ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
bullet รวมลิ้งค์ สายการบิน
bulletกระทรวงการต่างประเทศ
bulletอัตราการแลกเปลี่ยน
bulletเช็คอุณหภูมิ
bulletเทียบเวลาโลก
bulletการทำหนังสือเดินทาง
bulletE - Ticket คืออะไร ?
bulletเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
ทัวร์ออสเตรเลีย ดินแดนแห่งท้องทะเลสีคราม

 

 

 

ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ 5 วัน

SYDNEY EASY TOUR

กรุงเทพ ซิดนีย์ ชมนครซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ช้อปปิ้ง – สวนสัตว์พื้นเมือง – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ อิสระช็อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์นอกรายการตามใจชอบ กรุงเทพฯ

CODE TOUR : AUS-5108 A1

วันเดินทาง

ราคา

26 – 30 พ.ค.

09 – 13 มิ.ย.

39,900.-

ทัวร์โปรโมชั่น ... !! ไม่มีส่วนลด

 

เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท เกาะฟิลลิป 5 วัน

HIGHLIGHT MELBOURNE

กรุงเทพ เมลเบิร์นชมเมือง สวนฟิตซรอย ผ่านชมอาคารรัฐสภา - เกรทโอเชี่ยนโร้ท – พอร์ตแคมเบลล์  - Twelve Apostles - เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ สวนสัตว์พื้นเมือง ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - นครเมลเบิร์น อิสระช็อปปิ้ง กรุงเทพฯ

CODE TOUR : AUS-5108 A2

วันเดินทาง

ราคา

02 – 06 พ.ค.

09 – 13 พ.ค.

25 – 29 พ.ค.

06 – 10 มิ.ย.

20 – 24 มิ.ย.

54,900.-

25 – 29 ก.ค.

58,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน 

 

ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน

POPULAR AUSTRALIA

กรุงเทพ นครซิดนีย์ สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – เที่ยวชมเมือง ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ช็อปปิ้ง เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) – เมืองอโพโล เบย์ พอร์ตแคมเบลล์รถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป – ช้อปปิ้ง กรุงเทพฯ

CODE TOUR : AUS-5108 A3

วันเดินทาง

ราคา

01 – 06 พ.ค.

08 – 13 พ.ค.

24 – 29 พ.ค.

05 – 10 มิ.ย.

19 – 24 มิ.ย.

65,900.-

24 – 29 ก.ค.

69,900.-

 พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

 

เมลเบิร์น ซิดนีย์ 5 วัน

DELIGHT AUSTRALIA

กรุงเทพ นครซิดนีย์ เมลเบิร์น รถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป – เกรทโอเชี่ยนโร้ท (เต็มสาย) เมืองอโพโล เบย์ พอร์ตแคมเบลล์ - ซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ช้อปปิ้ง กรุงเทพฯ

CODE TOUR : AUS-5108 A4

วันเดินทาง

ราคา

02 – 06 พ.ค.

16 – 20 พ.ค.

13 – 17 มิ.ย.

20 – 24 มิ.ย.

58,900.-

10 – 15 ก.ค.

25 – 29 ก.ค.

62,900.-

 พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 500.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,000.-/ท่าน

 

 

 

 

 

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6 วัน

THE HOBBIT TOUR

กรุงเทพ อ็อคแลนด์ชมเมือง สะพานฮาร์เบอร์ - ย่านควีนส์ สตรีท ฮามิลตั้น–  มาตามาตา - ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิท และฟาร์ม – โรโตรัว - ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี – การแสดงของชาวเมารี  พร้อมอาหารค่ำ - อโกรโดม - เรนโบว์ สปริงส์ - ทะเลสาบเทาโป - ชมน้ำตกฮูก้าชมการกระโดดบันจี้ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ อ็อคแลนด์ กรุงเทพฯ

CODE TOUR : NZ-5108 A1

วันเดินทาง

ราคา

03 – 08 พ.ค.

24 – 29 พ.ค.

07 – 12 มิ.ย.

21 – 26 มิ.ย.

69,900.-

05 – 10 ก.ค.

26 – 31 ก.ค.

72,900.-

 พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 1,000.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,500.-/ท่าน

 

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ – เกาะใต้ 7 วัน

HIGHLIGHT NEW ZEALAND Nth & Sth

กรุงเทพ อ็อคแลนด์ ชมเมือง หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) – ช็อปปิ้ง – หมู่บ้านฮอบบิท โรโตรัว - อะโกรโดม – ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ อ็อคแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตั้น – ทะเลสาบเทคาโป - อนุสาวรีย์สุนัขต้องแกะโอมาราม่า - ครอมเวล – ควีนสทาวน์ – การกระโดดบันจี้ – เรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร์พีคฟาร์ม - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค – ควีนส์ทาวน์อ็อคแลนด์ กรุงเทพฯ

CODE TOUR : NZ-5108 A4

วันเดินทาง

ราคา

05 – 11 พ.ค.

26 พ.ค. – 01 มิ.ย.

16 – 22 มิ.ย.

99,900.-

21 – 27 ก.ค.

103,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 1,000.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,500.-/ท่าน 

  

 

เกาะเหนือ - เกาะใต้ 9 วัน

Grand Tour New Zealand Nth & Sth

กรุงเทพ อ็อคแลนด์ ชมเมือง หอคอยสกาย ทาวเวอร์ ช็อปปิ้ง - ชมหมู่บ้านฮอบบิท โรโตรัว - อะโกรโดม - ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ อ็อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตั้น – ทะเลสาบเทคาโป – ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - โอมาราม่า – ครอมเวล - ควีนส์ทาวน์ ชมการกระโดดบันจี้ - เรือกลไฟโบราณ วอคเตอร์พีคฟาร์ม - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค ทะเลสาบวานาก้า - ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ - โฮกิติกะ– รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช - อ็อคแลนด์ กรุงเทพฯ

CODE TOUR : NZ-5108 A5

วันเดินทาง

ราคา

05 – 13 พ.ค.

26 พ.ค. – 03 มิ.ย.

16 – 24 มิ.ย.

119,900.-

21 – 29 ก.ค.

122,900.-

พิเศษ...รับส่วนลดเพิ่ม 1,000.- / ท่าน >>> จอง 4 ท่านขึ้นไป ลด 1,500.-/ท่าน 

 ทัวร์นิวซีแลนด์..ดินแดนแห่งขุนเขา ธารน้ำแข็ง ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ทัวร์นิวซีแลนด์-ออสเตรเลียarticle
หน้า 1/1
1
[Go to top]BS CENTRE SERVICE CO.,LTD