ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์โครเอเชีย

 

      

CODE TOUR

EU-5148 A18.1

กดดูรายละเอียด

โครเอเชีย 8 วัน

ซาแกร็บ ประเทศโครเอเชีย - โอพาเทีย - เมืองซาดาร์ - เมืองโทรกีร์ เมืองพรีโมสเตน - เขตเมืองเก่า เมดิเตอร์เรเนียน มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ - เมืองสปลิท – ย่าน PEOPLE SQUARE - พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - ยอดระฆังแห่งวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY - ชมรูปปั้นของ GREGORY OF NIN - เมืองสตอน - เมืองดูบรอฟนิค - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมือง ริมทะเลอาเดรียติก - ชมประตูเมือง PILE GATE - ชมน้ำพุโบราณทรงกลม - เสาหินอัศวิน - รูปปั้นของนักบุญ ST.BLAISE – เมืองซีเบนิค - ชมสภาว่าการเมืองเก่า - มหาวิหารเซนต์จาคอบ เมืองพลิตวิเซ่ – ชมอุทยายานแห่งชาติพริตวิตเซ่ พร้อมล่องเรือ - เมืองซาแกร๊บ ชมย่านเมืองเก่า - โรงละครแห่งชาติ - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - กำแพงหินโบราณ - ตลาดกลางเมือง

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

27ก.พ.-5 มี.ค./12-19มี.ค./21-28 มี.ค.63

1-8เม.ย./14-21เม.ย./29 เม.ย.-6 พ.ค.63

5-12 พ.ค./29 พ.ค.-5 มิ.ย.63

8-15เม.ย. 63 (สงกรานต์)

43,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

CODE TOUR

EU-5404 ZAG02

กดดูรายละเอียด

โครเอเชีย 7 วัน (ซีฟิอัส)

เมืองซาเกร็บ – ย่านอัพเปอร์ทาวน์ – มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ - นั่งรถรางชมเมือง – มหาวิหารเซนต์มาร์ค – เนินเขากอร์นจิกราด – โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน – อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะ – พิพิธภัณฑ์โครเอเชีย – พระราชวัง – ย่านโลเวอร์ทาวน์ – จัตุรัสเจลาซิค – อนุสาวรีย์พระเจ้าโจเซปเจลาซิค – เมืองซาดาร์ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองซาดาร์ – โบสถ์เซนต์ไซเมียน – โรมันฟอรัม – โบสถ์เซนต์โดแนท – โบสถ์เซนต์แมรี่ – มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย – เมืองสปลิท – พระราชวังไดโอคลีเชียน – เมืองมาลี สตอน –ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม – เมืองเก่าดูบรอฟนิก – หอระฆัง – เมืองโทรเกียร์ – จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 – หอนาฬิกา – มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ – เมืองซีเบนิก – จัตุรัสเมือง – มหาวิหารเซนต์เจมส์ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า – ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค – เมืองโอพาเทีย – รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

07-13 ก.พ./09-15 ก.พ./16-22 ก.พ./29มี.ค.-4เม.ย.

39,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 300.- / ท่าน

 

CODE TOUR

EU-5404 ZAG03

กดดูรายละเอียด

โครเอเชีย 7 วัน (พลิตวิเซ่รอรัก)

เมืองซาเกร็บ - ย่านอัพเปอร์ทาวน์ - มหาวิหารเซนต์มาร์ค - นั่งรถรางชมเมือง - เนินเขากอร์นจิกราด - โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน - พิพิธภัณฑ์ศิลปะ - พิพิธภัณฑ์โครเอเชีย - พระราชวังหลวง - ย่านโลเวอร์ทาวน์ - จัตุรัสเจลาซิค - อนุสาวรีย์พระเจ้าโจเซปเจลาซิค - เมืองซาดาร์       - จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการ - โบสถ์เซนต์ไซเมียน - โรมันฟอรัม - โบสถ์เซนต์โดแนท - โบสถ์เซนต์แมรี่ - มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - เมืองสปลิท - พระราชวังไดโอคลีเชียน - เมืองมาลี สตอน- ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม - เมืองเก่าดูบรอฟนิก - หอระฆัง - เมืองโทรเกียร์ - จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 - ประตูเมืองเก่า - หอนาฬิกา – มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ - เมืองซีเบนิก - จัตุรัสเมืองเก่า - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า - ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค – เมืองโอพาเทีย - รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - เมืองซาเกร็บ - ตลาดโดลาค

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

07-13 ก.พ./09-15 ก.พ./16-22 ก.พ./29มี.ค.-4เม.ย.

39,999.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน 

 

CODE TOUR

EU-5139 E2

กดดูรายละเอียด

โครเอเชีย 8 วัน (CROATIA WONDER)

ซาเกรบ – โอพาเทีย – แวะถ่ายรูปกับ Maiden with the Seagull – โคเรนิก้า – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – นั่งรถไฟสายชมวิวPanoramic Train – ล่องเรือชมวิวสวยทะเลสาบ Jezero Kozjak – ซาดาร์ – โบสถ์เซนต์โดแนท – มหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – ดูบรอฟนิค – ขึ้นกระเช้าชมวิวมุมสูงของเมืองดูบรอฟนิค – ชมตัวเมืองเก่า – ช้อปปิ้ง – โทรเกียร์ – ดูโกโพเลีย – ชมเมือง – ซีเบนิค – จัตุรัสเมืองเก่าซีบินิค – ซาเกรบ – ชมโบสถ์เซนต์แคทเธอรีน – แวะช้อปปิ้งที่ Designer Outlet Croatia

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

12-19 ก.พ. / 16-23 มี.ค. / 27 เม.ย.-4 พ.ค./3-10 มิ.ย.

48,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน ... หากจอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

CODE TOUR

EU-5139 E32

กดดูรายละเอียด

โครเอเชีย 8 วัน (I LOVE CROATIA)

ซาเกรบ – โอพาเทีย – แวะถ่ายรูปกับ Maiden with the Seagull – โคเรนิก้าอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – นั่งรถไฟสายชมวิวPanoramic Train – ล่องเรือชมวิวสวยทะเลสาบ Jezero Kozjak – ซาดาร์ – โบสถ์เซนต์โดแนท – มหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - ดูบรอฟนิค – ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองดูบรอฟนิค – ชมตัวเมืองเก่า – ช้อปปิ้ง – โทรเกียร์ – ดูโกโพเลีย – ชมเมือง – ซีเบนิค – จัตุรัสเมืองเก่าซีบินิค – ซาเกรบ – ชมโบสถ์เซนต์แคทเธอรีน – แวะช้อปปิ้งที่ Designer Outlet Croatia

กำหนดวันเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

22-29 มี.ค. / 30เม.ย.-7พ.ค. / 02-09 มิ.ย.63

51,300.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน ... หากจอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

 

  

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

#ทัวร์โครเอเชีย  #ทัวร์โครเอเชียราคาถูก #ทัวร์โครเอเชียโปรโมชั่น #ทัวร์โครเอเชียหน้าหนาว #ทัวร์โครเอเชีย7วัน #ทัวร์โครเอเชีย  #ทัวร์โครเอเชียราคาถูก #ทัวร์โครเอเชียโปรโมชั่น #ทัวร์โครเอเชียหน้าหนาว #ทัวร์โครเอเชีย7วัน #ทัวร์โครเอเชีย  #ทัวร์โครเอเชียราคาถูก #ทัวร์โครเอเชียโปรโมชั่น #ทัวร์โครเอเชียหน้าหนาว #ทัวร์โครเอเชีย7วัน #ทัวร์โครเอเชีย  #ทัวร์โครเอเชียราคาถูก #ทัวร์โครเอเชียโปรโมชั่น #ทัวร์โครเอเชียหน้าหนาว #ทัวร์โครเอเชีย7วัน #ทัวร์โครเอเชีย  #ทัวร์โครเอเชียราคาถูก #ทัวร์โครเอเชียโปรโมชั่น #ทัวร์โครเอเชียหน้าหนาว #ทัวร์โครเอเชีย7วัน #ทัวร์โครเอเชีย  #ทัวร์โครเอเชียราคาถูก #ทัวร์โครเอเชียโปรโมชั่น #ทัวร์โครเอเชียหน้าหนาว #ทัวร์โครเอเชีย7วัน #ทัวร์โครเอเชีย  #ทัวร์โครเอเชียราคาถูก #ทัวร์โครเอเชียโปรโมชั่น #ทัวร์โครเอเชียหน้าหนาว #ทัวร์โครเอเชีย7วัน #ทัวร์โครเอเชีย  #ทัวร์โครเอเชียราคาถูก #ทัวร์โครเอเชียโปรโมชั่น #ทัวร์โครเอเชียหน้าหนาว #ทัวร์โครเอเชีย7วัน #ทัวร์โครเอเชีย  #ทัวร์โครเอเชียราคาถูก #ทัวร์โครเอเชียโปรโมชั่น #ทัวร์โครเอเชียหน้าหนาว #ทัวร์โครเอเชีย7วัน #ทัวร์โครเอเชีย  #ทัวร์โครเอเชียราคาถูก #ทัวร์โครเอเชียโปรโมชั่น #ทัวร์โครเอเชียหน้าหนาว #ทัวร์โครเอเชีย7วัน #ทัวร์โครเอเชีย  #ทัวร์โครเอเชียราคาถูก #ทัวร์โครเอเชียโปรโมชั่น #ทัวร์โครเอเชียหน้าหนาว #ทัวร์โครเอเชีย7วัน #ทัวร์โครเอเชีย  #ทัวร์โครเอเชียราคาถูก #ทัวร์โครเอเชียโปรโมชั่น #ทัวร์โครเอเชียหน้าหนาว #ทัวร์โครเอเชีย7วัน 
TOUR EURO

ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ยุโรปตะวันออก article
ทัวร์ อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์
ทัวร์เบเนลักซ์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์สเปน โปรตุเกส
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์อิตาลี
ทัวร์ฝรั่งเศส
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA
โมร็อกโก
ทัวร์ไอซ์แลนด์
ทัวร์โปรแลนด์BS CENTRE SERVICE CO.,LTD