ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ยุโรปตะวันออก article

  

      

CODE TOUR

EU-5148 A10.5

กดดูรายละเอียด

ยุโรปตะวันออก

ฮังการี ออสเตรีย เชค 7 วัน

บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ล่องเรือแม่น้ำดานูบ มหาวิหารแมททิอัส ลานฮีโร่สแควร์ - PARNDOF OUTLET - กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์ ถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ปราสาทฮอฟบวร์ก อนุสาวรีย์โยฮันส์สเตราท์ เมืองฮอลสตัท - ซี สตราซ – เมืองเชสกี้คลุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ กรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก – สะพานชาร์ลส

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

11 – 17 , 18 – 24 , 31 มี.ค. – 6 เม.ย.63

21 – 27 , 29 เม.ย. – 5 พ.ค.63

5 – 11 พ.ค. / 10 – 16 มิ.ย. / 2 – 8 ก.ค.63

9 – 15 , 10 – 16 เม.ย. (สงกรานต์)

35,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

  

CODE TOUR

EU-5148 A10.7

กดดูรายละเอียด

ยุโรปตะวันออก

เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน

มิวนิค เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ ศาลากลางมิวนิค - ซาลบูร์ก สวนมิราแบล เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) - เชสกี้คลุมลอฟ ปราสาทคลุมลอฟ - เมืองพิลเซ่น เมืองเบียร์ของประเทศเชค - เมืองคาร์โลวีวารี กรุงปราก (PRAGUE) - ปราสาทแห่งกรุงปราก - บาติสลาวา(สโลวาเกีย) ปราสาทแห่งบาติสลาว่า - เวียนนา ชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์ - PARNDOF OUTLET - เมืองบูดาเปสต์ ป้องปราการ มหาวิหารแมททิอัส ลานฮีโร่สแควร์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

8-16 ก.พ./7-15,11-19,18-26,21-29 มี.ค.63

2-10,5-13,22-30,29 เม.ย.-7 พ.ค.63

1-9,6-14,30 พ.ค.-7 มิ.ย./3-11 มิ.ย./23-31 ก.ค.63

8-16 , 9-17 เม.ย. 63 (สงกรานต์)

42,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

CODE TOUR

EU-5404 MUC25

กดดูรายละเอียด

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 8 วัน

 (สกอตแลนด์ดินแดนแห่งรัก)

เมืองมิวนิค - พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู - สนามกีฬาอลิอันซ์ - พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค - ถนนแม็กซิมิเลียน - จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ - เสามาเรียนเซาเลอ - โอเปร่าเฮ้าซ์ - มหาวิหารเฟราเอน - เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา-เมืองฟุสเซ่น - เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น เยอรมัน - สถานีรถไฟไอบ์เซ่ สู่ ซุกสปิตพลาส - จุดพักซอลอัลพินน์ - กระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - เมืองซาลซ์บูร์ก ออสเตรีย - บ้านเกิดโมสาร์ท – ถนนเก็ตเตรียกาสเซส-เมืองซาลซ์บูร์ก - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - จัตุรัสกลางเมือง ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองเวียนนา ออสเตรีย - โรงละครโอเปร่า - แม็คอาร์เธอร์เกลน พาร์นดอร์ฟ - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - พระราชวังเบลวีเดียร์ - พระราชวังฮอฟบวร์ค - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ถนนคาร์นท์เนอร์ – เสาศักดิ์สิทธิ์สไตล์บาโรค-เมืองเวียนนา

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

26 ก.พ.-4 มี.ค. / 27 มี.ค.-3 เม.ย. / 9-16 พ.ค.63

30พ.ค.-6 มิ.ย. /2-9 มิ.ย. / 13-20 มิ.ย.63

49,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

CODE TOUR

EU-5404 VIE08

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน 6 วัน

 (รักนี้ ที่ฮัลสัตท)

เมืองเวียนนา ออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - อาคารรัฐสภา น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังเบลวีเดียร์ - พระราชวังฮอฟบวร์ค - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - ถนนคาร์นท์เนอร์ - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ - เมืองพัสเซา เยอรมัน - ป้อมปราการ - เมืองซาลซ์บูร์ก - มหาวิหารซาลซ์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - หมู่บ้านฮัลสตัท - โบสถ์แพริช - รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ - เมืองลินซ์ - จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ - เมืองเวียนนา - แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

15-20 ก.พ. / 14-19 มี.ค. / 27เม.ย.-2 พ.ค. / 11-16 พ.ค.30 พ.ค.- 4มิ.ย./13-18 มิ.ย./27 มิ.ย.-2 ก.ค. 63

13-18 เม.ย. 63 (สงกรานต์)

36,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

CODE TOUR

EU-5404 VIE09

กดดูรายละเอียด

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 6 วัน

 (รอรัก ณ ฮัลสตัท)

เมืองเวียนนา ออสเตรีย - หมู่บ้านฮัลสตัท - โบสถ์แพริช - เมืองซาลซ์บูร์ก - รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ - มหาวิหารซาลซ์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตัส - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เช็ก - บราติสลาวา สโลวาเกีย  - ปราสาทบราติสลาวา - ประตูมิคาเอล - เมืองบราติสลาวา - สโลวาเกีย - พระราชวังไพรเมท - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - เมืองเวียนนา ออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังเบลวีเดียร์ - พระราชวังฮอฟบวร์ค

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

14-19 มี.ค./27 เม.ย.-2 พ.ค./11-16 พ.ค.

30 พ.ค. – 4 มิ.ย./13-18 มิ.ย. / 27 มิ.ย.-2 ก.ค. 63

13-18 เม.ย.63 (สงกรานต์)

35,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

* 14-19 มี.ค. 63 ลดสูงสุด 500 / ท่าน *

 

CODE TOUR

EU-5148 A6

กดดูรายละเอียด

อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

เกาะเวนิส - ชมจตุรัสซานมาร์โค – มหาวิหารซานมาร์โค - พระราชวังดอจ – เกาะเวนิส – อินบรูคส์ – ย่านเมืองเก่า - ชมหลังคาทองคำ (GOLDEN ROOF) – แม่น้ำอินน์ – ถนนมาเรียเทเรซ่า - ซาลส์บวร์ก – หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT) – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ทะเลสาบทิทิเช่  BLACK FOREST - แองเกิลเบิร์ก – ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหิน – สะพานไม้โบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิร์น – ซูริค – เมืองซาฟเฮ้าเซ่น – น้ำตกไรน์ – ดูไบ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

12-18 มี.ค./19-25 มี.ค.63

28 เม.ย.-4 พ.ค./30 เม.ย.-6 พ.ค.63

5-11พ.ค./29พ.ค.-4 มิ.ย./2-8 มิ.ย./23-29 ก.ค.63

11-17เม.ย. 63 (สงกรานต์)

39,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

CODE TOUR

EU-5148 A6.1

กดดูรายละเอียด

อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

ดูไบ – มิลาน – เวนิส – เกาะเวนิส - ชมจตุรัสซานมาร์โค – มหาวิหารซานมาร์โค - พระราชวังดอจ – อินบรูคส์ – ย่านเมืองเก่า - ชมหลังคาทองคำ (GOLDEN ROOF) – ซาลส์บวร์ก – หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT) – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – แองเกิลเบิร์ก – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหิน – สะพานไม้โบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิร์น – เมืองโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ – มิลาน – ดูไบ

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

13-19 ก.พ./4-10 มี.ค./18-24 มี.ค./26 มี.ค.-1 เม.ย.63

2-8เม.ย./29เม.ย.-5 พ.ค.63

5-11 พ.ค./3-9 มิ.ย./3-9 ก.ค.63

10-16เม.ย./11-17เม.ย. (สงกรานต์)

39,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

CODE TOUR

EU-5139 S11

กดดูรายละเอียด

เยอรมัน เช็ค สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย 8 วัน

(EAST EUROPE  CLASSIC 5 COUNTRIES)

นครมิวนิค – จัตุรัสมาเรียน – โฮเฮนชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – กรุงปราก – สะพานชาร์ลส – หมู่ปราสาทปราก – เชสกี้ครุมลอฟเมืองมรดกโลก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – ป้อมปราการ Fisherman’s Bastion – ถ่ายรูปกับโบสถ์แมทธิอัส – ล่องแม่น้ำดานูบ – McArthur Glen Designer Outlet – เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชรินน์บรุนน์ – เดินเล่นย่านเมืองเก่า

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

10 – 17 เม.ย. 63 (สงกรานต์)

60,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน ... หากจอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

CODE TOUR

EU-5139 S8

กดดูรายละเอียด

เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค ฮังการี 8 วัน

(CHARMING EAST EUROPE)

นครมิวนิค – จัตุรัสมาเรียน – ซาลสเบิร์ก – ฮอลสตัท – เชสกี้ครุมลอฟ – เข้าชมปราสาทครุมลอฟ – เชสกี้บูโยวิช – เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – ป้อมปราการ Fisherman’s Bastion – ถ่ายรูปกับโบสถ์แมทธิอัส – McArthur Glen Designer Outlet

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

10 – 17 เม.ย. 63 (สงกรานต์)

65,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 1,000.-/ท่าน

 

 

CODE TOUR

EU-5139 E13

กดดูรายละเอียด

ออสเตรีย เช็ค เยอรมัน 8 วัน

(BEAUTIFUL BAVARIA)

เวียนนา – เมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ – กรุงปราก – สะพานชาร์ลส – เมืองเก่า – นูเรมเบิร์ก – ชมย่านเมืองเก่านูเรมเบิร์ก – ช้อปปิ้งอิงกอลสตัดท์เอ้าท์เล็ตวิลเลจ – นครมิวนิค – จัตุรัสมาเรียน – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองซาลสเบิร์ก – เมืองเล็กน่ารักๆริมทะเลสาบที่ฮอลสตัท – กรุงเวียนนาถนนคาร์ทเนอร์ – พระราชวังเชรินน์บรุนน์ – เข้าชมมหาวิหารเซ้นต์สตีเฟ่น – แวะถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

7 – 14 มี.ค.63

49,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน ... หากจอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

 

CODE TOUR

EU-5139 E14

กดดูรายละเอียด

ออสเตรีย เช็ค เยอรมัน 8 วัน

(BEAUTIFUL BAVARIA)

เวียนนา – เมืองมรดกโลกเชสกี้ครุมลอฟ – กรุงปราก – สะพานชาร์ลส – เมืองเก่า – นูเรมเบิร์ก – ชมย่านเมืองเก่านูเรมเบิร์ก – มิวนิค – โชว์รูม BMW – จัตุรัสมาเรียน – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองซาลสเบิร์ก – เมืองเล็กน่ารักๆริมทะเลสาบที่ฮอลสตัท – กรุงเวียนนา – ถนนคาร์ทเนอร์ – พระราชวังเชรินน์บรุนน์ – ชมภายนอกมหาวิหารเซ้นต์สตีเฟ่น – แวะถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภา – ช้อปปิ้งแม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ต

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

14-21 พ.ค./4-11 มิ.ย.63

47,500.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน ... หากจอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

 

CODE TOUR

EU-5139 E27

กดดูรายละเอียด

ออสเตรีย 8 วัน (MONO AUSTRIA)

เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – มหาวิหารเซ้นต์สตีเฟ่น St.Stephens Cathedral – กราซ – วิลลาค – เมืองซาลสเบิร์ก – ถ่ายรูปกับบ้านของโมสาร์ต – ชมเมืองเก่า – ฮัลไลน์ – เหมืองเกลือ Salts Mine of Dumberg – เซ้นต์วูล์ฟกัง – ชมเมือง – ชมเมืองน่ารักๆฮอลสตัท – จุดชมวิว Unesco Heritage Skywalk – เวียนนาพาร์นดอร์ฟ – ช้อปปิ้ง McArthur Glen Designer Outlet – ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดิน

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

7-14 มี.ค./14-21 พ.ค./4-11 มิ.ย.63

49,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน ... หากจอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

 

 

 

  

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

.

 

 

#ทัวร์ยุโรปตะวันออก #ทัวร์เยอรมัน #ทัวร์ออสเตรีย #ทัวร์เชค #ทัวร์ฮังการี  #ทัวร์ยุโรปตะวันออก #ทัวร์เยอรมัน #ทัวร์ออสเตรีย #ทัวร์เชค #ทัวร์ฮังการี #ทัวร์ยุโรปตะวันออก #ทัวร์เยอรมัน #ทัวร์ออสเตรีย #ทัวร์เชค #ทัวร์ฮังการี #ทัวร์ยุโรปตะวันออก #ทัวร์เยอรมัน #ทัวร์ออสเตรีย #ทัวร์เชค #ทัวร์ฮังการี #ทัวร์ยุโรปตะวันออก #ทัวร์เยอรมัน #ทัวร์ออสเตรีย #ทัวร์เชค #ทัวร์ฮังการี #ทัวร์ยุโรปตะวันออก #ทัวร์เยอรมัน #ทัวร์ออสเตรีย #ทัวร์เชค #ทัวร์ฮังการี #ทัวร์ยุโรปตะวันออก #ทัวร์เยอรมัน #ทัวร์ออสเตรีย #ทัวร์เชค #ทัวร์ฮังการี #ทัวร์ยุโรปตะวันออก #ทัวร์เยอรมัน #ทัวร์ออสเตรีย #ทัวร์เชค #ทัวร์ฮังการี #ทัวร์ยุโรปตะวันออก #ทัวร์เยอรมัน #ทัวร์ออสเตรีย #ทัวร์เชค #ทัวร์ฮังการี #ทัวร์ยุโรปตะวันออก #ทัวร์เยอรมัน #ทัวร์ออสเตรีย #ทัวร์เชค #ทัวร์ฮังการี #ทัวร์ยุโรปตะวันออก #ทัวร์เยอรมัน #ทัวร์ออสเตรีย #ทัวร์เชค #ทัวร์ฮังการี #ทัวร์ยุโรปตะวันออก #ทัวร์เยอรมัน #ทัวร์ออสเตรีย #ทัวร์เชค #ทัวร์ฮังการี #ทัวร์ยุโรปตะวันออก #ทัวร์เยอรมัน #ทัวร์ออสเตรีย #ทัวร์เชค #ทัวร์ฮังการี #ทัวร์ยุโรปตะวันออก #ทัวร์เยอรมัน #ทัวร์ออสเตรีย #ทัวร์เชค #ทัวร์ฮังการี #ทัวร์ยุโรปตะวันออก #ทัวร์เยอรมัน #ทัวร์ออสเตรีย #ทัวร์เชค #ทัวร์ฮังการี #ทัวร์ยุโรปตะวันออก #ทัวร์เยอรมัน #ทัวร์ออสเตรีย #ทัวร์เชค #ทัวร์ฮังการี #ทัวร์ยุโรปตะวันออก #ทัวร์เยอรมัน #ทัวร์ออสเตรีย #ทัวร์เชค #ทัวร์ฮังการี #ทัวร์ยุโรปตะวันออก #ทัวร์เยอรมัน #ทัวร์ออสเตรีย #ทัวร์เชค #ทัวร์ฮังการี 
TOUR EURO

ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์ อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
ทัวร์เบเนลักซ์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์สเปน โปรตุเกส
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA
โมร็อกโก
ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์โปรแลนด์BS CENTRE SERVICE CO.,LTD