ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์เบเนลักซ์

  

 

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 7 วัน (EK)

กรุงเทพฯ – ดูไบ – กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส – มหานครปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซน - ประตูชัย (ARC DE TRIOMPHE) – ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส – ชมหอไอเฟล – ถนนชองเชลิเช – ปล็าชเดอลา ค็องคอร์ด – โบสถ์แมดดิแลน – ปิระมิดหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ – บรัสเซล (เบลเยี่ยม) – ชมอโตเมี่ยม – ชมจัตุรัสลาก็รอง ปาลาช – รูปปั้นเด็กชายผมหยิก (MANNEKKENPIS) – โรมอน OUTLET – โคโลญจน์ (เยอรมนี) – มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ – เมื่องกีรย์ธอร์น – หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน) – อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) – ล่องเรือกระจก - ย่านดัมสแควร์ – ดูไบ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5148 VB

วันเดินทาง

ราคา

05 – 11 ก.ย.

18 – 24 ต.ค.

07 – 13 พ.ย.

21 – 27 พ.ย.

04 – 10 ธ.ค.

39,999.-

29 ธ.ค.-4 ม.ค.

>>>ปีใหม่ ลด 1,000/ท่าน

49,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน(BR)

กรุงเทพฯ – อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น – ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ – เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน – มหาวิหารโคโลญ – เมืองแฟรงก์เฟิร์ต – มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – โบสถ์เซนต์นิโคลาส – น้ำพุแห่งความยุติธรรม – ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต – เมืองไฮเดิลแบร์ค ประเทศเยอรมัน – มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบร์ค – ประตูเมืองโบราณ – สะพานหินเก่าแก่ของเมืองไฮเดิลแบร์ค – ปราสาทไฮเดิลแบร์ค – ย่านเมืองเก่า เมืองไฮเดิลแบร์ค – โบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ – เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก – ย่านเมืองเก่า เมืองลักเซมเบิร์ก – สะพานสมัยโรมัน – วิหารนอเทรอดาม แห่งเมืองลักเซมเบิร์ก – เมืองบรูจจ์ ประเทศเบลเยี่ยม – จัตุรัสเดอะมาร์ค – หอระฆัง – ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์ – เมืองบรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาซ – โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก – รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส – เมืองอัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี – โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น – ย่านดัมสแควร์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ – อัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5404 AMS05

วันเดินทาง

ราคา

19 – 25 ก.ย.

39,999.-

10 – 16 ต.ค.


12 – 18 ต.ค.


17 – 23 ต.ค.


02 – 08 พ.ย.

45,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

  

เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม 7 วัน(BR)

กรุงเทพฯ – อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ – ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์ – เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน – มหาวิหารโคโลญ – เมืองแฟรงก์เฟิร์ต – มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – โบสถ์เซนต์นิโคลาส – น้ำพุแห่งความยุติธรรม – ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต – เมืองไฮเดิลแบร์ค ประเทศเยอรมัน – มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบร์ค – ประตูเมืองโบราณ – สะพานหินเก่าแก่ของเมืองไฮเดิลแบร์ค – ปราสาทไฮเดิลแบร์ค – ย่านเมืองเก่า เมืองไฮเดิลแบร์ค – โบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ – เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก – ย่านเมืองเก่า เมืองลักเซมเบิร์ก – สะพานสมัยโรมัน – วิหารนอเทรอดาม แห่งเมืองลักเซมเบิร์ก – เมืองบรูจจ์ – จัตุรัสเดอะมาร์ค – หอระฆัง – ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์ – เมืองบรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาซ – โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก – รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส – เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร และอัญมณี – โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น – ย่านดัมสแควร์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ – อัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5404 AMS06

วันเดินทาง

ราคา

30 พ.ย. – 6 ธ.ค.

42,999.-

05 – 11 ธ.ค.

45,999.-

26 ธ.ค. – 1 ม.ค.

52,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน (EK)

กรุงเทพฯ - ดูไบ สต็อคโฮล์ม – แกมล่าสแตน – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - คาร์ลสตัท – ออสโล - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – อุทยานฟร็อกเนอร์ – เกโล่ – มีร์ดาล - รถไฟ FLAMSBANA – ฟลอม – ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด – เมืองกู๊ดวาเก้น – เมืองเบอร์เก้น – เบอร์เก้น ยอดเขาฟลอเยน – เมืองเกโล่ – ออสโล - เรือสาราญ DFDS SEAWAYS – โคเปนเฮเก้น – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – สวนสนุกทิโวลี – ศาลาว่าการเมือง – ถนนสตรอยก์ – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุเกฟิออน – เกนท์ หอระฆังประจำเมือง – ปราสาทท่านเคานต์ – กรุงบรัสเซล – กรองปลาซ – ดูไบ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5905 EK005A

วันเดินทาง

ราคา

12 – 18 พ.ย.

39,900.-

24 – 30 ก.ย.


04 – 10 ธ.ค.

41,900.-

16 – 22 ต.ค.

46,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน (EK)

กรุงเทพฯ – ดูไบ – หอไอเฟล ประตูชัย พีระมิดแก้วหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ล่องเรือบาโตมุช – พระราชวังแวร์ซายส์ – แกลลอเรียลาฟาแยตต์ – เมืองบรูจจ์ ศาลาว่าการเมือง หอประชุมสงฆ์ กรุงบรัสเซลส์ จัตุรัสกรองปลาซ – หมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – BATAVIA STAD FASHION OUTLET – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสแดม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ – ดูไบกรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5905 EK010B

วันเดินทาง

ราคา

20 – 26 พ.ย.


05 – 11 ธ.ค.

40,900.-

25 ก.ย. – 1 ต.ค.


04 – 10 ต.ค.


23 – 29 ต.ค.

42,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
TOUR EURO

ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ยุโรปตะวันออก article
ทัวร์ อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์สเปน โปรตุเกส
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์โครเอเชีย
โมร็อกโก
ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์โปรแลนด์BS CENTRE SERVICE CO.,LTD