ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

 

 

สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (EK)

กรุงเทพฯ - ดูไบ – เมืองมิลาน - โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 - แทซ - เซอร์แมท – ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เมืองมองเทรอ – ปราสาทซีลอน – โกลดูปิยง - กลาเซีย เลอ ไดเบอเร็ต - เจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา - ชมนาฬิกาดอกไม้ – โลซานน์ - เบิร์น – ชมมาร์คกาสเซ – ถนนจุงเคอร์นกาสเซ -  ถนนครัมกาสเซ - นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปี – มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส - เมืองอินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา – ชมสะพานคาเปล – มิลาน – ดูไบ - กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5148 V8.2

วันเดินทาง

ราคา

27 พ.ย.-3 ธ.ค.62

39,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (EK)

กรุงเทพฯ - ดูไบ – เมืองมิลาน - โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 - แทซ - เซอร์แมท – ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เมืองมองเทรอ – ปราสาทซีลอน – โกลดูปิยง - กลาเซีย เลอ ไดเบอเร็ต - เจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา - ชมนาฬิกาดอกไม้ – โลซานน์ - เบิร์น – ชมมาร์คกาสเซ – ถนนจุงเคอร์นกาสเซ -  ถนนครัมกาสเซ - นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปี – มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส - เมืองอินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา – ชมสะพานคาเปล – ซูริค – ดูไบ - กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5148 V8.2A

วันเดินทาง

ราคา

27 ธ.ค.-2 ม.ค.63

(เทศกาลปีใหม่)

52,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน(SQ)

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เมืองซูริค – เมืองเจนีวา – สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ – น้ำพุเจ็ทโด้ – เมืองโลซานน์ – มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ – มหาวิหารโลซานน์ – พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล – สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ – ศาลาไทย – เมืองเวเว่ย์ – อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน – เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – หมู่บ้านทาซ – นั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – นั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านทาซ – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – หมู่บ้านทาซ – เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ – น้ำพุปีศาจกินเด็ก – หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ – ศาลาว่าการเมือง – โบสถ์มุนสเตอร์ – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – เมืองอินเทอลาเก้น – ทะเลสาบทูน – ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองกรินเดิลวัลท์ – สถานีรถไฟกรินเดิลวัลท์ กรุน – นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ – สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – ธารน้ำแข็ง – ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป – สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค – นั่งรถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน – สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ – เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน – เมืองซูริค – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ – โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5404 ZRH08

วันเดินทาง

ราคา

17 – 23 พ.ย.62

53,999.-

05 – 11 ธ.ค.62

(วันพ่อ+รัฐธรรมนูญ)

59,999.-

27 ธ.ค. – 02 ม.ค.63

(เทศกาลปีใหม่)

65,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (EK)

กรุงเทพฯ – มิลาน – เบลลาจิโอ – ทะเลสาบโคโม – OUTLET - โลคาร์โน – เมืองอันเดอร์แมท - กลาเซียเอ็กซ์เพลส (GLACIER EXPRESS) - เมืองเซอร์แมท  - ยอดเขากอร์เนอร์กรัท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - แทซ - มองเทรอ – ปราสาทซีลอน - เวเวย์ - โลซานน์ - เจนีวา - นาฬิกาดอกไม้ ชมน้ำพุเจทโด - กรุงเบิร์น - มาร์คกาสเซ - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น - มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) - ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - หมู่บ้านกรินเดลวัลด์ - นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ กรินเดลวัลด์เฟียสต์ – เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา – ชมสะพานคาเปล - ซูริค - น้ำตกไรน์ - เซนต์มอริทซ์ - รถไฟ BERNINA EXPRESS สู่ เมืองทีราโน่ – มิลาน – โบสถ์ดูโอโม่ - ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5148 A8.1

วันเดินทาง

ราคา

06 – 14 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

05 – 13 มี.ค.63

12 – 20 มี.ค.63

25 มี.ค.-2 เม.ย.63

63,900.-

10 – 18 เม.ย.63

11 – 19 เม.ย.63

(วันสงกรานต์)

73,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน(SQ)

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เมืองซูริค – เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ – น้ำพุปีศาจกินเด็ก – หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ – ศาลาว่าการเมือง – โบสถ์มุนสเตอร์ – เมืองเจนีวา – สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ – น้ำพุเจ็ทโด้ – เมืองโลซานน์ – มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ – มหาวิหารโลซานน์ – พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล – สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ – ศาลาไทย เมืองเวเว่ย์ – อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน – เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – หมู่บ้านทาซ – นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านทาซ – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – เมืองอินเทอลาเก้น – ทะเลสาบทูน – ทะเลสาบเบรียนซ์ – ศูนย์รวมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร์ – เมืองกรินเดิลวัลท์ – สถานีรถไฟกรินเดิลวัลท์ กรุน – นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ – สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – ธารน้ำแข็ง – ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป – สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค – นั่งรถไฟไต่เขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน – สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ – เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน – เมืองซูริค – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ – โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส – เมืองซูริค – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5404 ZRH10

วันเดินทาง

ราคา

09 – 15 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

01 – 07 มี.ค.63

22 – 28 มี.ค.63

49,999.-

17 – 23 พ.ค.63

52,999.-

03 – 09 พ.ค.63

(วันฉัตรมงคล)

(วันวิสาขบูชา) 

03 – 09 มิ.ย.63

(วันเฉลิมฯ พระราชินี)

53,999.-

11 – 17 เม.ย.63

12 – 18 เม.ย.63

(วันสงกรานต์)

59,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน (SQ)

กรุงเทพฯ – ซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน - เขตเมืองเก่าเมืองชาฟฟ์เฮาเซิน - ป้อมปราการเมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ - เมืองเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - ประตูเมืองโบราณ - น้ำพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ - ศาลาว่าการเมืองเบิร์น - โบสถ์มุนสเตอร์ - เมืองเจนีวา - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม้ - อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ – น้ำพุเจ็ทโด้ - เมืองโลซานน์ - มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ - มหาวิหารโลซานน์ - พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล - สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ - ศาลาไทย - เมืองโลซานน์ - เมืองเวเว่ย์ - อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - หมู่บ้านทาซ - นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านทาซ – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองอินเทอลาเก้น - ทะเลสาบทูน - ทะเลสาบเบรียนซ์ – ศูนย์รวมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร์ - เมืองแองเกิลเบิร์ก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส โดย กระเช้าลอยฟ้าโรแตร์ - ถ้ำน้ำแข็ง - ทิตลิส คลิฟ วอร์ค - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองซูริค - โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสติ - ซูริค – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5404 ZRH11

วันเดินทาง

ราคา

06 – 12 มี.ค.63

45,999.-

08 – 14 พ.ค. 63

46,999.-

29 พ.ค.-4 มิ.ย63

49,999.-

12 – 18 มิ.ย. 63

48,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

 

อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน (EK)

กรุงเทพฯ – กรุงมิลาน – โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 – เมืองแทซ – เมืองเซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ยอดเขาเกรอนากรัท – เมืองแทช – เมืองมองเทรอ – ปราสาทซีลอน – เมืองโกลดูปิยง - กลาเซีย เลอ ไดเบอเร็ต – กรุงเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – น้ำพุจรวด – ชมนาฬิกาดอกไม้ – เมืองโลซานน์ – เมืองเบิร์น – มาร์คกาสเซ – ถนนจุงเคอร์นกาสเซ – ถนนครัมกาสเซ - ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น – มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส – ยอดเขากลินเดอวัลเฟียส – เมืองอินเทอลาเก้น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา – สะพานคาเปล – เมืองโคโม่ – เมืองมิลาน – เมืองโบลซาโน่ - โดโลไมท์ - กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5148 V23

วันเดินทาง

ราคา

25 ธ.ค.-2 ม.ค.63

(เทศกาลปีใหม่)

63,888.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน (EK)

กรุงเทพฯ – กรุงมิลาน – โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 – เมืองแทซ – เมืองเซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ยอดเขาเกรอนากรัท – เมืองแทช – เมืองมองเทรอ – ปราสาทซีลอน – เมืองโกลดูปิยง - กลาเซีย เลอ ไดเบอเร็ต – กรุงเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – น้ำพุจรวด – ชมนาฬิกาดอกไม้ – เมืองโลซานน์ – เมืองเบิร์น – มาร์คกาสเซ – ถนนจุงเคอร์นกาสเซ – ถนนครัมกาสเซ - ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น – มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส – ยอดเขากลินเดอวัลเฟียส – เมืองอินเทอลาเก้น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา – สะพานคาเปล – เมืองโคโม่ – เมืองมิลาน – เมืองโบลซาโน่ - โดโลไมท์ - กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5148 A23

วันเดินทาง

ราคา

06 – 14 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)


05 – 13 มี.ค.63

12 – 20 มี.ค.63

25 มี.ค.-2 เม.ย.63

48,888.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน (EK)

กรุงเทพฯ – กรุงมิลาน – เมืองแทซ – เมืองเซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ยอดเขาเกรอนากรัท – เมืองแทช – เมืองมองเทรอ – ปราสาทซีลอน – กรุงเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – น้ำพุจรวด – ชมนาฬิกาดอกไม้ – เมืองโลซานน์ – เมืองอินเทอลาเก้น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – เมืองแซงต์มอริท – เมืองมิลาน – ทะเลสาบโคโม – โบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน - ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5148 A24

วันเดินทาง

ราคา

29 ม.ค.-4 ก.พ.63

13 – 19 ก.พ.63

04 – 10 มี.ค.63

18 – 24 มี.ค.63

26 มี.ค.-2 เม.ย.63

41,999.-

10 – 16 เม.ย.63

11 – 17 เม.ย.63

12 – 18 เม.ย.63

13 – 19 เม.ย.63

(วันสงกรานต์)

51,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> ช่วงสงกรานต์ ลด 1,000.-/ท่าน

 

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน(TG)

กรุงเทพฯ – เมืองปารีส – หอไอเฟล – จัตุรัสทรอคคาเดโร่ – ลานประวัติศาสตร์หรือจัตุรัสคองคอร์ด – ถนนช็อง เซลีเซ – ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล – จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล –พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 – พระราชวังแวร์ซายส์ – เมืองดีฌง – เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ – น้ำพุเจ็ทโด้ – เมืองโลซานน์ – มหาวิทยาลัยแห่งเมืองโลซานน์ – มหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์ – พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล – สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ – ศาลาไทย – เมืองเวเว่ย์ – อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน – เมืองมองเทรอซ์ – ทะเลสาบเจนีวา – ปราสาทชิลยอง – เมืองชาโมนิกซ์ มงบล็อง ประเทศฝรั่งเศส – แม่น้ำอาร์ฟ – อนุสาวรีย์ผู้พิชิตยอดเขามงบล็อง – สถานีกระเช้าไฟฟ้าเทเลเฟียลีค เดล ไอกุย ดู มิดิ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อเดินทางขึ้นสู่ สถานีแพลน เดล ไอกุย ดู มิดิ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าต่อ สู่ สถานีไอ กุย ดู มิดิ – ยอดเขามองมงบล็อง – เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – เมืองซูริค – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ – โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส - กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5404 CDG15

วันเดินทาง

ราคา

08 – 14 พ.ย.62

49,999.-

22 – 28 พ.ย.62

52,999.-

04 – 10 ธ.ค.62

(วันพ่อ+รัฐธรรมนูญ)

55,999.-

27 ธ.ค.-2 ม.ค.63

28 ธ.ค.-3 ม.ค.63

(เทศกาลปีใหม่)

65,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน(TG)

กรุงเทพฯ – เมืองปารีส – หอไอเฟล – จัตุรัสทรอคคาเดโร่ – ลานประวัติศาสตร์ หรือ จัตุรัสคองคอร์ด – ถนนช็อง เซลีเซ – ประตูชัยนโปเลียน หรือ อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล – จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 – พระราชวังแวร์ซายส์ – เมืองดีฌง ประเทศฝรั่งเศส – เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ – น้ำพุเจ็ทโด้ – เมืองโลซานน์ – มหาวิทยาลัยแห่งเมืองโลซานน์ – มหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์ – พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล – สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ – ศาลาไทย – เมืองเวเว่ย์ – อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน – เมืองมองเทรอซ์ – ทะเลสาบเจนีวา – ปราสาทชิลยอง – เมืองชาโมนิกซ์ มงบล็อง ประเทศฝรั่งเศส – แม่น้ำอาร์ฟ – อนุสาวรีย์ผู้พิชิตยอดเขามงบล็อง – สถานีกระเช้าไฟฟ้าเทเลเฟียลีค เดล ไอกุย ดู มิดิ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อเดินทางขึ้นสู่ สถานีแพลน เดล ไอกุย ดู มิดิ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าต่อ สู่ สถานีไอ กุย ดู มิดิ – ยอดเขามองมงบล็อง – เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – เมืองซูริค – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ – โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5404 CDG21

วันเดินทาง

ราคา

28 ธ.ค.-3 ม.ค.63

(เทศกาลปีใหม่)

59,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (TG)

กรุงเทพฯ – มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส เซนต์มอริซท์ / คูร์ - อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – เซอร์แมท – อิสระเดินเที่ยวชมเมืองเซอร์แมท – แทช – เซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – โลซานน์ – เจนีวา – ชมเมือง – กรุงเบิร์น(เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า – บ่อหมี - นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง – เลาเทอร์บรุนเน่น – อินเทอลาเค่น – ชิมชีส ฟองดู – ลูเซิร์น – ชมเมือง – ซุก – ล่องเรือชมทะเลสาบซุก ซูริค – ชมเมือง – น้ำตกไรน์ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : WTG1109M-A

วันเดินทาง

ราคา

13 – 21 พ.ย.62

27 พ.ย.-5 ธ.ค.62

18 – 26 ธ.ค.62

85,900.-

23 – 31 ม.ค.63

05 – 13 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

19 – 27 ก.พ.63

04 – 12 มี.ค.63

18 – 26 มี.ค.63

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 1,000.- / ท่าน

 

สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (TG)

กรุงเทพฯ – มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส เซนต์มอริซท์ / คูร์ - เซนต์มอริซท์ – หมู่บ้านอันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กซ์เพรส – พักในเมืองเซอร์แมทซ์ – นั่งรถไฟยอดเขากรอเนอร์แกรท – ชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น – มองเทรอร์ – ปราสาทชิลลอง – โลซานน์ – เจนีวา – ฟาร์มชีสกรูแยร์– กรุงเบิร์น – อินเทอลาเค่น – นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง – เลาเทอร์บรุนเน่น – ลูเซิร์น – ชมเมือง – เมืองซุก – ล่องเรือชมทะเลสาบซุก – ซูริค – ชมเมือง – น้ำตกไรน์ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : WTG1109M-B

วันเดินทาง

ราคา

26 ม.ค.-3 ก.พ.63

07 – 15 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)


20 – 28 มี.ค.63

27 มี.ค.-4 เม.ย.63

89,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 1,000.- / ท่าน

 

สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (LX)

กรุงเทพฯ – ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซุก – ล่องเรือทะเลสาบ – ชมย่านเมืองเก่า – คูร์ / ดาวอส – ลูกาโน – เบลลินโซน่า – ชมเมืองมรดกโลก – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – บริก / บลิทซิงเกน – เซอร์แมท – ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – สวิส ริเวียร่า – โลซานน์ – เบิร์น – นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา – อินเทอลาเค่น – แองเกลเบิร์ก – ลูเซิร์น – ชมเมือง – ซูริค – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : WLX1108Z

วันเดินทาง

ราคา

28 ธ.ค.-4 ม.ค.63

(เทศกาลปีใหม่)

87,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 1,000.- / ท่าน

 

สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (TG)

กรุงเทพฯ – มิลาน – นั่งรถไฟเส้นทางเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส – ทิราโน – ดาวอส / คูร์ – อันเดอร์แมท  – นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – เซอร์แมท – แทซ - เซอร์แมท – นั่งรถไฟสู่ยอดเขากรอเนอร์แกรต – ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – สวิส ริเวียร่า – โลซานน์ – อินเทอลาเคน – นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น – ชมเมือง – ซุก – ล่องเรือทะเลสาบซุก – ซูริค – น้ำตกไรน์ – สนามบิน – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : WTG1108M

วันเดินทาง

ราคา

29 พ.ย.-6 ธ.ค.62

(วันพ่อ)

67,900.-

14 – 21 ม.ค.63

28 ม.ค.-4 ก.พ.63

09 – 16 ก.พ.63

20 – 27 มี.ค.63

27 มี.ค.-3 เม.ย.63

31 ธ.ค.-7 ม.ค.63

(เทศกาลปีใหม่)

72,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน...จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

สวิตเซอร์แลนด์ (WINTER) 8 วัน (QR)

กรุงเทพฯ – โดฮา – มิลาน (อิตาลี) – ทิราโน่ – เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส – เซนต์ มอร์ริทซ์ – คูร์ – ลูกาโน่ – เบลลินโซน่า – ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – โคโม่ – ล่องเรือบริเวณทะเลสาบโคโม – อันเดอร์แมท – แทรช – เซอร์แมท – เขากรอนเนอแกรต –  โลซานน์ – อินเทอร์ลาเก้น – ภูเขาจุงเฟรา – เลาเทอร์บรุนเนน – ซุก – ลูเซิร์น – น้ำตกไรน์ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : WQR1108W

วันเดินทาง

ราคา

21 – 28 พ.ย.62

22 – 29 พ.ย.62

25 พ.ย.-2 ธ.ค.62

59,900.-

17 – 24 ม.ค.63

20 – 27 ม.ค.63

24 – 31 ม.ค.63

27 ม.ค.-3 ก.พ.63

31 ม.ค.-7 ก.พ.63

03 – 10 ก.พ.63

07 – 14 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

10 – 17 ก.พ.63

14 – 21 ก.พ.63

17 – 24 ก.พ.63

21 – 28 ก.พ.63

24 ก.พ.-2 มี.ค.63

28 ก.พ.-6 มี.ค.63

02 – 09 มี.ค.63

06 – 13 มี.ค.63

09 – 16 มี.ค.63

13 – 20 มี.ค.63

16 – 23 มี.ค.63

20 – 27 มี.ค.63

23 – 30 มี.ค.63

02 – 09 ธ.ค.62

05 – 12 ธ.ค.62

09 – 16 ธ.ค.62

(วันพ่อ+รัฐธรรมนูญ)

62,900.-

27 มี.ค.-3 เม.ย.63

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน...จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (QR)

กรุงเทพฯ – มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก - เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” - เซนต์มอริซท์ / คูร์ / ดาวอส – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟสายกลาเซีย เอ็กซ์เพลสไลน์ – พักในเมืองเซอร์แมทซ์ –นั่งรถไฟขึ้นเขากรอนเนอร์แกรต ชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น – เดินเล่นชมหมู่บ้านเซอร์แมท – มองเทอร์ – เวเวย์ – โลซานน์ อินเทอลาเค่น – นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง – อินเทอลาเค่น – ลูเซิร์น – ชมเมือง – ซุก – ล่องเรือชมทะเลสาบซุก – ซูริค – ชมเมือง – น้ำตกไรน์ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : WQR1109M

วันเดินทาง

ราคา

29 พ.ย.-7 ธ.ค.62

(วันพ่อ)

79,900.-

17 – 25 ม.ค.63

08 – 16 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

20 – 28 มี.ค.63

29 ธ.ค.-6 ม.ค.63

(เทศกาลปีใหม่)

85,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 1,000.- / ท่าน

 

สวิตเซอร์แลนด์ (สี่ภูเขางาม) 8 วัน (QR)

กรุงเทพฯ – โดฮา – เจนีวา (สวิสฯ) – ชาโมนิก – นั่งรถไฟมอนเทนเวอร์ – ชมวิวยอดเขามงค์บลอง – ชมธารน้ำแข็งเมอร์ เดอ กลาซ – ถ้ำน้ำแข็ง – แอนซี่ – อีวัวร์ – เจนีวา – ชมเมือง – โลซานน์ – ชมเมือง – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3,000 – แทซ – เซอร์แมท (เมืองปลอดมลพิษ) – นั่งรถรางสู่เขาซูเนกก้า – เบราซ์ซี่ (ทะเลสาบสีฟ้า) – อินเทอลาเค่น – ยอดเขาชิลธอร์น (007) – มูร์เริน – ซุก – ลูเซิร์น – น้ำตกไรน์ – สนามบินซูริค – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : WQR1108G

วันเดินทาง

ราคา

08 – 15 ก.พ.63

15 – 22 มี.ค.63

22 – 29 มี.ค.63

61,900.-

26 ม.ค.-2 ก.พ.63

62,900.-

29 มี.ค.-5 เม.ย.63

64,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน...จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (QR)

กรุงเทพฯ – มิลาน – ทิราโน่ – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส ” – เซนต์มอริซท์ / คูร์ – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กซ์เพรส – พักในเมืองเซอร์แมทซ์ – นั่งรถไฟขึ้นชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น – มองเทรอร์ – ปราสาทชิลลอง – โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น (เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า – บ่อหมี – นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง – เลาเทอร์บรุนเน่น – น้ำตกชเตาบ์บาค – อินเทอลาเค่น – ชิมชีส ฟองดู – ลูเซิร์น – ชมเมือง – ซุก – ล่องเรือชมทะเลสาบซุก – ซูริค – ชมเมือง – น้ำตกไรน์ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : WQR1109Z

วันเดินทาง

ราคา

20 – 28 พ.ย.62

27 พ.ย.-5 ธ.ค.62

76,900.-

02 – 10 ธ.ค.62

(วันพ่อ+รัฐธรรมนูญ)

78,900.-

03 – 11 ธ.ค.62

04 – 12 ธ.ค.62

(วันพ่อ+รัฐธรรมนูญ)

79,900.-

27 ธ.ค.-4 ม.ค.63

28 ธ.ค.-5 ม.ค.63

29 ธ.ค.-6 ม.ค.63

(เทศกาลปีใหม่)

89,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน...จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (QR)

กรุงเทพฯ – โดฮา – ซูริค – น้ำตกไรน์ – สไตน์ อัม ไรน์ – ลูเซิร์น – ไมริงเกน – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอลาเค่น – เบิร์น – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ – แทช – เซอร์แมทซ์ – ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น – โคโม – ล่องเรือทะเลสาบโคโม – ลูกาโน่ – ฟ็อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท – มิลาน – โดฮา – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : WQR1107Z

วันเดินทาง

ราคา

17 – 23 พ.ย.62

21 – 27 พ.ย.62

24 – 30 พ.ย.62

28 พ.ย.-4 ธ.ค.62

51,900.-

17 – 23 ม.ค.63

19 – 25 ม.ค.63

23 – 29 ม.ค.63

26 ม.ค.-1 ก.พ.63

30 ม.ค.-5 ก.พ.63

02 – 08 ก.พ.63

06 – 12 ก.พ.63

09 – 15 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

13 – 19 ก.พ.63

16 – 22 ก.พ.63

20 – 26 ก.พ.63

23 – 29 ก.พ.63

27 ก.พ.-4 มี.ค.63

01 – 07 มี.ค.63

05 – 11 มี.ค.63

08 – 14 มี.ค.63

12 – 18 มี.ค.63

15 – 21 มี.ค.63

19 – 25 มี.ค.63

22 – 28 มี.ค.63

26 มี.ค.-1 เม.ย.63

01 – 07 ธ.ค.62

05 – 11 ธ.ค.62

08 – 14 ธ.ค.62

(วันพ่อ+รัฐธรรมนูญ)

53,900.-

29 มี.ค. – 04 เม.ย.63

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน


   


   

  

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

.

 

 

#ทัวร์สวิส #ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิสราคาถูก #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์สวิส #ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิสราคาถูก #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์สวิส #ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิสราคาถูก #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์สวิส #ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิสราคาถูก #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์สวิส #ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิสราคาถูก #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์สวิส #ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิสราคาถูก #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์สวิส #ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิสราคาถูก #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์สวิส #ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิสราคาถูก #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์สวิส #ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิสราคาถูก #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์สวิส #ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิสราคาถูก #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์สวิส #ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิสราคาถูก #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์สวิส #ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิสราคาถูก #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์สวิส #ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิสราคาถูก #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์สวิส #ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิสราคาถูก #ทัวร์ยุโรป #ทัวร์สวิส #ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ #ทัวร์สวิสราคาถูก #ทัวร์ยุโรป 
TOUR EURO

ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ยุโรปตะวันออก article
ทัวร์ อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
ทัวร์เบเนลักซ์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์สเปน โปรตุเกส
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA
โมร็อกโก
ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์โปรแลนด์BS CENTRE SERVICE CO.,LTD