ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ยุโรปตะวันออก article

  

  

ยุโรปตะวันออก

ฮังการี ออสเตรีย เชค 7วัน (EK)

กรุงเทพฯ – ดูไบ – บูดาเปสต์ ประเทศฮังการีล่องเรือแม่น้ำดานูบป้อม FISHERMAN’S BASTION – มหาวิหารแมททิอัส – ลานฮีโร่สแควร์ - PARNDOF OUTLET - กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์ – ถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ – เมืองฮอลสตัท – ทะเลสาบซี สตราซ – เมืองเชสกี้คลุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟกรุงปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก – สะพานชาร์ลส -  ดูไบ - กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5148 V10.5

วันเดินทาง

ราคา

05 – 11 ก.ย.

19 – 25 ก.ย.

03 – 09 ต.ค.

10 – 16 ต.ค.

17 – 23 ต.ค.

07 – 13 พ.ย.

22 – 28 พ.ย.

29 พ.ย.-5 ธ.ค.

03 – 09 ธ.ค.

33,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

ยุโรปตะวันออก

เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน (EK)

กรุงเทพฯ – ดูไบ - มิวนิค – เมืองฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ ศาลากลางมิวนิค – ถนนแมกซิมิเลี่ยน – ผ่านชมโอเปร่าเฮ้าส์ พิพิธภัณฑ์เรสซิเด้นท์ - ซาลบูร์ก – สวนมิราแบล – ย่านเมืองเก่า – เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) - ซี สตราซ - เชสกี้คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ - เมืองพิลเซ่น เมืองเบียร์ของประเทศเชค - เมืองคาร์โลวีวารี กรุงปราก (PRAGUE) – ปราสาทแห่งกรุงปราก - สะพานชาร์ลส - บาติสลาวา(สโลวาเกีย) – ปราสาทแห่งบาติสลาว่า - เวียนนา – ชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์ – ถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ - PARNDOF OUTLET - เมืองบูดาเปสต์ – ป้องปราการ – มหาวิหารแมททิอัสลานฮีโร่สแควร์ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - ถนน VACIUTCA – ดูไบ - กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5148 V10.7

วันเดินทาง

ราคา

12 – 20 ก.ย.

26 ก.ย.-4 ต.ค.

03 – 11 ต.ค.

10 – 18 ต.ค.

12 – 20 ต.ค.

17 – 25 ต.ค.

19 – 27 ต.ค.

23 – 31 ต.ค.

26 ต.ค.-3 พ.ย.

09 – 17 พ.ย.

16 – 24 พ.ย.

23 พ.ย.-1 ธ.ค.

01 – 09 ธ.ค.

42,999.-

22 – 30 ส.ค.

43,999.-

08 – 16 ส.ค.

44,999.-

27 ธ.ค.-4 ม.ค.

28 ธ.ค.-5 ม.ค.

57,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก 8 วัน(QR)

กรุงเทพฯ – โดฮา – มิวนิก – เมืองโฮเฮนชวานเกา ประเทศเยอรมัน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ปราสาทโฮเฮ็นชวาน เกา – เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย – ถนนมาเรียเทเรซ่า – หอคอยประจำเมือง – เสาอันนาเซาเลอ – หลังคาทองคำ – เมืองฮัลสตัท – หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท – เมืองเซนต์วูฟกัง – โบสถ์แห่งเมืองเซนต์วูฟกัง – จัตุรัสใจกลางเมือง – โรงแรมเดอะไวท์เฮ้าส์อินน์ – เมืองซาลซ์บูร์ก – บ้านเกิดโมสาร์ท – ถนนเก็ตเตรียกาสเซส – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก – ปราสาทครุมลอฟ – ย่านเมืองเก่า – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ – แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน – เมืองปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – ย่านช่างทองโบราณ – สะพานชาร์ล – ประตูเมืองเก่า – ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย – แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ – ถนนสายวงแหวน – โรงละครโอเปร่า – อาคารรัฐสภา ออสเตรีย – น้ำพุพัลลัส อะธีน่า – พระราชวังเบลวีเดียร์ – พระราชวังฮอฟบวร์ค – พระราชวังเชินบรุนน์ – โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น – โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ – ถนนคาร์นท์เนอร์ – เวียนนา – โดฮา – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5404 MUC18

วันเดินทาง

ราคา

21 – 28 ก.ย.

46,999.-

09 – 16 พ.ย.

23 – 30 พ.ย.

49,999.-

12 – 19 ต.ค.

19 – 26 ต.ค.

52,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย 8 วัน(TG)

กรุงเทพฯ – มิวนิก – เมืองโฮเฮนชวานเกา ประเทศเยอรมัน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา – เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น – สถานีรถไฟไอบ์เซ่ เพื่อเดินทางโดยรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ สถานีซุกสปิตพลาส – ขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ จากสถานีซุกสปิตพลาส สู่สถานีซุกสปิตเซ่ – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – สถานีกระเช้าไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ เพื่อเดินทางกลับลงสู่ สถานีไอบ์เซ่ โดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ – เมืองมิทเท่นวาลด์ – พิพิธภัณฑ์ไวโอลิน – โบสถ์คาธอลิคสีชมพูเมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย – ถนนมาเรียเทเรซ่า – หอคอยประจำเมือง – เสาอันนาเซาเลอ – หลังคาทองคำ – เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน – ทะเลสาบโคนิคซี่ – โบสถ์เซนต์บาโธโลมา – นั่งรถรางลอดอุโมงค์ เพื่อเข้าชม เหมืองเกลือเก่าของเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน – อุโมงค์กลางหุบเขา เพื่อเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเคห์ลสไตน์ โดยลิฟต์ – ยอดเขาเคห์ลสไตน์ – เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย – บ้านเกิดโมสาร์ท – ถนนเก็ตเตรียกาสเซส – เมืองเซนต์วูฟกัง – โบสถ์แห่งเมืองเซนต์วูฟกัง – จัตุรัสใจกลางเมือง – รงแรมเดอะไวท์เฮ้าส์อินน์ – เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย – หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก – ปราสาทครุมลอฟ – ย่านเมืองเก่า – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซแท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่ง เฮลเดน แซมซัน – เมืองเวียนนา – แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ – ถนนสายวงแหวน – โรงละครโอเปร่า – อาคารรัฐสภา ออสเตรีย – น้ำพุพัลลัส อะธีน่า – พระราชวังเบลวีเดียร์ – พระราชวังฮอฟบวร์ค – โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนคาร์นท์เนอร์เวียนนา - กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5404 MUC19

วันเดินทาง

ราคา

14 – 21 ก.ย.

52,999.-

28 ก.ย. – 5 ต.ค.

55,999.-

09 – 16 ส.ค.

30 ส.ค. – 6 ก.ย.

11 – 18 ต.ค.

58,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก 8 วัน(TG)

กรุงเทพฯ – มิวนิก – เมืองโฮเฮนชวานเกา ประเทศเยอรมัน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ปราสาทโฮเฮ็นชวาน เกา – เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย – ถนนมาเรียเทเรซ่า – หอคอยประจำเมือง – เสาอันนาเซาเลอ – หลังคาทองคำ – เมืองฮัลสตัท – หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท – เมืองเซนต์วูฟกัง – โบสถ์แห่งเมืองเซนต์วูฟกัง – จัตุรัสใจกลางเมือง – โรงแรมเดอะไวท์เฮ้าส์อินน์ – เมืองซาลซ์บูร์ก – บ้านเกิดโมสาร์ท – ถนนเก็ตเตรียกาสเซส – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก – ปราสาทครุมลอฟ – ย่านเมืองเก่า – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ – แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน – เมืองปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – ย่านช่างทองโบราณ – สะพานชาร์ล – ประตูเมืองเก่า – ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย – แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ - เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ – ถนนสายวงแหวน – โรงละครโอเปร่า – อาคารรัฐสภา ออสเตรีย – น้ำพุพัลลัส อะธีน่า – พระราชวังเบลวีเดียร์ – พระราชวังฮอฟบวร์ค – พระราชวังเชินบรุนน์ – โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น – โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ – ถนนคาร์นท์เนอร์ – เวียนนา – โดฮา – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5404 MUC21

วันเดินทาง

ราคา

09 – 16 พ.ย.

47,999.-

03 – 10 ธ.ค.

49,999.-

27 ธ.ค. – 3 ม.ค.

29 ธ.ค. – 5 ม.ค.

67,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

ออสเตรีย เยอรมัน 6 วัน(TG)

กรุงเทพฯ – เวียนนา – เมืองฮัลสตัท – หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท – โบสถ์แพริช – โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท – จัตุรัสกลางเมือง – รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ – เดินทางขึ้นสู่จุดชมวิวมรดกโลก แห่งเมืองฮัลสตัท โดยรถรางไต่เขา – ระเบียงสามเหลี่ยมลอยฟ้า – เมืองซาลซ์บูร์ก – บ้านเกิดโมสาร์ท – สวนมิราเบล – ถนนเก็ตเตรียกาสเซส – เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน ประเทศเยอรมัน – ทะเลสาบโคนิคซี่ – เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน ประเทศเยอรมัน – ทะเลสาบโคนิคซี่ – โบสถ์เซนต์บาโธโลมา – นั่งรถรางลอดอุโมงค์ เพื่อเข้าชม เหมืองเกลือเก่าของเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน – อุโมงค์กลางหุบเขา เพื่อเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเคห์ลสไตน์ โดยลิฟต์ – ยอดเขาเคห์ลสไตน์ – เมืองเวียนนา – ถนนสายวงแหวน – โรงละครโอเปร่า – อาคารรัฐสภา ออสเตรีย – น้ำพุพัลลัส อะธีน่า – โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น – โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนคาร์นท์เนอร์ – พระราชวังเบลวีเดียร์ – พระราชวังฮอฟบวร์ค – แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ – เวียนนา – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5404 VIE06

วันเดินทาง

ราคา

07 – 12 ก.ย.

39,999.-

21 – 26 ก.ย.

19 – 24 ต.ค.

26 – 31 ต.ค.

42,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 300.- / ท่าน

 

ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน 6 วัน(BR)

กรุงเทพฯ – เวียนนา – ถนนสายวงแหวน – โรงละครโอเปร่า – อาคารรัฐสภา ออสเตรีย – น้ำพุพัลลัส อะธีน่า – โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังเบลวีเดียร์ – พระราชวังฮอฟบวร์ค – โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น – ถนนคาร์นท์เนอร์ – เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ – แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – ย่านเมืองเก่า – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองพัสเซา ประเทศเยอรมัน – ป้อมปราการแห่งเมืองพัสเซา – โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น – เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย – มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก – บ้านเกิดโมสาร์ท – ถนนเก็ตเตรียกาสเซส – เมืองฮัลสตัท – หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท – โบสถ์แพริช – โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท – จัตุรัสกลางเมือง – รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองลินซ์ – จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ – อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ – มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์ – เมืองเวียนนา - แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ – เวียนนา – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5404 VIE07

วันเดินทาง

ราคา

02 – 07 พ.ย.

39,999.-

21 – 26 ธ.ค.

42,999.-

28 ธ.ค. – 2 ม.ค.

45,999.-

30 ธ.ค. – 4 ม.ค.

49,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน 

หมายเหตุ *** วันที่ 2 – 7 พ.ย. / 21 – 26 ธ.ค. >>>ไม่มีส่วนลด<<<

 

เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (EK)

OKTOBERFEST 2019

กรุงเทพฯ – ดูไบ – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – พระราชวังนิมเฟนบูร์ก – จัตุรัสมาเรียน – เมืองเอาส์บวร์ก – มหาวิหารประจำเมืองเมืองเอาส์บวร์ก – เมืองอูล์ม – เมมมิงเงน – เซนต์กัลป์เลน – LANDQUART FASHION OUTLET – เมืองซูริค – ลูเซิร์น – รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน – สะพานไม้ชาเปล – สนามบินซูริค – ดูไบ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5905 EK022

วันเดินทาง

ราคา

02 – 08 ต.ค.

52,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน (EK)

กรุงเทพฯ – ดูไบ – ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน ซาลบูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ทฮัลล์สตัทท์ – เวียนนา ถนนคาร์นท์เนอร์ – วิหารเซนต์สตีเฟนพระราชวังเชินบรุนน์ – McArthurGlen Designer Outlet – เชสกี้ ครุมลอฟปราสาทครุมลอฟ กรุงปร๊าก อิสระช้อปปิ้งปราสาทแห่งกรุงปร๊าก โบสถ์เซนต์ไวตัส สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์ – ดูไบ กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5905 EK007

วันเดินทาง

ราคา

14 – 21 พ.ย.

30 พ.ย. – 7 ธ.ค.

03 – 10 ธ.ค.

45,900.-

19 – 26 ก.ย.

06 – 13 ต.ค.

11 – 18 ต.ค.

16 – 23 ต.ค.

22 – 29 ต.ค.

47,900.-

24 – 31 ก.ค.

26 ก.ค. – 2 ส.ค.

11 – 18 ส.ค.

52,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน...จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (EK)

กรุงเทพฯ – ดูไบ – มิวนิค – สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า – BMW Welt – พระราชวังนิมเฟนบูร์ก – จัตุรัสมาเรียน – เมืองเก่าซาลบูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท – ฮัลล์สตัทท์ – อินส์บรูค – หลังคาทองคำ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ลูเซิร์น – รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน – สะพานไม้ชาเปล – สนามบินซูริค – ดูไบกรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5905 EK013A

วันเดินทาง

ราคา

30 พ.ย. – 6 ธ.ค.

04 – 10 ธ.ค.

40,900.-

08 – 14 ส.ค.

04 – 10 ก.ย.

18 – 24 ก.ย.

02 – 08 ต.ค.

10 – 16 ต.ค.

17 – 23 ต.ค.

22 – 28 ต.ค.

41,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (EK)

กรุงเทพฯ – ดูไบ – มิวนิค – สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า – BMW Welt – พระราชวังนิมเฟนบูร์ก – จัตุรัสมาเรียน – เมืองเก่าซาลบูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท – ฮัลล์สตัทท์ – อินส์บรูค – หลังคาทองคำ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ลูเซิร์น – รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน – สะพานไม้ชาเปล – สนามบินซูริค – ดูไบ - DUBAI FRAME – ตลาดทอง – ท่องทะเลทราย – SAND DUNE – แคมป์กระโจมแบบอาหรับ – JUMERIAH  BEACH – รถไฟฟ้า MONORAIL – เดอะปาล์มไอส์แลนด์ – ห้างดูไบมอลล์ – ตึก BURJ KHALIFA – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5905 EK013B

วันเดินทาง

ราคา

14 – 22 ส.ค.


11 – 19 ก.ย.


25 ก.ย. – 3 ต.ค.

50,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

เยอรมัน 7 วัน (EK)

กรุงเทพฯ – ดูไบ – มิวนิค ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ – จัตุรัสมาเรียน พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก วูร์ซเบริ์ก แฟรงก์เฟริต – ไฮเดลเบิร์ก ปราสาทไฮเดลเบิร์ก แฟรงก์เฟริต จัตุรัสโรเมอร์ – โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ – DESIGNER OUTLET ROERMOND – ดูไบ – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5905 EK014A

วันเดินทาง

ราคา

20 – 26 พ.ย.

44,900.-

12 – 18 ก.ย.

26 ก.ย. – 02 ต.ค.

13 – 19 ต.ค.

18 – 24 ต.ค.

45,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน (EK)

กรุงเทพฯ – ดูไบ – บูดาเปสต์ – โบสถ์แมทเธียส – ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – McArthurGlen Designer Outlet – ซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล – ฮัลล์สตัทท์ – ลินซ์ – เชสกี้ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปราก – ปราสาทแห่งกรุงปราก โบสถ์เซนต์ไวตัส สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ดูไบ – ดูไบกรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5905 EK015B

วันเดินทาง

ราคา

13 – 20 พ.ย.

04 – 11 ธ.ค.

40,900.-

08 – 15 พ.ย.

03 – 10 ธ.ค.

42,900.-

13 – 20 ก.ย.

27 ก.ย. – 04 ต.ค.

09 – 16 ต.ค.

10 – 17 ต.ค.

17 – 24 ต.ค.

43,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

อิตาลี ออสเตรีย สโลวีเนีย ฮังการี 7 วัน (EK)

กรุงเทพฯ – ดูไบ – เมืองเวนิส ท่าเรือตรอนเคตโต้ สะพานถอนหายใจ จัตุรัสซานมาร์โค – โบสถ์ซานมาร์โค – Noventa Di Piave Designer Outlet – เมืองพิราน จัตุรัสตาร์ตินี โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ โบสถ์เซนต์ฟรังซิส ถ้ำโพสทอยนา เมืองลูบลิยานา – สะพานมังกร – เพรเซเรน สแควร์ ปราสาทลูบลิยานา เมืองเบลด โบสถ์พระแม่มารีย์ ปราสาทเบลด เมืองกราซ – ย่านเมืองเก่า จัตุรัสเมนสแควร์ กรุงบูดาเปสต์ – โบสถ์แมทเธียส – ป้อมชาวประมง – ดูไบกรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5905 EK020

วันเดินทาง

ราคา

30 พ.ย. – 6 ธ.ค.

41,900.-

09 – 15 ต.ค.

16 – 22 ต.ค.

22 – 28 ต.ค.

42,900.-

26 ธ.ค. – 1 ม.ค.

54,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (EK)

กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส - ชมจตุรัสซานมาร์โค – มหาวิหารซานมาร์โค - พระราชวังดอจ – อินบรูคส์ – ถนนมาเรียเทเรซ่า – ย่านเมืองเก่า - ชมหลังคาทองคำ (GOLDEN ROOF) - ซาลส์บวร์ก – หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT) – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ทะเลสาบทิทิเช่ BLACK FOREST - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหิน – สะพานไม้โบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิร์น – ซูริค – เมืองซาฟเฮ้าเซ่น  - น้ำตกไรน์  ดูไบ - กรุงเทพฯ

(OPTIONNAL : ยอดเขาทิตลิส Titlis กระเช้าหมุนได้ 360 องศา จ่ายเพิ่ม 92 CHF)

CODE TOUR : EU-5148 V6

วันเดินทาง

ราคา

18 – 24 ก.ย.

25 ก.ย.-1 ต.ค.

02 – 08 ต.ค.

09 – 15 ต.ค.

11 – 17 ต.ค.

16 – 22 ต.ค.

18 – 24 ต.ค.

22 – 28 ต.ค.

05 – 11 พ.ย.

19 – 25 พ.ย.

29 พ.ย.-5 ธ.ค.

03 – 09 ธ.ค.

39,999.-

07 – 13 ส.ค.

41,999.-

27 ธ.ค.-2 ม.ค.

54,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (EK)

กรุงเทพฯ – มิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน(ดูโอโม่) – เกาะเวนิส - เกาะซานมาร์โค – จัตุรัสเซนต์มาร์คโค – มหาวิหารซานมาร์โค - พระราชวังดอจ – อินบรูคส์ – ถนนมาเรียเทเรซ่า - ย่านเมืองเก่า - ชมหลังคาทองคำ (GOLDEN ROOF) – ซาลส์บวร์ก – หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT) – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์  แองเกิลเบิร์ก – ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหิน – สะพานไม้โบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิร์น - ทะเลสาบโคโม่  กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5148 V6.1

วันเดินทาง

ราคา

18 – 24 ก.ย.

25 ก.ย.-1 ต.ค.

02 – 08 ต.ค.

09 – 15 ต.ค.

12 – 18 ต.ค.

13 – 19 ต.ค.

19 – 25 ต.ค.

23 – 29 ต.ค.

06 – 12 พ.ย.

13 – 19 พ.ย.

27 พ.ย.-3 ธ.ค.

39,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

 

อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (EK)

กรุงเทพฯ – เวนิส - เกาะเวนิส - เกาะซานมาร์โค – จัตุรัสเซนต์มาร์คโค – มหาวิหารซานมาร์โค - พระราชวังดอจ – อินบรูคส์ – ถนนมาเรียเทเรซ่า - ย่านเมืองเก่า - ชมหลังคาทองคำ (GOLDEN ROOF) – ซาลส์บวร์ก – หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT) – มิวนิค – สนุกสนานกับงานเทศกาลเบียร์ OKTOBERFEST 2019 – จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ - โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหิน – สะพานไม้โบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิร์น - ซูริค – เมืองซาฟเฮ้าเซ่น - น้ำตกไรน์  กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5148 V6.2

วันเดินทาง

ราคา

02 – 08 ต.ค.

43,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
TOUR EURO

ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์ อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
ทัวร์เบเนลักซ์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์สเปน โปรตุเกส
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์โครเอเชีย
โมร็อกโก
ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์โปรแลนด์BS CENTRE SERVICE CO.,LTD