนูญ)

42,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

 

 

  

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 
TOUR EURO

ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ยุโรปตะวันออก article
ทัวร์ อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
ทัวร์เบเนลักซ์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์สเปน โปรตุเกส
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA
โมร็อกโก
ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์โปรแลนด์BS CENTRE SERVICE CO.,LTD