ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์สแกนดิเนเวีย

 

 

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน(TG)

กรุงเทพฯ – สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน) เนินเขาฟยัลกาทัน – พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง – มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม – โอเปร่า เฮ้าส์ – ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน – พระราชวังหลวง – เมืองคาร์ลสตัด – โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด – จัตุรัสใจกลางเมือง – ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด – สะพานหินเก่าแก่ – เมืองออสโล (นอร์เวย์) – อุทยานฟรอกเนอร์ – ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน – ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท – พระราชวังหลวง – อาคารรัฐสภา – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล สู่ เมืองโคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) – เมืองโคเปนเฮเกน – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด – พระราชวังคริสเตียนบอร์ก – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังโรเซนเบิร์กหรือพระราชวังฤดูร้อน – ถนนสตรอยเกท – ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5404 ARN05

วันเดินทาง

ราคา

16 – 23 พ.ย.62

55,999.-

09 – 16 ธ.ค.62

(รัฐธรรมนูญ)

58,999.-

03 – 10 ธ.ค.62

(วันพ่อ+รัฐธรรมนูญ)

59,999.-

27 ธ.ค.-3 ม.ค.63

28 ธ.ค.-4 ม.ค.63

(เทศกาลปีใหม่)

69,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

โปรโมชั่นช่วงปีใหม่รับส่วนลด 1,500.-/ท่าน

 

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน(QR)

กรุงเทพฯ – โดฮา – สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน) เนินเขาฟยัลกาทัน – พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง – มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม – โอเปร่า เฮ้าส์ – ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน – พระราชวังหลวง – เมืองคาร์ลสตัด – โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด – จัตุรัสใจกลางเมือง – ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด – สะพานหินเก่าแก่ – เมืองออสโล (นอร์เวย์) – อุทยานฟรอกเนอร์ – ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน – ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท – พระราชวังหลวง – อาคารรัฐสภา – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล สู่ เมืองโคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) – เมืองโคเปนเฮเกน – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด – พระราชวังคริสเตียนบอร์ก – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังโรเซนเบิร์กหรือพระราชวังฤดูร้อน – ถนนสตรอยเกท – ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองโคเปนเฮเกน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน – โดฮา – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5404 ARN06

วันเดินทาง

ราคา

04 – 11 ก.พ.63

43,999.-

31 ม.ค.-7 ก.พ.63

46,999.-

14 – 21 ก.พ. 63

28 ก.พ.-6 มี.ค.63

49,999.-

06 – 13 ธ.ค.62

 

13 – 20 มี.ค.63

52,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน(QR)

กรุงเทพฯ – โดฮา – สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน) เนินเขาฟยัลกาทัน – พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง – มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม – โอเปร่า เฮ้าส์ – ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน – พระราชวังหลวง – เมืองคาร์ลสตัด – โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด – จัตุรัสใจกลางเมือง – ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด – สะพานหินเก่าแก่ – เมืองออสโล (นอร์เวย์) – อุทยานฟรอกเนอร์ – ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – เมืองกอล – เมืองฟลัม – ล่องเรือชมความสวยงามของ ซอจ์นฟยอร์ดจาก เมืองฟลัม สู่ หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น – หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น – เมืองฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัมสบาน่าจาก เมืองฟลัม สู่ เมืองไมร์ดัล – น้ำตกจอสฟอสเซ่น – เมืองไมร์ดัล – เมืองแบร์เกน – ตลาดปลาทอร์เก็ท ย่านบริกเก็น (ในบรรยากาศช่วงเวลาเย็น) – จุดชมวิวเมืองแบร์เกน ยอดเขาฟลอเยน โดยรถรางท้องถิ่น – ป้อมปราการเมืองแบร์เกน – ถนนสายศิลปะแห่งเมืองแบร์เกน – ทะเลสาบลันกีการ์ดวาน – พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองแบร์เกน – ตลาดปลาทอร์เก็ท ย่านบริกเก็น (ในบรรยากาศช่วงเวลากลางวัน) – เมืองเกียโล – เมืองออสโล – ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท – พระราชวังหลวง ออสโล – อาคารรัฐสภา ออสโล – ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล สู่ เมืองโคเปนเฮเกน – เมืองโคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด – พระราชวังคริสเตียนบอร์ก – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังโรเซนเบิร์กหรือพระราชวังฤดูร้อน – ถนนสตรอยเยท – ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน – โดฮา – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5404 ARN07

วันเดินทาง

ราคา

21 – 28 ก.พ.63

55,999.-

06 – 13 มี.ค.63

27 มี.ค.-3 เม.ย.63

58,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน(TG)

กรุงเทพฯ – โดฮา - อาร์ลันดา เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน - เมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน - เนินเขาฟยัลกาทัน - พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง - มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม - โอเปร่า เฮ้าส์ - ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม - พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ - ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน - พระราชวังหลวง - เมืองคาร์ลสตัด - โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด - จัตุรัสใจกลางเมือง - ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด – สะพานหินเก่าแก่ - เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน – เมืองเกียโล - เมืองฟลัม - ล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอร์ด” จาก เมืองฟลัม สู่ หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - เมืองฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติก “ฟลัมสบาน่า” จาก เมืองฟลัม สู่ เมืองไมร์ดัล - น้ำตกจอสฟอสเซ่น - เมืองไมร์ดัล - เมืองแบร์เกน - ตลาดปลาทอร์เก็ท  ย่านบริกเก็น (ในบรรยากาศช่วงเวลาเย็น) - จุดชมวิวเมืองแบร์เกน ยอดเขาฟลอเยน โดยรถรางท้องถิ่น - ป้อมปราการเมืองแบร์เกน - ถนนสายศิลปะแห่งเมืองแบร์เกน - ทะเลสาปลันกีการ์ดวาน - พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองแบร์เกน - ตลาดปลาทอร์เก็ท - ย่านบริกเก็น (ในบรรยากาศช่วงเวลากลางวัน) – เมืองเกียโล - เมืองออสโล - ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท - พระราชวังหลวง ออสโล- อาคารรัฐสภา ออสโล - ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก - - พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน - ถนนสตรอยก์เกท - ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน - ท่าเรือนูฮาวน์ – โคเปนเฮเกน – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5404 ARN08

วันเดินทาง

ราคา

08 – 15 ก.พ. 63

(วันมาฆบูชา)

07 – 17 มี.ค. 63

49,999.-

24 เมย.-1 พ.ค.63

01 – 08 พ.ค. 63

(วันแรงงาน) (วันฉัตรมงคล+วันวิสาขบูชา)

 08 – 15 พ.ค. 63

 29 พ.ค.-5 มิ.ย.63

(วันเฉลิมฯ พระราชินี)

65,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 8 วัน(TG)

กรุงเทพฯ – สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน) เนินเขาฟยัลกาทัน – พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง – มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม – โอเปร่า เฮ้าส์ – ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน – พระราชวังหลวง – เมืองคาร์ลสตัด – โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด – จัตุรัสใจกลางเมือง – ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด – สะพานหินเก่าแก่ – เมืองออสโล (นอร์เวย์) – อุทยานฟรอกเนอร์ – ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน – ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท – พระราชวังหลวงแห่งเมืองออสโล – อาคารรัฐสภาแห่งเมืองออสโล – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – ล่องเรือสำราญหรู DFDS จากเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ สู่ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก – เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน – พระราชวังคริสเตียนบอร์ก – ถนนสตรอยก์เกท – ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน – ท่าเรือนูฮาวน์ – เมืองโคเปนเฮเกน  – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5404 ARN09

วันเดินทาง

ราคา

27 พ.ค.-3 มิ.ย.63

30 พ.ค.-6 มิ.ย.63

(วันเฉลิมฯ พระราชินี)

49,999.-

02 – 09 พ.ค.63

09 – 16 พ.ค.63

52,999.-

30 เม.ย.-7 พ.ค.63

02 – 09 มิ.ย.63

13 – 20 มิ.ย.63

20 – 27 มิ.ย.63

55,999.-

07 – 14 เม.ย.63

08 – 15 เม.ย.63

12 – 19 เม.ย.63

(วันสงกรานต์)

65,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

สแกนดิเนเวีย เที่ยวชม 3 เมืองหลวง 8 วัน (EK)

กรุงเทพฯ – กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดนพิพิธภัณฑ์เรือวาซา - CITY HALL ศาลาการเมือง - เมืองคาร์ลสตัท ประเทศสวีเดน - เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - THE OSLO OPERA HOUSE - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ - อุทยานฟร๊อกเนอร์ - ปราสาท AKERSHUS - กรุงออสโล – ศาลาว่าการเมืองออสโล - เรือสำราญ DFDS – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – สวนสนุกทิโวลี - สตร้อยท์ - เงือกน้อยลิดเดิ้ล เมอร์เมด – น้ำพุเกฟิอ้อน - กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5148 V12

วันเดินทาง

ราคา

28 ธ.ค.-4 ม.ค.63

(เทศกาลปีใหม่)

61,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ 9 วัน (EK)

กรุงเทพฯ – กรุงโคเปนเฮเกน – พระราชวังอามาเลียนบอร์ก – น้ำพุเกฟิออน - รูปปั้นเงือกน้อย (LITTLE MERMAID) - ถนนสายช้อปปิ้ง STROGET - เรือสำราญ DFDS – เมืองออสโล – ทำเนียบรัฐบาล - THE OSLO OPERA HOUSE – ศาลาว่าการเมืองออสโล - ถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท – เมืองไกโล่ – เมืองฟลัม - ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด – เมืองวอส – เมืองเบอร์เก้น – ท่าเรือเก่า บริกเกน – เมืองทรอมโซ - ตามล่าแสงเหนือ AURORA LIGHT - กรุงเทพฯ

CODE TOUR : EU-5148 V12.4

วันเดินทาง

ราคา

25 ธ.ค.-2 ม.ค.63


28 ธ.ค.-5 ม.ค.63


(เทศกาลปีใหม่)

88,888.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

สแกนดิเนเวีย 9 วัน (TG)

กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน ชมเมือง พักบนเรือสำราญ DFDS – ออสโล – ชมเมือง สวนฟรอกเนอร์ ฟลัม/วอส – ล่องเรือชม ฟจอร์ด นั่งรถไฟสายโรแมนติก เกลโล – ออสโล ชมเมือง เฮลซิงกิ (บินภายใน) – ชมเมือง โบสถ์หิน ช้อปปิ้ง – ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line – สต๊อกโฮล์ม ศาลาว่าการ(โนเบล) พิพิธภัณเรือวาซ่า – ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม – ซิกทูน่า – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : WTG0609C

วันเดินทาง

ราคา

15 – 23 พ.ย.62

76,900.-

13 – 21 ม.ค.63

04 – 12 มี.ค.63

11 – 19 มี.ค.63

28 ธ.ค.-5 ม.ค.63

29 ธ.ค.-6 ม.ค.63

(เทศกาลปีใหม่)

92,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน...จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

สแกนดิเนเวีย 9 วัน (TG)

กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน ชมเมือง พักบนเรือสำราญ DFDS – ออสโล – ชมเมือง สวนฟรอกเนอร์ ฟลัม/วอส – ล่องเรือชม ฟจอร์ด นั่งรถไฟสายโรแมนติก เกลโล – ออสโล ชมเมือง เฮลซิงกิ (บินภายใน) – ชมเมือง โบสถ์หิน ช้อปปิ้ง – ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line – สต๊อกโฮล์ม ศาลาว่าการ(โนเบล) พิพิธภัณเรือวาซ่า – ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม – ซิกทูน่า – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : WTG0609P

วันเดินทาง

ราคา

19 – 27 ม.ค.63

17 – 25 มี.ค.63

69,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน...จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

สแกนดิเนเวีย 9 วัน (QR)

เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์

กรุงเทพฯ – โดฮา – โคเปนเฮเกน ชมเมือง ลิตเติ้ลเมอร์เมด – ล่องเรือสำราญ DFDS – ออสโล ชมเมือง ฟลัม/วอส – ล่องเรือชมฟจอร์ด (มรดกโลกทางธรรมชาติ)นั่งรถไฟสายโรแมนติก (สวยที่สุดในนอร์เวย์) เกลโล่ – ออสโล ลานกระโดดสกีโฮเมนคอเลน - ช้อปปิ้งที่ ย่านคาร์ล โจฮันสตรีท – คาร์ลสตัด สต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง เข้าชมศาลาวาการเมือง แกมล่าสแตน – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา ล่องเรือสำราญ SILJA LINE (พักห้อง SEA VIEW) – เฮลซิงกิ ชมเมือง – โดฮา – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : WQR0609C

วันเดินทาง

ราคา

21 – 29 พ.ย.62

28 พ.ย.-6 ธ.ค.62

69,900.-

06 – 14 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

16 – 24 ม.ค.63

19 – 27 มี.ค.63

26 มี.ค.-3 เม.ย.63

70,900.-

26 ธ.ค.-3 ม.ค.63

(เทศกาลปีใหม่)

79,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน...จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

สแกนดิเนเวีย 8 วัน (QR)

เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์

กรุงเทพฯ – โดฮา โคเปนเฮเก้น ลิตเติ้ล เมอร์เมด น้ำพุเกฟิออน - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก ช้อปปิ้ง เรือสำราญ DFDS(ห้องวิวทะเล) – ออสโล พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สวนประติมากรรมวิกแลนด์ เดินเล่นย่านเอเคอร์บรูคช้อปปิ้งที่แบรนด์เนมย่านถนนคาร์ลโจฮัน – คาร์ลสตัท เออเรบรู – สต็อคโฮล์ม ศาลาว่าการเมือง เขตเมืองเก่า แกมล่าสแตน” – พิพิธภัณธ์เรือวาซา เข้าศาลาว่าการล่องเรือสำราญ ซิลเลียไลน์ SILJA LINE (ห้องพักวิวทะเล)เฮลซิงกิ ชมเมือง โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ – โดฮา – กรุงเทพฯ

CODE TOUR : WQR0608C

วันเดินทาง

ราคา

06 – 13 พ.ย.62

20 – 27 พ.ย.62

29 พ.ย.-6 ธ.ค.62

(วันพ่อ)

55,900.-

11 – 18 ม.ค.63

08 – 15 ก.พ.63

(วันมาฆบูชา)

20 – 27 มี.ค.63

21 – 28 มี.ค.63

28 มี.ค.-4 เม.ย.63

29 ธ.ค.-5 ม.ค.63

(เทศกาลปีใหม่)

62,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน

*โปรโมชั่นช่วงปีใหม่* >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

   

  

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

#ทัวร์สแกนดิเนเวีย #ทัวร์สแกน #ทัวร์นอร์เวย์ #ทัวร์เดนมาร์ก #ทัวร์ฟินแลนด์ #ทัวร์สวีเดน #ทัวร์สแกนดิเนเวีย #ทัวร์สแกน #ทัวร์นอร์เวย์ #ทัวร์เดนมาร์ก #ทัวร์ฟินแลนด์ #ทัวร์สวีเดน #ทัวร์สแกนดิเนเวีย #ทัวร์สแกน #ทัวร์นอร์เวย์ #ทัวร์เดนมาร์ก #ทัวร์ฟินแลนด์ #ทัวร์สวีเดน #ทัวร์สแกนดิเนเวีย #ทัวร์สแกน #ทัวร์นอร์เวย์ #ทัวร์เดนมาร์ก #ทัวร์ฟินแลนด์ #ทัวร์สวีเดน #ทัวร์สแกนดิเนเวีย #ทัวร์สแกน #ทัวร์นอร์เวย์ #ทัวร์เดนมาร์ก #ทัวร์ฟินแลนด์ #ทัวร์สวีเดน #ทัวร์สแกนดิเนเวีย #ทัวร์สแกน #ทัวร์นอร์เวย์ #ทัวร์เดนมาร์ก #ทัวร์ฟินแลนด์ #ทัวร์สวีเดน #ทัวร์สแกนดิเนเวีย #ทัวร์สแกน #ทัวร์นอร์เวย์ #ทัวร์เดนมาร์ก #ทัวร์ฟินแลนด์ #ทัวร์สวีเดน #ทัวร์สแกนดิเนเวีย #ทัวร์สแกน #ทัวร์นอร์เวย์ #ทัวร์เดนมาร์ก #ทัวร์ฟินแลนด์ #ทัวร์สวีเดน #ทัวร์สแกนดิเนเวีย #ทัวร์สแกน #ทัวร์นอร์เวย์ #ทัวร์เดนมาร์ก #ทัวร์ฟินแลนด์ #ทัวร์สวีเดน#ทัวร์สแกนดิเนเวีย #ทัวร์สแกน #ทัวร์นอร์เวย์ #ทัวร์เดนมาร์ก #ทัวร์ฟินแลนด์ #ทัวร์สวีเดน#ทัวร์สแกนดิเนเวีย #ทัวร์สแกน #ทัวร์นอร์เวย์ #ทัวร์เดนมาร์ก #ทัวร์ฟินแลนด์ #ทัวร์สวีเดน#ทัวร์สแกนดิเนเวีย #ทัวร์สแกน #ทัวร์นอร์เวย์ #ทัวร์เดนมาร์ก #ทัวร์ฟินแลนด์ #ทัวร์สวีเดน#ทัวร์สแกนดิเนเวีย #ทัวร์สแกน #ทัวร์นอร์เวย์ #ทัวร์เดนมาร์ก #ทัวร์ฟินแลนด์ #ทัวร์สวีเดน #ทัวร์สแกนดิเนเวีย #ทัวร์สแกน #ทัวร์นอร์เวย์ #ทัวร์เดนมาร์ก #ทัวร์ฟินแลนด์ #ทัวร์สวีเดน#ทัวร์สแกนดิเนเวีย #ทัวร์สแกน #ทัวร์นอร์เวย์ #ทัวร์เดนมาร์ก #ทัวร์ฟินแลนด์ #ทัวร์สวีเดน#ทัวร์สแกนดิเนเวีย #ทัวร์สแกน #ทัวร์นอร์เวย์ #ทัวร์เดนมาร์ก #ทัวร์ฟินแลนด์ #ทัวร์สวีเดน
TOUR EURO

ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ยุโรปตะวันออก article
ทัวร์ อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
ทัวร์เบเนลักซ์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สเปน โปรตุเกส
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA
โมร็อกโก
ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์โปรแลนด์BS CENTRE SERVICE CO.,LTD