ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์รัสเซีย

       

CODE TOUR

RS-5404 DME19

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 6 วัน

อาบู ดาบี – เมืองมอสโคว์ – สวนวิคตอรี – ประตูชัย – โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – พระราชวังเครมลิน – มหาวิหารอัสสัมชัญ – มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล – ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างสรรพสินค้ากุม อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเยปาร์ค – เมืองซาร์กอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี้ – เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ห้างยูโรเปียน มอล – อาบู ดาบี

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

เดินทางตลอดเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563

27,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 200.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-5135 ZA5D

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน

โอมาน – มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ – จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์บาซิล – กุม – ซาร์กอส (Zagorsk) – MATRESHAKA FACTORY – METRO – ถนนอารบัต – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ –IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET – โอมาน

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

26 ก.พ.-1 มี.ค. / 11-15 มี.ค. / 25-29 มี.ค.63

29,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-5404 DME16

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน

สิงคโปร์ – เมืองมอสโคว์ – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – VDNKH – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน– ตลาดอิสไมโลโว่ – DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก – พระราชวังเครมลิน – มหาวิหารอัสสัมชัญ – มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล – ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเย – รถไฟตู้นอนสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – สถานีรถไฟ – พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ถนนเนฟสกี้ – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ห้างแกลเลอเรีย – รถไฟด่วนSAPSANเมืองมอสโคว์ – สวนโคโลเมนสโกเย – สิงคโปร์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

04-10 , 11-17 , 18-24 , 25-31 มี.ค.63

05-11 , 06-12 , 09-15 , 12-18 , 29 เม.ย.-5 พ.ค.63

03-09 , 06-12 , 10-16 , 20-26 , 27 พ.ค.-2 มิ.ย.63

03-09 , 10-16 , 24-30 มิ.ย.63

39,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-5904 DME02

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5 วัน

เมืองมอสโคว์ – ซากอส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – พระราชวังเคลมลิน – พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ – หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower – Moscow Metro – ถนนอารบัต – พระราชวังซาริสซีโน่ – ตลาดอิสไมโลโว่ – มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 เม.ย.63

42,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-5404 DME17

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน

เมืองมอสโคว์ – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ถนนเนฟกี้ – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ และ ปอล - โบสถ์หยดเลือด – สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – มหาวิหารอัสสัมชัญ – มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล – ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเย – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ห้างเวกัส

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

เดินทางตลอดเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563

44,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-5404 DME18

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน

โดฮา – เมืองมอสโคว์ – สวนโคโลเมนสโกเย – VDNKH Expo Park – สถานีรถไฟใต้ดิน – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – เมืองซาร์กอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – โบสถ์ทรินิตี้ – ตลาดอิสไมโลโว่ – DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก – พระราชวังเครมลิน – มหาวิหารอัสสัมชัญ – มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล – ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์ และ ปอล – ถนนเนฟกี้ – ห้างแกลอเรีย

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

04-11 , 09-16 , 11-18 , 12-19 เม.ย.63

49,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-5404 SVO04

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน

เมืองมอสโคว์ – จุดชมวิวสแปโร่ฮิลล์ – สวนวิคตอรี – ประตูชัย – พระราชวังเครมลิน – มหาวิหารอัสสัมชัญ – มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล – ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเย – DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – เมืองพุชกิน – พระราชวังแคทเทอรีน – พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ถนนเนฟกี้ – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

09-15 , 10-16 , 11-17 , 12-18 เม.ย.63

55,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-5904 DME001

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน

เมืองมอสโคว์ – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก – วิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปิเตอร์และปอล – พระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – สถานีรถไฟความเร็วสูง – สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ – จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล – GUM – สถานีรถไฟใต้ดิน – อารบัตสตรีท – พระราชวังเคลมลิน – โบสถ์อัสสัมชัญ – พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ – มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

07-12 , 19-24 , 28 มี.ค.-2 เม.ย./04-09 เม.ย.63

45,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-5904 DME01

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน

เมืองมอสโคว์ – พระราชวังเคลมลิน – โบสถ์อัสสัมชัญ – พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก – ป้อมปิเตอร์ และปอล – วิหารเซนต์ไอแซค – ล่องเรือแม่น้ำเนวา – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ – ช้อปปิ้งเอาท์เลต วิลเลจ – พระราชวังแคทเธอรีน – สถานีรถไฟความเร็วสูง –จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล – GUM – สถานีรถไฟใต้ดิน – ชมการแสดงละครสัตว์ – มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ – หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower – ตลาดอิสไมโลโว่

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

10-16 , 11-17 , 12-18 , 13-19 เม.ย.63

57,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-5904 DME01

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน

เมืองมอสโคว์ – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – วิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปิเตอร์ และปอล – พระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – สถานีรถไฟความเร็วสูง – สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ – จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล – GUM – อารบัตสตรีท – ชมการแสดงละครสัตว์ – พระราชวังเคลมลิน – โบสถ์อัสสัมชัญ – พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ – มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

07-12 , 19-24 , 28 มี.ค.-02 เม.ย./04-09 เม.ย.63

45,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-5904 DME05

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มรังส์ 7 วัน

เมืองมอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ –เมอร์มรังส์ – เมือง Teliberka – ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING – ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ – หมู่บ้านชาวซามิ – กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – เมืองเมอมังค์ – เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน – ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ – อนุสรณ์สถานอัลโยชา – อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ – บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต – ตลาดอิสไมโลโว่ – พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย – หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – ชมโชว์ละครสัตว์ – พระราชวังเครมลิน – โบสถ์อัสสัมชัญ – มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

03-09 , 12-18 , 17-23 , 24-30 มี.ค.63

65,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-5904 DME05

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มรังส์ 7 วัน

มอสโคว์ – เมืองเมอร์มรังส์ – เมือง Teliberka ชมทะเลขั้วโลกเหนือที่สูงที่สุดในโลก – ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING – ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ – หมู่บ้านชาวซามิ – เมืองเมอมังค์ – เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน – ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ – อนุสรณ์สถานอัลโยชา – อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ – บินภายในสู่เมืองมอสโคว์ – สถานนีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต – ยอดเขาสแปโรฮิลล์ – ตลาดอิสไมโลโว่ – พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย – ร้านอาหารสุดหรู TURANDOT – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม – ชมโชว์ละครสัตว์ – พระราชวังเครมลิน – โบสถ์อัสสัมชัญ - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

04-10 , 18-24 , 25-31 มี.ค.63

68,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-5904 DME081

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน

กรุงมอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – ตลาดอิสไมโลโว่ – หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower – Husky Park สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ – จัตุรัสแดง – ห้างสรรพสินค้า GUM – มหาวิหารเซนต์บาซิล – CIRCUS SHOW – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก – วิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปิเตอร์ และปอล – มหาวิหารคาซาน – พระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาว – พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังแคทเธอลีน – Outletpulkovo Village – สถานีรถไฟความเร็วสูง – สถานีรถไฟใต้ดิน Metro – ช้อปปิ้งถนนอารบัต – พระราชวังเคมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ชมระฆังและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

04-10 , 18-24 , 25-31 มี.ค. / 01-07 เม.ย.63

52,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-5904 BIK01

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย ไบคาล 6 วัน

เอียคุตส์ - ลิสต์เวียนก้า - พิพิธภัณฑ์บ้านไม้ทอล์ทซี่ - นั่งรถเลื่อนไซบีเรียน - พิพิธภัณฑ์ไบคาล - นั่งกระเช้า - Chersky Stone - นั่งเรือ KHIVUS - ท่าเรือ ICE FERRY - นั่งรถจี๊บ UAZ – เกาะโอลค์ฮอน – เมืองคูชีร์ - โขดหินสามพี่น้อง - แหลมโคบอย - รอยแตกบลูไอซ์ – กลุ่มน้ำแข็งฮัมม๊อก - ชมพระอาทิตย์ตกดินที่โขดหินชามาน - เกาะโอลค์ฮอนและเกาะโอกอย - น้ำแข็งหินงอกหินย้อย - เมืองอิร์คุตสค์ - มหาวิหารคาซาน - เขื่อนของเมืองอิร์คุตสค์ – เที่ยวชมเมือง - ช็อปปิ้ง 130 ควอร์เตอร์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

06-11 , 07-12 , 08-13 , 11-16 มี.ค.63

45,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-5135 HPSA

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน

อัลมาตี้ – เยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – METRO – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง – พิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ – GUM – ชมเซอร์คัส – SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูหนาว – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค  ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – อัลมาตี้

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

07-12 , 28มี.ค.-02เม.ย.63

04-09 , 11-16 , 18-23 , 25-30 เม.ย./02-07 พ.ค.63

43,888.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-5135

ESA

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มูร์มันสค์ 6 วัน

อาชกาบัต – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เรือรบหลวงออโรร่า – Bronze horseman – เมืองมูร์มันสค์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า – หมู่บ้านซามิ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า – เรือตัดน้ำแข็ง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – HERMITAGE MUSEUM – โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – อาชกาบัต

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

29ก.พ.-05มี.ค./ 21-26 , 28มี.ค.-02เม.ย.63

56,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-5135

ESB

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 6 วัน

อาชกาบัต – มอสโคว์ – METRO – ถนนอารบัต – เมืองมูร์มันสค์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า – หมู่บ้านซามิ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า – เรือตัดน้ำแข็ง – มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ – อาชกาบัต

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

07-12 , 21-26 , 28 มี.ค.-2 เม.ย.63

55,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-5135

FOT

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน

อิสตันบูล – มอสโคว – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – Husky Park – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – ชมเซอร์คัส – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – GUM – METRO – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – ถนนอารบัต – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูหนาว - กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ –Bronze horseman – เรือรบหลวงออโรร่า – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – อิสตันบูล

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

19-25 , 26มี.ค.-01เม.ย.63

03-09 , 08-14 , 12-19 , 30เม.ย.-6พ.ค.63

01-07 , 02-07 , 04-10 , 29พ.ค.-4มิ.ย.63

46,888.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-5135

GRD

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 8 วัน

อัสตานา – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – HERMITAGE MUSEUM –เรือรบหลวงออโรร่า – Bronze horseman – มหาวิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มอสโคว์ – METRO – ถนนอารบัต – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์  ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – ละครสัตว์ – ซาร์กอร์ส – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ – IZMAILOVSKY MARKET – อัลมาตี้

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

09-16เม.ย.63 (สงกรานต์)

53,888.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-5135 ISA

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน

โอมาน – เมืองมูร์มันสค์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า – หมู่บ้านซามี่ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า – เมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – เมืองซากอร์ส – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – กุม – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – โอมาน

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

6-12 มี.ค. , 20-26มี.ค.63

57,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-5135 ISR

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน

โอมาน – มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – โบสถ์อัสสัมชัญ – ห้างกุม – ชมเซอร์คัส – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – HERMITAGE MUSEUM – โบสถ์หยดเลือด – เรือรบหลวงออโรร่า – Bronze horseman – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มอสโคว์ – METRO – IZMAILOVSKYMARKET – วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์ – โอมาน

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

06-12 , 20-26 มี.ค.63

02-08 , 10-16 , 30 เม.ย.- 6พ.ค. 63

47,888.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-5135 SGA

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มูร์มันสค์ 8 วัน

อาชกาบัต – มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เรือรบหลวงออโรร่า – Bronze horseman – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – HERMITAGE MUSEUM – โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – เมืองมูร์มันสค์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า – หมู่บ้านซามี่ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า – เรือตัดน้ำแข็ง – มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – METRO – IZMAILOVSKY MARKET – อาชกาบัต

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

07-14 , 21-28 , 28 มี.ค.-4 เม.ย.63

63,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-5135 SGR

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน

เตหะราน – มอสโคว์ – ซากอร์ส – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ แชมเบอร์ – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – GUM — ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – ชมเซอร์คัส – METRO – ถนนอารบัต – IZMAILOVSKY MARKET – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – Bronze horseman – เรือรบหลวงออโรร่า – โบสถ์หยดเลือด – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เตหะราน

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

10-17ก.พ. / 09-16มี.ค. / 23-30มี.ค.63

48,888.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-5135 SUPA

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน

เตหะราน – มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม – เมืองมูร์มันสค์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า – หมู่บ้านซามี่ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า – มอสโคว์ – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – เตหะราน

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

08-14 ก.พ. / 07-13 , 21-27 มี.ค.63

53,888.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-5135 TCA

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน

อัลมาตี้ – มอสโคว์ – เมืองมูร์มันสค์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า – หมู่บ้านซามี่ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า  เรือตัดน้ำแข็ง – มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์บาซิล – กุม – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – METRO – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – อัลมาตี้

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

18-24 ก.พ. / 10-16 มี.ค.63

57,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

  

CODE TOUR

RS-5135 PFA

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์-มูร์มันสค์ 6 วัน

มอสโคว์ - METRO-ถนนอารบัต - จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล –ห้างกุม –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-โบสถ์อัสสัมชัญ-MURMANSK ล่าแสงเหนือ – อนุสรณ์สถานอัลโยชา -ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - หมู่บ้านซามิ - ชมเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

13-18 , 20-25 มี.ค.63

61,888.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-6101 DME03

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มรังส์ 7 วัน

เมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัต เมืองเมอร์มานสค์ ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบินเมอร์มานสค์ – มอสโคว์ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ ตลาดอิสไมโลโว่ –  ชมการแสดงละครสัตว์ – จตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ห้างกุม – OUTLET VILLEAGE

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

07-13 , 14-20 , 18-24 , 21-27 มี.ค.63

55,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-6101 DME04

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน

เมืองมอสโคว์ – สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองพุชกิน พระราชวังแคทเทอรีน ป้อมปีเตอร์และปอล – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซค รถไฟความเร็วสูง กรุงมอสโคว์ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ – พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างกุม – จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ สถานีรถไฟใต้ดิน มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

22-28 เม.ย.63

49,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-6101 DME05

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มรังส์ 7 วัน

เมืองมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดิน ถนนอารบัต สนามบินเชเรเมเตียโว เมืองเมอร์มานสค์ ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า – โบสถ์เซนต์ซาร์เวียร์ของเมืองเมอร์มานสค์ อนุสาวรีย์อโลชา หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น ชมเรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ห้างกุม – จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ – VDNKh Expo park – ตลาดอิสไมโลโว่

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

20-26 , 27 มี.ค.-2 เม.ย.63

55,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-6101 DME06

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน

เมืองมอสโคว์ – สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองพุชกิน พระราชวังแคทเทอรีน ป้อมปีเตอร์และปอล – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารเซนต์ไอแซค สถานีรถไฟความเร็วสูง พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างกุม – จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ สถานีรถไฟใต้ดิน มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

3-9 , 10-16 , 11-17 , 12-18 เม.ย./ 1-7พ.ค.63

42,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

CODE TOUR

RS-6101 VKO01

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน

เมืองมอสโคว์ – สแปร์โร่ฮิลล์ ถนนอารบัต มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – เมืองซากอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์ทรินิตี้ – VDNK Expo park – ตลาดอิสไมโลโว่ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างกุม

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

15-20 , 22-27 , 29 เม.ย.-4 พ.ค.63

31,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

  

CODE TOUR

RS-6101 VKO08

กดดูรายละเอียด

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน

เมืองมอสโคว์ – สแปร์โร่ฮิลล์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต  – เมืองซากอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์ทรินิตี้ ตลาดอิสไมโลโว่ – พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างกุม – สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองพุชกิน พระราชวังแคทเทอรีน – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ ป้อมปีเตอร์ และ ปอล – มหาวิหารเซนต์ ไอแซค โบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

11-18 , 25 เม.ย.-2 พ.ค.63

2-9 , 16-23 , 30 พ.ค.-6 มิ.ย.63

39,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน


 

  

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 
TOUR EURO

ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ยุโรปตะวันออก article
ทัวร์ อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
ทัวร์เบเนลักซ์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์สเปน โปรตุเกส
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA
โมร็อกโก
ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์โปรแลนด์BS CENTRE SERVICE CO.,LTD