ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์ฝรั่งเศส

  

      

CODE TOUR

EU-5139 E30

กดดูรายละเอียด

ฝรั่งเศส 6 วัน (ENJOY FRANCE)

ชมมหานครปารีส – ถ่ายรูปกับหอคอยไอเฟิล – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ช้อปปิ้งที่ร้านค้าปลอดภาษี – พระราชวังแวร์ซายส์ Versailles Palace – ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ – ย่านมงต์มาร์ต – โบสถ์ซาแครเคอร์ – เมืองเซอร์ริส – La Vallee Village Premium Outlets – เมืองจิแวร์นี – บ้านโมเน่ต์ Monet – เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

30เม.ย.-5พ.ค.63

47,500.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน ... หากจอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

CODE TOUR

EU-5139 S3

กดดูรายละเอียด

ฝรั่งเศส 7 วัน (WONDERFUL FRANCE)

ปารีส – ชอมบอร์ด – ถ่ายรูปกับปราสาทชอมบอร์ด Chateau de Chambord – บลัวส์ – ปารีส – ถ่ายรูปกับหอไอเฟิลและพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ย่านมงมาร์ต – โบสถ์ซาเครเกอร์ – เมืองจิแวร์นี – บ้านโมน่ต์ – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ – ช้อปปิ้ง La Vallee Village – ล่องเรือแม่น้ำแซนต์ – ช้อปปิ้ง Galleries Lafayette – ล่องเรือชมแม่น้ำแซน – ถ่ายรูปกับ Parc du Champ de Mars

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

11 – 17 เม.ย. 63 (สงกรานต์)

59,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน ... หากจอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

  

CODE TOUR

EU-5139 S4

กดดูรายละเอียด

ฝรั่งเศส 7 วัน (EASY FRANCE)

ปารีส – ชอมบอร์ด – เข้าชมปราสาทชอมบอร์ด Chateau de Chambord – บลัวส์ – ปารีส – ถ่ายรูปกับหอไอเฟิลและพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ย่านมงมาร์ต – โบสถ์ซาเครเกอร์ – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนต์ – ช้อปปิ้งห้อง Galleries Lafayette และอิสระเที่ยว 1 วัน

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

11 – 17 เม.ย.63 (สงกรานต์)

59,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน ... หากจอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

  

  

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 
TOUR EURO

ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ยุโรปตะวันออก article
ทัวร์ อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
ทัวร์เบเนลักซ์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์สเปน โปรตุเกส
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์อิตาลี
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA
โมร็อกโก
ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์โปรแลนด์BS CENTRE SERVICE CO.,LTD